Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunuyla Güncellenmiş
Yabancılar ve Mülteci Hukuku
Ağustos 2014 / 5. Baskı / 416 Syf.
Fiyatı: 26.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%44)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Ağustos 2013 27.50 TL 14.90 TL (%46)Sepete Ekle
   

Çalışmalarının önemli bir kısmını yabancılar ve mülteci hukuku konularına yoğunlaştıran Yazar, bu alanda üslenmiş olduğu akademik çalışma, faaliyet ve derslerin sağlamış olduğu birikim ve deneyimi kitaba yansıtmıştır.

Kitabın güncellenmiş 5. Baskısı 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nun 11 Nisan 2014 tarihinde yürürlüğe giren hükümleri gözetilerek gerçekleştirilmiştir.

Kitabın güncellenmesinde yabancılar hukukunun ‘ülkeye giriş’, ‘ikamet’, ‘çalışma’ ile ‘sınır dışı etme’ bölümlerinde köklü değişikliklere gidilmiştir. Mukayeseli hukuktaki gelişmeler ve 6458 sayılı kanun, mülteci hukukunun yabancılar hukukunun ana sütunu olarak incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle, 'mülteci hukuku' konularına Kitabın Üçüncü Kısmı olarak yer verilmektedir.

Kitapta yabancılar ve mülteci hukuku konuları hem uluslararası hukuk hem iç hukuk bağlamında gerek idari uygulamalar gerekse yargı kararları dikkate alınarak fonksiyonel bir sistematikle okuyucunun dikkatine sunulmaktadır. Kitabın dikkati çeken diğer bir önemli özelliği konuların soyuttan somuta, genelden özele doğru, sade ve akıcı bir üslupla kaleme alınmış olmasıdır.

Türk yabancılar ve mülteci hukukundaki en güncel gelişmeleri içeren kitap, gerek öğrenciler için ders kitabı olarak gerekse akademisyen ve uygulamacılar açısından rehber kitap olarak yararlı olacaktır.

Konu Başlıkları
Ülkeye Giriş
İkamet
Çalışma Hak ve Özgürlüğü
Eğitim ve Öğretim Özgürlüğü
Eşya ve Miras Hukukuna İlişkin Haklar
Sınır Dışı Etme
Suçluların İadesi
Mülteci Statüsü Belirleme
Tamamlayıcı Koruma
Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma
İltica–Sığınma Usulü
Mülteci ve Sığınmacıların Hak ve Özgürlükleri
Barkod: 9789750229534
Yayın Tarihi: Ağustos 2014
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 416
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
5. Baskıya Önsöz  5
4. Baskıya Önsöz  7
3. Baskıya Önsöz  9
2. Baskıya Önsöz  11
Önsöz  13
Kısaltmalar  25
BİRİNCİ KISIM
YABANCILAR HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ Birinci Bölüm
YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ
1. YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ  29
1.1. Yabancı Kavramı  29
1.2. Yabancılar Hukuku Terimi ve Yabancılar Hukuku Kuralları  32
1.3. Yabancılar Hukukunun Tarihsel Gelişimi  33
1.3.1. Eski Yunan’da Yabancılar Hukuku  33
1.3.2. Roma’da Yabancılar Hukuku  34
1.3.3. İslam Hukukunda Yabancılar  34
1.3.4. Osmanlı’da Yabancılar Hukuku  36
1.4. Yabancılar Hukukunun Niteliği ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri  37
1.5. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  38
1.5.1. Vatandaşlık Hukuku  38
1.5.2. Uluslararası Hukuk  39
1.5.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku  40
İkinci Bölüm
YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI
2. YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  41
2.1. Uluslararası Hukuk Kaynakları  41
2.1.1. Antlaşmalar  41
2.1.2. Uluslararası Teamül  42
2.1.3. Hukukun Genel İlkeleri  43
2.1.4. Mahkeme Kararları ve Doktrin  43
2.2. İç Hukuk Kaynakları  44
2.2.1. Anayasa  44
2.2.2. Kanunlar ve Düzenleyici İşlemler  46
2.2.3. Mahkeme Kararları ve Doktrin  47
Üçüncü Bölüm
YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN
BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER
3. YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER  49
3.1. Eşitlik (Tebaaya Temsil) İlkesi  49
3.2. Karşılıklılık (Mütekabiliyet) İlkesi  50
3.3. Karşı İşlem Yapma Yetkisi (Mukabele-i Bilmisil)  52
3.4. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Kaydı)  53
3.5. Minimum Standart (Asgari Had) Sistemi  54
3.6. Sınırlama (Tahdit) Sistemi  55
3.7. İzin Sistemi  55
3.8. Kontenjan Sistemi  55
Dördüncü Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ
4. ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  57
4.1. Giriş  57
4.2. Yabancıları İlgilendiren Uluslararası Hukuk Belgeleri  58
4.3. Yabancıların Uluslararası İnsan Hakları Standartları  62
4.3.1. Ülke İçinde Serbest Dolaşım ve Ülkeyi Terk Özgürlüğü  62
4.3.2. Aile Hayatı Hakkı  63
4.3.3. Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  65
4.3.4. Geri-Gönderilmeme (Non-Refoulement) İlkesi  67
4.3.5. Ayırımcılık Yasağı  68
İKİNCİ KISIM
YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ Beşinci Bölüm
ÜLKEYE GİRİŞ
5. ÜLKEYE GİRİŞ  75
5.1. Genel Olarak Ülkeye Giriş  75
5.2. Pasaport ve Belge Kontrolü  77
5.2.1. Pasaport Çeşitleri  79
5.2.2. Pasaport Yerine Geçen Belgeler  81
