THEMIS – Medeni Hukuk Konu Kitabı C:I – Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – Medeni Hukuk Konu Kitabı C:I – Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku

9. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
272
Barkod:
9789750292019
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
370,00
İndirimli (%20):
296,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
8. baskı
Ağustos 2023
370,00
185,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta işlenen konular yeterince özümsenirse ilgililere hukuk yaşamlarında yol gösterecek temel kavram ve kurumlar öğrenilmiş olacaktır.
Bu basıda 8. yargı paketi ile yapılan değişlikler kitaba işlenmiş ve bazı konular yalınlaştırılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Başlangıç Hükümleri
.
Kişiler Hukuku
.
Aile Hukuku
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
1. Kısım
GİRİŞ VE BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ
1. Bölüm
GİRİŞ
I. HUKUK KAVRAMI 
1
II. MEDENİ HUKUK 
3
2. Bölüm
MEDENİ HUKUKUN KAYNAKLARI
I. YASA 
4
A. Genel Olarak 
4
B. Yasaların Uygulanması 
4
1. Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması 
4
2. Anlam Bakımından Uygulanması 
6
a. Yasanın Sözü ve Özüyle Uygulanması 
6
aa. Yasanın Sözüyle Uygulanması 
6
bb. Yasanın Özüyle Uygulanması 
6
b. Yasaların Kıyas Yoluyla Uygulanması 
7
3. Nitelik Bakımından Uygulanması 
7
a. Emredici Hukuk Kuralları 
7
b. Yedek Hukuk Kuralları 
7
c. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları 
8
C. Yasaların Yorumlanması 
8
1. Genel Olarak 
8
2. Türleri 
8
3. Yorum Yöntemleri 
9
D. Yasalarda Boşluk Bulunması 
10
1. Kavram 
10
2. Türleri 
10
a. Kural İçi Boşluk – Kural Dışı Boşluk 
11
b. Gerçek Boşluk – Gerçek Olmayan Boşluk 
11
c. Açık Boşluk – Örtülü Boşluk 
11
d. Bilinçli Boşluk – Bilinçsiz Boşluk 
12
3. Yargıcın Takdir Yetkisi 
13
II. ÖRF VE ÂDET HUKUKU 
14
III. YARGICIN YARATTIĞI HUKUK 
15
IV. YARDIMCI KAYNAKLAR 
17
3. Bölüm
HUKUKSAL OLAY, EYLEM VE İŞLEMLER
I. GENEL OLARAK 
18
A. Hukuka Uygun Eylemler 
18
B. Hukuka Aykırı Eylemler 
19
II. HUKUKSAL İŞLEMLER 
20
A. Tanımı ve Unsurları 
20
1. İrade Açıklaması 
20
a. Tanım 
20
b. Türleri 
20
aa. Açık İrade Açıklaması − Örtülü İrade Açıklaması 
20
bb. Yöneltilmesi Gereken İrade Açıklaması − Yöneltilmesi Gerekmeyen İrade Açıklaması 
21
2. Hukuksal Sonuç 
21
B. Türleri 
21
1. Gerekli İrade Açıklaması Açısından 
21
a. Tek Taraflı Hukuksal İşlemler 
21
b. Çok Taraflı Hukuksal İşlemler 
22
aa. Sözleşmeler 
22
bb. Kararlar 
22
cc. Ortak Hukuksal İşlem 
23
2. Etkilerini Doğurdukları Değerler Açısından 
23
a. Kişi Varlığına İlişkin İşlemler 
23
b. Mal Varlığına İlişkin İşlemler 
23
aa. Eksiltici İşlem 
23
bb. Kazandırıcı İşlem 
24
