Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sigorta Sözleşmesini Sona Erdiren Haller
– Ticaret Hukuku Monografileri –
Kasım 2020 / 1. Baskı / 152 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Sigorta Sözleşmesini Sona Erdiren Haller başlığını taşıyan bu eser, gerek uygulamaya yönelik olarak gerekse teorik olarak doktrin ve yargı kararları ışığında konusuyla ilgilenen herkesin yararlanabilmesi amacıyla kaleme alınmış ve yayımlanmıştır.

Sigorta sözleşmesi kavramının detaylıca incelenmesini müteakip hem Türk Ticaret Kanunu hem de Türk Borçlar Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde sigorta sözleşmesini sona erdiren haller ve son bölümde de borcu dar anlamda sona erdiren hallerden biri olan zamanaşımı ve sigorta sözleşmelerinde uygulanması detaylıca incelenmiştir.

Bu eserde, sigorta sözleşmesine ve sigorta sözleşmesini sona erdiren hallere ilişkin bütün düzenlemeler belirli bir sistematik çerçevesinde incelenmiştir. Zira, sigorta sözleşmesine ve özellikle de sigorta sözleşmesini sona erdiren hallere ilişkin olarak hem Türk Ticaret Kanunu hem de Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin birlikte uygulanması söz konusu olabilmektedir. Bununla birlikte Kanunlarımız sigorta sözleşmelerine ilişkin olarak birçok özel hüküm de ihtiva etmektedir. Bu hususlar beraber değerlendirildiğinde, ilgili düzenlemelerin belirli bir sistematik çerçevesinde incelenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Bu anlamda eserin, sigorta hukukuyla ilgilenenler için faydalı bir kaynak olmasını temenni ederiz.

Konu Başlıkları
Sigorta Sözleşmesi Kavramı
Sigorta Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
Sigorta Sözleşmesinin Kurulması
Sigorta Sözleşmesinin Genel Hükümlere Göre Sona Ermesi
Türk Ticaret Kanunu'nda Öngörülen Sona Erme Sebepleri
Sigorta Sözleşmelerinde Zamanaşımı
Barkod: 9789750264276
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 152
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  13
Özet  15
Giriş  17
1. Bölüm
GENEL OLARAK SİGORTA SÖZLEŞMESİ
KURULMASI VE ŞEKLİ
1.1. SİGORTA SÖZLEŞMESİ KAVRAMI  21
1.1.1. Tanımı  25
1.1.2. Hukuki Niteliği  26
1.2. ŞEKLİ, KURULMASI VE İSPAT ARAÇLARI  28
1.2.1. Genel Olarak  28
1.2.2. Sigorta Sözleşmesinde Şekil  29
1.2.3. İspat Araçları  30
1.2.3.1. Sigorta Poliçesi  30
1.2.3.2. Diğer Sigorta Dokümanları  36
1.2.3.2.1. Teklifname  36
1.2.3.2.2. Abonman Poliçesi  36
1.2.3.2.3. Grup Sigorta Poliçesi  38
1.2.3.2.4. Yenileme Belgesi (Tecditname veya Temditname)  38
1.2.3.2.5. Geçici Sigorta Himayesi (Muvakkat Sigorta Kuvertürü)  38
1.2.3.2.6. Klozlar  39
1.2.3.3. Geçici (Muvakkat) Sigorta İlmühaberi  39
1.2.3.4. Sigorta Sertifikası  40
1.2.3.5. Zeyilname  41
2. Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
2.1. GENEL OLARAK SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  43