5.2.2.1. Pasavan, İdari Mektup ve Hudut Geçiş Belgeleri  81
5.2.2.2. Yurt dışına Taşıma Yapan Kara, Hava ve Deniz Ulaşım Araçlarının Memur ve Mürettebatına Verilen Belgeler  82
5.2.2.3. Seyahat Belgeleri  83
5.2.2.4. NATO Seyahat Emri  84
5.2.2.5. Kimlik Kartları  84
5.2.2.6. Mülteci Seyahat Belgesi  85
5.3. Türkiye’ye Girişine İzin Verilmeyecek Yabancılar ve Giriş Yasağı  85
5.4. Vize Yükümlülüğü ve Vize İşlemleri  87
5.4.1. Vize Kavramı  87
5.4.2. Vize Zorunluluğu ve Yetkili Merciler  88
5.4.3. Vize Muafiyetleri  89
5.4.3.1. Kanunda Belirtilen Vize Muafiyetleri  89
5.4.3.2. Uluslararası Antlaşmalardan Doğan Vize Muafiyetleri  90
5.4.4. Sınır Vizesi ve Havaalanı Transit Vizesi  91
5.5. Vize Verilmeyecek Yabancılar ve Vizenin İptali  92
5.6. Taşıyıcı Yükümlülükleri  94
Altıncı Bölüm
İKÂMET
6. İKÂMET  95
6.1. Genel Olarak Yabancıların İkâmeti  95
6.1.1. Yabancıların İkametine Getirilen Yasaklama ve Sınırlamalar  96
6.1.2. İkamet İzni Alma Zorunluluğu ve Muafiyeti  97
6.1.3. İkamet İzni Başvurusu  99
6.1.4. İkamet İzinlerinin Uzatılması  99
6.1.5. İkamet İzinlerine İlişkin Diğer Hususlar  100
6.2. İkamet İzni Çeşitleri  101
6.2.1. Kısa Dönem İkamet İzni  102
6.2.2. Aile İkamet İzni  103
6.2.3. Öğrenci İkamet İzni  105
6.2.4. Uzun Dönem İkamet İzni  106
6.2.5. İnsani İkamet İzni ve İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni  107
6.2.6. Vatansız Kişiler  108
6.2.7. KKTC Uyruklu Şahısların İkameti  109
Yedinci Bölüm
ÇALIŞMA
7. ÇALIŞMA  111
7.1. Genel Olarak Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlüğü  111
7.2. Yabancıların Çalışma İzinleri  113
7.2.1. Çalışma İznine İlişkin Genel Esaslar  113
7.2.1.1. Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Uzatılması  113
7.2.1.2. Çalışma İzninin Sınırlandırılması ve Reddi  116
7.2.1.3. Çalışma İzninin İptali ve Geçerliliğini Kaybetmesi  117
7.2.2. Çalışma İzni Çeşitleri  118
7.2.2.1. Süreli Çalışma İzni  118
7.2.2.2. Süresiz Çalışma İzni  120
7.2.2.3. Bağımsız Çalışma İzni  120
7.2.2.4. İstisnaî Çalışma İzinleri  121
7.2.3. Bildirim, Denetleme ve Yaptırım  124
7.2.4. Yabancı Sermaye Yatırımlarında Çalışacak Yabancılar  125
7.2.4.1. Yabancı Yatırımlar Yönetmeliğinin Kapsamı  125
7.2.1.2. Çalışma İzinlerinin Verilmesine İlişkin Prensipler  126
7.2.5. Kanun Kapsamı Dışındaki Yabancılar  127
7.2.5.1. TVK 28. Madde Kapsamındaki Yabancılar  128
7.2.5.2. Yabancı Muhabirler ve Basın-Yayın Organları Mensupları  129
7.2.5.3. Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarınca Çalıştırılacak Yabancılar  129
7.2.5.4. Çalışma İzninden Muaf Tutulan Diğer Yabancılar  129
7.2.5.5. AB Vatandaşlarının Türk-AB Ortaklık Hukukundan Doğan Statüleri  131
7.3. Yabancılara Kısıtlanan Meslek ve Sanatlar  133
7.3.1. Kamu Güvenliği Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  133
7.3.2. Kamu Sağlığı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  136
7.3.3. Kamu Düzeni Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  139
7.3.4. Kamu Yararı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  139
Sekizinci Bölüm
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ
8. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ  141
8.1. Yabancıların Öğrenim Hakkı  141
8.1.1. Yabancı Öğrencilerin İkamet ve Çalışmaları  142
8.1.2. Okul Çeşitlerine Göre Yabancıların Öğrenim Hakkı  143
8.2. Yabancıların Öğretim Özgürlüğü  144
8.2.1. Yabancıların Öğretmenlik Yapma Hakkı  145
8.2.2. Yabancıların Öğretim Kurumu Açma Özgürlüğü  146
8.2.2.1. Tarihsel Gelişim  146
8.2.2.2. Milletlerarası Özel Öğretim Kurumu Açma Hakkı  147
8.2.2.3. Yabancı Okulların Kapasite ve Arazi Artırımı  148
8.2.2.4. Yabancı Okulların Denetimi  149
Dokuzuncu Bölüm
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
9. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  151
9.1. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı  151
9.2. Dernek Hakkı  152
9.3. Sendika Hakkı  153
9.4. Siyasal Haklar  154
9.4.1. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı  154
9.4.2. Siyasi Parti Kurma ve Üyelik Hakkı  155
9.4.3. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı  155
9.4.4. Yurt Savunmasına Katılma Hakkı ve Ödevi  155
Onuncu Bölüm
EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR
10. EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR  157
10.1. Yabancıların Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  158
10.1.1. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  159
10.1.1.1. Karşılıklılık İlkesi  160
10.1.1.2. Kanuni Sınırlamalara Uyma  161
10.1.2. Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  165
10.2. Yabancıların Türkiye’deki Miras Hakları  168
Onbirinci Bölüm
SINIR DIŞI ETME
11. SINIR DIŞI ETME  171
11.1. Genel Olarak Sınır Dışı Etme  171
11.2. Uluslararası Hukukta Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  172
