İngiltere'de Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı Alanındaki Gelişmeler Serkan Yolcu  - Kitap

İngiltere'de Kuvvetler Ayrılığı ve Yargı Bağımsızlığı Alanındaki Gelişmeler

1. Baskı, 
Ekim 2011
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
185
Barkod:
9789750216626
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
İngiltere'de modern hukuk devletinin en önemli unsurlarından olan kuvvetler ayrılığı ve bunun tamamlayıcı unsuru olan yargı bağımsızlığı yüzyıllardan beri Kıta Avrupası hukuku, geleneğinden oldukça Farklı bir gelişim izlemiştir. Zira İngiliz hukuk sistemi, görünüşünün çok ötesinde karakteristik özelliklere sahiptir. Diğer yandan İngiliz anayasal sisteminde özellikle 1997'den başlayarak günümüze kadar gelen süre boyunca pek çok önemli ve radikal anayasal reform gerçekleştirilmiştir.
Bu anayasal reformlar arasında en önemlilerinden biri hiç kuşkusuz İngiliz yargı organında fonksiyonel ve kurumsal anlamda çok önemli değişikliklere gidilerek modern kuvvetler ayrılığını sağlamak ve yargı bağımsızlığını güçlendirmek adına yapılan yargı reformudur. Söz konusu reform ile İngiliz anayasal sistemi kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı açısından modern anayasalardaki emsalleriyle daha uyumlu bir hale gelmiştir.
Bu kitap gerçekleştirilen bu yargı reformu ile İngiltere'de kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığı ilkelerinin nasıl bir değişim geçirdiğini açıklamaya çalışmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İngiliz Anayasası ce Constitutional Reform Act
.
Lord Chancellor Makamını Islah Etmek İçin Getirilen Düzenlemeler
.
Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi’ne İlişkin Düzenlemeler
.
Yargısal Atamalara İlişkin Düzenlemeler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Tablolar, Şekiller, Resimler Tablosu 
11
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm İNGİLİZ ANAYASASI VE CONSTITUTIONAL REFORM ACT
I. İNGİLİZ ANAYASASI 
21
A. Genel Olarak İngiliz Anayasasının Niteliği 
21
B. Oliver Cromwell ve Instrument of Government 
30
C. Değerlendirme 
35
II. İNGİLTERE’DE DÜNDEN BUGÜNE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ OLGUSU: ANAYASAL REFORM 
45
III. CONSTITUTIONAL REFORM ACT’İN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
49
IV. HUKUK DEVLETİ VE CONSTITUTIONAL REFORM ACT 
52
A. Klasik Anlayış: Dicey’ye Göre Hukuk Devleti 
54
B. Modern Anlayış: Lord Bingham’a Göre Hukuk Devleti 
55
C. Değerlendirme 
57
İkinci Bölüm LORD CHANCELLOR MAKAMINI ISLAH ETMEK İÇİN GETİRİLEN DÜZENLEMELER
I. GENEL OLARAK LORD CHANCELLOR 
59
II. CONSTITUTIONAL REFORM ACT ÖNCESİ LORD CHANCELLOR 
61
A. Reform Öncesi Gelişmeler 
63
B. Yargı ve Yürütme Arasında Uzlaşma: Concordat 
70
C. Constitutional Reform Bill 
73
III. CONSTITUTIONAL REFORM ACT SONRASI LORD CHANCELLOR 
77
Üçüncü Bölüm BİRLEŞİK KRALLIK YÜKSEK MAHKEMESİ’NEİLİŞKİN DÜZENLEMELER
I. YÜKSEK MAHKEME ÖNCESİ: APPELLATE COMMITTEE OF THE HOUSE OF LORDS 
82
A. Tarihsel Gelişim 
82
B. Yüksek Mahkeme Öncesi Appellate Committee of the House of Lords’un İşleyişi 
88
C. Yargı Yetkisi 
90
D. Judicial Committee of the Privy Council 
92
II. CONSTITUTIONAL REFORM ACT VE BİRLEŞİK KRALLIK YÜKSEK MAHKEMESİ 
93
A. Constitutional Reform Act Öncesi Yüksek Mahkeme’ye İlişkin Gelişmeler 
94
B. Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi 
100
1. Mahkeme ve İlk Üyeler 
101
2. Üyelerin Atanması 
101
3. Atama Koşulları 
106
4. Yargı Yetkisi, Mahkemelerle İlişkiler ve Diğer Özellikler 
107
C. Değerlendirme 
113
Dördüncü Bölüm YARGISAL ATAMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
I. CONSTITUTIONAL REFORM ACT ÖNCESİ İNGİLTERE’DE HÂKİMLİK VE HÂKİMLERİN ATANMASI 
118
II. İNGİLTERE’DE YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE KUVVETLER AYRILIĞI 
128
III. CONSTITUTIONAL REFORM ACT İLE KURULAN YENİ YARGISAL ATAMA VE DİSİPLİN SİSTEMİ 
138
A. Yargısal Atamalar Komisyonu, Atama Kriterleri ve Hâkimlerin Atanma Süreci 
138
1. Yargısal Atamalar Komisyonu 
138
2. Atama Kriterleri 
140
a. Liyakat (Merit) 
140
b. İyi Karakter (Good Character) 
142
c. Çeşitlilik (Farklılıkların Gözetilmesi) (Diversity) 
142
3. Hâkimlerin Atanma Süreci 
143
4. Yargısal Atamalar Hakkında Bir Değerlendirme 
145
B. Hâkimlerin Disiplini ve Ombudsman 
150
1. Disiplin Yetkileri ve Yargısal Şikâyetler Ofisi 
150
2. Yargısal Atamalar ve Davranış Ombudsmanı 
154
Sonuç 
157
Ekler 
161
Kaynakça 
167
Dizin 
181