Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Şirketler İçin Hukuki ve Mali Rehber
Mart 2016 / 2. Baskı / 406 Syf.
Fiyatı: 55.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Eylül 2013 32.50 TL 21.90 TL (%33)Sepete Ekle
   
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
50.00 TL
+

 

 

55.50 TL
+

 

 

41.50 TL
=

 

 

147.00 TL
109.90 TL
Sepete Ekle
 

Güncellenmiş 2. baskısını yapan Eser; yazarın mesleği gereği bugüne kadar çok sayıda şirketin kuruluş, tasfiye, birleşme ve bölünmesini bizzat gerçekleştiren, uygulamalar esnasında karşılaştığı sorunlardan ve yaşadığı mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Kitap, yeni TTK'ya göre gerçek kişi işletmesi ve sermaye şirketlerinin kuruluşundan tasfiyesine kadar geçen süreçleri örnek belgelerle birlikte basit ve sade bir dille anlatılmıştır.

Kitapta, ticaret sicil işlemlerinin yanı sıra, şirketlerin gerek kuruluşları aşamasında ve gerekse de faaliyet değişiklikleri başta olmak üzere vergi dairesine bildirilmek zorunda olan tüm aşamalar yine örnek belgeler eşliğinde anlatılmıştır. Bununla birlikte işletmelerin Sosyal Güvenlik Kurumlarına ilk başvuru aşamalarına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Şirket Kuruluşları ve Gerekli Belgeler
Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Gerekli Belgeler
Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Tasfiye İşlemleri
Şirket Açılışlarında Vergi Dairesi İşlemleri
İş Değişikliklerinin Bildirilmesi
İşyeri Açılışlarının SGK'ya Bildirilmesi
Barkod: 9789750236761
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 406
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Birinci Bölüm  
TİCARET SİCİL  
1. TİCARET SİCİL  21
1.1. Genel Olarak Ticaret Sicili ve Yönetimi  21
1.1.1. Ticaret Sicilinin Kuruluşu  21
1.1.2. Ticaret Sicilinin Yönetimi  21
1.1.3. Ticaret Sicilde Tescilin Şartları  22
1.1.4. Ticaret Sicilde Tutulacak Defterler  23
1.1.5. Tescil İsteminde Süre  24
1.1.6. Ticaret Sicil Müdürünün Görevleri  24
1.1.7. Tescile İtiraz  25
1.1.8. Tescil ve İlanın Sonuçları  25
İkinci Bölüm  
GERÇEK KİŞİ (TEK KİŞİ) İŞLETMESİ  
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE GERÇEK KİŞİ İŞLETMESİNİN TESCİL İŞLEMLERİ  27
1.1. Gerçek Kişi İşletmesi İle İlgili Genel Bilgiler  27
1.1.1. Tacir  27
1.1.2. Esnaf  29
1.1.3. Tacir İle Esnaf Arasındaki Farklılığın Tespitinin Önemi  29
1.1.4. Ticaret Unvanı  30
1.1.5. Gerçek Kişi İşletmesinin Türk Ticaret Kanununa Göre Defter Tutması  31
1.1.6. Defterlerin Saklanması  33
1.2. Gerçek Kişi İşletmelerinin Kayıt ve Diğer İşlemlerinin Ticaret Siciline Tescili  35
1.2.1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Siciline Kaydı  35
1.2.2. Gerçek Kişi Tacirin Unvan Değişikliği  37
1.2.3. Gerçek Kişi Tacirin Adres Değişikliği  38
1.2.4. Gerçek Kişi Tacirin Şube Açılışı  38
1.2.5. Gerçek Kişi İşletmesinin Başka Bir Şahsa Devri  39
1.2.6. Gerçek Kişi İşletmesinin Ticaretin Terki Nedeniyle Kapatılması  40
1.2.7. Gerçek Kişi İşletmesinin Vefat Nedeniyle Kapatılması  40
2. VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEK KİŞİ TACİRİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ  41
2.1. Gerçek Kişi Tacirin Vergi Mükellefiyeti  41
2.1.1. Gerçek Kişi Tacirin Mükellefiyetinin Başlaması  41
2.1.2. Mükellefiyetin Vergi Dairesine Bildirilmesi  42
2.1.3. Vergi Levhası İşlemleri  43
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihazla (Yazar Kasa) İlgili İşlemler  44
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı  45
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi  45
2.1.5.1. Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi  45
2.1.5.2. İşi Bırakmanın Bildirilmesi  46
2.1.5.2.1. Mükellefiyetin Ölümle Sona Ermesi  46
2.1.5.2.2. Mükellefiyetin Vergi Dairesi Tarafından Re’sen Sona Erdirilmesi  46
2.1.6. Merkez İle Aynı İl Sınırları İçinde Açılan Şubelerin Bildirilmesi Sorunu  47
2.1.7. Ölüm Halinde Mirasçıların Beyanname Verme Yükümlülükleri  48
2.1.8. İşi Bırakma Durumunda Beyanname Verme Süreleri  48
2.1.9. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  49
2.1.10. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  49
2.1.10.1. İşletme Defterinin Tutulması  50
2.1.10.2. Defter Kayıtlarına İlişkin Bazı Kurallar  50
2.1.10.3. Defterlere Kayıt Zamanı  51
2.1.10.4. Vergi Usul Kanununa Göre Tasdiki Zorunlu Olan Defterler ve Tasdik Zamanı  51
Üçüncü Bölüm  
KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER  
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER  53
1.1. Kollektif Şirketler Hakkında Genel Bilgiler  53
1.1.1. Genel Hatlarıyla Kollektif Şirketler  53
1.1.2. Kollektif Şirket Sözleşmesi  53
1.1.3. Ortaklar Arasındaki İlişki  54
1.1.4. Ortağın Denetim Hakkı  55
1.1.5. Oy Hakkı ve Karar Alınması  55
1.1.6. Şirket Finansal Tablolarının Hazırlaması  55
1.1.7. Ortağın Şirketten Talep Edebileceği Menfaatler  56
1.1.8. Kollektif Şirketin Temsili  56
1.2. Adi Komandit Şirketler Hakkında Genel Bilgiler  57
1.2.1. Genel Hatlarıyla Adi Komandit Şirketler  57
1.2.2. Adi Komandit Şirket Sözleşmesi  57
1.2.3. Adi Komandit Şirketin Yönetimi  59
1.2.4. Adi Komandit Şirketin Denetimi  59
1.2.5. Hesap Dönemi Sonunda Kâr ve Zarar Paylaşımı  59
1.2.6. Ortaklığın Devri  60
1.2.7. Adi Komandit Şirketin Temsili  60
1.2.8. Komanditer Ortağın Sorumluluğu  60
1.2.9. Adi Komandit Şirketin İflası  61
1.2.10. Adi Komandit Şirketin Sona Ermesi  61
2. KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞ VE DİĞER İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLDE TESCİLİ  61
2.1. Kollektif Şirketin Ticaret Siciline Kuruluş Kaydı  61
2.2. Kollektif Şirketin Unvan Değişikliği  63
2.3. Kollektif Şirketin Şube Açılışı  64
2.4. Kollektif Şirkette Hisse Devri  64