2.2. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SONA ERMESİ  44
2.2.1. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi  44
2.2.2. İkale ile Sona Ermesi  46
2.3. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN ÖZEL SONA ERME SEBEPLERİ  48
2.3.1. Rizikonun Gerçekleşmesi (Tam veya Kısmi)  48
2.3.2. Sigorta Menfaatinin Ortadan Kalkması veya El Değiştirmesi  50
2.3.2.1. Sigorta Menfaatinin Ortadan Kalkması  50
2.3.2.2. Sigorta Menfaatinin El Değiştirmesi  52
2.3.3. Taraflardan Birinin Fesih Hakkını Kullanması  54
2.3.3.1. Sigortacının Fesih Hakkı  54
2.3.3.1.1. Rizikonun Ağırlaşması Durumunda  54
2.3.3.1.2. Sonraki Primlerin Ödenmemesi Durumunda  59
2.3.3.1.3. Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlalinde  64
2.3.3.1.4. Sigorta Ettirenin Aczi veya İflası ya da Hakkında Yapılan Takibin Semeresiz Kalması  65
2.3.3.1.5. Sigorta Ettirenin Konkordato İlan Etmesinin Sözleşmeye Etkisi  67
2.3.3.2. Sigorta Ettirenin Fesih Hakkı  70
2.3.3.2.1. Olağanüstü Durumlarda Sözleşmenin Feshi  70
2.3.3.2.2. Primin Tek Taraflı Arttırılmasında Sözleşmenin Feshi  71
2.3.3.2.3. Bölümsel (Kısmi) Fesih ve Cayma  72
2.3.3.2.4. Sigorta Ettirenin Dönme Hakkı  73
2.3.3.2.5. Sigortacının İflası  75
2.3.3.2.6. Sigortacının Aczi veya Hakkında Yapılan Takibin Semeresiz Kalması  77
2.3.3.2.7. Sigortacının Konkordato İlan Etmesinin Sözleşmeye Etkisi  78
2.3.4. Sigorta Sözleşmesinin Cayma (Dönme) ile Sona Ermesi  78
2.3.4.1. Genel Olarak  78
2.3.4.2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüklerine Aykırı Davranması Durumunda Sigortacıya Tanınan Cayma Hakkı  82
2.3.4.3. Sigorta Ettirene Tanınan Cayma Hakkı  87
3. Bölüm
DAR ANLAMDA BORCUN SONA ERMESİ VE
SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI
3.1. GENEL OLARAK DAR ANLAMDA BORCUN SONA ERMESİ  89
3.2. ZAMANAŞIMI  90
3.2.1. Genel Olarak  90
3.2.2. Zamanaşımı Süreleri  92
3.2.2.1. Sorumluluk Sigortası Dışındaki Sigorta Sözleşmelerinde Zamanaşımı  100
3.2.2.2. Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Sigorta Sözleşmelerinde Zamanaşımı  101
3.2.2.3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları İçin KTK. Tarafından Öngörülen Zamanaşımı  103
3.2.3. Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması  108
3.2.3.1. Prim Alacağında  110
3.2.3.2. Sigorta Tazminatı veya Sigorta Bedeli Alacağında  113
3.2.3.3. Sigorta Giderleri Alacağında  120
3.2.4. Sürelerin Hesaplanması  122
3.2.5. Olağan ve Olağanüstü Zamanaşımı Süreleri Kavramı  124
3.2.5.1. Olağan Zamanaşımı Süresi  124
3.2.5.2. Olağanüstü Zamanaşımı Süresi  125
Sonuç  127
Kaynakça  137
Kavramlar Dizini  143
Özgeçmiş  151
 


Ahmet Karayazgan
Kasım 2020
94.00 TL
Sepete Ekle
Gönen Eriş
Kasım 2020
330.00 TL
Sepete Ekle
Cahit Yerci
Kasım 2020
175.00 TL
Sepete Ekle
Ozan Can ...