11.2.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  172
11.2.2. Avrupa Sosyal Şartının Sağladığı Güvenceler  173
11.2.3. Avrupa İkamet Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  174
11.2.4. Mülteciler ve Vatansızlarla İlgili Uluslararası Güvenceler  174
11.2.5. Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin Sağladığı Güvenceler  175
11.3. İç Hukukta Sınır Dışı Etme İşlemi  175
11.3.1. Sınır Dışı Etme Kararı  175
11.3.2. Sınır Dışı Etme Nedenleri  176
11.3.3. Sınır Dışı Etmeyi Önleyici Nedenler  177
11.3.4. İdari Gözetim  178
11.3.5. Geri Gönderme Merkezleri  179
11.3.6. Sınır Dışı Kararının İcrası  180
11.3.7. Yargı Yolu  181
Onikinci Bölüm
SUÇLULARIN İADESİ
12. SUÇLULARIN İADESİ  183
12.1. Suçluların İadesi Kurumu ve Tarihsel Gelişimi  183
12.2. İadenin Koşulları  185
12.2.1. Anlaşmanın Mevcudiyeti  185
12.2.2. Suç Oluşturan Bir Eylemin Varlığı  185
12.2.2.1. Eylemin Her İki Kanununa Göre Suç Olması  185
12.2.2.2. Suçun Takip Edilebilir Olması  185
12.2.3. İadeye Konu Suçun Belli Bir Ağırlıkta Olması  187
12.3. İade Usulü  187
12.3.1. Türkiye’nin Talep Edilen Ülke Olması  188
12.4. İadenin Sonuçları  189
12.4.1. İade Konusu Suçtan Başkasından Yargılamama  190
12.4.2. Suçun Nevinde Meydana Gelen Değişiklikler  190
12.4.3. İade Edilen Kişinin Rızası  191
12.4.4. Üçüncü Bir Devlete İade  191
12.5. İadenin Olumsuz Koşulları  191
12.5.1. Vatandaşın İade Edilmezliği İlkesi  191
12.5.2. Siyasi Suçlardan Dolayı İade Edilmeme Kuralı  192
12.5.2.1. Devlet Başkanına Karşı Suçlar (Belçika Kaidesi)  193
12.5.2.2. Anarşizm  193
12.5.2.3. Harp (Savaş) Suçları  193
12.5.2.4. Barışa Karşı İşlenen Suçlar  194
12.5.2.5. İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar  194
12.5.2.6. Tedhişçilik (Terör) Suçları  194
12.5.2.7. Uçak Kaçırma Suçları  195
12.5.3. Askeri Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  195
12.5.4. Basın Suçlarından İade Edilmeme İlkesi  196
12.5.5. Mali Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  196
12.5.6. Non Bis In Idem Kuralı  197
12.5.7. Ölüm Cezası  197
12.6. İadesine Karar Verilen Kişinin Teslimi  198
12.6.1. Kişinin Teslim Edileceği Devletin Belirlenmesi  198
12.6.1.1. Aynı Suçtan Birden Fazla Talep Bulunması  199
12.6.1.2. Farklı Suçlardan Dolayı Birden Fazla Talep Bulunması  199
12.6.2. Doğrudan Talep Eden Devlete Teslim  200
12.6.3. Transit Teslim  200
12.6.4. Gecikmeli Teslim Halleri  201
12.6.5. Eşyanın Teslimi  202
12.6.6. İade Giderleri  202
Onüçüncü Bölüm
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ
13. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  203
13.1. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı  203
13.2. Yabancıların Dava Hakkı  204
13.2.1. MÖHUK’ta Teminat Yükümlülüğü  205
13.2.2. HMK’da Teminat Yükümlülüğü  206
Ondördüncü Bölüm
GÖÇMENLER
14. GÖÇMENLER  207
14.1. Genel Olarak Göç ve Göçmenler  207
14.2. Türk Hukukunda Göç ve Göçmenler  208
14.2.1. Türk Hukukunda Göçmen Kategorileri  210
14.2.2. Göçmen Kabulünde Aranan Koşullar  211
14.2.3. Göçmenlerin Ülkeye Kabulünden Sonraki İşlemler  213
14.2.4. Göçmenlere Sağlanan Muafiyetler  214
ÜÇÜNCÜ KISIM
MÜLTECİ HUKUKU Onbeşinci Bölüm
MÜLTECİ HUKUKUNA GİRİŞ
15. MÜLTECİ HUKUKUNA GİRİŞ  221
15.1. Uluslararası Koruma Kavramının Tarihsel Gelişimi  222
15.1.1. Birinci Dünya Savaşı Sonrası: Milletler Cemiyeti Dönemi  222
15.1.2. İkinci Dünya Savaşı Sonrası: BMMYK ve 1951 Cenevre Sözleşmesi  223
15.1.3. Uluslararası Koruma Fikrinin Evrenselleşmesi  224
15.1.4. Uluslararası Korumada Sınırlayıcı Gelişmeler  225
15.2. Mülteci Hukukunun Kaynakları  226
15.2.1. Uluslararası Mülteci Hukuku  227
15.2.1.1 Evrensel Sözleşmeler  227
15.2.1.2 Bölgesel Düzenlemeler  228
15.2.1.3 Uluslararası Teamül Hukuku  230
15.2.1.4 Yargısal Kararlar ve Doktrin  230
15.2.1.5 Bağlayıcı Olmayan (Soft Law) Uluslararası Belgeler  231
15.2.2. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku  232
15.2.3 Uluslararası İnsancıl Hukuk  235
15.2.4 Uluslararası Ceza Hukuku  236
15.2.5 İç Hukuk  237
Onaltıncı Bölüm
MÜLTECİ KAVRAMI
16. MÜLTECİ KAVRAMI  241
16.1. Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  241
16.1.1. Milletler Cemiyeti Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  241
16.1.2. Birleşmiş Milletler Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  242
16.2. 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolünde Mülteci Tanımı  245
16.3. Bölgesel Düzenlemelerde Mülteci Kavramı  247
16.3.1. Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) Mülteci Tanımı  247
16.3.2. Cartagena Deklarasyonu Mülteci Tanımı  247
16.3.3. Avrupa Birliği Hukukunda Mülteci Tanımı  248
16.4. İç Hukukta Mülteci Kavramı  250
Onyedinci Bölüm
MÜLTECİ STATÜSÜ BELİRLEME
17. MÜLTECİ STATÜSÜ BELİRLEME  253
17.1. Mülteci Statüsünün Kazanılması  254
17.1.1. Zulme Uğramaktan Haklı Nedenlerle Korkma  254
