Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İdari ve Hukuki Yönden
Taşınır ve Taşınmaz Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi ve Sorumluluk
Haziran 2018 / 1. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eserde, 4721 sayılı TMK'nın 973 ilâ 995. maddeleri kapsamında düzenlenen "zilyetlik" tüm yönleriyle incelenmiş özellikle zilyetliğin idari ve hukuki yoldan korunması ile zilyedin sorumluluğu konuları öğreti görüşü ve Yargıtay Kararları eşliğinde örnekleriyle yararlanmaya sunulmuştur.

Eserin giriş bölümünde; zilyetliğin Yargıtay Kararlarında ve öğreti görüşünde kavram olarak anlamı, birinci bölümde; zilyetlik türleri ve fonksiyonları, ikinci bölümde; savunma hakkının kullanılmasıyla zilyetliğin korunması, üçüncü bölümde; zilyetliğin idari makamlarca korunması, dördüncü bölümde; zilyetlik gaspında dava hakkı, beşinci bölümde; zilyetliğe saldırıda dava hakkı, altıncı bölümde; dava hakkının düşmesi, yedinci bölümde; zilyetlik dolayısıyla hakkın korunması, sekizinci bölümde; sorumluluk, dokuzuncu bölümde; ceza kanununda zilyetliğe karşı işlenen suçlar, ek bölümde; soru ve yanıtlarıyla zilyetlik çekişmeleri örnekleriyle anlatılmaktadır.

Uygulamada taşınmaz zilyetliğine saldırı halinde asayişi sağlamak düşüncesiyle idari makamlardan 3091 sayılı yasaya göre korunma talep edilmesi yoğundur. Taşınırlar yönüyle özellikle telefon ve araç hırsızlığı şeklinde sıklıkla zilyetliğe ve mülkiyete yapılan saldırıların giderek arttığı gözlenen bir gerçektir. Kitap da iyi niyetli zilyet-iyi niyetli olmayan zilyet bakımından sorumluluk ayrıntılı biçimde anlatılmaktadır.

Eser, ilgili bölüm ve ilgili konuların sonunda Yargıtay Kararları, öğretinin bilimsel kitap ve makalelerinden alıntı yapılarak zenginleştirilmiştir.

Konu Başlıkları
İdari Makamlarca Koruma
Dava Yoluyla Koruma
Zilyetliğe Karşı İşlenen Suçlar (TCK md. 154, 155, 261)
Soru ve Cevaplı Uygulama Örnekleri
Barkod: 9789750248894
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş
ZİLYETLİĞİN YARGITAY KARARLARI VE
ÖĞRETİ GÖRÜŞÜNDEKİ ANLAMI
1. Zilyetlik  11
2. Yargıtay Kararlarında Zilyetlik  12
3. Öğretiye Göre Zilyetlikte Fiili Hakimiyet  15
Birinci Bölüm
ZİLYETLİK TÜRLERİ
1. İlgili Madde  17
2. Fiili Hakimiyet  17
3. Zilyetlik İradesi  18
4. Asli Zilyet–Fer’i Zilyet  18
5. Doğrudan/Dolayısıyla Zilyetlik  20
6. Müşterek Zilyetlik  22
7. İştirakli Zilyetlik  22
8. Yardımcı Zilyetlik  22
9. Hak Zilyetliği  23
10. Zilyetliğin Fonksiyonları  25
11. Zilyetlik/Hak İlişkisi  26
12. Zilyetlik Türleri Yönüyle Örnekli Anlatım  27
13. Zilyetliğin Ardında Hak (Ayni, Şahsi) Bulunması  30
14. Zilyetliğin İktisabı (Kazanılması)  34
İkinci Bölüm
SAVUNMA HAKKININ KULLANILMASIYLA
ZİLYETLİĞİN KORUNMASI
1. İlgili Yasa Maddesi  39
2. Korunan Hak  39
3. Üstün Zilyetlik İddiası  42
4. Zilyetliğin İhlaline Karşı Yasal Himaye  44
Yargıtay Kararları  46
Üçüncü Bölüm
ZİLYETLİĞİN İDARİ MAKAMLARCA KORUNMASI
1. 3091 s. Kanun Düzenlemesi  55
2. İlg. 15. Madde  56
Yargıtay Kararları  64
Dördüncü Bölüm
ZİLYETLİĞİN GASBINDA DAVA HAKKI
1. İlgili Yasa Maddesi  71
2. Zilyetliğin Korunması Davalarının Genel Olarak Özelliği  71
3. Zilyetliğin Gaspında Dava Hakkı  74
4. Zilyetliğe Saldırıdan (Tecavüzden) Amaç  75
Yargıtay Kararları  75
Beşinci Bölüm
ZİLYETLİĞE SALDIRIYA DAVA HAKKI
1. İlgili Yasa Maddesi  77
