Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Hukuku – 2
Şubat 2020 / 10. Baskı / 328 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 9. Ağustos2019 41.00 TL 19.90 TL (%52) Sepete Ekle
 8. Ocak2019 39.50 TL 16.90 TL (%58) Sepete Ekle
 7. Şubat2018 30.50 TL 13.90 TL (%55) Sepete Ekle
 6. Şubat2017 29.00 TL 9.90 TL (%66) Sepete Ekle
 5. Ocak2016 24.00 TL 7.90 TL (%68) Sepete Ekle
 4. Ocak2015 21.00 TL 4.90 TL (%77) Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
55.00 TL
+

 

 

46.00 TL
=

 

 

101.00 TL
79.90 TL
Sepete Ekle
 

Ceza muhakemesi hukukuna ilişkin çalışma iki ciltten oluşmaktadır. Bunun sebebi, hukuk fakültelerinde dönem sistemine geçilmiş olmasıdır. Elinizdeki ikinci cilt, hukuk fakültelerinde okutulan ceza muhakemesi dersinin ikinci dönemine yönelik olup, birinci döneme yönelik ilk cildin ikinci basısı 2011 yılında yayınlanmıştır.

Kitabın kullanımı ile ilgili not: Mevzuat hükümlerine atıf yapmak gerektiğinde; Anayasa, ilgili kanun, yönetmelik gibi düzenlemelerin tam veya kısa adı zikredilmekte, CMK'ya atıf yapmak gerektiğinde ise, kanun adı zikredilmeksizin doğrudan madde numaralarına yer verilmektedir. Bu nedenle, örneğin (m. 1) şeklindeki atıf, CMK'nın birinci maddesini göstermektedir.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesinde Deliller
Yargılama ve Hüküm Verme
Özel Muhakeme Usulleri
Ceza Muhakemesi İşlemleri ve Kanun Yolları
Barkod: 9789750259159
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 328
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
10. Basıya Önsöz  5
9. Basıya Önsöz  6
8. Basıya Önsöz  7
7. Basıya Önsöz  8
6. Basıya Önsöz  9
5. Basıya Önsöz  10
4. Basıya Önsöz  11
3. Basıya Önsöz  12
2. Basıya Önsöz  13
Önsöz  14
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§1. GENEL AÇIKLAMALAR  25
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  25
II. Serbest Delil İlkesi  28
III. Delillerin Ortak Özellikleri  29
1. Gerçekçilik  30
2. Akılcılık  30
3. Erişilebilirlik  30
4. Olayı Temsil Edicilik  30
5. Müştereklik  30
6. Hukuka Uygunluk  31
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  32
I. Genel Olarak  32
II. Beyan Delili  33
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  33
2. Tanık Beyanı  34
a) Tanık Kavramı  34
b) Tanık Beyanının Değeri  36
c) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  38
aa) Tanığın Hazır Bulunması  39
bb) Tanığın Yemin Etmesi  40
cc) Tanığın Beyanda Bulunması  42
aaa) Tanığın Dinlenmesinde Usul  42
bbb) Tanık Beyanı Olarak Yüzleştirme (Teşhis)  44
dd) Tanıklıktan Çekinme  45
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  45
aaaa) Meslek ve Sürekli Uğraşı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  46
bbbb) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  49
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  50
ee) Tanığın Korunması  52
3. Diğer Kişilerin Beyanı  56
III. Belge Delili  57
IV. Belirti Delili  59
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  60
I. Delillerin Toplanması  60
1. Beden Muayenesi  60
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  61
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  64
c) Kadının Muayenesi  65
2. Fizik Kimliğin Tespiti  66
3. Yer Gösterme  68
4. Olay Yeri İnceleme  68
II. Delillerin Değerlendirilmesi  69
1. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Bilirkişi İncelemesi  69
a) Genel Açıklamalar  69
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  74
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  76
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  80
e) Uzman Mütalaası  82
f) Bilirkişinin Açıklamada Bulunması  82
g) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  84
aa) Gözlem Altına Alma  84
bb) Moleküler Genetik İncelemeler  85