17.1.2. Zulüm Korkusunun Irk, Din, Tabiiyet, Belirli Bir Toplumsal Gruba Mensubiyet ya da Siyasi Düşüncelerden Kaynaklanması  257
17.1.2.1. Irka Dayalı Zulüm  257
17.1.2.2. Dine Dayalı Zulüm  258
17.1.2.3. Milliyete Dayalı Zulüm  258
17.1.2.4. Toplumsal Grup Mensubiyetine Dayalı Zulüm  259
17.1.2.5. Siyasi Düşünceye Dayalı Zulüm  261
17.1.3. Ülkesi Dışında Bulunma  262
17.1.4. Ülkesinin Himayesinden Yoksun Bulunma veya Yararlanmak İstememe ya da Ülkesine Geri Dönememe veya Dönmek İstememe  263
17.2. Mülteci Statüsü Dışında Bırakma  264
17.2.1. Uluslararası Korumaya İhtiyacı Olmayan Kişiler  264
17.2.2. Uluslararası Korumaya Layık Görülmeyen Kişiler  266
17.2.2.1. Barışa Karşı Suç, Savaş Suçu ve İnsanlığa Karşı Suç  267
17.2.2.2. Ağır Siyasi Olmayan Suçlar  268
17.2.2.3. Birleşmiş Milletlerin Amaç ve İlkelerine Aykırı Eylemler  270
17.3. Mülteci Statüsünün Sona Ermesi  271
17.3.1. Mülteci Statüsünü Sona Erdiren İradi Nedenler  271
17.3.2. Menşei Ülkedeki Koşulların Değişmesi  273
17.4. İç Hukukta Mülteci Statüsü Belirleme  274
17.4.1. Uluslararası Koruma Statüsünün Kazanılması  275
17.4.2. Uluslararası Koruma Statüsü Dışında Bırakma  276
17.4.3. Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali  277
Onsekizinci Bölüm
TAMAMLAYICI KORUMA
18. TAMAMLAYICI KORUMA  279
18.1. 1951 Cenevre Sözleşmesinde Geri Gönderilmeme (Non-Refoulement) İlkesi  279
18.1.1. Geri Gönderilmeme İlkesinin Kapsam ve İçeriği  280
18.1.1.1. İlkenin Sorumlu Tuttuğu Devlet  280
18.1.1.2. İlkenin Yasakladığı Eylemler  282
18.1.1.3. İlkenin Koruma Sağladığı Kişiler  284
18.1.1.4. Geri Göndermenin Yasak Olduğu Yerler  286
18.1.1.5. Hayat ya da Özgürlüğe Yönelik Tehdit  287
18.1.2. Geri Gönderilmeme İlkesinin İstisnaları  288
18.1.2.1. Geri Gönderilmeme İlkesinin Cenevre Sözleşmesinin 1(F)(b) Maddesiyle İlişkisi  289
18.1.2.2. Geri Gönderilmeme İlkesinin İstisnalarının Uygulanması  290
18.1.2.3. “Ulusal Güvenlik” Nedeniyle Geri Gönderme  291
18.1.2.4. ‘Topluma Yönelik Tehlike’ Nedeniyle Geri Gönderme  293
18.2. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Tamamlayıcı Koruma  294
18.2.1. Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Sözleşmesi  297
18.2.2. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi  299
18.2.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  302
18.2.3.1. Sözleşmenin 3. Maddesi  302
18.2.3.2. Sözleşmenin 8. Maddesi  305
18.2.3.3. Sözleşmenin 13. Maddesi  307
18.2.3.4. Sözleşmenin 34. Maddesi  307
18.2.4. İç Hukukta Tamamlayıcı Koruma  308
Ondokuzuncu Bölüm
KİTLESEL SIĞINMA VE GEÇİCİ KORUMA
19. KİTLESEL SIĞINMA VE GEÇİCİ KORUMA  311
19.1. Kitlesel Sığınma  311
19.2. Geçici Koruma  313
19.3. AB Hukukunda Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma  316
19.4. İç Hukukta Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma  320
19.4.1. 1994 İltica ve Sığınma Yönetmeliği  321
19.4.2. YUKK ve Geçici Koruma Yönergesi  322
Yirminci Bölüm
İLTİCA/SIĞINMA USULÜ
20. İLTİCA/SIĞINMA USULÜ  327
20.1. İltica/Sığınma Usulüne İlişkin Temel Standartlar  328
20.1.1. İltica/Sığınma Usulüne Erişim  329
20.1.2. İltica/Sığınma Başvurusunun İncelenmesi  331
20.1.3. Sığınmacıya Sağlanan Usul Güvenceleri  333
20.1.4. Güvenli Ülke Kavramı ve Özel Sığınma Usulleri  333
20.1.5. Mülteci ve Sığınmacıların Gözetim Altında Tutulması  338
20.1.6. İtiraz ve Yargı Yolu  340
20.2. İç Hukukta İltica/Sığınma Usulü  342
20.2.1. Mülteci/Sığınmacının Ülkeye Girişi  343
20.2.2. Başvuru ve Kayıt İşlemleri  344
20.2.3. Mülakat  345
20.2.4. Karar  346
20.2.5. Güvenli Ülke Kavramı ve Özel İltica/Sığınma Usulleri  347
20.2.6. BMMYK’nın Rolü  349
20.2.7. İdari Gözetim  351
20.2.8. İdari İtiraz ve Yargı Yolu  352
Yirmibirinci Bölüm
MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ
21. MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  355
21.1. Kalıcı Çözümler  355
21.1.1. Gönüllü Dönüş  356
21.1.2. Yerel Entegrasyon  358
21.1.3. Yeniden Yerleştirme  359
21.2. Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Hukuk Çerçevesi  360
21.2.1. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku  361
21.2.2. Uluslararası Mülteci Hukuku  363
21.3. Mülteci ve Sığınmacıların Maddi (Esasa İlişkin) Hak ve Özgürlükleri  366
21.3.1. İkamet ve Seyahat Özgürlüğü  367
21.3.2. Aile Hayatı Hakkı  370
21.3.3. Çalışma Hakkı  372
21.3.4. Eğitim ve Öğretim Özgürlüğü  375
21.3.5. Sağlık ve Sosyal Yardım Hakları  377
21.3.6. Entegrasyon ve Vatandaşlık  379
21.4. İç Hukukta Mültecilerin Hak ve Özgürlükleri  382
21.4.1. İkamet ve Seyahat  383
21.4.2. Aile Hayatı Hakkı  385
21.4.3. Çalışma Hak ve Özgürlüğü  385
21.4.4. Eğitim ve Öğretim  387
21.4.5. Sağlık ve Sosyal Yardım  388
21.4.6. Entegrasyon ve Vatandaşlık  389
Kaynakça  391
Kavramlar Dizini  405
Sözleşmeler Dizini  411
Kanunlar Dizini  415
 


Necla Öztürk ...