2.5. Kollektif Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  65
2.5.1. Kollektif Şirketlerde Birleşme  65
2.5.2. Kollektif Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  69
2.6. Kollektif Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  71
2.6.1. Kollektif Şirketlerde Tür Değiştirme  71
2.6.1.1. Kollektif Şirketin Limited Şirket Olarak Tür Değiştirmesi Halinde Kuruluş ve Sermaye Maddelerinin Yeni Hali  74
2.6.2. Kollektif Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  74
2.7. Kollektif Şirketlerin Sona Ermesi, Tasfiyesi ve Tasfiyenin Tescili  75
2.7.1. Kollektif Şirketin Sona Ermesi  75
2.7.2. Kollektif Şirket Ortağının Ölümü  77
2.7.3. Kollektif Şirket Ortağının İflas Etmesi  78
2.7.4. Kollektif Şirketin Tasfiyesi  78
2.7.5. Kollektif Şirketin Feshi ve Tasfiyesinin Ticaret Sicilinde Tescili  79
2.7.6. Kollektif Şirketin Tasfiye Sonunun Tescili  80
3. VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE KOLLEKTİF ŞİRKETİN VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  80
3.1. Kollektif Şirketlerin Vergi Mükellefiyetleri  80
3.1.1. Kollektif Şirketlerin Vergilendirilmesi  80
3.1.2. Kollektif Şirketin Vergi Dairesine Bildirilmesi  81
3.1.3. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  82
3.1.4. İşi Bırakmayı Bildirme  83
3.1.4.1. İşi Bırakma Durumunda Beyanname Verme Süreleri  83
3.1.4.2. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  83
3.1.5. Kollektif Şirketlerin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  84
3.1.6. Kollektif Şirketlerin Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasından ve Katma Değer Vergisi İstisnasından Faydalanması  85
3.1.7. Kollektif Şirket Ortağının Ölümü Halinde Vergilendirme  85
3.2. Adi Komandit Şirketlerin Vergilendirilmesi  86
3.2.1. Adi Komandit Şirketin Mükellefiyet Kaydı  86
3.2.2. Adi Komandit Şirketin Vergi Dairesine Bildirilmesi  87
3.2.3. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  88
3.2.4. İşi Bırakmayı Bildirme  89
3.2.4.1. İşi Bırakma Durumunda Beyanname Verme Süreleri  89
3.2.4.2. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  90
3.2.5. Adi Komandit Şirketlerin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  90
Dördüncü Bölüm  
SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER  
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET  93
1.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler Hakkında Genel Bilgiler  93
1.1.1. Genel Olarak Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  93
1.1.2. Esas Sözleşme  93
1.1.3. Kurucular ve Kuruluş Hükümleri  94
1.1.4. Şirketin Yönetimi  95
1.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Kuruluş ve Diğer İşlemlerinin Ticaret Sicilde Tescili  95
1.2.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Ticaret Sicilde Kuruluş Tescili  95
1.2.1.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Kuruluşunun Ticaret Sicilde Tescili  99
1.2.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Unvan Değişikliği  100
1.2.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Şube Açılışı  101
1.2.4. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  101
1.2.4.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Birleşme  101
1.2.4.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  104
1.2.5. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  105
1.2.5.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Bölünme  105
1.2.5.2. Bölünme Sözleşmesi Bölünme Planı ve Bölünme Raporu  107
1.2.5.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  108
1.2.6. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  110
1.2.6.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Tür Değiştirme  110
1.2.6.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  113
1.2.7. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Sona Erme ve Tasfiyesi ve Tasfiyenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  113
1.2.7.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi  113
1.2.7.2. Tasfiye Memurunun Atanması ve Görevleri  115
1.2.7.3. Tasfiye Memurunun Görevden Alınması  115
1.2.7.4. Tasfiye Memurlarının Görevleri  116
1.2.7.5. Tasfiyeden Dönüş  118
1.2.7.6. Sermayesi Paylara bölünmüş Komandit Şirketin Tasfiyesinin Ticaret Sicilde Tescili  118
1.2.7.6.1. Tasfiyeye Giriş  118
1.2.7.6.2. Tasfiye Sonu  119
1.2.7.6.3. Tasfiyeden Dönülmesi  119
2. VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  119
2.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Vergilendirilmesi  119
2.1.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Mükellefiyet İşlemleri  119
2.1.2. İşe Başlamanın Vergi Dairesine Bildirilmesi  120
2.1.3. Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyeti  121
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihaz İle İlgili İşlemler  122
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı  122
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  123
2.1.5.1. Adres Değişikliğini Bildirmek  123
2.1.5.2. İş Değişikliklerinin Bildirilmesi  123
2.1.5.3. İşi Bırakmayı Bildirme  124
2.1.6. Tasfiye, Birleşme ve Bölünme Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi  124
2.1.6.1. Tasfiye  124
2.1.6.2. Birleşme  125
2.1.6.3. Bölünme  126
2.1.7. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  126
2.1.8. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  126
Beşinci Bölüm  
ANONİM ŞİRKET  
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKETLER  129
1.1. Anonim Şirketler Hakkında Genel Bilgiler  129
1.1.1. Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket Tanımı  129
1.1.2. Sermaye Tutarı  129
1.1.3. Anonim Şirketlerin Kuruluşu  131
1.1.3.1. Kuruluş Belgeleri  131
1.1.3.2. Kurucular  131
1.1.3.3. Kurucular Beyanı  132
1.1.4. Esas sözleşmede Bulunması Gereken Bilgiler  135