aaa. Borçlandırıcı İşlemler 
24
bbb. Tasarruf İşlemleri 
25
3. Nedene Bağlı Olup Olmama Açısından 
26
a. Nedene Bağlı İşlemler 
26
b. Soyut Hukuksal İşlem 
27
4. Hüküm İfade Edeceği An Açısından Hukuksal İşlemler 
27
5. İvazlı Olup Olmaması Bakımından Hukuksal İşlemler 
27
C. Geçerlilik Koşulları 
28
1. Bütün Hukuksal İşlemlerde Arananlar 
28
2. Bazı Hukuksal İşlemlerde Arananlar 
28
D. Yokluk ve Geçersizlik 
29
1. Yokluk 
29
2. Geçersizlik 
30
a. Kesin Hükümsüzlük (Butlan) 
30
b. İptal Edilebilirlik 
31
c. Noksanlık (Askıda Hükümsüzlük, Eksiklik) 
31
d. Nispi Etkisizlik 
32
e. Eksik Geçerlilik 
32
4. Bölüm
HAKLAR
I. KAVRAM VE TÜRLERİ 
33
A. İleri Sürülebileceği Çevre Açısından 
33
1. Mutlak Haklar 
33
2. Nispi Haklar 
34
a. Genel Olarak 
34
b. Türleri 
35
B. Parayla Ölçülebilen Bir Değeri Olup Olmaması Açısından 
36
1. Mal Varlığı Hakları 
36
a. Alacak Hakları 
36
b. Ayni Haklar 
36
c. Fikri ve Sınai Haklar 
37
d. Mal Varlığında Yer Alan Yenilik Doğuran Haklar 
37
2. Kişi Varlığı Hakları 
37
C. Kullanılmasının Etkisi Bakımından 
38
1. Yenilik Doğuran Haklar 
38
a. Tanımı ve Özellikleri 
38
b. Türleri 
39
2. Yalın Haklar 
39
D. Kullanma Yetkisi Açısından 
39
1. Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklar 
39
a. Tanımı ve Özellikleri 
39
b. Türleri 
40
2. Temsil Kabul Eden Haklar 
41
E. Diğer Ayrımlar 
41
II. HAKLARIN KAZANILMASI 
41
III. HAKLARIN KORUNMASI 
42
A. Hakların Devlet Gücüyle Korunması 
42
B. Hak Sahibinin Hakkını Kendiliğinden Koruması 
45
IV. HAKLARIN YİTİRİLMESİ 
45
5. Bölüm
TEMEL HUKUK İLKELERİ
I. İYİ NİYET 
47
A. Kavram 
47
B. İyi Niyetin Aranacağı Kişi ve Zaman 
48
C. İyi Niyetin İspatı 
49
II. DÜRÜSTLÜK KURALI 
49
A. Genel Olarak 
49
B. Hakkın Kötüye Kullanılması (Dürüstlük Kuralına Aykırılık) 
51
1. Tanımı ve Koşulları 
51
2. Sonuçları 
53
2. Kısım
KİŞİLER HUKUKU
Giriş 
55
1. Bölüm
GERÇEK KİŞİLER
1. Ayrım
KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ
I. KİŞİLİĞİN BAŞLANGICI 
57
A. Doğum 
57
B. Ceninin Durumu 
57
C. Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Durumu 
58
II. KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ 
58
A. Ölüm 
58
1. Genel Olarak 
58
2. Ölümün İspatı 
58
a. İspat Yükü 
58
b. İspat Araçları 
58
aa. Kişisel Durum Sicili 
58
bb. Karineler 
58
aaa. Ölüm Karinesi 
59
bbb. Birlikte Ölüm Karinesi 
59
B. Gaiplik 
60
1. Kavram ve Koşulları 
60
2. Usul ve Sonuçları 
60
2. Ayrım
HAK VE EYLEM (FİİL) EHLİYETİ
I. HAK EHLİYETİ 
63
A. Genel Olarak 
63
B. Hak Ehliyetinin Sınırlanması 
63
II. EYLEM (FİİL) EHLİYETİ 
63
A. Kavram 
63
B. Koşulları 
64
1. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmak 
64
2. Erginlik 
65
3. Kısıtlı Olmamak 
67
C. Eylem Ehliyeti Yönünden Kişilerin Ayrımı 
68