Kasım 2020
79.00 TL
Sepete Ekle
Nuray Ekşi
Kasım 2020
125.00 TL
Sepete Ekle
İslam Safa Kaya
Ekim 2020
55.00 TL
Sepete Ekle
Kamuran Reçber
Ekim 2020
54.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
5. Baskıya Önsöz  5
4. Baskıya Önsöz  7
3. Baskıya Önsöz  9
2. Baskıya Önsöz  11
Önsöz  13
Kısaltmalar  25
BİRİNCİ KISIM
YABANCILAR HUKUKUNUN GENEL İLKELERİ Birinci Bölüm
YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ
1. YABANCILAR HUKUKUNA GİRİŞ  29
1.1. Yabancı Kavramı  29
1.2. Yabancılar Hukuku Terimi ve Yabancılar Hukuku Kuralları  32
1.3. Yabancılar Hukukunun Tarihsel Gelişimi  33
1.3.1. Eski Yunan’da Yabancılar Hukuku  33
1.3.2. Roma’da Yabancılar Hukuku  34
1.3.3. İslam Hukukunda Yabancılar  34
1.3.4. Osmanlı’da Yabancılar Hukuku  36
1.4. Yabancılar Hukukunun Niteliği ve Hukuk Sistemi İçindeki Yeri  37
1.5. Yabancılar Hukukunun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  38
1.5.1. Vatandaşlık Hukuku  38
1.5.2. Uluslararası Hukuk  39
1.5.3. Kanunlar İhtilafı Hukuku  40
İkinci Bölüm
YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI
2. YABANCILAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI  41
2.1. Uluslararası Hukuk Kaynakları  41
2.1.1. Antlaşmalar  41
2.1.2. Uluslararası Teamül  42
2.1.3. Hukukun Genel İlkeleri  43
2.1.4. Mahkeme Kararları ve Doktrin  43
2.2. İç Hukuk Kaynakları  44
2.2.1. Anayasa  44
2.2.2. Kanunlar ve Düzenleyici İşlemler  46
2.2.3. Mahkeme Kararları ve Doktrin  47
Üçüncü Bölüm
YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN
BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER
3. YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNDE BAŞVURULAN SİSTEMLER  49
3.1. Eşitlik (Tebaaya Temsil) İlkesi  49
3.2. Karşılıklılık (Mütekabiliyet) İlkesi  50
3.3. Karşı İşlem Yapma Yetkisi (Mukabele-i Bilmisil)  52
3.4. En Çok Gözetilen Ulus Kaydı (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Kaydı)  53
3.5. Minimum Standart (Asgari Had) Sistemi  54
3.6. Sınırlama (Tahdit) Sistemi  55
3.7. İzin Sistemi  55
3.8. Kontenjan Sistemi  55
Dördüncü Bölüm
ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ
4. ULUSLARARASI HUKUKTA YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  57
4.1. Giriş  57
4.2. Yabancıları İlgilendiren Uluslararası Hukuk Belgeleri  58
4.3. Yabancıların Uluslararası İnsan Hakları Standartları  62
4.3.1. Ülke İçinde Serbest Dolaşım ve Ülkeyi Terk Özgürlüğü  62
4.3.2. Aile Hayatı Hakkı  63
4.3.3. Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  65
4.3.4. Geri-Gönderilmeme (Non-Refoulement) İlkesi  67
4.3.5. Ayırımcılık Yasağı  68
İKİNCİ KISIM
YABANCILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ Beşinci Bölüm
ÜLKEYE GİRİŞ
5. ÜLKEYE GİRİŞ  75
5.1. Genel Olarak Ülkeye Giriş  75
5.2. Pasaport ve Belge Kontrolü  77
5.2.1. Pasaport Çeşitleri  79
5.2.2. Pasaport Yerine Geçen Belgeler  81
5.2.2.1. Pasavan, İdari Mektup ve Hudut Geçiş Belgeleri  81
5.2.2.2. Yurt dışına Taşıma Yapan Kara, Hava ve Deniz Ulaşım Araçlarının Memur ve Mürettebatına Verilen Belgeler  82
5.2.2.3. Seyahat Belgeleri  83
5.2.2.4. NATO Seyahat Emri  84
5.2.2.5. Kimlik Kartları  84
5.2.2.6. Mülteci Seyahat Belgesi  85
5.3. Türkiye’ye Girişine İzin Verilmeyecek Yabancılar ve Giriş Yasağı  85
5.4. Vize Yükümlülüğü ve Vize İşlemleri  87
5.4.1. Vize Kavramı  87
5.4.2. Vize Zorunluluğu ve Yetkili Merciler  88
5.4.3. Vize Muafiyetleri  89
5.4.3.1. Kanunda Belirtilen Vize Muafiyetleri  89
5.4.3.2. Uluslararası Antlaşmalardan Doğan Vize Muafiyetleri  90
5.4.4. Sınır Vizesi ve Havaalanı Transit Vizesi  91
5.5. Vize Verilmeyecek Yabancılar ve Vizenin İptali  92
5.6. Taşıyıcı Yükümlülükleri  94
Altıncı Bölüm
İKÂMET
6. İKÂMET  95
6.1. Genel Olarak Yabancıların İkâmeti  95
6.1.1. Yabancıların İkametine Getirilen Yasaklama ve Sınırlamalar  96
6.1.2. İkamet İzni Alma Zorunluluğu ve Muafiyeti  97
6.1.3. İkamet İzni Başvurusu  99
6.1.4. İkamet İzinlerinin Uzatılması  99
6.1.5. İkamet İzinlerine İlişkin Diğer Hususlar  100
6.2. İkamet İzni Çeşitleri  101
6.2.1. Kısa Dönem İkamet İzni  102
6.2.2. Aile İkamet İzni  103
6.2.3. Öğrenci İkamet İzni  105
6.2.4. Uzun Dönem İkamet İzni  106
6.2.5. İnsani İkamet İzni ve İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni  107
6.2.6. Vatansız Kişiler  108
6.2.7. KKTC Uyruklu Şahısların İkameti  109
Yedinci Bölüm
ÇALIŞMA