cc) Adli Muayene ve Otopsi  86
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  89
2. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Keşif  89
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  90
İkinci Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§1. İDDİANAMENİN KABULÜ VE KOVUŞTURMA EVRESİ  97
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  99
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  99
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  99
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  99
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  100
a) Sanığın Çağrılması  100
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  101
3. Delil Toplanması  102
§ 3. DURUŞMA  105
I. Duruşmanın Önemi  105
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  106
III. Duruşmanın Sözlülüğü  111
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  112
V. Duruşmanın Açık Olması  114
1. Genel Olarak Açıklık  114
2. Açıklığın İstisnaları  115
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  115
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  116
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  117
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  118
1. Duruşmada Hazır Bulunma  118
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  118
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  120
aa) Cumhuriyet Savcısı  120
bb) Bireysel İddia Makamı  120
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  121
aa) Sanık  121
bb) Müdafi  122
cc) Savunma Makamı Hazır Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde Eski Hale Getirme  124
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  124
3. Duruşmanın Başlaması  125
4. Delillerin Ortaya Konulması  129
a) Genel Olarak  129
b) Tanık ve Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi  130
aa) Tanığın Dinlenmesi  130
aaa) Tanığın Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu  130
bbb) Tanığın Okunması Yasak Olan Yazılı Açıklamaları  134
ccc) Tanıklıktan Duruşmada Çekinme Halinde Okunma Yasağı  136
bb) Bilirkişinin Dinlenmesi  137
cc) Doğrudan Soru Yöneltme  138
c) Belge Okunması  139
aa) Okunması (Anlatılması)Zorunlu Olan Belgeler  141
bb) İlgilinin Dinlenmesi Yerine Belge Okunmasıyla Yetinilebilecek Haller  145
aaa) Genel Olarak  145
bbb) İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması  146
ccc) Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi  148
ddd) Anlaşma Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilebilmesi  148
eee) Açıklama ve Görüş İçeren Rapor ve Yazıların Okunması  149
cc) Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Tutanak Okunması  150
aaa) Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması  151
aaaa) Hatırlatma Amacıyla Okunma  151
bbbb) Çelişki Nedeniyle Okunma  154
bbb) Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması  156
ccc) Duruşmada Dinlenilme veya Sorguya Çekilme Yanında Tutanak Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği  160
c) Belirti Delillerinin Ortaya Konulması  162
5. Delillerin Tartışılması  162
6. Suç Niteliğinin Değişmesi  164
7. Duruşma Tutanağı  166
§ 4. HÜKÜM VERME  168
I. Delillerin Değerlendirilmesi  168
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  172
III. Hüküm Çeşitleri  174
IV. Hükmün İçeriği  180
V. Hükmün Açıklanması  185
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  186
1. Genel Açıklamalar  186
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesinin Şartları  187
3. Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi  191
4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması  195
Üçüncü Bölüm
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
§ 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  199