1. Ehliyetliler 
68
a. Tam Ehliyetliler 
68
aa. Hukuksal İşlem Ehliyeti 
68
bb. Sorumluluk Ehliyeti 
68
cc. Dava Ehliyeti 
68
b. Sınırlı Ehliyetliler 
68
aa. Hukuksal İşlem Ehliyeti 
68
bb. Sorumluluk Ehliyeti 
68
cc. Dava Ehliyeti 
69
2. Ehliyetsizler 
69
a. Tam Ehliyetsizler 
69
aa. Hukuksal İşlem Ehliyeti 
69
aaa. Kural 
69
bbb. İstisnalar 
70
bb. Sorumluluk Ehliyeti 
71
aaa. Kural 
71
bbb. İstisnalar 
71
cc. Dava Ehliyeti 
72
b. Sınırlı Ehliyetsizler 
72
aa. Hukuksal İşlem Ehliyeti 
72
aaa. Kural: Yasal Temsilcinin Rızasına Bağlı İşlemler 
72
bbb. İstisna: Tek Başına Yapabilecekleri İşlemler 
73
ccc. Yasak İşlemler 
75
bb. Sorumluluk Ehliyeti 
75
cc. Dava Ehliyeti 
75
3. Ayrım
KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI
I. KİŞİLİK HAKKI 
76
A. Tanım ve Özellikleri 
76
B. Konusu 
76
1. Maddi Bedensel Değerler 
76
2. Manevi Değerler 
77
3. Mesleki ve Ekonomik Değerler 
78
C. Cesedin Durumu 
78
II. KİŞİLİĞİN KORUNMASI 
79
A. Hukuksal İşlemle Yapılan Saldırılara Karşı 
79
B. Hukuka Aykırı Eylemle Yapılan Saldırılara Karşı 
79
1. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
79
2. Saldırı Nedeniyle Açılabilecek Davalar 
80
a. Koruyucu Davalar 
80
aa. Önleme Davası 
80
bb. Durdurma Davası 
81
cc. Tespit Davası 
81
b. Tazminat Davaları 
82
aa. Maddi Tazminat Davası 
82
bb. Manevi Tazminat Davası 
83
cc. Kazancın Geri Verilmesi Davası (Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Dava) 
84
dd. Nedensiz Zenginleşme Davası 
84
3. Usul 
85
4. Ayrım
KİŞİSEL DURUMLAR
I. AD VE ADIN KORUNMASI 
86
A. Tanımı ve Türleri 
86
1. Zorunlu Adlar 
86
2. Zorunlu Olmayan Adlar 
86
B. Adın Kazanılması 
87
1. Öz Adın Kazanılması 
87
2. Soyadının Kazanılması 
87
a. Soybağı 
87
aa. Evlilik İçinde Doğan Çocuk 
87
bb. Evlilik Dışı Doğan Çocuk 
87
b. Evlat Edinilme 
88
c. Evlenme ve Boşanma 
88
d. İdari Karar 
88
3. Takma Adın ve Lakabın Kazanılması 
88
C. Adın Değiştirilmesi 
89
II. HISIMLIK 
90
A. Kan Hısımlığı 
90
1. Tanımı ve Özellikleri 
90
2. Sonuçları 
91
B. Kayın Hısımlığı 
92
1. Tanımı ve Özellikleri 
92
2. Sonuçları 
92
C. Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık 
93
III. YERLEŞİM YERİ 
94
A. Genel Olarak 
94
B. Türleri 
94
1. İradi Yerleşim Yeri 
94
2. Saymaca Yerleşim Yeri 
95
3. Yasal Yerleşim Yeri 
95
a. Velayet Altındaki Çocuklar 
95
b. Vesayet Altındaki Kişiler 
95
IV. KİŞİSEL DURUM KÜTÜKLERİ (SİCİLLERİ) 
96
A. Genel Olarak 
96
B. Düzeltmeler ve Değişiklikler 
96
1. Genel Olarak 
96
2. Cinsiyet Değişikliği 
97
C. Sorumluluk 
97
2. Bölüm
TÜZEL KİŞİLER
I. GENEL HÜKÜMLER 
98
A. Tanımı ve Unsurları 
98
B. Türleri 
99
C. Kuruluşu 
99
D. Tüzel Kişilerin Ehliyeti 
100
1. Hak Ehliyeti 
100
a. Genel Olarak 
100
b. Ultra Vires İlkesi 
