Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Teknolojik Gelişmeler Işığında
Tıp Hukuku ve Güncel Sorunlar
Haziran 2018 / 1. Baskı / 183 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Teknolojik gelişmelerin hızla arttığı günümüzde bu gelişmelerden tıp hukukunun da payını aldığı bir gerçektir. Çalışmamızda teknolojik gelişmelerin tıp hukukuna yansımaları farklı bakış açıları ile incelenmektedir.

Eser, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans öğrencilerinin seminer çalışmalarının düzenlenmesi sonucunda meydana gelmiştir. Tıp hukuku alanında çalışma yapan herkese faydalı olması amaçlanarak hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
Tasarım Bebek
Hasta Hekim İlişkisinin TKHK Kapsamında Değerlendirilmesi
Hemşirelerin Hukuki Sorumluluğu
Klonlamaya Hukuksal Açıdan Bakış
İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu
Kadın Doğum Hekimlerinin Hukuki Sorumluluğu
Robotik Cerrahi Müdahalelerden Doğan Hukuki Sorumluluk
Barkod: 9789750248535
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 183
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Preface  7
TASARIM BEBEK KAVRAMININ TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ  15
I. TASARIM BEBEK KAVRAMI  15
II. AVANTAJLARI  17
III. DEZAVANTAJLARI  19
A. Kök Hücreler Alındıktan Sonra, Bebeklerin Terk Edileceği Endişesi  19
B. İstenmeyen Embriyoların Yok Edilmesi  19
IV. MEVZUATTA DÜZENLENİŞİ  19
A. İngiltere  19
B. Almanya  20
C. ABD  21
D. Türkiye  21
V. KANAATİMİZ  22
Kaynakça  26
HASTA – HEKİM İLİŞKİSİNİN 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Araş. Gör. Bengü ÖZ  27
I. HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ  28
A. Genel Olarak  28
B. Hasta ile Bağımsız Çalışan Hekim Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği  28
II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ  32
A. TKHK’nın Kapsamının Belirlenmesi  32
B. Tüketici İşlemi Kavramı  33
C. Tüketici İşleminin Sözleşmenin Tarafları Bakımından Değerlendirmesi  35
1. Tüketici ve Hasta Kavramları  35
2. Sağlayıcı ve Hekim Kavramları  36
D. Değerlendirme: Hasta–Hekim İlişkisi Bir Tüketici İşlemi Midir?  37
III. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN TKHK UYARINCA “TÜKETİCİ İŞLEMİ” SAYILMASININ SONUÇLARI  40
A. Genel Olarak  40
B. Hekimlik Sözleşmesinin İfasından Doğan Sorumlulukta Tüketici olan Hastanın Hakları  40
1. Ayıplı Hizmet Nedeniyle Seçimlik Hakların Kullanılması ve Tazminat Talebi  40
2. Hastanın Tüketici Sıfatıyla Başvuru ve Dava Hakkı  43
a. Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvuru Hakkı  43
b. Tüketici Mahkemesi’nde Dava Hakkı  47
SONUÇ  50
Kaynakça  52
HEMŞİRELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Büşra DİŞCİOĞLU  55
I. HEMŞİRE KAVRAMI  56
II. HEMŞİRELERİN GÖREV VE YETKİLERİ  59
III. HEMŞİRELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  62
A. Haksız Fiilden Doğan Tazminat Sorumluluğu  65
B. Sözleşmenin İhlal Edilmesinden Doğan Tazminat Sorumluluğu  69
C. Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Tazminat Sorumluluğu  74
D. Kamu Görevlisi Hemşirenin Tazminat Sorumluluğu  76
SONUÇ VE KANAAT  80
Kaynakça  85
KLONLAMAYA HUKUKSAL AÇIDAN BİR BAKIŞ
Selin Deniz KÜFECİLER  87
I. KLONLAMA NEDİR?  88
A. Klonlamanın Tarihsel Gelişimi  89
B. Klonlama Çeşitleri ve Etik Tartışmalar  90
1. Üreme Amaçlı Klonlama [Reprodüktif Klonlama]  90
a. Bireyin Tıpatıp İkizinin Yaratılması  90
b. Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Bireylerde Klonlama  91
2. Tedavi Amaçlı Klonlama  92
C. Hukuksal Açıdan Klonlama  93
1. Türk Hukukunda Klonlama  95
SONUÇ  98
Kaynakça  99
İLAÇ KULLANIMINDAN DOĞAN ZARARLARDAN İLAÇ ÜRETİCİSİNİN, HEKİMİN VE ECZACININ HUKUKİ SORUMLULUĞU
Hilal Umay ÖZBEK  101
I. TANIMLAR  101
A. İlaç  102
B. İlaç Türleri  104
1. İlaç Endikasyonu  105