7. ÇALIŞMA  111
7.1. Genel Olarak Yabancıların Çalışma Hak ve Özgürlüğü  111
7.2. Yabancıların Çalışma İzinleri  113
7.2.1. Çalışma İznine İlişkin Genel Esaslar  113
7.2.1.1. Çalışma İzinlerinin Verilmesi ve Uzatılması  113
7.2.1.2. Çalışma İzninin Sınırlandırılması ve Reddi  116
7.2.1.3. Çalışma İzninin İptali ve Geçerliliğini Kaybetmesi  117
7.2.2. Çalışma İzni Çeşitleri  118
7.2.2.1. Süreli Çalışma İzni  118
7.2.2.2. Süresiz Çalışma İzni  120
7.2.2.3. Bağımsız Çalışma İzni  120
7.2.2.4. İstisnaî Çalışma İzinleri  121
7.2.3. Bildirim, Denetleme ve Yaptırım  124
7.2.4. Yabancı Sermaye Yatırımlarında Çalışacak Yabancılar  125
7.2.4.1. Yabancı Yatırımlar Yönetmeliğinin Kapsamı  125
7.2.1.2. Çalışma İzinlerinin Verilmesine İlişkin Prensipler  126
7.2.5. Kanun Kapsamı Dışındaki Yabancılar  127
7.2.5.1. TVK 28. Madde Kapsamındaki Yabancılar  128
7.2.5.2. Yabancı Muhabirler ve Basın-Yayın Organları Mensupları  129
7.2.5.3. Diğer Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarınca Çalıştırılacak Yabancılar  129
7.2.5.4. Çalışma İzninden Muaf Tutulan Diğer Yabancılar  129
7.2.5.5. AB Vatandaşlarının Türk-AB Ortaklık Hukukundan Doğan Statüleri  131
7.3. Yabancılara Kısıtlanan Meslek ve Sanatlar  133
7.3.1. Kamu Güvenliği Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  133
7.3.2. Kamu Sağlığı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  136
7.3.3. Kamu Düzeni Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  139
7.3.4. Kamu Yararı Nedeniyle Konulan Kısıtlamalar  139
Sekizinci Bölüm
EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ
8. EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ  141
8.1. Yabancıların Öğrenim Hakkı  141
8.1.1. Yabancı Öğrencilerin İkamet ve Çalışmaları  142
8.1.2. Okul Çeşitlerine Göre Yabancıların Öğrenim Hakkı  143
8.2. Yabancıların Öğretim Özgürlüğü  144
8.2.1. Yabancıların Öğretmenlik Yapma Hakkı  145
8.2.2. Yabancıların Öğretim Kurumu Açma Özgürlüğü  146
8.2.2.1. Tarihsel Gelişim  146
8.2.2.2. Milletlerarası Özel Öğretim Kurumu Açma Hakkı  147
8.2.2.3. Yabancı Okulların Kapasite ve Arazi Artırımı  148
8.2.2.4. Yabancı Okulların Denetimi  149
Dokuzuncu Bölüm
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
9. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  151
9.1. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı  151
9.2. Dernek Hakkı  152
9.3. Sendika Hakkı  153
9.4. Siyasal Haklar  154
9.4.1. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı  154
9.4.2. Siyasi Parti Kurma ve Üyelik Hakkı  155
9.4.3. Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı  155
9.4.4. Yurt Savunmasına Katılma Hakkı ve Ödevi  155
Onuncu Bölüm
EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR
10. EŞYA VE MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN HAKLAR  157
10.1. Yabancıların Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  158
10.1.1. Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  159
10.1.1.1. Karşılıklılık İlkesi  160
10.1.1.2. Kanuni Sınırlamalara Uyma  161
10.1.2. Yabancı Tüzel Kişilerin Taşınmaz Mallar Üzerindeki Hakları  165
10.2. Yabancıların Türkiye’deki Miras Hakları  168
Onbirinci Bölüm
SINIR DIŞI ETME
11. SINIR DIŞI ETME  171
11.1. Genel Olarak Sınır Dışı Etme  171
11.2. Uluslararası Hukukta Sınır Dışı İşlemine Karşı Güvenceler  172
11.2.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  172
11.2.2. Avrupa Sosyal Şartının Sağladığı Güvenceler  173
11.2.3. Avrupa İkamet Sözleşmesinin Sağladığı Güvenceler  174
11.2.4. Mülteciler ve Vatansızlarla İlgili Uluslararası Güvenceler  174
11.2.5. Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin Sağladığı Güvenceler  175
11.3. İç Hukukta Sınır Dışı Etme İşlemi  175
11.3.1. Sınır Dışı Etme Kararı  175
11.3.2. Sınır Dışı Etme Nedenleri  176
11.3.3. Sınır Dışı Etmeyi Önleyici Nedenler  177
11.3.4. İdari Gözetim  178
11.3.5. Geri Gönderme Merkezleri  179
11.3.6. Sınır Dışı Kararının İcrası  180
11.3.7. Yargı Yolu  181
Onikinci Bölüm
SUÇLULARIN İADESİ
12. SUÇLULARIN İADESİ  183
12.1. Suçluların İadesi Kurumu ve Tarihsel Gelişimi  183
12.2. İadenin Koşulları  185
12.2.1. Anlaşmanın Mevcudiyeti  185
12.2.2. Suç Oluşturan Bir Eylemin Varlığı  185
12.2.2.1. Eylemin Her İki Kanununa Göre Suç Olması  185
12.2.2.2. Suçun Takip Edilebilir Olması  185