100
2. Eylem Ehliyeti 
101
a. Organ Kavramı 
101
b. Organ ile Tüzel Kişi Arasındaki Hukuksal İlişki 
102
c. Organ Türleri 
102
d. Organın Eylem Ehliyetinin Kapsamı 
103
E. Tüzel Kişilerin Taraf ve Dava Ehliyeti, Yerleşim Yeri ve Uyrukluğu 
104
F. Sona Ermesi 
104
1. Mal Varlığının Tasfiyesi 
104
2. Mal Varlığının Özgülenmesi 
105
II. DERNEKLER 
105
A. Tanım ve Unsurları 
105
B. Türleri 
106
C. Derneklerin Kuruluşu 
106
1. Süreç 
106
2. Derneklerde Üyelik 
107
a. Tanımı ve Türleri 
107
b. Koşulları 
108
c. Üyeliğin Kazanılması 
108
d. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri 
109
e. Üyeliğin Sona Ermesi 
110
aa. Kendiliğinden 
110
bb. Çıkma (İstifa, Çekilme) 
110
cc. Çıkarılma (İhraç) 
110
D. Derneğin Organları 
111
1. Genel Kurul 
111
a. Niteliği, Oluşumu ve Görevleri 
111
b. Toplanması 
112
aa. Olağan Toplantı 
112
bb. Olağanüstü Toplantı 
112
cc. Toplantısız ve Çağrısız Genel Kurul 
112
dd. Usul 
113
aaa. Çağrı ve Toplanma 
113
bbb. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 
113
ccc. Kararlara Karşı Yargısal Başvuru Yolu 
114
2. Yönetim Kurulu 
114
3. Denetim Kurulu 
115
E. Derneğin Faaliyetleri ve Gelirleri 
115
F. Derneklerin Örgütlenmesi 
115
G. Derneklerin Denetlenmesi 
116
H. Derneklerin Sona Ermesi 
117
1. Sona Erme Nedenleri 
117
a. Kendiliğinden Sona Erme (Dağılma) 
117
b. Fesih (Dağıtılma) 
117
2. Sonuçları 
118
III. VAKIFLAR 
118
A. Tanımı ve Unsurları 
118
B. Türleri 
119
C. Vakfın Kuruluşu 
120
1. Vakıf Kurma İşlemi 
120
a. Hukuksal Niteliği ve Şekli 
120
b. Tüzel Kişiliğin Kazanılması 
120
c. Vakıf Kurma İşleminin Geri Alınması 
121
2. Vakıf Kurma İşleminde Ehliyet 
121
D. Vakfın Organları 
122
E. Vakfın İşleyişi ve Faaliyetleri 
122
F. Vakfın Denetimi 
123
G. Vakfın Sona Ermesi 
123
1. Sona Erme Nedenleri 
123
a. Kendiliğinden Sona Erme 
123
b. Mahkeme Kararıyla Sona Erme 
124
c. Alacaklıların veya Saklı Pay Sahibi Mirasçıların İtirazı Üzerine Sona Erme 
124
2. Vakfın Sona Ermesinin Sonuçları 
124
3. Kısım
AİLE HUKUKU
Giriş 
127
1. Bölüm
NİŞANLILIK
I. KAVRAM VE HUKUKSAL NİTELİĞİ 
129
II. NİŞANLANMANIN KOŞULLARI 
129
A. Nişanlanma İradesinin Varlığı 
129
B. Nişanlanma Ehliyetinin Bulunması 
130
C. Nişanlanma Engellerinin Bulunmaması 
131
1. Kesin Nişanlanma Engelleri 
131
2. Kesin Olmayan Nişanlanma Engelleri 
131
III. NİŞANLANMANIN YOKLUĞU VE GEÇERSİZLİĞİ 
131
IV. NİŞANLILIĞIN HÜKÜMLERİ 
132
V. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 
133
A. Kavram ve Nedenleri 
133
B. Nişanlılığın Sona Ermesinin Sonuçları 
134
1. Maddi Tazminat 
134
2. Manevi Tazminat 
135
3. Hediyelerin Geri Verilmesi 
136
2. Bölüm
EVLENME
I. TANIMI VE HUKUKSAL NİTELİĞİ 
138
II. KOŞULLARI 
138
A. Esasa İlişkin (Maddi) Koşullar 
138
