Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Borçlar Kanunu'nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler
(Genel Hükümler)
Eylül 2013 / 2. Baskı / 232 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%14)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Çalışma, daha çok, uygulamada yer alan hukukçuları, yeni Yasanın getirdiği değişikliklerden ve yeniliklerden haberdar etmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Yeni yasayla getirilen değişiklik ya da yeniliğe ilişkin açıklamaları daha anlaşılır kılmak, güçlendirmek amacıyla, bazı maddelerde kısaca kavramsal açıklamalar yapılmış ve ilgili öğreti tartışmalarına değinilmiştir. Bu yöntemle, esasa ilişkin değişikliklere ve yeniliklere odaklanılmış, okuyucunun bu bilgilere ulaşması kolaylaştırılmaya çalışılmıştır.

Yeni Borçlar Kanunu’nun getirdiği değişiklik ve yeniliklerin bir bölümü, Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları dikkate alınarak yapılmıştır. Bir bölümü ise, Yargıtay’ın bazı yorum ve uygulamalarına son verecek niteliktedir. Bu sebeple, çalışmamızda ele alınan hemen her hükümle ilgili yerleşik uygulama hakkında fikir vermek ve yeni düzenlemelerle karşılaştırılmak üzere, çok sayıda Yargıtay kararına yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Borç İlişkisinin Kaynakları
Borç İlişkisinin Hükümleri
Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulaması
Barkod: 9789750224492
Yayın Tarihi: Eylül 2013
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 232
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskı İçin Önsöz / Berra Besler  7
İkinci Baskı İçin Önsöz / Umut Yeniocak  9
Sunuş  11
Kısaltmalar Cetveli  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
I. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  28
A. Sözleşmenin Kurulmasına İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler  28
1. Hazır Olanlar Arasında Sözleşmenin Kurulması  28
2. Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi  30
3. Bağlayıcı Olmayan Öneri ve Herkese Açık Öneri  32
4. İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme  34
B. Sözleşmenin Şekline İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler  35
1. Genel Kural  35
2. Yazılı Şeklin Kapsamı  37
3. Yazılı Şeklin Unsurları  38
4. İmza  40
5. İmza Yerine Geçen İşaretler  43
6. İradi Şekil  44
C. Genel İşlem Koşulları  45
1. Genel Olarak  49
2. Yazılmamış Sayılma  52
3. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi  58
4. Yorumlanması  59
5. Değiştirme Yasağı  60
6. İçerik Denetimi  62
Ç. Sözleşmenin İçeriğine İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler  64
1. Aşırı Yararlanma  64
2. Saikte Yanılma  66
3. İletmede Yanılma  69
4. Korkutmanın Koşulları  70
5. Temsilin Hükmü  71
II. HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  73
A. Genel Olarak Tazminatın Belirlenmesi  73
B. Tazminatın İndirilmesi  74
C. Ölüm ve Bedensel Zarar Hâlinde Tazminatın Belirlenmesi  75
Ç. Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Hâlinde Manevi Tazminat  80
D. Haksız Rekabet Hâlinde Tazminat  84
E. Kişilik Hakkının Zedelenmesi Hâlinde Manevi Tazminat  85
F. Birden Çok Sorumluluk Sebebinin Yarışması  87
G. Müteselsil Sorumlulukta Dış İlişki  88
H. Müteselsil Sorumlulukta İç İlişki  91
I. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Hâller  92
İ. Hakkaniyet Sorumluluğu  97
J. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  98
K. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  101
L. Yapı Malikinin Sorumluluğu  102
M. Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme  104
N. Haksız Fiillerde Zamanaşımı  109
O. Rücu İsteminde Zamanaşımı  114
Ö. Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi  115
P. Geçici Ödemeler  116
III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  118
A. Genel Olarak Sebepsiz Zenginleşmenin Koşulları  118
B. Borçlanılmamış Edimin İfası  121
C. Zenginleşmenin Geri İstenememesi  122