12.2.3. İadeye Konu Suçun Belli Bir Ağırlıkta Olması  187
12.3. İade Usulü  187
12.3.1. Türkiye’nin Talep Edilen Ülke Olması  188
12.4. İadenin Sonuçları  189
12.4.1. İade Konusu Suçtan Başkasından Yargılamama  190
12.4.2. Suçun Nevinde Meydana Gelen Değişiklikler  190
12.4.3. İade Edilen Kişinin Rızası  191
12.4.4. Üçüncü Bir Devlete İade  191
12.5. İadenin Olumsuz Koşulları  191
12.5.1. Vatandaşın İade Edilmezliği İlkesi  191
12.5.2. Siyasi Suçlardan Dolayı İade Edilmeme Kuralı  192
12.5.2.1. Devlet Başkanına Karşı Suçlar (Belçika Kaidesi)  193
12.5.2.2. Anarşizm  193
12.5.2.3. Harp (Savaş) Suçları  193
12.5.2.4. Barışa Karşı İşlenen Suçlar  194
12.5.2.5. İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar  194
12.5.2.6. Tedhişçilik (Terör) Suçları  194
12.5.2.7. Uçak Kaçırma Suçları  195
12.5.3. Askeri Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  195
12.5.4. Basın Suçlarından İade Edilmeme İlkesi  196
12.5.5. Mali Suçlardan İade Edilmeme İlkesi  196
12.5.6. Non Bis In Idem Kuralı  197
12.5.7. Ölüm Cezası  197
12.6. İadesine Karar Verilen Kişinin Teslimi  198
12.6.1. Kişinin Teslim Edileceği Devletin Belirlenmesi  198
12.6.1.1. Aynı Suçtan Birden Fazla Talep Bulunması  199
12.6.1.2. Farklı Suçlardan Dolayı Birden Fazla Talep Bulunması  199
12.6.2. Doğrudan Talep Eden Devlete Teslim  200
12.6.3. Transit Teslim  200
12.6.4. Gecikmeli Teslim Halleri  201
12.6.5. Eşyanın Teslimi  202
12.6.6. İade Giderleri  202
Onüçüncü Bölüm
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ
13. HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  203
13.1. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı  203
13.2. Yabancıların Dava Hakkı  204
13.2.1. MÖHUK’ta Teminat Yükümlülüğü  205
13.2.2. HMK’da Teminat Yükümlülüğü  206
Ondördüncü Bölüm
GÖÇMENLER
14. GÖÇMENLER  207
14.1. Genel Olarak Göç ve Göçmenler  207
14.2. Türk Hukukunda Göç ve Göçmenler  208
14.2.1. Türk Hukukunda Göçmen Kategorileri  210
14.2.2. Göçmen Kabulünde Aranan Koşullar  211
14.2.3. Göçmenlerin Ülkeye Kabulünden Sonraki İşlemler  213
14.2.4. Göçmenlere Sağlanan Muafiyetler  214
ÜÇÜNCÜ KISIM
MÜLTECİ HUKUKU Onbeşinci Bölüm
MÜLTECİ HUKUKUNA GİRİŞ
15. MÜLTECİ HUKUKUNA GİRİŞ  221
15.1. Uluslararası Koruma Kavramının Tarihsel Gelişimi  222
15.1.1. Birinci Dünya Savaşı Sonrası: Milletler Cemiyeti Dönemi  222
15.1.2. İkinci Dünya Savaşı Sonrası: BMMYK ve 1951 Cenevre Sözleşmesi  223
15.1.3. Uluslararası Koruma Fikrinin Evrenselleşmesi  224
15.1.4. Uluslararası Korumada Sınırlayıcı Gelişmeler  225
15.2. Mülteci Hukukunun Kaynakları  226
15.2.1. Uluslararası Mülteci Hukuku  227
15.2.1.1 Evrensel Sözleşmeler  227
15.2.1.2 Bölgesel Düzenlemeler  228
15.2.1.3 Uluslararası Teamül Hukuku  230
15.2.1.4 Yargısal Kararlar ve Doktrin  230
15.2.1.5 Bağlayıcı Olmayan (Soft Law) Uluslararası Belgeler  231
15.2.2. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku  232
15.2.3 Uluslararası İnsancıl Hukuk  235
15.2.4 Uluslararası Ceza Hukuku  236
15.2.5 İç Hukuk  237
Onaltıncı Bölüm
MÜLTECİ KAVRAMI
16. MÜLTECİ KAVRAMI  241
16.1. Milletler Cemiyeti ve Birleşmiş Milletler Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  241
16.1.1. Milletler Cemiyeti Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  241
16.1.2. Birleşmiş Milletler Bünyesinde Yapılan Mülteci Tanımları  242
16.2. 1951 Cenevre Sözleşmesi ve 1967 Protokolünde Mülteci Tanımı  245
16.3. Bölgesel Düzenlemelerde Mülteci Kavramı  247
16.3.1. Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) Mülteci Tanımı  247
16.3.2. Cartagena Deklarasyonu Mülteci Tanımı  247
16.3.3. Avrupa Birliği Hukukunda Mülteci Tanımı  248
16.4. İç Hukukta Mülteci Kavramı  250
Onyedinci Bölüm
MÜLTECİ STATÜSÜ BELİRLEME
17. MÜLTECİ STATÜSÜ BELİRLEME  253
17.1. Mülteci Statüsünün Kazanılması  254
17.1.1. Zulme Uğramaktan Haklı Nedenlerle Korkma  254
17.1.2. Zulüm Korkusunun Irk, Din, Tabiiyet, Belirli Bir Toplumsal Gruba Mensubiyet ya da Siyasi Düşüncelerden Kaynaklanması  257
17.1.2.1. Irka Dayalı Zulüm  257
17.1.2.2. Dine Dayalı Zulüm  258
17.1.2.3. Milliyete Dayalı Zulüm  258
17.1.2.4. Toplumsal Grup Mensubiyetine Dayalı Zulüm  259
17.1.2.5. Siyasi Düşünceye Dayalı Zulüm  261
17.1.3. Ülkesi Dışında Bulunma  262
17.1.4. Ülkesinin Himayesinden Yoksun Bulunma veya Yararlanmak İstememe ya da Ülkesine Geri Dönememe veya Dönmek İstememe  263