1. Evlenme Ehliyeti 
138
a. Ayırt Etme Gücü 
138
b. Evlenme Yaşı 
138
aa. Olağan Evlenme Yaşı 
138
bb. Olağanüstü Evlenme Yaşı 
138
c. Yasal Temsilcinin İzni 
139
2. Evlenme Engelleri 
139
a. Kesin Evlenme Engelleri 
139
aa. Yakın Hısımlık 
140
bb. Akıl Hastalığı 
141
cc. Mevcut Evlilik 
141
b. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri 
141
B. Şekle İlişkin Koşullar 
142
1. Evlenme Başvurusuna İlişkin Koşullar 
142
2. Evlenme Törenine İlişkin Koşullar 
142
III. EVLENMENİN YOKLUĞU VE GEÇERSİZLİĞİ 
143
A. Yokluk 
143
1. Genel Olarak 
143
2. Sonuçları 
144
B. Butlan 
144
1. Genel Olarak 
144
2. Türleri 
144
a. Mutlak Butlan 
144
b. Nispi Butlan 
145
aa. Genel Olarak 
145
bb. Nedenleri 
146
aaa. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk 
146
bbb. İrade Bozukluğu 
146
ccc. Yasal Temsilcinin Rızasının Bulunmaması 
148
cc. Usul 
148
3. Butlan Kararının Sonuçları 
149
a. Genel Olarak 
149
b. Eşler Yönünden 
149
c. Çocuklar Yönünden 
149
4. Evlenmenin Butlanını Gerektirmeyen Nedenler 
149
3. Bölüm
EVLİLİĞİN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK 
151
II. ÖZEL BOŞANMA NEDENLERİ 
152
A. Zina 
152
B. Cana Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış 
153
1. Genel Olarak 
153
a. Cana Kast 
153
b. Pek Kötü Davranış 
154
c. Onur Kırıcı Davranış 
154
2. Süre ve Dava Hakkının Düşmesi 
154
C. Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme 
155
1. Küçük Düşürücü Suç İşleme 
155
2. Haysiyetsiz Yaşam Sürme 
155
D. Terk 
156
E. Akıl Hastalığı 
157
III. GENEL BOŞANMA NEDENLERİ 
158
A. Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması 
158
B. Eşlerin Boşanma Konusunda Anlaşmaları 
159
C. Ortak Yaşamın Yeniden Kurulamaması (Eylemli Ayrılık) 
161
IV. BOŞANMA DAVASI 
161
A. Usul 
161
B. Karar 
162
1. Ayrılık Kararı 
162
2. Boşanma Kararı 
163
a. Eşler Açısından Sonuçları 
163
b. Çocuklar Açısından Sonuçları 
164
aa. Velayet 
164
bb. Çocuğun Soyadı 
165
cc. Kişisel İlişki 
165
dd. İştirak Nafakası 
166
c. Mali Sonuçları 
166
aa. Maddi Tazminat 
166
bb. Manevi Tazminat 
167
cc. Yoksulluk Nafakası 
168
4. Bölüm
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
I. EŞLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
169
II. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMSİLİ 
170
A. Genel Olarak 
170
B. Türleri 
170
1. Olağan Temsil Yetkisi 
170
2. Olağanüstü Temsil Yetkisi 
170
C. Sorumluluk 
171
D. Temsil Yetkisinin Kaldırılması, Sınırlanması veya Geri Alınması 
171
III. AİLE KONUTU 
171
A. Tanımı, Koşulları ve Özellikleri 
171
B. Aile Konutuyla İlgili Hukuksal İşlemler 
173
1. Diğer Eşin Rızasına Bağlı Kılınan İşlemler 
173
2. Aile Konutu Şerhi 
174
IV. EŞLERİN HUKUKSAL İŞLEMLERİ 
174
V. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 
175
A. Genel Olarak 
175
B. Ayrı Yaşama Hakkı 
175
D. Aile İçi Şiddete Karşı Koruma 
177
1. Genel Olarak 
177
2. Usul 
177
3. Tedbir Kararlarına Aykırılık 
178
5. Bölüm
MAL REJİMLERİ
I. GENEL OLARAK 
179
II. TÜRLERİ 
180
A. Yasal Mal Rejimi – Seçimlik Mal Rejimi Ayırımı 
180
B. Olağan ve Olağanüstü Mal Rejimi Ayrımı 
180
III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 
181
IV. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ 
182
A. Tanımı ve Genel Özellikleri 
182
B. Edinilmiş Mallar 
183
C. Kişisel Mallar 
184
1. Yasaya Göre 
184
2. Sözleşmeye Göre 
185
D. Mal Rejiminin Başlaması ve Sona Ermesi 
185
E. Tasfiye 
186
1. Genel Olarak 
186
2. Malların Geri Alınması ve Borçlar 
186
a. Genel Olarak 
186
b. Değer Artış Payı 
187
3. Eşlerin Paylarının Hesaplanması 
188
a. Kişisel Malların ve Edinilmiş Malların Ayrılması 
188
b. Eklenecek Değerler 
188
c. Denkleştirme 
189
4. Değerleme Yapılması 
190
5. Artık Değere Katılma 
190
6. Katılma Alacağının ve Değer Artış Payının Ödenmesi 
191
a. Ödeme ve Ertelenmesi 
191
b. Aile Konutu ve Ev Eşyası Üzerinde Sağ Kalan Eşe Tanınan Haklar 
191
c. Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu 
191
d. Zamanaşımı 
192
V. SEÇİMLİK MAL REJİMLERİ 
192
A. Mal Ayrılığı 
192
B. Paylaşmalı Mal Ayrılığı 
193
C. Mal Ortaklığı 
193
6. Bölüm
NAFAKA
I. GENEL OLARAK 
194
II. TÜRLERİ 
194
A. Bakım Nafakası 
194
1. Kavram, Alacaklısı ve Yükümlüsü 
194
2. Koşulları 
195
3. Karar ve Sona Ermesi 
195
B. Tedbir Nafakası 
195
1. Kavram, Alacaklısı ve Yükümlüsü 
195
2. Koşulları 
195
3. Karar ve Sona Ermesi 
196
C. Yoksulluk Nafakası 
196
1. Kavram, Alacaklısı ve Yükümlüsü 
196
2. Koşulları 
197
3. Karar ve Sona Ermesi 
197
D. İştirak Nafakası 
198
1. Kavram, Alacaklısı ve Yükümlüsü 
198
2. Koşulları 
198
3. Karar ve Sona Ermesi 
199
E. Yardım Nafakası 
199
1. Kavram, Alacaklısı ve Yükümlüsü 
199
2. Koşulları 
200
3. Karar ve Sona Ermesi 
200
7. Bölüm
SOYBAĞI
I. KAVRAM VE TÜRLERİ 
202
II. SOYBAĞININ KURULMASI 
202
A. Çocuk ile Ana Arasında Soybağının Kurulması 
202
B. Çocuk ile Baba Arasında Soybağının Kurulması 
202
1. Ana ile Evlilik 
203
a. Ana ve Babanın Çocuğun Doğumundan Önce Evli Olması 
203
aa. Babalık Karinesi 
203
bb. Soybağının Reddi (Babalık Karinesinin Çürütülmesi) 
204
aaa. Genel Olarak 
204
bbb. İspat Yükü 
204
ccc. Usul 
205
b. Ana ve Babanın Çocuğun Doğumundan Sonra Evlenmesi 
207
2. Tanıma 
208
a. Genel Olarak 
208
b. Koşulları 
208
c. Sonuçları 
209
d. Tanımanın Geçersizliği 
209
aa. Tanımanın Hükümsüzlüğü 
209
bb. Tanımanın İptali 
209
3. Babalık Hükmü 
210
a. Genel Olarak 
210
b. Taraflar 
210
aa. Davacı 
210
bb. Davalı 
210
c. Usul 
211
aa. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