1.1.4.1. Esas Sözleşmenin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Uyumlu Hale Getirilmesi  136
1.1.4.2. Anonim Şirket Esas Sözleşme Örneği  140
1.1.4.3. Ana Sözleşme Meşgale (Konu–Amaç) Örnekleri  143
1.1.6. Anonim Şirketin Feshi İçin Dava Açılması  160
1.1.7. Anonim Şirketin Tescil ve İlanı  161
1.1.8. Yönetim Kurulu  162
1.1.8.1. Yönetim Kurulunun Görevleri  164
1.1.8.2. Yönetim Kurulu Toplantıları  166
1.1.8.3. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantısı  166
1.1.8.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yakınlarının Şirketle İş Yapması ve Şirkete Borçlanmaları  167
1.1.8.5. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu  167
1.1.8.5.1. Örnek Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu  171
1.1.9. Anonim Şirketlerin Denetimi  176
1.1.9.1. Genel Olarak Denetim  176
1.1.9.2. Denetçinin Seçimi ve Görevden Alınması  182
1.1.9.3. Denetçi Olabilecekler  184
1.1.9.4. Denetim Raporu  185
1.1.10. Genel Kurul  186
1.1.10.1. Genel Kurulun Görevleri  186
1.1.10.2. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  186
1.1.10.3. Genel Kurulun Toplantı Çağrı Şekli  188
1.1.10.4. Çağrısız Genel Kurul  188
1.1.10.5. Hazır Bulunanlar Listesi (Hazırun Cetveli)  188
1.1.10.6. Bakanlık Temsilcisinin (Hükümet Komiseri) Genel Kurula Katılması  189
1.1.10.7. Genel Kurul Toplantı Nisabı  190
1.1.10.8. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Karar Nisabı  190
1.1.10.9. Genel Kurul Kararlarının İptali  193
1.1.10.10. Genel Kurul Kararlarının Geçersiz Sayılması  193
1.1.10.11. Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılması  193
1.1.11. Özel Denetim İsteme Hakkı  196
1.1.12. Anonim Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanmaları  197
1.2. Anonim Şirketlerin Kuruluş ve Diğer İşlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil Edilmesi  199
1.2.1. Kuruluşu Bakanlık İznine Tabi Olmayan Anonim Şirketlerin Kuruluş Tescili  199
1.2.2. Bakanlık İznine Tabi Olan Anonim Şirketlerin Kuruluş Tescili  203
1.2.3. Tek Paylı Anonim Şirket Bildirimi  206
1.2.4. Anonim Şirketlerde Adres Değişikliğinin Tescili  207
1.2.5. Şube Açılışı  207
1.2.6. Şube Kapanışı  207
1.2.7. Anonim Şirketlerde Genel Kurul İşlemlerinin Ticaret Sicilde Tescili  208
1.2.8. Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı ve Sermaye Artırımının Ticaret Sicil Tescili  209
1.2.8.1. Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı  209
1.2.8.2. Sermaye Artırımının Ticaret Sicilde Tescili  211
1.2.9. Anonim Şirketlerde Pay (Hisse) Senetleri  214
1.2.10. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılması ve Ticaret Sicilde Tescili  215
1.2.10.1. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılması  215
1.2.10.2. Sermaye Azaltılmasının Ticaret Sicilde Tescil Edilmesi  217
1.2.11. Anonim Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  218
1.2.11.1. Anonim Şirketlerde Birleşme  218
1.2.11.2. Anonim Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  221
1.2.12. Anonim Şirketlerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  223
1.2.12.1. Anonim Şirketlerde Bölünme  223
1.2.12.2. Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Planı ve Bölünme Raporu  225
1.2.12.3. Anonim Şirketlerde Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  226
1.2.13. Anonim Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  231
1.2.13.1. Anonim Şirketlerde Tür Değiştirme  231
1.2.13.1.1. Anonim Şirketlerin Limited Şirket Olarak Tür Değiştirmesi Halinde Kuruluş ve Sermaye Maddeleri  234
1.2.13.2. Anonim Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  234
1.2.14. Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yerine Yeni Üye Atanması  236
1.2.15. Anonim Şirketlerde Sona Erme, Tasfiye ve Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili  236
1.2.15.1. Anonim Şirketlerin Sona Ermesi  236
1.2.15.2. Anonim Şirketlerde Tasfiye  238
1.2.15.3. Anonim Şirketlerde Tasfiye İşleri  239
1.2.15.4. Anonim Şirketlerin Tasfiyeden Dönmesi  241
1.2.15.5. Anonim Şirketlerde Usulüne Uyulmadan Tasfiye  242
1.2.15.6. Anonim Şirketlerde Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili  245
1.2.15.6.1. Tasfiyeye Girişin Tescili  245
1.2.15.6.2. Tasfiye Sonunun Tescili  246
1.2.15.6.3. Tasfiyeden Dönülmenin Tescili  246
2. VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKETİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  247
2.1. Anonim Şirketin Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Mükellefiyet İşlemleri  247
2.1.1. Anonim Şirketlerin Vergilendirilmesi  247
2.1.2. İşe Başlamanın Vergi Dairesine Bildirilmesi  247
2.1.2.1. Şube veya İrtibat Bürosu Açmanın Vergilendirmeye Etkisi  248
2.1.3. Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyeti  249
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihaz İle İlgili İşlemler  249
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı  250
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  250
2.1.5.1. Adres Değişikliğini Bildirmek  251
2.1.5.2. İş Değişikliklerinin Bildirilmesi  251
2.1.6. İşi Bırakmayı Bildirme  251
2.1.7.1. Tasfiye, Birleşme ve Bölünme Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi  252
2.1.7.1.1. Tasfiye  252
2.1.7.1.2. Birleşme  253
2.1.7.1.3. Bölünme  253
2.1.8. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  254
2.1.9. Anonim Şirketlerin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  254
Altıncı Bölüm  
LİMİTED ŞİRKET  
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE LİMİTED ŞİRKETLER  257
1.1. Limited Şirketler Hakkında Genel Bilgiler  257
1.1.1. Türk Ticaret Kanununda Limited Şirket Tanımı  257
1.1.2. Limited Şirketlerde Ortak Sayısı  257
1.1.3. Şirket Sözleşmesi  258