Ç. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı  123
İkinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
I. BORÇLARIN İFASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  128
A. Getiri Olarak Belirlenen Faiz (Akdî Faiz)  128
B. İfa Zamanı Bakımından Aya İlişkin Sürelerde Vade  132
C. Ülke parası ile Ödeme Kuralı  133
Ç. Kısmen Ödemede Mahsup Kuralı  135
D. Alacaklının Temerrüdü  137
II. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  139
A. Yapma ve Yapmama Borçlarında Sorumluluğun ve Giderim Borcunun Kapsamı  139
B. Sorumsuzluk Anlaşması  140
C. Borçlunun Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğu  144
Ç. Borçlu Temerrüdünün Koşulları  146
D. Temerrüt Faizi  147
E. Karşılıklı Borç Yükleyen Sürekli Edimli Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü  155
F. Alacaklıya Halef Olma  157
G. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Hükmünde Sorumluluk Sigortaları  158
Üçüncü Bölüm
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI
I. SONA ERME HÂLLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  162
A. İbra Sözleşmesi  162
B. Genel Olarak İfa İmkânsızlığı  163
C. Kısmi İfa İmkânsızlığı  165
Ç Aşırı İfa Güçlüğü Hâlinde Sözleşmenin Uyarlanması  166
D. Alacaklının Rızasıyla Takas Edilebilen Alacaklar  172
II. ZAMANAŞIMI  174
A. Beş Yıllık Zamanaşımına Tâbi Alacaklar  174
B. Zamanaşımının Durması  176
Dördüncü Bölüm
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
I. TESELSÜLE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  180
A. Müteselsil Borçlulukta Dış İlişki  180
B. Müteselsil Borçlulukta İç İlişki  182
C. Müteselsil Alacaklılık  183
II. BORÇ İLİŞKİLERİNDE KOŞULA (ŞARTA) İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  186
A. Bozucu Koşul  186
B. Koşulun Gerçekleşmesine Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olarak Müdahale Edilmesi  187
III. BAĞLANMA PARASI VE CEZA KOŞULUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  188
A. Bağlanma Parası  188
B. Ceza Koşulunda Cezanın Miktarı, Geçersizliği ve İndirilmesi  190
Beşinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
I. ALACAĞIN DEVRİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  194
A. Devredenin Garanti Sorumluluğu  194
B. Devralanın Talep Hakkının Kapsamı  195
II. BORCUN ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  197
A. Borçlunun Değişmesinin Bağlı Hak ve Borçlara Etkisi  197
B. Borca katılma  198
C. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınmasının Borçlara Etkisi  200
Ç. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesinin Borçlara Etkisi  203
III. SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA  205
A. Sözleşmenin Devri  205
B. Sözleşmeye Katılma  206
Altıncı Bölüm
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMASI
I. GENEL OLARAK  209
II. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  211
A. Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Geçmişe Etkili Olmaması Kuralı  211
B. Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Geçmişe Etkili Olmaması Kuralının İstisnaları  213
1. Kamu Düzeni ve Genel Ahlâka İlişkin Hükümler  213
2. İçeriği Kanunla Belirlenen İşlem ve İlişkiler  214
3. Yürürlük Tarihinde Henüz Kazanılmamış Haklar  214
C. Süreler  215
1. Hak Düşürücü Süreler ve Zamanaşımı Süreleri  215
2. Diğer Süreler  218
Ç. Görülmekte Olan Davalara İlişkin Uygulama  219
D. Yollamalar  219
E. Genel Nitelikli Hükümler  219
F. Yürürlükten Kaldırılan Kanun  219
G. Yürürlük  220
H. Yürütme  220
III. KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN BAZI HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞÜNÜ ERTELEYEN DEĞİŞİKLİK  221
Kaynakça  225
TBK - BK (Yeni - Eski) Karşılaştırma Tablosu  231
 


Umut Yeniocak
Doç. Dr. Umut Yeniocak, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin haczi konulu teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı) konulu çalışmasıyla, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda hukuk doktoru unvanını kazandı.

