İş Hukuku Yargıtay Uygulaması Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin ÇİL'in Aziz Anısına Doç. Dr. Seracettin Göktaş  - Kitap

İş Hukuku Yargıtay Uygulaması

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Şahin ÇİL'in Aziz Anısına

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
624
Barkod:
9789750293009
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
890,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İş uyuşmazlıkları, sadece işçi ve işverenleri değil toplumun büyük bir kısmını ilgilendirir. Devletin iş hukuku alanındaki yükümlülükleri ve öğretinin yanı sıra yargı kararları da iş hukukunun gelişiminde ve uyuşmazlıkların çözümünde önemli bir yere sahiptir.
İş hukukunun dinamik yapısı nedeniyle iş uyuşmazlıklarının sayı ve nitelik olarak her geçen gün arttığı ve çeşitlendiği çalışma hayatının bir gerçeğidir. Bu değişim karşısında zaman zaman yasaların yetersiz kaldığı da göz önünde bulundurulduğunda, yargı kararları oldukça etkili bir hukuk kaynağı haline gelmiştir.
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi başkanı, üyeleri ve tetkik hakimlerince; İş Kanunu, Basın İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu ile ilgili önemli ve güncel Yargıtay kararlarının sistematik şekilde derlendiği bu kitap, uygulamacılar için yol göstericidir.
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
4857 SAYILI İŞ KANUNU
BİRİNCİ BÖLÜM
Madde 1 – Amaç ve Kapsam 
19
Yargıtay Kararları 
19
Madde 2 – Tanımlar 
23
Yargıtay Kararları 
24
Madde 3 – İşyerini Bildirme 
37
Madde 4 – İstisnalar 
38
Yargıtay Kararları 
39
Madde 5 – Eşit Davranma İlkesi 
45
Yargıtay Kararları 
46
Madde 6 – İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri 
53
Yargıtay Kararı 
53
Madde 7 – Geçici İş İlişkisi 
59
İKİNCİ BÖLÜM
İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi
Madde 8 – Tanım ve Şekil 
63
Yargıtay Kararları 
63
Madde 9 – Türü ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestisi 
69
Madde 10 – Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri 
69
Madde 11 – Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
69
Yargıtay Kararları 
70
Madde 12 – Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayırımın Sınırları 
77
Madde 13 – Kısmî Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi 
77
Yargıtay Kararları 
78
Madde 14 – Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma 
81
Yargıtay Kararı 
82
Madde 15 – Deneme Süreli İş Sözleşmesi 
83
Yargıtay Kararı 
83
Madde 16 – Takım Sözleşmesi ile Oluşturulan İş Sözleşmeleri 
84
Madde 17 – Süreli Fesih 
84
Yargıtay Kararları 
85
Madde 18 – Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması 
93
Yargıtay Kararları 
94
Madde 19 – Sözleşmenin Feshinde Usul 
111
Yargıtay Kararları 
111
Madde 20 – Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü 
118
Yargıtay Kararları 
118
Madde 21 – Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları 
127
Yargıtay Kararları 
128
Madde 22 – Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi 
136
Yargıtay Kararları 
136
Madde 23 – Yeni İşverenin Sorumluluğu 
139
Yargıtay Kararları 
139
Madde 24 – İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 
141
Yargıtay Kararları 
141
Madde 25 – İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 
144
Yargıtay Kararları 
146
Madde 26 – Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi 
154
Yargıtay Kararları 
154
Madde 27 – Yeni İş Arama İzni 
155
Yargıtay Kararları 
156
Madde 28 – Çalışma Belgesi 
159
Madde 29 – Toplu İşçi Çıkarma 
159
Yargıtay Kararları 
160
Madde 30 – Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu 
165
Madde 31 – Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma 
166
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ücret
Madde 32 – Ücret ve Ücretin Ödenmesi 
168
Yargıtay Kararları 
169
Madde 33 – İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi 
177
Madde 34 – Ücretin Gününde Ödenmemesi 
177
Yargıtay Kararları 
178
Madde 35 – Ücretin Saklı Kısmı 
179
Madde 36 – Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hakedişlerinden Ücreti Kesme Yükümlülüğü 
179
Yargıtay Kararları 
179
Madde 37 – Ücret Hesap Pusulası 
181
Yargıtay Kararları 
181
Madde 38 – Ücret Kesme Cezası 
182
Yargıtay Kararı 
183
Madde 39 – Asgari Ücret 
183
Yargıtay Kararı 
184
Madde 40 – Yarım Ücret 
184
Madde 41 – Fazla Çalışma Ücreti 
185
Yargıtay Kararları 
186
Madde 42 – Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma 
201
Madde 43 – Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma 
201
Madde 44 – Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma 
201
Yargıtay Kararları 
202
Madde 45 – Saklı Haklar 
202
Yargıtay Kararları 
202
Madde 46 – Hafta Tatili Ücreti 
205
Yargıtay Kararları 
205
Madde 47 – Genel Tatil Ücreti 
209
Yargıtay Kararları 
209
Madde 48 – Geçici İş Göremezlik 
210
Yargıtay Kararları 
210
Madde 49 – Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti 
211
Yargıtay Kararı 
211
Madde 50 – Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar 
212
Madde 51 – Yüzdelerin Ödenmesi 
212
Yargıtay Kararları 
213
Madde 52 – Yüzdelerin Belgelenmesi 
214
Yargıtay Kararı 
214
Madde 53 – Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri 
214
Yargıtay Kararları 
215