211
bb. Dava Açma Süresi 
211
cc. Davanın İhbarı 
211
dd. İspat Yükü 
211
aaa. Babalık Karinesi (Davacının İspat Yükü) 
211
bbb. Babalık Karinesinin Çürütülmesi (Davalının İspat Yükü) 
212
d. Sonuçları 
212
C. Evlat Edinme Yoluyla Soybağının Kurulması 
213
1. Tanımı ve Koşulları 
213
2. Usul 
215
3. Sonuçları 
216
4. Evlat Edinme İlişkisinin Sona Ermesi 
217
III. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ 
217
A. Soybağının Velayet Hakkına Bağlı Olmayan Hükümleri 
217
B. Velayet 
218
1. Kavram 
218
2. Velayetin Kapsamı 
219
3. Çocuğun Anne ve Babaya Karşı Korunması 
220
a. Çocuğun Kişiliğinin Korunmasına İlişkin Önlemler 
220
b. Çocuk Mallarının Korunmasına İlişkin Önlemler 
220
4. Velayetin Kaldırılması 
221
8. Bölüm
AİLE TOPLULUĞU
I. EV DÜZENİ 
223
A. Genel Olarak 
223
B. Ev Başkanlığı 
223
C. Altsoyun Denkleştirme Alacağı 
224
II. AİLE MALLARI 
224
A. Aile Vakfı 
224
B. Aile Malları Ortaklığı 
225
C. Aile Yurdu 
225
9. Bölüm
VESAYET
I. KAVRAM 
226
II. TÜRLERİ 
227
III. VESAYET ORGANLARI 
228
A. Genel Olarak 
228
B. Vesayet Dairelerinin Görevleri 
228
1. Şikâyet ve İtirazları İnceleme 
228
2. İzin Verme 
228
a. Genel Olarak 
228
b. Vesayet Makamının İznini Gerektiren İşlemler 
229
c. Denetim Makamının İznini Gerektiren İşlemler 
229
3. Rapor ve Hesapların İnceleme 
229
IV. VESAYETİ GEREKTİREN DURUMLAR 
230
A. Yaş Küçüklüğü 
230
B. Kısıtlama 
230
1. Kavram ve Başvuru Nedenleri 
230
2. Usul 
232
3. Sonuçları 
232
V. VASİ ATANMASI 
233
A. Genel Olarak 
233
B. Usul 
234
VI. VESAYETİN YÜRÜTÜLMESİ 
235
A. Vasinin Hakları 
235
B. Vasinin Görevleri 
235
1. Göreve Başlama 
235
2. Vesayet Altındaki Kişiye Özen Gösterme 
236
3. Vesayet Altındaki Kişinin Temsil Edilmesi 
236
4. Mal Varlığının Yönetilmesi 
237
VII. VESAYETİN SONA ERMESİ 
237
A. Vesayetin Sona Erdiren Nedenler 
237
1. Kendiliğinden Sona Ermesi 
237
2. Mahkeme Kararı ile Sona Ermesi 
238
B. Vasilik Görevini Sona Erdiren Nedenler 
238
C. Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları 
239
VIII. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK 
239
A. Kayyımlık 
239
1. Kavram 
239
2. Türleri 
240
3. Sona Ermesi 
241
B. Yasal Danışmanlık 
241
1. Kavram 
241
2. Türleri 
242
a. Oy (İştirak, Katılım) Danışmanlığı 
242
b. Yönetim Danışmanlığı 
243
c. Karma Danışmanlık 
243
3. Sona Ermesi 
244
IX. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 
244
A. Genel Olarak 
244
B. Karar 
244
X. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 
246
A. Genel Olarak 
246
B. Sorumluluk Davası 
246
1. Taraflar 
246
2. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
246
3. Zamanaşımı 
247
a. Olağan Zamanaşımı 
247
b. Olağanüstü Zamanaşımı 
247
Kaynakça 
249