Franchise Hukuku, İnşaat Hukuku, Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku ve Sözleşme Hukuku alanlarında yayımlanmış altı kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Halen, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı'nda ders veren Doç. Dr. Yeniocak, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nde ve İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde avukatlara yönelik meslek içi eğitim çalışmalarına aktif olarak devam etmekte, kurumsal firmalara hukuki danışmanlık ve tahkim yargılamalarında hakemlik yapmaktadır. TBB Tahkim Merkezi hakemidir.

Yayımlanan kitapları:
• Franchise Sözleşmesi– 2016
• Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi – (3. Baskı) 2017
• Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (TBK – TTK – HMK) – (Ed.) 2014
• Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi – (2. Baskı) 2014
• Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler – Genel Hükümler – (2. Baskı) 2013
• Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi – 2009
Remzi Özmen
Eylül 2019
9.50 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar
Eylül 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ocak 2019
49.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskı İçin Önsöz / Berra Besler  7
İkinci Baskı İçin Önsöz / Umut Yeniocak  9
Sunuş  11
Kısaltmalar Cetveli  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
I. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  28
A. Sözleşmenin Kurulmasına İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler  28
1. Hazır Olanlar Arasında Sözleşmenin Kurulması  28
2. Ismarlanmayan Şeyin Gönderilmesi  30
3. Bağlayıcı Olmayan Öneri ve Herkese Açık Öneri  32
4. İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme  34
B. Sözleşmenin Şekline İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler  35
1. Genel Kural  35
2. Yazılı Şeklin Kapsamı  37
3. Yazılı Şeklin Unsurları  38
4. İmza  40
5. İmza Yerine Geçen İşaretler  43
6. İradi Şekil  44
C. Genel İşlem Koşulları  45
1. Genel Olarak  49
2. Yazılmamış Sayılma  52
3. Yazılmamış Sayılmanın Sözleşmeye Etkisi  58
4. Yorumlanması  59
5. Değiştirme Yasağı  60
6. İçerik Denetimi  62
Ç. Sözleşmenin İçeriğine İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler  64
1. Aşırı Yararlanma  64
2. Saikte Yanılma  66
3. İletmede Yanılma  69
4. Korkutmanın Koşulları  70
5. Temsilin Hükmü  71
II. HAKSIZ FİİLLERDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  73
A. Genel Olarak Tazminatın Belirlenmesi  73
B. Tazminatın İndirilmesi  74
C. Ölüm ve Bedensel Zarar Hâlinde Tazminatın Belirlenmesi  75
Ç. Bedensel Bütünlüğün Zedelenmesi Hâlinde Manevi Tazminat  80
D. Haksız Rekabet Hâlinde Tazminat  84
E. Kişilik Hakkının Zedelenmesi Hâlinde Manevi Tazminat  85
F. Birden Çok Sorumluluk Sebebinin Yarışması  87
G. Müteselsil Sorumlulukta Dış İlişki  88
H. Müteselsil Sorumlulukta İç İlişki  91
I. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Hâller  92
İ. Hakkaniyet Sorumluluğu  97
J. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu  98
K. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu  101
L. Yapı Malikinin Sorumluluğu  102
M. Tehlike Sorumluluğu ve Denkleştirme  104
N. Haksız Fiillerde Zamanaşımı  109
O. Rücu İsteminde Zamanaşımı  114
Ö. Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi  115
P. Geçici Ödemeler  116
III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  118
A. Genel Olarak Sebepsiz Zenginleşmenin Koşulları  118
B. Borçlanılmamış Edimin İfası  121
C. Zenginleşmenin Geri İstenememesi  122
Ç. Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı  123
İkinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
I. BORÇLARIN İFASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  128
A. Getiri Olarak Belirlenen Faiz (Akdî Faiz)  128
B. İfa Zamanı Bakımından Aya İlişkin Sürelerde Vade  132
C. Ülke parası ile Ödeme Kuralı  133
Ç. Kısmen Ödemede Mahsup Kuralı  135
D. Alacaklının Temerrüdü  137
II. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  139
A. Yapma ve Yapmama Borçlarında Sorumluluğun ve Giderim Borcunun Kapsamı  139
B. Sorumsuzluk Anlaşması  140
C. Borçlunun Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluğu  144
Ç. Borçlu Temerrüdünün Koşulları  146
D. Temerrüt Faizi  147
E. Karşılıklı Borç Yükleyen Sürekli Edimli Sözleşmelerde Borçlunun Temerrüdü  155
F. Alacaklıya Halef Olma  157
G. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme Hükmünde Sorumluluk Sigortaları  158
Üçüncü Bölüm
BORÇLARIN VE BORÇ İLİŞKİLERİNİN SONA ERMESİ, ZAMANAŞIMI
I. SONA ERME HÂLLERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  162
A. İbra Sözleşmesi  162
B. Genel Olarak İfa İmkânsızlığı  163
C. Kısmi İfa İmkânsızlığı  165
Ç Aşırı İfa Güçlüğü Hâlinde Sözleşmenin Uyarlanması  166
D. Alacaklının Rızasıyla Takas Edilebilen Alacaklar  172
II. ZAMANAŞIMI  174
A. Beş Yıllık Zamanaşımına Tâbi Alacaklar  174
B. Zamanaşımının Durması  176
Dördüncü Bölüm
BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR
I. TESELSÜLE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  180
A. Müteselsil Borçlulukta Dış İlişki  180
B. Müteselsil Borçlulukta İç İlişki  182
C. Müteselsil Alacaklılık  183
II. BORÇ İLİŞKİLERİNDE KOŞULA (ŞARTA) İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  186
A. Bozucu Koşul  186
B. Koşulun Gerçekleşmesine Dürüstlük Kurallarına Aykırı Olarak Müdahale Edilmesi  187
III. BAĞLANMA PARASI VE CEZA KOŞULUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  188
A. Bağlanma Parası  188
B. Ceza Koşulunda Cezanın Miktarı, Geçersizliği ve İndirilmesi  190
Beşinci Bölüm
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
I. ALACAĞIN DEVRİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  194
A. Devredenin Garanti Sorumluluğu  194
B. Devralanın Talep Hakkının Kapsamı  195
II. BORCUN ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER  197
A. Borçlunun Değişmesinin Bağlı Hak ve Borçlara Etkisi  197
B. Borca katılma  198
C. Malvarlığının veya İşletmenin Devralınmasının Borçlara Etkisi  200
Ç. İşletmelerin Birleşmesi ve Şekil Değiştirmesinin Borçlara Etkisi  203
III. SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA  205
A. Sözleşmenin Devri  205
B. Sözleşmeye Katılma  206
Altıncı Bölüm
TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMASI
I. GENEL OLARAK  209
II. TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  211
A. Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Geçmişe Etkili Olmaması Kuralı  211
B. Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Geçmişe Etkili Olmaması Kuralının İstisnaları  213
1. Kamu Düzeni ve Genel Ahlâka İlişkin Hükümler  213
2. İçeriği Kanunla Belirlenen İşlem ve İlişkiler  214
3. Yürürlük Tarihinde Henüz Kazanılmamış Haklar  214
C. Süreler  215
1. Hak Düşürücü Süreler ve Zamanaşımı Süreleri  215
2. Diğer Süreler  218
Ç. Görülmekte Olan Davalara İlişkin Uygulama  219
D. Yollamalar  219
E. Genel Nitelikli Hükümler  219
F. Yürürlükten Kaldırılan Kanun  219
G. Yürürlük  220
H. Yürütme  220
III. KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN BAZI HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞÜNÜ ERTELEYEN DEĞİŞİKLİK  221
Kaynakça  225
TBK - BK (Yeni - Eski) Karşılaştırma Tablosu  231
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020