Kasım 2020
33.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  13
Özet  15
Giriş  17
1. Bölüm
GENEL OLARAK SİGORTA SÖZLEŞMESİ
KURULMASI VE ŞEKLİ
1.1. SİGORTA SÖZLEŞMESİ KAVRAMI  21
1.1.1. Tanımı  25
1.1.2. Hukuki Niteliği  26
1.2. ŞEKLİ, KURULMASI VE İSPAT ARAÇLARI  28
1.2.1. Genel Olarak  28
1.2.2. Sigorta Sözleşmesinde Şekil  29
1.2.3. İspat Araçları  30
1.2.3.1. Sigorta Poliçesi  30
1.2.3.2. Diğer Sigorta Dokümanları  36
1.2.3.2.1. Teklifname  36
1.2.3.2.2. Abonman Poliçesi  36
1.2.3.2.3. Grup Sigorta Poliçesi  38
1.2.3.2.4. Yenileme Belgesi (Tecditname veya Temditname)  38
1.2.3.2.5. Geçici Sigorta Himayesi (Muvakkat Sigorta Kuvertürü)  38
1.2.3.2.6. Klozlar  39
1.2.3.3. Geçici (Muvakkat) Sigorta İlmühaberi  39
1.2.3.4. Sigorta Sertifikası  40
1.2.3.5. Zeyilname  41
2. Bölüm
SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
2.1. GENEL OLARAK SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  43
2.2. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SONA ERMESİ  44
2.2.1. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi  44
2.2.2. İkale ile Sona Ermesi  46
2.3. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ÖNGÖRÜLEN ÖZEL SONA ERME SEBEPLERİ  48
2.3.1. Rizikonun Gerçekleşmesi (Tam veya Kısmi)  48
2.3.2. Sigorta Menfaatinin Ortadan Kalkması veya El Değiştirmesi  50
2.3.2.1. Sigorta Menfaatinin Ortadan Kalkması  50
2.3.2.2. Sigorta Menfaatinin El Değiştirmesi  52
2.3.3. Taraflardan Birinin Fesih Hakkını Kullanması  54
2.3.3.1. Sigortacının Fesih Hakkı  54
2.3.3.1.1. Rizikonun Ağırlaşması Durumunda  54
2.3.3.1.2. Sonraki Primlerin Ödenmemesi Durumunda  59
2.3.3.1.3. Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlalinde  64
2.3.3.1.4. Sigorta Ettirenin Aczi veya İflası ya da Hakkında Yapılan Takibin Semeresiz Kalması  65
2.3.3.1.5. Sigorta Ettirenin Konkordato İlan Etmesinin Sözleşmeye Etkisi  67
2.3.3.2. Sigorta Ettirenin Fesih Hakkı  70
2.3.3.2.1. Olağanüstü Durumlarda Sözleşmenin Feshi  70
2.3.3.2.2. Primin Tek Taraflı Arttırılmasında Sözleşmenin Feshi  71
2.3.3.2.3. Bölümsel (Kısmi) Fesih ve Cayma  72
2.3.3.2.4. Sigorta Ettirenin Dönme Hakkı  73
2.3.3.2.5. Sigortacının İflası  75
2.3.3.2.6. Sigortacının Aczi veya Hakkında Yapılan Takibin Semeresiz Kalması  77
2.3.3.2.7. Sigortacının Konkordato İlan Etmesinin Sözleşmeye Etkisi  78
2.3.4. Sigorta Sözleşmesinin Cayma (Dönme) ile Sona Ermesi  78
2.3.4.1. Genel Olarak  78
2.3.4.2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüklerine Aykırı Davranması Durumunda Sigortacıya Tanınan Cayma Hakkı  82
2.3.4.3. Sigorta Ettirene Tanınan Cayma Hakkı  87
3. Bölüm
DAR ANLAMDA BORCUN SONA ERMESİ VE
SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI
3.1. GENEL OLARAK DAR ANLAMDA BORCUN SONA ERMESİ  89
3.2. ZAMANAŞIMI  90
3.2.1. Genel Olarak  90
3.2.2. Zamanaşımı Süreleri  92
3.2.2.1. Sorumluluk Sigortası Dışındaki Sigorta Sözleşmelerinde Zamanaşımı  100
3.2.2.2. Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Sigorta Sözleşmelerinde Zamanaşımı  101
3.2.2.3. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları İçin KTK. Tarafından Öngörülen Zamanaşımı  103
3.2.3. Zamanaşımı Sürelerinin İşlemeye Başlaması  108
3.2.3.1. Prim Alacağında  110
3.2.3.2. Sigorta Tazminatı veya Sigorta Bedeli Alacağında  113
3.2.3.3. Sigorta Giderleri Alacağında  120
3.2.4. Sürelerin Hesaplanması  122
3.2.5. Olağan ve Olağanüstü Zamanaşımı Süreleri Kavramı  124
3.2.5.1. Olağan Zamanaşımı Süresi  124
3.2.5.2. Olağanüstü Zamanaşımı Süresi  125
Sonuç  127
Kaynakça  137
Kavramlar Dizini  143
Özgeçmiş  151
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020