2. Zilyetlik Davasının En Belirgin Özelliği  77
Yargıtay kararları  78
Altıncı Bölüm
DAVA HAKKININ DÜŞMESİ
1. İlgili Yasa Maddesi  87
2. Davada Usul Hükümleri  87
Yargıtay kararları  91
Yargıtay kararları  95
Yedinci Bölüm
ZİLYETLİK DOLAYISIYLA HAKKIN KORUNMASI
1. İlgili Yasa Maddesi  97
2. Feri Zilyetlikte Karine  97
3. Mülkiyet Karinesi  99
4. İyi Niyet Karinesi  100
5. Şeyi Edinmede İyi Niyetin Etkisi  101
Yargıtay Kararları  104
6. Davaya Karşı Savunma  105
7. Emin Sıfatıyla Zilyetten Edinilen Zilyetliğin Korunması  106
Yargıtay Kararları  110
8. Kaybedilen veya Çalınan Eşyada Zilyetliğin Korunması  112
Yargıtay Kararları  118
9. Para ve Hamile Yazılı Senetlerde Taşınır Davasının Açılamayacağı  125
10. İyi Niyetli Olmama Halinde  127
Yargıtay Kararları  128
11. Taşınmazlarda Karine  129
Sekizinci Bölüm
SORUMLULUK
1. İyi Niyetli Zilyet Bakımından Yararlanma  131
Yargıtay Kararları  132
2. İyi Niyetli Zilyedin Tazminat İstemi  138
Yargıtay Kararları  148
3. İyi Niyetli Olmayan Zilyet  158
Yargıtay Kararları  162
Yedinci Bölüm
CEZA KANUNUNDA
ZİLYETLİĞE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR197
1. Zilyetliğin Devri Amacı Dışında Tasarrufta Bulunma Suçu  197
Yargıtay Kararları  201
2. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu  203
Yargıtay Kararları  206
3. Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu  218
Yargıtay Kararları  219
Ek Bölüm
SORU VE YANITLI ZİLYETLİK ÇEKİŞMESİ
1. Zilyet Olmayanın Tahliye Davası Açması  221
2. Kiralayanın Saldırısı (El Atması)  221
3. Zilyetliğe Saldırının Sürmesi  222
4. İntifa Hakkı Sahibinin Zilyetlik Davası Açması  222
5. Fer’i Zilyedin Malı Satması  222
6. Tapusuz Taşınmazda Zilyetlik  222
7. Hakka Dayalı Zilyetlik Davası  223
8. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması  223
9. Başkasına Ait Taşınmaz Üzerinde Zilyetlik Uyuşmazlığı  223
10. Taksim Edilen Yere El Atılması  224
11. Hazineye Ait Parsele El Atma  224
12. Zilyetliğe Dayanan Kazanç Kaybı  224
13. Zilyetliğin Korunması Yanında Hak İstemi  225
14. Başkasına Ait Malın Zilyet Tarafından Satışı ve Teslimi  226
15. Kiralanan Aracın Bir Başkasına Satılmış Olması  228
16. Feri Zilyet Dolayısıyla Karine  230
17. Zilyetliğin Korunması ve Hak Davası Farklılığı  230
18. Üst Hakkı–Zilyetliğin Korunması  231
19. Zilyet Olmayanın Kötü Niyetli Zilyetten İade ve Tazminat İstemesi  232
20. Şahsi Hakka Dayalı El Atmanın Önlenmesi–Zilyetliği Korunması Davası Ayırımı  234
21. Hüküm İnfaza Konmadan Kiracının Tahliyeye Zorlanması  235
22. Harici Satış–Zilyetlikle Kazanma ve Zamanaşımı  236
23. Harici Satışın Sağladığı Kişisel Hakkın Kapsamı  237
24. Satış Vaadi Sözleşmesinin Taşınmaza El Atmayı Önleme Etkisi  240
25. Geçersiz Satış Vaadi Sözleşmesi, Zilyet Alacaklının Hapis Hakkı  242
26. Vaat Alacaklısının El Atmanın Önlenmesi Davası Açması  244
27. Paydaşlar Arasında Ecri Misil (Haksız İşgal Tazminatı) İstemi  244
28. İyi Niyetli Zilyedin Sorumluluğu  246
29. Terekede Atanmış Mirasçıya İade  247
30. Tasarruf Yetkisi ve Taşınır Davası  249
31. Zilyet Olmayanın Kötü Niyetli İşgalciden Tazminat Talebi  250
İLGİLİ MEVZUAT  253
Kaynakça  277
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  279
Kavramlar Dizini  287
 


Bilge Öztan
Ocak 2019
65.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Ocak 2019
13.50 TL
Sepete Ekle
Haluk Nami Nomer ...