1.1.3.1. Şirket Sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Uyumlu Hale Getirilmesi  260
1.1.3.2. Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği  262
1.1.4. Sermaye  264
1.1.5. Limited Şirketin Kuruluşu  265
1.1.5.1. Kuruluş Belgeleri  265
1.1.5.2. Kurucular Beyanı  267
1.1.6. Esas Sermaye Payı  268
1.1.6.1. Esas Sermaye Paylarının Geçiş Şekilleri  268
1.1.6.2. Esas Sermaye Payı Geçiş Değerinin Tespit Edilmesi  269
1.1.7. Limited Şirketlerde Genel Kurul  270
1.1.7.1. Genel Kurulun Kanundan Doğan Devredilemez Yetkileri  271
1.1.7.2. Genel Kurulun Şirket Sözleşmesinden Doğan Devredilemez Yetkileri  272
1.1.7.3. Genel Kurul Karar Nisapları  272
1.1.7.4. Genel Kurul Kararlarının Butlanı ve İptali  273
1.1.7.5. Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması  274
1.1.8. Şirket Müdürü  275
1.1.8.1. Şirket Müdürlerinin Görevleri  275
1.1.8.2. Müdürlerin Temsil Yetkisi ve Bu Yetkinin Sınırlandırılması  276
1.1.8.3. Müdür veya Müdürlerin Görevden Alınması  277
1.1.8.4. Limited Şirketlerde Elektronik Ortamda Müdürler Kurulu Toplantısı  278
1.1.8.5. Yıllık Faaliyet Raporu  278
1.1.9. Limited Şirketlerin Sona Ermesi  278
1.1.10. Ortakların Şirketten Çıkma Hakkı  279
1.1.11. Ortakların Şirketten Çıkarılması  280
1.1.12. Ayrılma Akçesi  280
1.1.13. Limited Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanmaları Yasaklanmıştır  281
1.2. Limited Şirketlerin Kuruluş ve Diğer İşlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil Edilmesi  281
1.2.1. Limited Şirketlerin Kuruluş Tescili  281
1.2.2. Adres Değişikliği  284
1.2.3. Şube Açılışı  284
1.2.4. Şube Kapanışı  285
1.2.5. Limited Şirketlerde Genel Kurul İşlemlerinin Ticaret Sicilde Tescili  285
1.2.6. Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı ve Sermaye Artırımının Ticaret Sicil Tescili  286
1.2.6.1. Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı  286
1.2.6.2. Sermaye Artırımının Ticaret Sicilde Tescili  286
1.2.7. Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının (Hisse) Devrinin Tescil ve İlanı  288
1.2.7.1. Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payı (Hisse Senetleri)  288
1.2.7.2. Limited Şirketlerde Pay Devrinin Tescili  289
1.2.8. Limited Şirketlerde Müdür Ataması  290
1.2.9. Müdür İstifası  291
1.2.10. Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması ve Ticaret Sicilde Tescili  291
1.2.10.1. Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması  291
1.2.10.2. Sermaye Azaltılmasının Ticaret Sicilde Tescil Edilmesi  293
1.2.11. Limited Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  294
1.2.11.1. Limited Şirketlerde Birleşme  294
1.2.11.2. Limited Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  296
1.2.12. Limited Şirketlerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  299
1.2.12.1. Limited Şirketlerde Bölünme  299
1.2.12.2. Bölünme Sözleşmesi Bölünme Planı ve Bölünme Raporu  300
1.2.12.3. Limited Şirketlerde Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  302
1.2.13. Limited Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  306
1.2.13.1. Limited Şirketlerde Tür Değiştirme  306
1.2.13.1.1. Limited Şirketlerin Anonim Şirket Olarak Tür Değiştirmesi Halinde Kuruluş ve Sermaye Maddeleri  309
1.2.13.2. Limited Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  309
1.2.14. Limited Şirketlerde Sona Erme, Tasfiye ve Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili  311
1.2.14.1. Limited Şirketlerin Sona Ermesi  311
1.2.14.2. Limited Şirketlerde Tasfiye  312
1.2.14.3. Limited Şirketlerde Tasfiye İşleri  313
1.2.14.4. Limited Şirketlerin Tasfiyeden Dönmesi  316
1.2.14.5. Limited Şirketlerde Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili  316
1.2.14.5.1. Tasfiyeye Girişin Tescili  316
1.2.14.5.2. Tasfiye Sonunun Tescili  317
1.2.14.5.3. Tasfiyeden Dönmenin Tescili  317
2. VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  317
2.1. Limited Şirketin Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Mükellefiyet İşlemleri  317
2.1.1. Limited Şirketlerin Vergilendirilmesi  317
2.1.2. İşe Başlamanın Vergi Dairesine Bildirilmesi  318
2.1.3. Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyeti  319
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihaz İle İlgili İşlemler  319
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı  320
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  320
2.1.5.1. Adres Değişikliğini Bildirmek  321
2.1.5.2. İş Değişikliklerinin Bildirilmesi  321
2.1.6. İşi Bırakmayı Bildirme  321
2.1.6.1. Tasfiye, Birleşme ve Bölünme Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi  322
2.1.6.1.1. Tasfiye  322
2.1.6.1.2. Birleşme  323
2.1.6.1.3. Bölünme  323
2.1.7. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  323
2.1.8. Limited Şirketlerin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  324
Yedinci Bölüm  
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SGK İŞLEMLERİ  
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SGK MÜKELLEFİYETLERİ VE İŞYERİ AÇILIŞI  325
1.1. Sermaye Şirketlerinin SGK Mükellefiyetleri  325
1.1.1. Sermaye Şirketlerinin SGK İşyeri Açılışı  325
1.1.2. Çalışanların SGK’ya Bildirilmesi  326
1.1.3. Aylık Hizmet Bildirgesi  327
1.1.4. Eksik Gün Bildirimi  327
1.1.5. İşkur’a Verilecek Aylık İş Gücü Çizelgesi  328
Sekizinci Bölüm  
KOOPERATİFLER  
1. KOOPERATİFLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE KOOPERATİFLER  331
1.1. Kooperatifler Hakkında Genel Bilgiler  331
1.1.1. Kooperatifler Kanununda Kooperatifin Tanımı  331
1.1.2. Unvan  331
1.1.3. Ana Sözleşme  331
1.1.4. Kuruluş ve Ortaklık Yapısı  332
1.1.5. Ortaklıktan Çıkma  333
1.1.6. Ortaklıktan Çıkarılma  334
1.1.7. Ortağın Ölümü ve Ortaklığın Devri  334
1.1.8. Kooperatiflerde Karar Nisabı  334
