Cayma Hakkı ve Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkının Kullanılması – Tüketici Hukuku Monografileri – Rabia Ünaldı  - Kitap

Cayma Hakkı ve Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkının Kullanılması

– Tüketici Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Eylül 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
223
Barkod:
9789750262296
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
335,00
İndirimli (%82):
60,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Tüketici hukukunun en canlı ve tüketicilerin en çok başvurduğu araç olan cayma hakkı konusunda kapsamlı bir çalışma olan kitapta; uygulamada "Maketten Satış" olarak bilinen ön ödemeli konut satış sözleşmesinin şartları ve geçerliliği detaylı olarak ele alınmış, cayma hakkının hukuki niteliği ve kullanılmasının sonuçları çeşitli olasılıklara göre değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapılırken cayma hakkına benzer kurumlar ele alınmış ve kanunda tüketiciye cayma hakkı verilmiş diğer sözleşmelere yer verilmiştir. Bununla birlikte olası uyuşmazlıklarda yol gösterici olması amacıyla cayma hakkı kavramsal olarak değerlendirilmiş ve hakkın kullanılması sonucunda oluşacak tasfiye ilişkisine çözüm aranmaya çalışılmıştır.
22.07.2020 tarihinde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'na eklenen 73/A maddesiyle tüketici hukukunda uygulanmaya başlanan dava şartı arabuluculuğa ilişkin düzenleme de detaylı olarak değerlendirilmiştir.
Ayrıca kitapta; uygulamada sıklıkla karşılaşılan uyuşmazlıklar hakkında bolca emsal karara yer verilerek, hem hukukçular hem de sektör temsilcileri için uygulamaya dönük hale getirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi
.
Sözleşmenin Zorunlu İçeriği, Tarafları ve Şekle Dair Kurallar
.
Cayma Hakkına Benzer Kurumlar
.
Cayma Hakkı Düzenlenen Diğer Tüketici Sözleşmeleri
.
Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkı
.
Cayma Hakkının Kullanılmasından Sonra Tasfiye Süreci
.
Cayma Hakkının Diğer Kurumlarla Kıyaslanması
.
Dönme Teorileri Çerçevesinde Cayma Hakkına Bakış
.
Tüketici Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE GEÇERLİLİĞİ
I. GENEL OLARAK 
23
II. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
26
A. Tüketici 
26
1. Gerçek veya Tüzel Kişi Olma 
27
2. Ticari veya Mesleki Amaçlı Olmama 
29
3. Hareket Etme Unsuru 
37
B. Satıcı 
38
C. 6502 Sayılı Kanun Kapsamını Belirleyen Tüketici İşlemi Kavramı 
39
III. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI, NİTELİK VE ŞEKLE İLİŞKİN ÖZELLİKLERİ 
42
A. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tanımı ve Konusu 
42
B. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Tanımı ve Kısmi Satış Sözleşmeleri Arasındaki Yeri ve Benzer Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi 
47
C. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Konusu 
50
1. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Konusunu Teşkil Eden Taşınmaz Mal ve Konut Kavramı 
51
2. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesini Diğer Sözleşmelerden Ayıran Unsur Olarak Ön Ödeme Kavramı 
56
IV. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE KONUT FİNANSMANI VE BAĞLI KREDİLER 
58
V. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE ŞEKLE AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 
66
A. Yapı Ruhsatı (İnşaat İzninin) Alınma Zorunluğu 
66
B. Ön bilgilendirme Yapma Yükümlülüğü 
68
C. Sözleşmenin Şekli 
74
D. Sözleşmenin İçeriği 
78
E. Şekle Aykırılığın Sonuçları 
81
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK CAYMA KAVRAMI VE AMACI
I. GENEL OLARAK CAYMA KAVRAMI 
87
II. TÜKETİCİ HUKUKUNDA CAYMA HAKKININ VARLIK NEDENLERİ 
90
A. Sözleşmenin Güçsüz Tarafının Korunması İhtiyacı 
90
B. Tüketicinin Aydınlatılma Hakkını Aktif Biçimde Kullanamaması 
91
C. Profesyonel Pazarlama ve Reklam Faaliyetleri Karşısında Tüketicinin Ani Karar Verme Tehlikesi 
92
III. CAYMA HAKKI TANINMASININ FONKSİYONU 
93
IV. HUKUKUMUZDA CAYMA HAKKININ FARKLI YANSIMALARI 
96
A. Bağışlamanın Geri Alınması 
96
B. Öneri ve Kabulün Geri Alınması 
100
C. Temsil Yetkisinin Geri Alınması 
104
D. Vekâlet Sözleşmesinde Geri Alma Hakkı 
105
E. Havalenin Geri Alınması 
108
F. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmelerde Geri Alma Hakkı 
109
V. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİ DIŞINDA CAYMA HAKKININ KULLANILABİLECEĞİ DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ 
111
A. Taksitle Satış Sözleşmesi 
112
B. Tüketici Kredisi Sözleşmesi 
117
C. İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler 
120
D. Mesafeli Sözleşmeler 
123
E. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler 
127
F. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Sözleşmeleri 
132
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE
CAYMA HAKKININ KULLANIMI
I. CAYMA HAKKININ DOĞUMU 
137
II. CAYMA HAKKININ KULLANIM KOŞULLARI 
138
A. Cayma Hakkı Sahibi ve Muhatabı 
138
B. Süre Bakımından Koşullar 
139
C. Şekil Bakımından Koşullar 
142
D. Tüketicinin Bilgilendirilmemesi Halinde Süre Hususu ve Bilgilendirilmemenin Sonuçları 
144
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DÖNME TEORİLERİ ÇERÇEVESİNDE
CAYMA HAKKININ KULLANILMASININ SONUÇLARI
I. KAVRAMSAL OLARAK 
149
II. CAYMA HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ 
150
B. Cayma Hakkının Yenilik Doğuran Hak Olarak Kabul Edilmesinin Sonuçları 
154
1. İkincil Nitelikte Olması 
155
2. Tek Taraflı Beyanla Kullanılması 
156
3. Kullanılmakla Tükenmesi ve Geri Alınamazlık 
157
4. Hak Düşürücü Süreye Tabi Olması 
159
5. Kullanımının Şarta Bağlanamaması 
160
III. TASFİYE İLİŞKİSİNE IŞIK TUTMASI AÇISINDAN CAYMA HAKKININ BENZER KURUMLAR İLE KIYASLANMASI 
161
A. Sözleşmeden Dönme ile Cayma Hakkının Kıyaslanması 
161
B. Fesih ile Cayma Hakkının Kıyaslanması 
164
C. İptal ile Cayma Hakkının Kıyaslanması 
166
D. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde “Dönme” Hakkının Cayma Kavramı ile İlişkisi 
167
IV. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE CAYMA HAKKININ KULLANILMASININ HUKUKSAL ETKİLERİ 
171
A. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkının Kullanılmasının Sözleşme Bakımından Etkileri 
171
B. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinden Cayma Halinde Tasfiyenin Hukuki Niteliği Ve Dönme Teorileri Doğrultusunda Tasarruf İşlemlerine Etkisi 
174
C. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Cayma Hakkının Kullanılmasının Bağlı Kredi Açısından Etkileri 
185
V. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE CAYMA HAKKININ SONA ERMESİ 
188
A. Kullanılması ile Sona Erme 
188
B. Kullanma Süresinin Aşılması ile Sona Erme 
188
VI. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI 
189
A. Tüketici Hakem Heyetleri 
190
B. Tüketici Mahkemeleri 
195
C. Tüketici Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk 
196
SONUÇ 
203
Kaynakça 
207
Kavram Dizini 
221