Ocak 2019
65.00 TL
Sepete Ekle
Sinan Sami Akkurt ...
Ocak 2019
162.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Giriş
ZİLYETLİĞİN YARGITAY KARARLARI VE
ÖĞRETİ GÖRÜŞÜNDEKİ ANLAMI
1. Zilyetlik  11
2. Yargıtay Kararlarında Zilyetlik  12
3. Öğretiye Göre Zilyetlikte Fiili Hakimiyet  15
Birinci Bölüm
ZİLYETLİK TÜRLERİ
1. İlgili Madde  17
2. Fiili Hakimiyet  17
3. Zilyetlik İradesi  18
4. Asli Zilyet–Fer’i Zilyet  18
5. Doğrudan/Dolayısıyla Zilyetlik  20
6. Müşterek Zilyetlik  22
7. İştirakli Zilyetlik  22
8. Yardımcı Zilyetlik  22
9. Hak Zilyetliği  23
10. Zilyetliğin Fonksiyonları  25
11. Zilyetlik/Hak İlişkisi  26
12. Zilyetlik Türleri Yönüyle Örnekli Anlatım  27
13. Zilyetliğin Ardında Hak (Ayni, Şahsi) Bulunması  30
14. Zilyetliğin İktisabı (Kazanılması)  34
İkinci Bölüm
SAVUNMA HAKKININ KULLANILMASIYLA
ZİLYETLİĞİN KORUNMASI
1. İlgili Yasa Maddesi  39
2. Korunan Hak  39
3. Üstün Zilyetlik İddiası  42
4. Zilyetliğin İhlaline Karşı Yasal Himaye  44
Yargıtay Kararları  46
Üçüncü Bölüm
ZİLYETLİĞİN İDARİ MAKAMLARCA KORUNMASI
1. 3091 s. Kanun Düzenlemesi  55
2. İlg. 15. Madde  56
Yargıtay Kararları  64
Dördüncü Bölüm
ZİLYETLİĞİN GASBINDA DAVA HAKKI
1. İlgili Yasa Maddesi  71
2. Zilyetliğin Korunması Davalarının Genel Olarak Özelliği  71
3. Zilyetliğin Gaspında Dava Hakkı  74
4. Zilyetliğe Saldırıdan (Tecavüzden) Amaç  75
Yargıtay Kararları  75
Beşinci Bölüm
ZİLYETLİĞE SALDIRIYA DAVA HAKKI
1. İlgili Yasa Maddesi  77
2. Zilyetlik Davasının En Belirgin Özelliği  77
Yargıtay kararları  78
Altıncı Bölüm
DAVA HAKKININ DÜŞMESİ
1. İlgili Yasa Maddesi  87
2. Davada Usul Hükümleri  87
Yargıtay kararları  91
Yargıtay kararları  95
Yedinci Bölüm
ZİLYETLİK DOLAYISIYLA HAKKIN KORUNMASI
1. İlgili Yasa Maddesi  97
2. Feri Zilyetlikte Karine  97
3. Mülkiyet Karinesi  99
4. İyi Niyet Karinesi  100
5. Şeyi Edinmede İyi Niyetin Etkisi  101
Yargıtay Kararları  104
6. Davaya Karşı Savunma  105
7. Emin Sıfatıyla Zilyetten Edinilen Zilyetliğin Korunması  106
Yargıtay Kararları  110
8. Kaybedilen veya Çalınan Eşyada Zilyetliğin Korunması  112
Yargıtay Kararları  118
9. Para ve Hamile Yazılı Senetlerde Taşınır Davasının Açılamayacağı  125
10. İyi Niyetli Olmama Halinde  127
Yargıtay Kararları  128
11. Taşınmazlarda Karine  129
Sekizinci Bölüm
SORUMLULUK
1. İyi Niyetli Zilyet Bakımından Yararlanma  131
Yargıtay Kararları  132