1.1.9. Genel Kurul  335
1.1.9.1. Genel Kurul Toplantıları  335
1.1.9.2. Genel Kurul Toplantılarına Çağrı  335
1.1.9.3. Genel Kurulun Gündemi  336
1.1.9.4. Genel Kurulda Oy Hakkı  336
1.1.9.5. Genel Kurulda Karar Nisabı  337
1.1.10. Yönetim Kurulu  337
1.1.10.1. Yönetim Kurulu Üyelik Şartları  337
1.1.10.2. Kooperatifin Temsili  338
1.1.10.3. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  338
1.1.11. Kooperatiflerin Dağılması  339
1.2. Kooperatiflerin Kuruluş ve Diğer İşlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil Edilmesi  340
1.2.1. Kooperatiflerin Kuruluş Tescili  340
1.2.2. Kooperatiflerin Ana Sözleşme Değişikliklerinin Tescili  340
1.2.3. Kooperatiflerde Genel Kurulun Tescili  341
1.2.4. Kooperatiflerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  341
1.2.4.1. Kooperatiflerde Birleşme  341
1.2.4.2. Kooperatiflerin Birleşmesinin Ticaret sicil Gazetesinde Tescili  343
1.2.5. Kooperatiflerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  346
1.2.5.1. Kooperatiflerde Bölünme  346
1.2.5.2. Bölünmenin Ticaret Sicilde Tescili  347
1.2.6. Kooperatiflerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  351
1.2.6.1. Kooperatiflerde Tür Değiştirme  351
1.2.6.2. Kooperatiflerde Tür Değiştirmenin Tescili  352
1.2.7. Kooperatiflerin Tasfiyesi ve Tasfiye İşlemlerinin Tescili  354
1.2.7.1. Kooperatiflerin Tasfiyesi  354
1.2.7.2. Kooperatiflerde Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili  355
1.2.7.2.1. Tasfiyeye Giriş İşlemlerinin Tescili  355
1.2.7.2.2. Tasfiye Sonu İşlemlerinin Tescili  356
2. VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE KOOPERATİFLERİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  356
2.1. Kooperatiflerin Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Mükellefiyet İşlemleri  356
2.1.1. Kooperatiflerin Vergilendirilmesi  356
2.1.2. Kooperatiflerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu  357
2.1.3. Kooperatifler Kanunundan Kaynaklanan Vergi İstisnaları  358
2.1.4. Kooperatiflerde Vergi Levhası Kullanılması  358
2.1.5. Kooperatiflerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  359
2.1.6. Kooperatiflerin Tutacakları Defterler  360
3. KOOPERATİFLERİN SGK MÜKELLEFİYETLERİ VE İŞYERİ AÇILIŞI  361
3.1. Kooperatiflerin SGK Mükellefiyetleri  361
3.1.1. Kooperatiflerin SGK İşyeri Açılışı ve Çalışanların Bildirilmesi  361
Dokuzuncu Bölüm  
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN  
TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI  
1. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI  363
1.1. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye Şubeleri  363
1.1.1. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye Şubelerinin Unvanı  363
1.1.2. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Yükümlülükleri  363
1.2. Merkezi Yurt Dışında Bulunan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye’de Açacakları Şubenin Tescili  363
1.3. Merkezi Yurt Dışında Bulunan Şirketin Türkiye’deki Şubesinin Tasfiyeye Girişi  365
1.4. Merkezi Yurt Dışında Bulunan Şirketin Türkiye’deki Şubesinin Tasfiye Sonunun Tescili  366
2. YURT DIŞINDA KURULU YABANCI FİRMALARIN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBELERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU  366
2.1. Yurt Dışında Kurulu Yabancı Firmaların Türkiye’deki Şubelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu  366
2.1.1. Yabancı Firmaların Türkiye’deki Şubelerinin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu  366
2.1.2. Yabancı Firma Tarafından Türkiye’de İrtibat Bürosu Açılması Halinde Vergilendirme  367
EKLER  369
Kaynakça  403
Kavramlar Dizini  405
 


Setenay Yağmur ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Ozan Can ...
Kasım 2020
33.00 TL
Sepete Ekle
Fatih Bilgili ...
Ekim 2020
38.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
İkinci Baskıya Önsöz  5
Önsöz  7
Birinci Bölüm  
TİCARET SİCİL  
1. TİCARET SİCİL  21
1.1. Genel Olarak Ticaret Sicili ve Yönetimi  21
1.1.1. Ticaret Sicilinin Kuruluşu  21
1.1.2. Ticaret Sicilinin Yönetimi  21
1.1.3. Ticaret Sicilde Tescilin Şartları  22
1.1.4. Ticaret Sicilde Tutulacak Defterler  23
1.1.5. Tescil İsteminde Süre  24
1.1.6. Ticaret Sicil Müdürünün Görevleri  24
1.1.7. Tescile İtiraz  25
1.1.8. Tescil ve İlanın Sonuçları  25
İkinci Bölüm  
GERÇEK KİŞİ (TEK KİŞİ) İŞLETMESİ  
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE GERÇEK KİŞİ İŞLETMESİNİN TESCİL İŞLEMLERİ  27
1.1. Gerçek Kişi İşletmesi İle İlgili Genel Bilgiler  27
1.1.1. Tacir  27
1.1.2. Esnaf  29
1.1.3. Tacir İle Esnaf Arasındaki Farklılığın Tespitinin Önemi  29
1.1.4. Ticaret Unvanı  30
1.1.5. Gerçek Kişi İşletmesinin Türk Ticaret Kanununa Göre Defter Tutması  31
1.1.6. Defterlerin Saklanması  33
1.2. Gerçek Kişi İşletmelerinin Kayıt ve Diğer İşlemlerinin Ticaret Siciline Tescili  35
1.2.1. Gerçek Kişi Tacirin Ticaret Siciline Kaydı  35
1.2.2. Gerçek Kişi Tacirin Unvan Değişikliği  37
1.2.3. Gerçek Kişi Tacirin Adres Değişikliği  38
1.2.4. Gerçek Kişi Tacirin Şube Açılışı  38
1.2.5. Gerçek Kişi İşletmesinin Başka Bir Şahsa Devri  39
1.2.6. Gerçek Kişi İşletmesinin Ticaretin Terki Nedeniyle Kapatılması  40
1.2.7. Gerçek Kişi İşletmesinin Vefat Nedeniyle Kapatılması  40
2. VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE GERÇEK KİŞİ TACİRİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ  41
2.1. Gerçek Kişi Tacirin Vergi Mükellefiyeti  41
2.1.1. Gerçek Kişi Tacirin Mükellefiyetinin Başlaması  41
2.1.2. Mükellefiyetin Vergi Dairesine Bildirilmesi  42
2.1.3. Vergi Levhası İşlemleri  43
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihazla (Yazar Kasa) İlgili İşlemler  44
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı  45