I. Gaiplerin Yargılanması  199
II. Kaçakların Yargılanması  200
III. Seri Muhakeme Usulü  202
1. Genel Açıklamalar  202
2. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması  204
3. Seri Muhakeme Usulünün Muhakeme Evreleri Bakımından Durumu  207
4. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmayacağı Haller  207
IV. Basit Yargılama Usulü  208
1. Genel Açıklamalar  208
2. Basit Yargılama Usulünün Uygulanması  209
3. Yargılamanın Duruşmalı Olarak Yapılması  210
4. Basit Yargılama Usulünün Uygulanmayacağı Haller  211
§ 2. UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE USULÜ  212
I. Uzlaştırma  212
1. Genel Açıklamalar  212
2. Uzlaştırmanın Mümkün Olduğu Suçlar  213
3. Uzlaştırma Süreci  215
a) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma  216
b) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma  220
II. Müsadere Usulü  221
§ 3. ÖZEL YETKİ İÇEREN DİĞER MUHAKEME USULLERİ  223
Dördüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE KANUN YOLLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  225
I. Kavram  225
II. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Sınıflandırılması  225
1. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  225
2. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  226
3. Elektronik İşlemler  226
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerinde Süreler  231
1. Sürelerin Sınıflandırılması  231
2. Sürelerin Hesaplanması  232
IV. Eski Hale Getirme  232
V. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi  234
VI. Muhakeme İşlemlerindeki Sakatlıkların Yaptırımı  236
1. Yokluk  236
2. Butlan  236
3. Hak Düşümü  237
4. Kabul Edilmezlik  237
VII. Muhakeme İşlemlerindeki Aykırılıkların Giderilmesi  237
§2. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  238
I. Kavram  238
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  238
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  239
1. Cumhuriyet Savcısı  240
2. Şüpheli veya Sanık  241
3. Müdafi, Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi  241
4. Katılan, Vekil  243
5. Tüzel Kişi  244
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  244
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  245
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  248
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  249
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  249
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  249
§ 3. OLAĞAN KANUN YOLLARI  253
I. İtiraz  253
1. Kavram  253
2. İtiraz Usulü  253
3. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  254
4. İtiraz İncelemesi ve Karar  255
II. İstinaf  256
1. Genel Açıklamalar  256
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  258
3. İstinaf İstemi ve Süresi  259
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  261
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  261
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  262
a) Ön İnceleme  262
b) Esastan İnceleme  262
aa) Esastan Ret Kararı Verilmesi  262
bb) Bozma Kararı Verilmesi  264
cc) Davanın Yeniden Görülmesi Kararı Verilmesi ve Duruşma  264
7. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Verilen Kararlara İlişkin Ortak Hususlar  267
III. Temyiz  267
1. Genel Açıklamalar  267
2. Temyiz Konusu Olan Kararlar  268
3. Temyiz Nedenleri  270
4. Temyiz Talebi ve Süresi  271
5. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  272
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  272
7. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  273
8. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  275
9. Bozmadan Sonraki Yargılama  277
10. Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Önce Verilmiş Olan Kararların Temyizi  282
a) Genel Açıklamalar  282