2. İyi Niyetli Zilyedin Tazminat İstemi  138
Yargıtay Kararları  148
3. İyi Niyetli Olmayan Zilyet  158
Yargıtay Kararları  162
Yedinci Bölüm
CEZA KANUNUNDA
ZİLYETLİĞE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR197
1. Zilyetliğin Devri Amacı Dışında Tasarrufta Bulunma Suçu  197
Yargıtay Kararları  201
2. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu  203
Yargıtay Kararları  206
3. Kişilerin Malları Üzerinde Usulsüz Tasarruf Suçu  218
Yargıtay Kararları  219
Ek Bölüm
SORU VE YANITLI ZİLYETLİK ÇEKİŞMESİ
1. Zilyet Olmayanın Tahliye Davası Açması  221
2. Kiralayanın Saldırısı (El Atması)  221
3. Zilyetliğe Saldırının Sürmesi  222
4. İntifa Hakkı Sahibinin Zilyetlik Davası Açması  222
5. Fer’i Zilyedin Malı Satması  222
6. Tapusuz Taşınmazda Zilyetlik  222
7. Hakka Dayalı Zilyetlik Davası  223
8. Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması  223
9. Başkasına Ait Taşınmaz Üzerinde Zilyetlik Uyuşmazlığı  223
10. Taksim Edilen Yere El Atılması  224
11. Hazineye Ait Parsele El Atma  224
12. Zilyetliğe Dayanan Kazanç Kaybı  224
13. Zilyetliğin Korunması Yanında Hak İstemi  225
14. Başkasına Ait Malın Zilyet Tarafından Satışı ve Teslimi  226
15. Kiralanan Aracın Bir Başkasına Satılmış Olması  228
16. Feri Zilyet Dolayısıyla Karine  230
17. Zilyetliğin Korunması ve Hak Davası Farklılığı  230
18. Üst Hakkı–Zilyetliğin Korunması  231
19. Zilyet Olmayanın Kötü Niyetli Zilyetten İade ve Tazminat İstemesi  232
20. Şahsi Hakka Dayalı El Atmanın Önlenmesi–Zilyetliği Korunması Davası Ayırımı  234
21. Hüküm İnfaza Konmadan Kiracının Tahliyeye Zorlanması  235
22. Harici Satış–Zilyetlikle Kazanma ve Zamanaşımı  236
23. Harici Satışın Sağladığı Kişisel Hakkın Kapsamı  237
24. Satış Vaadi Sözleşmesinin Taşınmaza El Atmayı Önleme Etkisi  240
25. Geçersiz Satış Vaadi Sözleşmesi, Zilyet Alacaklının Hapis Hakkı  242
26. Vaat Alacaklısının El Atmanın Önlenmesi Davası Açması  244
27. Paydaşlar Arasında Ecri Misil (Haksız İşgal Tazminatı) İstemi  244
28. İyi Niyetli Zilyedin Sorumluluğu  246
29. Terekede Atanmış Mirasçıya İade  247
30. Tasarruf Yetkisi ve Taşınır Davası  249
31. Zilyet Olmayanın Kötü Niyetli İşgalciden Tazminat Talebi  250
İLGİLİ MEVZUAT  253
Kaynakça  277
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  279
Kavramlar Dizini  287
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019