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirilmesi  45
2.1.5.1. Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi  45
2.1.5.2. İşi Bırakmanın Bildirilmesi  46
2.1.5.2.1. Mükellefiyetin Ölümle Sona Ermesi  46
2.1.5.2.2. Mükellefiyetin Vergi Dairesi Tarafından Re’sen Sona Erdirilmesi  46
2.1.6. Merkez İle Aynı İl Sınırları İçinde Açılan Şubelerin Bildirilmesi Sorunu  47
2.1.7. Ölüm Halinde Mirasçıların Beyanname Verme Yükümlülükleri  48
2.1.8. İşi Bırakma Durumunda Beyanname Verme Süreleri  48
2.1.9. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  49
2.1.10. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  49
2.1.10.1. İşletme Defterinin Tutulması  50
2.1.10.2. Defter Kayıtlarına İlişkin Bazı Kurallar  50
2.1.10.3. Defterlere Kayıt Zamanı  51
2.1.10.4. Vergi Usul Kanununa Göre Tasdiki Zorunlu Olan Defterler ve Tasdik Zamanı  51
Üçüncü Bölüm  
KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER  
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETLER  53
1.1. Kollektif Şirketler Hakkında Genel Bilgiler  53
1.1.1. Genel Hatlarıyla Kollektif Şirketler  53
1.1.2. Kollektif Şirket Sözleşmesi  53
1.1.3. Ortaklar Arasındaki İlişki  54
1.1.4. Ortağın Denetim Hakkı  55
1.1.5. Oy Hakkı ve Karar Alınması  55
1.1.6. Şirket Finansal Tablolarının Hazırlaması  55
1.1.7. Ortağın Şirketten Talep Edebileceği Menfaatler  56
1.1.8. Kollektif Şirketin Temsili  56
1.2. Adi Komandit Şirketler Hakkında Genel Bilgiler  57
1.2.1. Genel Hatlarıyla Adi Komandit Şirketler  57
1.2.2. Adi Komandit Şirket Sözleşmesi  57
1.2.3. Adi Komandit Şirketin Yönetimi  59
1.2.4. Adi Komandit Şirketin Denetimi  59
1.2.5. Hesap Dönemi Sonunda Kâr ve Zarar Paylaşımı  59
1.2.6. Ortaklığın Devri  60
1.2.7. Adi Komandit Şirketin Temsili  60
1.2.8. Komanditer Ortağın Sorumluluğu  60
1.2.9. Adi Komandit Şirketin İflası  61
1.2.10. Adi Komandit Şirketin Sona Ermesi  61
2. KOLLEKTİF VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞ VE DİĞER İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLDE TESCİLİ  61
2.1. Kollektif Şirketin Ticaret Siciline Kuruluş Kaydı  61
2.2. Kollektif Şirketin Unvan Değişikliği  63
2.3. Kollektif Şirketin Şube Açılışı  64
2.4. Kollektif Şirkette Hisse Devri  64
2.5. Kollektif Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  65
2.5.1. Kollektif Şirketlerde Birleşme  65
2.5.2. Kollektif Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  69
2.6. Kollektif Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  71
2.6.1. Kollektif Şirketlerde Tür Değiştirme  71
2.6.1.1. Kollektif Şirketin Limited Şirket Olarak Tür Değiştirmesi Halinde Kuruluş ve Sermaye Maddelerinin Yeni Hali  74
2.6.2. Kollektif Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  74
2.7. Kollektif Şirketlerin Sona Ermesi, Tasfiyesi ve Tasfiyenin Tescili  75
2.7.1. Kollektif Şirketin Sona Ermesi  75
2.7.2. Kollektif Şirket Ortağının Ölümü  77
2.7.3. Kollektif Şirket Ortağının İflas Etmesi  78
2.7.4. Kollektif Şirketin Tasfiyesi  78
2.7.5. Kollektif Şirketin Feshi ve Tasfiyesinin Ticaret Sicilinde Tescili  79
2.7.6. Kollektif Şirketin Tasfiye Sonunun Tescili  80
3. VERGİ KANUNLARI ÇERÇEVESİNDE KOLLEKTİF ŞİRKETİN VE ADİ KOMANDİT ŞİRKETİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  80
3.1. Kollektif Şirketlerin Vergi Mükellefiyetleri  80
3.1.1. Kollektif Şirketlerin Vergilendirilmesi  80
3.1.2. Kollektif Şirketin Vergi Dairesine Bildirilmesi  81
3.1.3. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  82
3.1.4. İşi Bırakmayı Bildirme  83
3.1.4.1. İşi Bırakma Durumunda Beyanname Verme Süreleri  83
3.1.4.2. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  83
3.1.5. Kollektif Şirketlerin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  84
3.1.6. Kollektif Şirketlerin Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasından ve Katma Değer Vergisi İstisnasından Faydalanması  85
3.1.7. Kollektif Şirket Ortağının Ölümü Halinde Vergilendirme  85
3.2. Adi Komandit Şirketlerin Vergilendirilmesi  86
3.2.1. Adi Komandit Şirketin Mükellefiyet Kaydı  86
3.2.2. Adi Komandit Şirketin Vergi Dairesine Bildirilmesi  87
3.2.3. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  88
3.2.4. İşi Bırakmayı Bildirme  89
3.2.4.1. İşi Bırakma Durumunda Beyanname Verme Süreleri  89
3.2.4.2. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  90
3.2.5. Adi Komandit Şirketlerin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  90
Dördüncü Bölüm  
SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER  
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET  93
1.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler Hakkında Genel Bilgiler  93
1.1.1. Genel Olarak Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket  93
1.1.2. Esas Sözleşme  93
1.1.3. Kurucular ve Kuruluş Hükümleri  94
1.1.4. Şirketin Yönetimi  95
1.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Kuruluş ve Diğer İşlemlerinin Ticaret Sicilde Tescili  95
1.2.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Ticaret Sicilde Kuruluş Tescili  95
1.2.1.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket Kuruluşunun Ticaret Sicilde Tescili  99
1.2.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Unvan Değişikliği  100
1.2.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Şube Açılışı  101
1.2.4. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  101
1.2.4.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Birleşme  101
1.2.4.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  104
1.2.5. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  105
1.2.5.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Bölünme  105
1.2.5.2. Bölünme Sözleşmesi Bölünme Planı ve Bölünme Raporu  107
