Çevre Yönetimi ve Politikaları Murat Yaman, Özgür Önder, Hayriye Şengün  - Kitap

Çevre Yönetimi ve Politikaları

Murat Yaman, (Editör)Özgür Önder, (Editör)Hayriye Şengün (Editör)

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
476
Barkod:
9786256559721
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
275,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çevrenin teknik sorun olmanın çok ötesinde multidisipliner bir alan ve sınırları aşarak tüm insanlığın ortak zemini bağlamında incelenmesi gereğinin altını çizen Çevre Yönetimi ve Politikaları adlı bu kitap, çevre konularını geniş bir perspektifte düşünsel, tarihsel, politik, hukuksal, yönetsel ve güncel boyutlarıyla ele almaktadır. Gelecekle ilgili çevresel beklentiler karanlık bir tablo çizse de bir zihniyet sorunu olarak çevrenin; sosyal bilimlerin akademik ilgi ve çalışma alanına girmesinin çevre odaklı düşünmeyi, karar vermeyi ve bunları hayata geçirmeyi sağlayacağına olan ümidimizi korumak zorunda olduğumuz bir gerçektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Çevre ve Düşünce
.
Çevre Yönetimi ve Politikası, Ruşen Keleş
.
Modern Çevre Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi, Özgür Önder – Erdem Güç
.
Çevre Temelli Kamu Politikası Oluşturmada Çevre Etiğinin Rolü: Yaklaşımlar Sorunlar ve Çevre Etiğinin Geleceği, Şeniz Anbarlı Bozatay – Sinem Şahnagil
.
Ekolojik Hareketler, Hasan Yaylı – Fatma Duygu Arslan
.
–Ütopya Distopya Sarkacında– Çevre ve Gelecek, Murat Tek – Umut Seren Yarım Altunay
.
Çevre ve Politika
.
Çevre Hakkı ve Çevre Hakkının Güvenceleri, Mithat Arman Karasu
.
Çevresel Değişim, İklim Krizi ve Göç, Esra Banu Sipahi – Bahar Özsoy
.
Sorunlu Siyaset–Sorumlu Siyaset Dikotomisi: İnsan–Doğa İlişkisi ve Çevre Sorunları Bağlamında Bir Tartışma, İsmail Cem Karadut
.
Çevre Politikaları ve Uygulama Araçları, Muharrem Güneş
.
Çevre ve Ekonomi, Zekayı Kaya
.
Uluslararası Çevre Politikaları, Refik Yaslıkaya – Fatma Duygu Arslan
.
Küreselleşmenin Ekolojik Etkileri: Derin Ekoloji İle Düşünmek, Turgut Bayramoğlu
.
Çevre ve Yönetim
.
Çevre Mücadelesinde Sivil Toplum Türkiye'de Çevreci Kuruluşlar, Murat Yaman – Erkan Çakır
.
Küresel Çevre Sorunlarıyla Mücadelede Uluslararası Örgütler ve Ağlar, Abdullah Uzun
.
Çevre ve Afet Yönetimi, Samed Kurban
.
Türkiye'de Çevre Yönetimi, Hayriye Şengûn
.
Bütünleşik Bir İlişki Olarak Çevre ve Sağlık, Eylem Beyazıt
.
Çevre ve Güncel Tartışmalar
.
Göç Olgusunun Yeni Boyutları: Küresel Isınmaya Dayalı İklim Göçü, Ayşen Satır Reyhan – Hakan Reyhan
.
Sürdürülebilir Planlamada Stratejik Çevresel Değerlendirme, Zeynep Aslı Gürel – Sevinç Bahar Yenigül
.
Din ve Çevre İlişkisi, Gülsen Yaylı – Yasin Can Gönültaş
.
Güncel Çevre Sorunları, Laçin Akyıl
.
Toplumsal Cinsiyet ve Çevre, Ezgi Kovancı