Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kiraya Verenin Hapis Hakkı
Ocak 2021 / 1. Baskı / 136 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Uygulamada yeterince bilinmeyen, fakat hem kiraya veren hem de kiracı için son derece önem arz eden bir geçici hukuki koruma tedbiri olan kiraya verenin hapis hakkı, temel olarak 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 270 ve 271. maddeleri ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 336, 337 ve 338. maddelerinde düzenlenmektedir.

Hapis hakkının hangi tip eşya üzerinde tesis edilebileceği, kiraya verenin hapis hakkı ile genel hapis hakkının benzer ve farklı yönleri, kiraya verenin hapis hakkının hangi durumlarda kullanılabileceği gibi uygulamaya dair örneklerin de ele alındığı bu çalışma, kiraya verenin hapis hakkını ve bunun uygulanışını ayrıntılı bir biçimde ele almaktadır.

Kiracı ve kiraya verenlerin bilmesi gereken çeşitli ihtimallerin de değerlendirilmiş olduğu bu çalışmada, öncelikli olarak kiraya verenin hapis hakkının ne olduğu, şartlarının neler olduğu ve hangi hallerde kullanılabileceğine yer verilmiş olup, hakkın kullanılmasıyla ilgili uygulamada karşılaşılabilen sorunlara da yer verilerek, ne şekilde hareket edilmesi gerektiği açıklanmıştır. Kiraya verenin hapis hakkı ile genel hapis hakkının benzer ve farklı yönlerinin de incelendiği işbu çalışmada, hapis hakkına konu olabilecek ve olamayacak nitelikteki eşyayla ilgili de ayrıntılı açıklamalarda da bulunulmuştur.

Konu Başlıkları
Hapis Hakkı Kavramı
Kira Hukukundaki Hapis Hakkı ve Genel Hapis Hakkının Karşılaştırılması
Kiraya Verenin Hapis Hakkının Alacak ve Eşya Bakımından Kapsamı
Hapis Hakkının, Şartları, Doğumu ve Sona Ermesi
Hapis Hakkının Kullanılması
Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması
Hapis Hakkının Korunması İçin Alınabilecek Diğer Tedbirler
Barkod: 9789750265846
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 136
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK BORÇLAR KANUNU BAĞLAMINDA
KİRA SÖZLEŞMESİ VE TARAFLARIN BORÇLARI
1. TÜRK BORÇLAR KANUNU BAĞLAMINDA KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  15
1.1. Kira Sözleşmesinin Tanımı  16
1.2. Kira Sözleşmesinin Özellikleri  17
1.3. Kira Sözleşmesinin Unsurları  17
1.3.1. KİRALANAN  18
1.3.2. Kira Bedeli  18
1.3.3. Kullanma Veya Yararlanmanın Kiracıya Bırakılması  19
1.4. Kira Sözleşmesinin Süresi  19
1.5. Kira Sözleşmesinin Tarafları  20
2. KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  22
2.1. Kiraya Verenin Borçları  22
2.1.1. Kiralananı Teslim Borcu  22
2.1.2. Vergi Ve Benzeri Giderlere Katlanma Yükümlülüğü  24
2.1.3. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  25
2.1.4. Zapta Karşı Tekeffül Borcu  27
2.1.5. Yan Giderlere Katlanma Borcu  28
2.2. Kiracının Borçları  30
2.2.1. Kira Bedeli Ödeme Borcu  30
2.2.2. Temizlik Ve Bakım Giderlerine Katlanma Borcu  36
2.2.3. Yan Giderleri Ödeme Borcu  37
2.2.4. Kiralananı Sözleşmeye Uygun Ve Özenle Kullanma Borcu  37
2.2.5. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu  42
2.2.6. Ayıpların Giderilmesine Ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  42
2.2.7. Kiralananı Geri Verme Borcu  44
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HAPİS HAKKI İLE KİRAYA VERENİN
HAPİS HAKKININ KARŞILAŞTIRILMASI
1. HAPİS HAKKI KAVRAMI  47
2. HAPİS HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  49
3. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI İLE GENEL HAPİS HAKKI ARASINDAKİ FARKLAR  52
3.1. Zilyetlik Bakımından  52
3.2. Fer’i Nitelik Arz Etmesi Bakımından  52
3.3. Alacak İle Eşya Arasındaki Bağlantı Bakımından  54
3.4. Hapis Hakkının Sona Ermesi Bakımından  55