II. İLAÇ ÜRETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  106
A. İlaç Üreticisi  106
B. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  107
1. İlacın Hatalı Olması  109
2. İlacın Piyasaya Sürülmesi  110
3. İlaç Kullanımından Zarar Doğması  111
4. İlliyet Bağı  112
C. İspat  112
III. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  113
A. Sorumluluğun Nedenleri  113
B. Tazminatın Kapsamı  116
IV. ECZACININ HUKUKİ SORUMLULUĞU  117
A. Eczacının Üretici Olarak Sorumluluğu  117
B. Hazır İlaç Verilmesinden Kaynaklanan Sorumluluk  117
1. Eczacının Kendi Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu  117
2. Eczacının Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Sorumluluğu  119
SONUÇ  120
Kaynakça  122
KADIN DOĞUM HEKİMLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Av. Burak Baturay BAĞCI  123
I. HEKİM  123
A. Hekim Kavramı ve Tanımı  123
B. Hekim Olmanın Şartları  124
C. Kadın Doğum Hekimi Olmanın Şartları  124
II. KADIN DOĞUM HEKİMLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜDAHALELER  126
A. Gebelik Takibi  126
B. Normal Doğum ve Sezaryen  127
C. Kürtaj  129
D. Sterilizasyon (Kısırlaştırma)  131
III. KADIN DOĞUM HEKİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  132
A. Aydınlatma Yükümlülüğü  132
B. Hastaya Müdahalede Tıp Mesleğinin Gereklerine Ve Özen Yükümüne Uygun Davranılması  133
C. Tıbbi Kural ve İlkelere Uygunluk  133
D. Hastanın rızasının alınması  135
E. Sır Saklama Ve Kayda Geçirme Yükümlülüğü  140
SONUÇ  142
Kaynakça  143
ROBOTİK CERRAHİ MÜDAHALELERDE MEYDANA GELEN MALPRAKTİS SONUCU HUKUKİ SORUMLULUK
Av. Fatma OĞUZ  145
I. ROBOT KAVRAMI  145
II. CERRAHİ MÜDAHALE KAVRAMI  147
III. ROBOTLARIN CERRAHİ MÜDAHALELERDE KULLANIM ALANLARI  149
IV. ROBOTİK CERRAHİ MÜDAHALE ESNASINDA YA DA SONRASINDA MEYDANA GELEN ZARARIN KAYNAĞI  151
A. Komplikasyon  152
B. Malpraktis  153
V. HUKUKİ SORUMLULUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ  154
A. Hekimin Hukuki Sorumluluğu  156
1. Hekimin Akitten Doğan Sorumluluğu  158
2. Hekimin Vekâletsiz İş Görmesinden Doğan Sorumluluğu  163
3. Hekimin Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğu  165
B. Özel Hastanelerin Sorumluluğu  167
C. Kamu Hastanelerinin Sorumluluğu  169
D. Üreticinin Sorumluluğu  171
E. Tazminatın Kapsamı  173
1. Tazminat Davasının Tarafları  173
a. Davacı  173
b. Davalı  174
2. Davanın Konusu  175
3. Zamanaşımı  176
VI. SONUÇ  178
Kaynakça  181
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Preface  7
TASARIM BEBEK KAVRAMININ TÜRK MEDENİ KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ  15
I. TASARIM BEBEK KAVRAMI  15
II. AVANTAJLARI  17
III. DEZAVANTAJLARI  19
A. Kök Hücreler Alındıktan Sonra, Bebeklerin Terk Edileceği Endişesi  19
B. İstenmeyen Embriyoların Yok Edilmesi  19
IV. MEVZUATTA DÜZENLENİŞİ  19
A. İngiltere  19
B. Almanya  20
C. ABD  21
D. Türkiye  21
V. KANAATİMİZ  22
Kaynakça  26
HASTA – HEKİM İLİŞKİSİNİN 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Araş. Gör. Bengü ÖZ  27
I. HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ  28
A. Genel Olarak  28
B. Hasta ile Bağımsız Çalışan Hekim Arasındaki Sözleşmenin Hukuki Niteliği  28
II. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN ÇERÇEVESİNDE HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ  32
A. TKHK’nın Kapsamının Belirlenmesi  32
B. Tüketici İşlemi Kavramı  33
C. Tüketici İşleminin Sözleşmenin Tarafları Bakımından Değerlendirmesi  35
1. Tüketici ve Hasta Kavramları  35
2. Sağlayıcı ve Hekim Kavramları  36
D. Değerlendirme: Hasta–Hekim İlişkisi Bir Tüketici İşlemi Midir?  37
III. HEKİMLİK SÖZLEŞMESİNİN TKHK UYARINCA “TÜKETİCİ İŞLEMİ” SAYILMASININ SONUÇLARI  40
A. Genel Olarak  40
B. Hekimlik Sözleşmesinin İfasından Doğan Sorumlulukta Tüketici olan Hastanın Hakları  40
1. Ayıplı Hizmet Nedeniyle Seçimlik Hakların Kullanılması ve Tazminat Talebi  40