17.2. Mülteci Statüsü Dışında Bırakma  264
17.2.1. Uluslararası Korumaya İhtiyacı Olmayan Kişiler  264
17.2.2. Uluslararası Korumaya Layık Görülmeyen Kişiler  266
17.2.2.1. Barışa Karşı Suç, Savaş Suçu ve İnsanlığa Karşı Suç  267
17.2.2.2. Ağır Siyasi Olmayan Suçlar  268
17.2.2.3. Birleşmiş Milletlerin Amaç ve İlkelerine Aykırı Eylemler  270
17.3. Mülteci Statüsünün Sona Ermesi  271
17.3.1. Mülteci Statüsünü Sona Erdiren İradi Nedenler  271
17.3.2. Menşei Ülkedeki Koşulların Değişmesi  273
17.4. İç Hukukta Mülteci Statüsü Belirleme  274
17.4.1. Uluslararası Koruma Statüsünün Kazanılması  275
17.4.2. Uluslararası Koruma Statüsü Dışında Bırakma  276
17.4.3. Uluslararası Koruma Statüsünün Sona Ermesi ve İptali  277
Onsekizinci Bölüm
TAMAMLAYICI KORUMA
18. TAMAMLAYICI KORUMA  279
18.1. 1951 Cenevre Sözleşmesinde Geri Gönderilmeme (Non-Refoulement) İlkesi  279
18.1.1. Geri Gönderilmeme İlkesinin Kapsam ve İçeriği  280
18.1.1.1. İlkenin Sorumlu Tuttuğu Devlet  280
18.1.1.2. İlkenin Yasakladığı Eylemler  282
18.1.1.3. İlkenin Koruma Sağladığı Kişiler  284
18.1.1.4. Geri Göndermenin Yasak Olduğu Yerler  286
18.1.1.5. Hayat ya da Özgürlüğe Yönelik Tehdit  287
18.1.2. Geri Gönderilmeme İlkesinin İstisnaları  288
18.1.2.1. Geri Gönderilmeme İlkesinin Cenevre Sözleşmesinin 1(F)(b) Maddesiyle İlişkisi  289
18.1.2.2. Geri Gönderilmeme İlkesinin İstisnalarının Uygulanması  290
18.1.2.3. “Ulusal Güvenlik” Nedeniyle Geri Gönderme  291
18.1.2.4. ‘Topluma Yönelik Tehlike’ Nedeniyle Geri Gönderme  293
18.2. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Tamamlayıcı Koruma  294
18.2.1. Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Sözleşmesi  297
18.2.2. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi  299
18.2.3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  302
18.2.3.1. Sözleşmenin 3. Maddesi  302
18.2.3.2. Sözleşmenin 8. Maddesi  305
18.2.3.3. Sözleşmenin 13. Maddesi  307
18.2.3.4. Sözleşmenin 34. Maddesi  307
18.2.4. İç Hukukta Tamamlayıcı Koruma  308
Ondokuzuncu Bölüm
KİTLESEL SIĞINMA VE GEÇİCİ KORUMA
19. KİTLESEL SIĞINMA VE GEÇİCİ KORUMA  311
19.1. Kitlesel Sığınma  311
19.2. Geçici Koruma  313
19.3. AB Hukukunda Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma  316
19.4. İç Hukukta Kitlesel Sığınma ve Geçici Koruma  320
19.4.1. 1994 İltica ve Sığınma Yönetmeliği  321
19.4.2. YUKK ve Geçici Koruma Yönergesi  322
Yirminci Bölüm
İLTİCA/SIĞINMA USULÜ
20. İLTİCA/SIĞINMA USULÜ  327
20.1. İltica/Sığınma Usulüne İlişkin Temel Standartlar  328
20.1.1. İltica/Sığınma Usulüne Erişim  329
20.1.2. İltica/Sığınma Başvurusunun İncelenmesi  331
20.1.3. Sığınmacıya Sağlanan Usul Güvenceleri  333
20.1.4. Güvenli Ülke Kavramı ve Özel Sığınma Usulleri  333
20.1.5. Mülteci ve Sığınmacıların Gözetim Altında Tutulması  338
20.1.6. İtiraz ve Yargı Yolu  340
20.2. İç Hukukta İltica/Sığınma Usulü  342
20.2.1. Mülteci/Sığınmacının Ülkeye Girişi  343
20.2.2. Başvuru ve Kayıt İşlemleri  344
20.2.3. Mülakat  345
20.2.4. Karar  346
20.2.5. Güvenli Ülke Kavramı ve Özel İltica/Sığınma Usulleri  347
20.2.6. BMMYK’nın Rolü  349
20.2.7. İdari Gözetim  351
20.2.8. İdari İtiraz ve Yargı Yolu  352
Yirmibirinci Bölüm
MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ
21. MÜLTECİ VE SIĞINMACILARIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ  355
21.1. Kalıcı Çözümler  355
21.1.1. Gönüllü Dönüş  356
21.1.2. Yerel Entegrasyon  358
21.1.3. Yeniden Yerleştirme  359
21.2. Hak ve Özgürlüklere İlişkin Uluslararası Hukuk Çerçevesi  360
21.2.1. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku  361
21.2.2. Uluslararası Mülteci Hukuku  363
21.3. Mülteci ve Sığınmacıların Maddi (Esasa İlişkin) Hak ve Özgürlükleri  366
21.3.1. İkamet ve Seyahat Özgürlüğü  367
21.3.2. Aile Hayatı Hakkı  370
21.3.3. Çalışma Hakkı  372
21.3.4. Eğitim ve Öğretim Özgürlüğü  375
21.3.5. Sağlık ve Sosyal Yardım Hakları  377
21.3.6. Entegrasyon ve Vatandaşlık  379
21.4. İç Hukukta Mültecilerin Hak ve Özgürlükleri  382
21.4.1. İkamet ve Seyahat  383
21.4.2. Aile Hayatı Hakkı  385
21.4.3. Çalışma Hak ve Özgürlüğü  385
21.4.4. Eğitim ve Öğretim  387
21.4.5. Sağlık ve Sosyal Yardım  388
21.4.6. Entegrasyon ve Vatandaşlık  389
Kaynakça  391
Kavramlar Dizini  405
Sözleşmeler Dizini  411
Kanunlar Dizini  415
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020