b) Temyiz Konusu Olan Kararlar  283
c) Temyiz Nedenleri  284
d) Temyiz Talebi ve Süresi  286
e) Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  287
f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  287
g) Yargıtayın İncelemesi ve Karar  288
h) Bozmadan Sonraki Yargılama  290
§4. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  295
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  295
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  295
a) Genel Açıklamalar  295
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazının Hukuki Niteliği  297
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  300
II. Kanun Yararına Bozma  301
1. Genel Açıklamalar  301
2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri  303
III. Yargılamanın Yenilenmesi  306
1. Başvurabilecek Kişiler, Başvuru Süresi ve Usulü  307
2. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  308
a) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  308
b) Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  312
3. Talebin İncelenmesi ve Karar  313
Kaynaklar  315
Kavramlar Dizini  325
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
10. Basıya Önsöz  5
9. Basıya Önsöz  6
8. Basıya Önsöz  7
7. Basıya Önsöz  8
6. Basıya Önsöz  9
5. Basıya Önsöz  10
4. Basıya Önsöz  11
3. Basıya Önsöz  12
2. Basıya Önsöz  13
Önsöz  14
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE DELİLLER
§1. GENEL AÇIKLAMALAR  25
I. Ceza Muhakemesinde İspat Sorunu ve Delil Kavramı  25
II. Serbest Delil İlkesi  28
III. Delillerin Ortak Özellikleri  29
1. Gerçekçilik  30
2. Akılcılık  30
3. Erişilebilirlik  30
4. Olayı Temsil Edicilik  30
5. Müştereklik  30
6. Hukuka Uygunluk  31
§ 2. DELİL ÇEŞİTLERİ  32
I. Genel Olarak  32
II. Beyan Delili  33
1. Şüpheli–Sanık Beyanı  33
2. Tanık Beyanı  34
a) Tanık Kavramı  34
b) Tanık Beyanının Değeri  36
c) Tanığın Yükümlülükleri ve Yetkileri  38
aa) Tanığın Hazır Bulunması  39
bb) Tanığın Yemin Etmesi  40
cc) Tanığın Beyanda Bulunması  42
aaa) Tanığın Dinlenmesinde Usul  42
bbb) Tanık Beyanı Olarak Yüzleştirme (Teşhis)  44
dd) Tanıklıktan Çekinme  45
aaa) Tanıklıktan Çekinme Yükümlülüğü  45
aaaa) Meslek ve Sürekli Uğraşı Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme  46
bbbb) Devlet Sırrı Niteliğindeki Bilgilerle İlgili Tanıklık  49
bbb) Tanıklıktan Çekinme Yetkisi  50
ee) Tanığın Korunması  52
3. Diğer Kişilerin Beyanı  56
III. Belge Delili  57
IV. Belirti Delili  59
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  60
I. Delillerin Toplanması  60
1. Beden Muayenesi  60
a) Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  61
b) Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  64
c) Kadının Muayenesi  65
2. Fizik Kimliğin Tespiti  66
3. Yer Gösterme  68
4. Olay Yeri İnceleme  68
II. Delillerin Değerlendirilmesi  69
1. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Bilirkişi İncelemesi  69
a) Genel Açıklamalar  69
b) Bilirkişinin Görevlendirilmesi  74
c) Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü  76
d) Bilirkişi İncelemesi ve Raporu  80
e) Uzman Mütalaası  82
f) Bilirkişinin Açıklamada Bulunması  82
g) Kanunda Yer Verilen Bazı Bilirkişilik İşlemleri  84
aa) Gözlem Altına Alma  84
bb) Moleküler Genetik İncelemeler  85
cc) Adli Muayene ve Otopsi  86
dd) Zehirlenme Şüphesi Üzerine Yapılacak İşlem  89
2. Delil Değerlendirme Vasıtası Olarak Keşif  89
III. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Yasakları  90
İkinci Bölüm
YARGILAMA VE HÜKÜM VERME
§1. İDDİANAMENİN KABULÜ VE KOVUŞTURMA EVRESİ  97
§ 2. DURUŞMA HAZIRLIĞI  99
I. Duruşma Hazırlığı Devresinin Önemi  99
II. Duruşma Hazırlığında Yapılacak İşlemler  99
1. Duruşma Gününün Belirlenmesi  99
2. Duruşmada Hazır Bulunacakların Çağrılması  100
a) Sanığın Çağrılması  100