3.5. Temin Ettiği Alacak Bakımından  55
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ
ŞARTLARI VE KULLANILMASI
1. GENEL OLARAK KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI  57
1.1. Genel Olarak  57
1.2. Hakkın Sahibi  59
1.3. Hakkın Hukuki Niteliği  62
1.4. Hakkın Doğumu Ve Sona Ermesi  64
1.5. Hakkın Kapsamı  66
1.5.1. Alacak Bakımından  67
1.5.2. Eşya Bakımından  69
1.5.2.1. Taşınır Olması  70
1.5.2.2. Kiralananın Döşenmesine Veya Kullanılmasına Yarayan Eşya Olması  72
1.5.2.3. Haczi Kabil Olması  73
1.5.2.4. Kiralananda Bulunması  77
1.6. Hapis Hakkı Konusu Eşyaya İlişkin Özel Durumlar  78
1.6.1. Alt Kiracıya Ait Eşya  78
1.6.2. Üçüncü Kişiye Ait Eşya  82
1.6.2.1. Kiraya Verenin İyi Niyetli Olması  84
1.6.2.2. Eşyanın; Çalınmış, Kaybolmuş Veya Başka Bir Biçimde Malikinin Elinden İradesi Dışında Çıkmış Bir Eşya Olmaması  86
1.6.2.3. Kiraya Verenin Hapis Hakkını Kaybetmemiş Olması  89
1.6.3. Eşya Üzerinde Birden Çok Hak Sahibinin Olması  90
1.7. Hapis Hakkından Feragat  91
2. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ ŞARTLARI  92
2.1. Taşınmaz Kirası Olması  92
2.2. Kira Bedeli Alacağının Bulunması  93
2.3. Yeterli Teminatın Mevcut Olmaması  94
3. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ KULLANILMASI  95
3.1. Hapis Hakkı Defteri Tutulması (İİK m. 270)  99
3.1.1. Genel Olarak  99
3.1.2. Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması İşlemi  102
3.1.2.1. Talebin Kabulü Ve Sürecin Başlatilmasi  102
3.1.2.2. Hapis Hakkı Defterinin Tanzimi Ve Uygulanacak Olan Hükümler  104
3.1.2.3. Hapis Hakkına Konu Olan Malların Deftere İşlenmesi Süreci  105
3.1.2.4. Hapis Hakkı Defteri Tutulduktan Sonra Kiraya Verene Süre Verilmesi  107
3.1.2.5. Kiracının Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması  107
3.1.3. Hapis Hakkı Defteri Sonrası Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibine Geçilmesi  110
3.1.3.1. Genel Olarak  110
3.1.3.2. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takibin Açılması  111
3.1.3.3. Takibe Ve Hapis Hakkına Karşı Kullanılabilecek Olan Hukuki İmkanlar  112
3.1.3.4. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasında Bulunması  114
3.1.3.5. Takibin Kesinleşmesi Ve Takibe Konu Malların Paraya Çevrilmesi  116
3.2. Kiralanandan Gizlice Veya Zorla Götürülen Eşyanın Geri Getirilmesi  118
3.2.1. Genel Olarak  118
3.2.2. Eşyanın Geri Getirilmesini Talep Hakkının Kapsamı  120
3.2.3. Eşyanın Geri Getirilmesini Talep Hakkının Şartları  121
3.2.3.1. Malların Gizlice Veya Zorla Götürülmüş Olması  121
3.2.3.2. Geri Getirmenin On Gün İçerisinde Talep Edilmesi  122
3.2.4. Eşyanın Geri Getirilmesi İşlemi  123
3.2.5. Üçüncü Kişilerin Hukuki İmkanları  124
Sonuç  127
Kaynakça  131
Kavram Dizini  135
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
GİRİŞ  13
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK BORÇLAR KANUNU BAĞLAMINDA
KİRA SÖZLEŞMESİ VE TARAFLARIN BORÇLARI
1. TÜRK BORÇLAR KANUNU BAĞLAMINDA KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER  15
1.1. Kira Sözleşmesinin Tanımı  16
1.2. Kira Sözleşmesinin Özellikleri  17
1.3. Kira Sözleşmesinin Unsurları  17
1.3.1. KİRALANAN  18
1.3.2. Kira Bedeli  18
1.3.3. Kullanma Veya Yararlanmanın Kiracıya Bırakılması  19
1.4. Kira Sözleşmesinin Süresi  19
1.5. Kira Sözleşmesinin Tarafları  20
2. KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  22
2.1. Kiraya Verenin Borçları  22
2.1.1. Kiralananı Teslim Borcu  22
2.1.2. Vergi Ve Benzeri Giderlere Katlanma Yükümlülüğü  24
2.1.3. Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  25
2.1.4. Zapta Karşı Tekeffül Borcu  27
2.1.5. Yan Giderlere Katlanma Borcu  28
2.2. Kiracının Borçları  30