1.2.5.3. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  108
1.2.6. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  110
1.2.6.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Tür Değiştirme  110
1.2.6.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  113
1.2.7. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Sona Erme ve Tasfiyesi ve Tasfiyenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  113
1.2.7.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi  113
1.2.7.2. Tasfiye Memurunun Atanması ve Görevleri  115
1.2.7.3. Tasfiye Memurunun Görevden Alınması  115
1.2.7.4. Tasfiye Memurlarının Görevleri  116
1.2.7.5. Tasfiyeden Dönüş  118
1.2.7.6. Sermayesi Paylara bölünmüş Komandit Şirketin Tasfiyesinin Ticaret Sicilde Tescili  118
1.2.7.6.1. Tasfiyeye Giriş  118
1.2.7.6.2. Tasfiye Sonu  119
1.2.7.6.3. Tasfiyeden Dönülmesi  119
2. VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  119
2.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Vergilendirilmesi  119
2.1.1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketin Mükellefiyet İşlemleri  119
2.1.2. İşe Başlamanın Vergi Dairesine Bildirilmesi  120
2.1.3. Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyeti  121
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihaz İle İlgili İşlemler  122
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı  122
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  123
2.1.5.1. Adres Değişikliğini Bildirmek  123
2.1.5.2. İş Değişikliklerinin Bildirilmesi  123
2.1.5.3. İşi Bırakmayı Bildirme  124
2.1.6. Tasfiye, Birleşme ve Bölünme Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi  124
2.1.6.1. Tasfiye  124
2.1.6.2. Birleşme  125
2.1.6.3. Bölünme  126
2.1.7. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  126
2.1.8. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  126
Beşinci Bölüm  
ANONİM ŞİRKET  
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKETLER  129
1.1. Anonim Şirketler Hakkında Genel Bilgiler  129
1.1.1. Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket Tanımı  129
1.1.2. Sermaye Tutarı  129
1.1.3. Anonim Şirketlerin Kuruluşu  131
1.1.3.1. Kuruluş Belgeleri  131
1.1.3.2. Kurucular  131
1.1.3.3. Kurucular Beyanı  132
1.1.4. Esas sözleşmede Bulunması Gereken Bilgiler  135
1.1.4.1. Esas Sözleşmenin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Uyumlu Hale Getirilmesi  136
1.1.4.2. Anonim Şirket Esas Sözleşme Örneği  140
1.1.4.3. Ana Sözleşme Meşgale (Konu–Amaç) Örnekleri  143
1.1.6. Anonim Şirketin Feshi İçin Dava Açılması  160
1.1.7. Anonim Şirketin Tescil ve İlanı  161
1.1.8. Yönetim Kurulu  162
1.1.8.1. Yönetim Kurulunun Görevleri  164
1.1.8.2. Yönetim Kurulu Toplantıları  166
1.1.8.3. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yönetim Kurulu Toplantısı  166
1.1.8.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yakınlarının Şirketle İş Yapması ve Şirkete Borçlanmaları  167
1.1.8.5. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu  167
1.1.8.5.1. Örnek Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu  171
1.1.9. Anonim Şirketlerin Denetimi  176
1.1.9.1. Genel Olarak Denetim  176
1.1.9.2. Denetçinin Seçimi ve Görevden Alınması  182
1.1.9.3. Denetçi Olabilecekler  184
1.1.9.4. Denetim Raporu  185
1.1.10. Genel Kurul  186
1.1.10.1. Genel Kurulun Görevleri  186
1.1.10.2. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması  186
1.1.10.3. Genel Kurulun Toplantı Çağrı Şekli  188
1.1.10.4. Çağrısız Genel Kurul  188
1.1.10.5. Hazır Bulunanlar Listesi (Hazırun Cetveli)  188
1.1.10.6. Bakanlık Temsilcisinin (Hükümet Komiseri) Genel Kurula Katılması  189
1.1.10.7. Genel Kurul Toplantı Nisabı  190
1.1.10.8. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Karar Nisabı  190
1.1.10.9. Genel Kurul Kararlarının İptali  193
1.1.10.10. Genel Kurul Kararlarının Geçersiz Sayılması  193
1.1.10.11. Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Genel Kurul Yapılması  193
1.1.11. Özel Denetim İsteme Hakkı  196
1.1.12. Anonim Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanmaları  197
1.2. Anonim Şirketlerin Kuruluş ve Diğer İşlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil Edilmesi  199
1.2.1. Kuruluşu Bakanlık İznine Tabi Olmayan Anonim Şirketlerin Kuruluş Tescili  199
1.2.2. Bakanlık İznine Tabi Olan Anonim Şirketlerin Kuruluş Tescili  203
1.2.3. Tek Paylı Anonim Şirket Bildirimi  206
1.2.4. Anonim Şirketlerde Adres Değişikliğinin Tescili  207
1.2.5. Şube Açılışı  207
1.2.6. Şube Kapanışı  207
1.2.7. Anonim Şirketlerde Genel Kurul İşlemlerinin Ticaret Sicilde Tescili  208
1.2.8. Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı ve Sermaye Artırımının Ticaret Sicil Tescili  209
1.2.8.1. Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımı  209
1.2.8.2. Sermaye Artırımının Ticaret Sicilde Tescili  211
1.2.9. Anonim Şirketlerde Pay (Hisse) Senetleri  214
1.2.10. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılması ve Ticaret Sicilde Tescili  215
1.2.10.1. Anonim Şirketlerde Sermaye Azaltılması  215
1.2.10.2. Sermaye Azaltılmasının Ticaret Sicilde Tescil Edilmesi  217
1.2.11. Anonim Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  218
1.2.11.1. Anonim Şirketlerde Birleşme  218
1.2.11.2. Anonim Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  221
1.2.12. Anonim Şirketlerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  223
1.2.12.1. Anonim Şirketlerde Bölünme  223
1.2.12.2. Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Planı ve Bölünme Raporu  225
1.2.12.3. Anonim Şirketlerde Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  226
1.2.13. Anonim Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  231
1.2.13.1. Anonim Şirketlerde Tür Değiştirme  231