b) Diğer Kişilerin Çağrılması  101
3. Delil Toplanması  102
§ 3. DURUŞMA  105
I. Duruşmanın Önemi  105
II. Duruşmanın Doğrudan Doğruyalığı  106
III. Duruşmanın Sözlülüğü  111
IV. Duruşmaya Ara Vermeme, Yoğunluk, Çabukluk  112
V. Duruşmanın Açık Olması  114
1. Genel Olarak Açıklık  114
2. Açıklığın İstisnaları  115
a) Genel Ahlak veya Kamu Güvenliği Nedeniyle Gizlilik  115
b) Sanığın Çocuk Olması Nedeniyle Gizlilik  116
c) Kayıt ve Yayım Yasağı Yoluyla Gizlilik  117
VI. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü  118
1. Duruşmada Hazır Bulunma  118
a) Hakimlerin Hazır Bulunması  118
b) İddia Makamının Hazır Bulunması  120
aa) Cumhuriyet Savcısı  120
bb) Bireysel İddia Makamı  120
c) Savunma Makamının Hazır Bulunması  121
aa) Sanık  121
bb) Müdafi  122
cc) Savunma Makamı Hazır Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde Eski Hale Getirme  124
2. Duruşmanın İdaresi ve Düzeni  124
3. Duruşmanın Başlaması  125
4. Delillerin Ortaya Konulması  129
a) Genel Olarak  129
b) Tanık ve Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi  130
aa) Tanığın Dinlenmesi  130
aaa) Tanığın Duruşmada Dinlenmesi Zorunluluğu  130
bbb) Tanığın Okunması Yasak Olan Yazılı Açıklamaları  134
ccc) Tanıklıktan Duruşmada Çekinme Halinde Okunma Yasağı  136
bb) Bilirkişinin Dinlenmesi  137
cc) Doğrudan Soru Yöneltme  138
c) Belge Okunması  139
aa) Okunması (Anlatılması)Zorunlu Olan Belgeler  141
bb) İlgilinin Dinlenmesi Yerine Belge Okunmasıyla Yetinilebilecek Haller  145
aaa) Genel Olarak  145
bbb) İfade Sahibine Ulaşılamaması Nedeniyle Tutanak Okunması  146
ccc) Tanığın Duruşmada Dinlenmesine Gerek Görülmemesi  148
ddd) Anlaşma Suretiyle İfade Almadan Vazgeçilebilmesi  148
eee) Açıklama ve Görüş İçeren Rapor ve Yazıların Okunması  149
cc) Duruşmada Dinleme veya Sorgu Yanında Tutanak Okunması  150
aaa) Tanığın İfade Tutanaklarının Okunması  151
aaaa) Hatırlatma Amacıyla Okunma  151
bbbb) Çelişki Nedeniyle Okunma  154
bbb) Sanığın İfade Tutanaklarının Okunması  156
ccc) Duruşmada Dinlenilme veya Sorguya Çekilme Yanında Tutanak Okunmasını Düzenleyen Hükümlerin Niteliği  160
c) Belirti Delillerinin Ortaya Konulması  162
5. Delillerin Tartışılması  162
6. Suç Niteliğinin Değişmesi  164
7. Duruşma Tutanağı  166
§ 4. HÜKÜM VERME  168
I. Delillerin Değerlendirilmesi  168
II. Hükmün Müzakeresi ve Oylanması  172
III. Hüküm Çeşitleri  174
IV. Hükmün İçeriği  180
V. Hükmün Açıklanması  185
VI. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  186
1. Genel Açıklamalar  186
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilebilmesinin Şartları  187
3. Kurulan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Karar Verilmesi  191
4. Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanması  195
Üçüncü Bölüm
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
§ 1. GAİP VE KAÇAKLARIN YARGILANMASI  199
I. Gaiplerin Yargılanması  199
II. Kaçakların Yargılanması  200
III. Seri Muhakeme Usulü  202
1. Genel Açıklamalar  202
2. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması  204
3. Seri Muhakeme Usulünün Muhakeme Evreleri Bakımından Durumu  207
4. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanmayacağı Haller  207
IV. Basit Yargılama Usulü  208
1. Genel Açıklamalar  208
2. Basit Yargılama Usulünün Uygulanması  209
3. Yargılamanın Duruşmalı Olarak Yapılması  210
4. Basit Yargılama Usulünün Uygulanmayacağı Haller  211
§ 2. UZLAŞTIRMA VE MÜSADERE USULÜ  212
I. Uzlaştırma  212
1. Genel Açıklamalar  212
2. Uzlaştırmanın Mümkün Olduğu Suçlar  213
3. Uzlaştırma Süreci  215
a) Soruşturma Evresinde Uzlaştırma  216
b) Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma  220
II. Müsadere Usulü  221
§ 3. ÖZEL YETKİ İÇEREN DİĞER MUHAKEME USULLERİ  223