2.2.1. Kira Bedeli Ödeme Borcu  30
2.2.2. Temizlik Ve Bakım Giderlerine Katlanma Borcu  36
2.2.3. Yan Giderleri Ödeme Borcu  37
2.2.4. Kiralananı Sözleşmeye Uygun Ve Özenle Kullanma Borcu  37
2.2.5. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu  42
2.2.6. Ayıpların Giderilmesine Ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  42
2.2.7. Kiralananı Geri Verme Borcu  44
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HAPİS HAKKI İLE KİRAYA VERENİN
HAPİS HAKKININ KARŞILAŞTIRILMASI
1. HAPİS HAKKI KAVRAMI  47
2. HAPİS HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ  49
3. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI İLE GENEL HAPİS HAKKI ARASINDAKİ FARKLAR  52
3.1. Zilyetlik Bakımından  52
3.2. Fer’i Nitelik Arz Etmesi Bakımından  52
3.3. Alacak İle Eşya Arasındaki Bağlantı Bakımından  54
3.4. Hapis Hakkının Sona Ermesi Bakımından  55
3.5. Temin Ettiği Alacak Bakımından  55
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ
ŞARTLARI VE KULLANILMASI
1. GENEL OLARAK KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI  57
1.1. Genel Olarak  57
1.2. Hakkın Sahibi  59
1.3. Hakkın Hukuki Niteliği  62
1.4. Hakkın Doğumu Ve Sona Ermesi  64
1.5. Hakkın Kapsamı  66
1.5.1. Alacak Bakımından  67
1.5.2. Eşya Bakımından  69
1.5.2.1. Taşınır Olması  70
1.5.2.2. Kiralananın Döşenmesine Veya Kullanılmasına Yarayan Eşya Olması  72
1.5.2.3. Haczi Kabil Olması  73
1.5.2.4. Kiralananda Bulunması  77
1.6. Hapis Hakkı Konusu Eşyaya İlişkin Özel Durumlar  78
1.6.1. Alt Kiracıya Ait Eşya  78
1.6.2. Üçüncü Kişiye Ait Eşya  82
1.6.2.1. Kiraya Verenin İyi Niyetli Olması  84
1.6.2.2. Eşyanın; Çalınmış, Kaybolmuş Veya Başka Bir Biçimde Malikinin Elinden İradesi Dışında Çıkmış Bir Eşya Olmaması  86
1.6.2.3. Kiraya Verenin Hapis Hakkını Kaybetmemiş Olması  89
1.6.3. Eşya Üzerinde Birden Çok Hak Sahibinin Olması  90
1.7. Hapis Hakkından Feragat  91
2. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ ŞARTLARI  92
2.1. Taşınmaz Kirası Olması  92
2.2. Kira Bedeli Alacağının Bulunması  93
2.3. Yeterli Teminatın Mevcut Olmaması  94
3. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ KULLANILMASI  95
3.1. Hapis Hakkı Defteri Tutulması (İİK m. 270)  99
3.1.1. Genel Olarak  99
3.1.2. Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması İşlemi  102
3.1.2.1. Talebin Kabulü Ve Sürecin Başlatilmasi  102
3.1.2.2. Hapis Hakkı Defterinin Tanzimi Ve Uygulanacak Olan Hükümler  104
3.1.2.3. Hapis Hakkına Konu Olan Malların Deftere İşlenmesi Süreci  105
3.1.2.4. Hapis Hakkı Defteri Tutulduktan Sonra Kiraya Verene Süre Verilmesi  107
3.1.2.5. Kiracının Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması  107
3.1.3. Hapis Hakkı Defteri Sonrası Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle İcra Takibine Geçilmesi  110
3.1.3.1. Genel Olarak  110
3.1.3.2. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu İle Takibin Açılması  111
3.1.3.3. Takibe Ve Hapis Hakkına Karşı Kullanılabilecek Olan Hukuki İmkanlar  112
3.1.3.4. Üçüncü Kişinin İstihkak İddiasında Bulunması  114
3.1.3.5. Takibin Kesinleşmesi Ve Takibe Konu Malların Paraya Çevrilmesi  116
3.2. Kiralanandan Gizlice Veya Zorla Götürülen Eşyanın Geri Getirilmesi  118
3.2.1. Genel Olarak  118
3.2.2. Eşyanın Geri Getirilmesini Talep Hakkının Kapsamı  120
3.2.3. Eşyanın Geri Getirilmesini Talep Hakkının Şartları  121
3.2.3.1. Malların Gizlice Veya Zorla Götürülmüş Olması  121
3.2.3.2. Geri Getirmenin On Gün İçerisinde Talep Edilmesi  122
3.2.4. Eşyanın Geri Getirilmesi İşlemi  123
3.2.5. Üçüncü Kişilerin Hukuki İmkanları  124
Sonuç  127
Kaynakça  131
Kavram Dizini  135
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021