Madde 54 – Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve İzni Kullanma Dönemi 
216
Yargıtay Kararları 
217
Madde 55 – Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller 
218
Madde 56 – Yıllık Ücretli İznin Uygulanması 
219
Yargıtay Kararları 
219
Madde 57 – Yıllık İzin Ücreti 
222
Yargıtay Kararları 
223
Madde 59 – Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti 
226
Yargıtay Kararları 
227
Madde 60 – İzinlere İlişkin Düzenlemeler 
230
Madde 61 – Sigorta Primleri 
230
Madde 62 – Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller 
230
Yargıtay Kararları 
230
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İşin Düzenlenmesi
Madde 63 – Çalışma Süresi 
232
Yargıtay Kararları 
232
Madde 64 – Telafi Çalışması 
239
Madde 65 – Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği 
239
Madde 66 – Çalışma Süresinden Sayılan Haller 
239
Yargıtay Kararları 
240
Madde 67 – Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri 
241
Madde 68 – Ara dinlenmesi 
241
Yargıtay Kararları 
242
Madde 69 – Gece Süresi ve Gece Çalışmaları 
245
Yargıtay Kararları 
245
Madde 70 – Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri 
248
Madde 71 – Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı 
248
Madde 72 – Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı 
249
Madde 73 – Gece Çalıştırma Yasağı 
249
Madde 74 – Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni 
249
Yargıtay Kararları 
250
Madde 75 – İşçi Özlük Dosyası 
251
Yargıtay Kararları 
251
Madde 76 – Yönetmelikler 
251
BEŞİNCİ BÖLÜM
İş Sağlığı ve Güvenliği
Madde 77 – İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri 
253
Madde 78 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri 
253
Madde 79 – İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması 
253
Madde 81 – İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
253
Madde 83 – İşçilerin Hakları 
253
Madde 84 – İçki veya Uyuşturucu Madde Kullanma Yasağı 
253
Madde 85 – Ağır ve Tehlikeli İşler 
253
Madde 86 – Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor 
254
Madde 87 – On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor 
254
Madde 88 – Gebe veya Çocuk Emziren Kadınlar İçin Yönetmelik 
254
Madde 89 – Çeşitli Yönetmelikler 
254
ALTINCI BÖLÜM
İş ve İşçi Bulma
Madde 90 – İş ve İşçi Bulmaya Aracılık 
254
YEDİNCİ BÖLÜM
Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi
Madde 91 – Devletin Yetkisi 
255
Madde 92 – Yetkili Makam ve Memurlar 
255
Yargıtay Kararları 
256
Madde 93 – Yetkili Memurların Ödevi 
257
Madde 94 – Muafiyet 
257
Madde 95 – Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler 
257
Madde 96 – İşçi ve İşverenin Sorumluluğu 
257
Madde 97 – Zabıtanın Yardımı 
257
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İdari Ceza Hükümleri
Madde 98 – İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırılık 
258
Madde 99 – Genel Hükümlere Aykırılık 
258
Madde 100 – Toplu İşçi Çıkarma ile İlgili Hükümlere Aykırılık 
259
Madde 101 – Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık 
259
Madde 102 – Ücret ile İlgili Hükümlere Aykırılık 
259
Madde 103 – Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık 
259
Madde 104 – İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık 
260
Madde 105 – İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Hükümlere Aykırılık 
260
Madde 106 – İş ve İşçi Bulma Hükümlerine Aykırılık 
260
Madde 107 – İş Hayatının Denetim ve Teftişi ile İlgili Hükümlere Aykırılık 
260
Madde 108 – İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Hususlar 
261
DOKUZUNCU BÖLÜM
Madde 109 – Yazılı Bildirim 
262
Yargıtay Kararları 
262
Madde 110 – Konut Kapıcılarının Özel Çalışma Koşulları 
262
Yargıtay Kararları 
263
Madde 111 – Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri 
263
Madde 112 – Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı 
265
Madde 113 – Bazı İşlerde Çalışanların Ücretlerinin Güvencesi 
266
Madde 114 – Üçlü Danışma Kurulu 
267
Madde 115 – Kantin Açılması 
267
Madde 116 
267
Madde 117 
267
Madde 118 
267
Madde 119 – Yönetmelikler 
267
Madde 120 – Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 
267
Ek Madde 1 – Korumalı İşyerlerinde Çalışan Engellilerin Ücretleri 
268
Ek Madde 2 – Mazeret İzni 
268
Ek Madde 3 – Zamanaşımı Süresi 
268
Yargıtay Kararları 
269
Geçici Madde 1 
269
Geçici Madde 2 
270
Geçici Madde 3 
270
Geçici Madde 4 
270
Geçici Madde 5 
270
Geçici Madde 6 
270
Geçici Madde 7 
270
Geçici Madde 8 
270
Geçici Madde 9 
271
Geçici Madde 10 
271
Geçici Madde 11 
271
Madde 121 – Yürürlük 
272
Madde 122 – Yürütme 
272
1475 SAYILI İŞ KANUNU (M. 14) 
273
Yargıtay Kararları 
275
6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU 
307
Yargıtay Kararları 
321
5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN (BASIN İŞ KANUNU) 
361
Yargıtay Kararları 
371
854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU 
383
Yargıtay Kararları 
403
7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 
461
Yargıtay Kararları 
468
İŞ KANUNU 
501
1475 SAYILI İŞ KANUNU (M. 14) 
559
TÜRK BORÇLAR KANUNU 
563
DENİZ İŞ KANUNU 
583
BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERİN TANZİMİ HAKKINDA KANUN 
605
İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 
617