2. Hastanın Tüketici Sıfatıyla Başvuru ve Dava Hakkı  43
a. Tüketici Hakem Heyeti’ne Başvuru Hakkı  43
b. Tüketici Mahkemesi’nde Dava Hakkı  47
SONUÇ  50
Kaynakça  52
HEMŞİRELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Büşra DİŞCİOĞLU  55
I. HEMŞİRE KAVRAMI  56
II. HEMŞİRELERİN GÖREV VE YETKİLERİ  59
III. HEMŞİRELERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  62
A. Haksız Fiilden Doğan Tazminat Sorumluluğu  65
B. Sözleşmenin İhlal Edilmesinden Doğan Tazminat Sorumluluğu  69
C. Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Tazminat Sorumluluğu  74
D. Kamu Görevlisi Hemşirenin Tazminat Sorumluluğu  76
SONUÇ VE KANAAT  80
Kaynakça  85
KLONLAMAYA HUKUKSAL AÇIDAN BİR BAKIŞ
Selin Deniz KÜFECİLER  87
I. KLONLAMA NEDİR?  88
A. Klonlamanın Tarihsel Gelişimi  89
B. Klonlama Çeşitleri ve Etik Tartışmalar  90
1. Üreme Amaçlı Klonlama [Reprodüktif Klonlama]  90
a. Bireyin Tıpatıp İkizinin Yaratılması  90
b. Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Bireylerde Klonlama  91
2. Tedavi Amaçlı Klonlama  92
C. Hukuksal Açıdan Klonlama  93
1. Türk Hukukunda Klonlama  95
SONUÇ  98
Kaynakça  99
İLAÇ KULLANIMINDAN DOĞAN ZARARLARDAN İLAÇ ÜRETİCİSİNİN, HEKİMİN VE ECZACININ HUKUKİ SORUMLULUĞU
Hilal Umay ÖZBEK  101
I. TANIMLAR  101
A. İlaç  102
B. İlaç Türleri  104
1. İlaç Endikasyonu  105
II. İLAÇ ÜRETİCİSİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  106
A. İlaç Üreticisi  106
B. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  107
1. İlacın Hatalı Olması  109
2. İlacın Piyasaya Sürülmesi  110
3. İlaç Kullanımından Zarar Doğması  111
4. İlliyet Bağı  112
C. İspat  112
III. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  113
A. Sorumluluğun Nedenleri  113
B. Tazminatın Kapsamı  116
IV. ECZACININ HUKUKİ SORUMLULUĞU  117
A. Eczacının Üretici Olarak Sorumluluğu  117
B. Hazır İlaç Verilmesinden Kaynaklanan Sorumluluk  117
1. Eczacının Kendi Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu  117
2. Eczacının Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Sorumluluğu  119
SONUÇ  120
Kaynakça  122
KADIN DOĞUM HEKİMLERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU
Av. Burak Baturay BAĞCI  123
I. HEKİM  123
A. Hekim Kavramı ve Tanımı  123
B. Hekim Olmanın Şartları  124
C. Kadın Doğum Hekimi Olmanın Şartları  124
II. KADIN DOĞUM HEKİMLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜDAHALELER  126
A. Gebelik Takibi  126
B. Normal Doğum ve Sezaryen  127
C. Kürtaj  129
D. Sterilizasyon (Kısırlaştırma)  131
III. KADIN DOĞUM HEKİMLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  132
A. Aydınlatma Yükümlülüğü  132
B. Hastaya Müdahalede Tıp Mesleğinin Gereklerine Ve Özen Yükümüne Uygun Davranılması  133
C. Tıbbi Kural ve İlkelere Uygunluk  133
D. Hastanın rızasının alınması  135
E. Sır Saklama Ve Kayda Geçirme Yükümlülüğü  140
SONUÇ  142
Kaynakça  143
ROBOTİK CERRAHİ MÜDAHALELERDE MEYDANA GELEN MALPRAKTİS SONUCU HUKUKİ SORUMLULUK
Av. Fatma OĞUZ  145
I. ROBOT KAVRAMI  145
II. CERRAHİ MÜDAHALE KAVRAMI  147
III. ROBOTLARIN CERRAHİ MÜDAHALELERDE KULLANIM ALANLARI  149
IV. ROBOTİK CERRAHİ MÜDAHALE ESNASINDA YA DA SONRASINDA MEYDANA GELEN ZARARIN KAYNAĞI  151
A. Komplikasyon  152
B. Malpraktis  153
V. HUKUKİ SORUMLULUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ  154
A. Hekimin Hukuki Sorumluluğu  156
1. Hekimin Akitten Doğan Sorumluluğu  158
2. Hekimin Vekâletsiz İş Görmesinden Doğan Sorumluluğu  163
3. Hekimin Haksız Fiilden Doğan Sorumluluğu  165
B. Özel Hastanelerin Sorumluluğu  167
C. Kamu Hastanelerinin Sorumluluğu  169
D. Üreticinin Sorumluluğu  171
E. Tazminatın Kapsamı  173
1. Tazminat Davasının Tarafları  173
a. Davacı  173
b. Davalı  174
2. Davanın Konusu  175
3. Zamanaşımı  176
VI. SONUÇ  178
Kaynakça  181
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019