Dördüncü Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE KANUN YOLLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ  225
I. Kavram  225
II. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Sınıflandırılması  225
1. Sözlü, Yazılı ve Eylemli İşlemler  225
2. Hakim, Savcı ve Savunma İşlemleri  226
3. Elektronik İşlemler  226
III. Ceza Muhakemesi İşlemlerinde Süreler  231
1. Sürelerin Sınıflandırılması  231
2. Sürelerin Hesaplanması  232
IV. Eski Hale Getirme  232
V. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Bildirilmesi  234
VI. Muhakeme İşlemlerindeki Sakatlıkların Yaptırımı  236
1. Yokluk  236
2. Butlan  236
3. Hak Düşümü  237
4. Kabul Edilmezlik  237
VII. Muhakeme İşlemlerindeki Aykırılıkların Giderilmesi  237
§2. KANUN YOLLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER  238
I. Kavram  238
II. Kanun Yollarının Çeşitleri  238
III. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler  239
1. Cumhuriyet Savcısı  240
2. Şüpheli veya Sanık  241
3. Müdafi, Şüpheli veya Sanığın Yasal Temsilcisi ve Eşi  241
4. Katılan, Vekil  243
5. Tüzel Kişi  244
IV. Kanun Yollarına Başvuru Süresi  244
V. Kanun Yollarına Başvuru Şekli  245
VI. Kanun Yolu Başvurusundan Vazgeçme  248
VII. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri  249
1. Kararın Kesinleşmesine ve İnfazına Engel Olması  249
2. Aleyhe Değiştirme Yasağı  249
§ 3. OLAĞAN KANUN YOLLARI  253
I. İtiraz  253
1. Kavram  253
2. İtiraz Usulü  253
3. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler  254
4. İtiraz İncelemesi ve Karar  255
II. İstinaf  256
1. Genel Açıklamalar  256
2. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  258
3. İstinaf İstemi ve Süresi  259
4. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece Reddi  261
5. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı  261
6. İstinaf İncelemesi ve Karar  262
a) Ön İnceleme  262
b) Esastan İnceleme  262
aa) Esastan Ret Kararı Verilmesi  262
bb) Bozma Kararı Verilmesi  264
cc) Davanın Yeniden Görülmesi Kararı Verilmesi ve Duruşma  264
7. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Verilen Kararlara İlişkin Ortak Hususlar  267
III. Temyiz  267
1. Genel Açıklamalar  267
2. Temyiz Konusu Olan Kararlar  268
3. Temyiz Nedenleri  270
4. Temyiz Talebi ve Süresi  271
5. Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  272
6. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  272
7. Yargıtayın İncelemesi ve Karar  273
8. Dosyanın Esas Mahkemesine Gönderilmesi  275
9. Bozmadan Sonraki Yargılama  277
10. Bölge Adliye Mahkemeleri Göreve Başlamadan Önce Verilmiş Olan Kararların Temyizi  282
a) Genel Açıklamalar  282
b) Temyiz Konusu Olan Kararlar  283
c) Temyiz Nedenleri  284
d) Temyiz Talebi ve Süresi  286
e) Hükmü Temyiz Edilen Mahkemece Yapılan İnceleme  287
f) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Mütalaası  287
g) Yargıtayın İncelemesi ve Karar  288
h) Bozmadan Sonraki Yargılama  290
§4. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI  295
I. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  295
1. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı  295
a) Genel Açıklamalar  295
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazının Hukuki Niteliği  297
2. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi  300
II. Kanun Yararına Bozma  301
1. Genel Açıklamalar  301
2. Kanun Yararına Bozma Nedenleri  303
III. Yargılamanın Yenilenmesi  306
1. Başvurabilecek Kişiler, Başvuru Süresi ve Usulü  307
2. Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  308
a) Hükümlü Lehine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  308
b) Hükümlü Aleyhine Yargılamanın Yenilenmesi Nedenleri  312
3. Talebin İncelenmesi ve Karar  313
Kaynaklar  315
Kavramlar Dizini  325
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021