1.2.13.1.1. Anonim Şirketlerin Limited Şirket Olarak Tür Değiştirmesi Halinde Kuruluş ve Sermaye Maddeleri  234
1.2.13.2. Anonim Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  234
1.2.14. Yönetim Kurulu Üyesinin İstifası ve Yerine Yeni Üye Atanması  236
1.2.15. Anonim Şirketlerde Sona Erme, Tasfiye ve Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili  236
1.2.15.1. Anonim Şirketlerin Sona Ermesi  236
1.2.15.2. Anonim Şirketlerde Tasfiye  238
1.2.15.3. Anonim Şirketlerde Tasfiye İşleri  239
1.2.15.4. Anonim Şirketlerin Tasfiyeden Dönmesi  241
1.2.15.5. Anonim Şirketlerde Usulüne Uyulmadan Tasfiye  242
1.2.15.6. Anonim Şirketlerde Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili  245
1.2.15.6.1. Tasfiyeye Girişin Tescili  245
1.2.15.6.2. Tasfiye Sonunun Tescili  246
1.2.15.6.3. Tasfiyeden Dönülmenin Tescili  246
2. VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE ANONİM ŞİRKETİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  247
2.1. Anonim Şirketin Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Mükellefiyet İşlemleri  247
2.1.1. Anonim Şirketlerin Vergilendirilmesi  247
2.1.2. İşe Başlamanın Vergi Dairesine Bildirilmesi  247
2.1.2.1. Şube veya İrtibat Bürosu Açmanın Vergilendirmeye Etkisi  248
2.1.3. Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyeti  249
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihaz İle İlgili İşlemler  249
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı  250
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  250
2.1.5.1. Adres Değişikliğini Bildirmek  251
2.1.5.2. İş Değişikliklerinin Bildirilmesi  251
2.1.6. İşi Bırakmayı Bildirme  251
2.1.7.1. Tasfiye, Birleşme ve Bölünme Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi  252
2.1.7.1.1. Tasfiye  252
2.1.7.1.2. Birleşme  253
2.1.7.1.3. Bölünme  253
2.1.8. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  254
2.1.9. Anonim Şirketlerin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  254
Altıncı Bölüm  
LİMİTED ŞİRKET  
1. TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE LİMİTED ŞİRKETLER  257
1.1. Limited Şirketler Hakkında Genel Bilgiler  257
1.1.1. Türk Ticaret Kanununda Limited Şirket Tanımı  257
1.1.2. Limited Şirketlerde Ortak Sayısı  257
1.1.3. Şirket Sözleşmesi  258
1.1.3.1. Şirket Sözleşmesinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Uyumlu Hale Getirilmesi  260
1.1.3.2. Limited Şirket Ana Sözleşme Örneği  262
1.1.4. Sermaye  264
1.1.5. Limited Şirketin Kuruluşu  265
1.1.5.1. Kuruluş Belgeleri  265
1.1.5.2. Kurucular Beyanı  267
1.1.6. Esas Sermaye Payı  268
1.1.6.1. Esas Sermaye Paylarının Geçiş Şekilleri  268
1.1.6.2. Esas Sermaye Payı Geçiş Değerinin Tespit Edilmesi  269
1.1.7. Limited Şirketlerde Genel Kurul  270
1.1.7.1. Genel Kurulun Kanundan Doğan Devredilemez Yetkileri  271
1.1.7.2. Genel Kurulun Şirket Sözleşmesinden Doğan Devredilemez Yetkileri  272
1.1.7.3. Genel Kurul Karar Nisapları  272
1.1.7.4. Genel Kurul Kararlarının Butlanı ve İptali  273
1.1.7.5. Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması  274
1.1.8. Şirket Müdürü  275
1.1.8.1. Şirket Müdürlerinin Görevleri  275
1.1.8.2. Müdürlerin Temsil Yetkisi ve Bu Yetkinin Sınırlandırılması  276
1.1.8.3. Müdür veya Müdürlerin Görevden Alınması  277
1.1.8.4. Limited Şirketlerde Elektronik Ortamda Müdürler Kurulu Toplantısı  278
1.1.8.5. Yıllık Faaliyet Raporu  278
1.1.9. Limited Şirketlerin Sona Ermesi  278
1.1.10. Ortakların Şirketten Çıkma Hakkı  279
1.1.11. Ortakların Şirketten Çıkarılması  280
1.1.12. Ayrılma Akçesi  280
1.1.13. Limited Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanmaları Yasaklanmıştır  281
1.2. Limited Şirketlerin Kuruluş ve Diğer İşlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil Edilmesi  281
1.2.1. Limited Şirketlerin Kuruluş Tescili  281
1.2.2. Adres Değişikliği  284
1.2.3. Şube Açılışı  284
1.2.4. Şube Kapanışı  285
1.2.5. Limited Şirketlerde Genel Kurul İşlemlerinin Ticaret Sicilde Tescili  285
1.2.6. Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı ve Sermaye Artırımının Ticaret Sicil Tescili  286
1.2.6.1. Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı  286
1.2.6.2. Sermaye Artırımının Ticaret Sicilde Tescili  286
1.2.7. Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının (Hisse) Devrinin Tescil ve İlanı  288
1.2.7.1. Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payı (Hisse Senetleri)  288
1.2.7.2. Limited Şirketlerde Pay Devrinin Tescili  289
1.2.8. Limited Şirketlerde Müdür Ataması  290
1.2.9. Müdür İstifası  291
1.2.10. Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması ve Ticaret Sicilde Tescili  291
1.2.10.1. Limited Şirketlerde Sermaye Azaltılması  291
1.2.10.2. Sermaye Azaltılmasının Ticaret Sicilde Tescil Edilmesi  293
1.2.11. Limited Şirketlerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  294
1.2.11.1. Limited Şirketlerde Birleşme  294
1.2.11.2. Limited Şirketlerde Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  296
1.2.12. Limited Şirketlerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  299
1.2.12.1. Limited Şirketlerde Bölünme  299
1.2.12.2. Bölünme Sözleşmesi Bölünme Planı ve Bölünme Raporu  300
1.2.12.3. Limited Şirketlerde Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  302
1.2.13. Limited Şirketlerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  306
1.2.13.1. Limited Şirketlerde Tür Değiştirme  306
1.2.13.1.1. Limited Şirketlerin Anonim Şirket Olarak Tür Değiştirmesi Halinde Kuruluş ve Sermaye Maddeleri  309
1.2.13.2. Limited Şirketlerde Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  309
1.2.14. Limited Şirketlerde Sona Erme, Tasfiye ve Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili  311
1.2.14.1. Limited Şirketlerin Sona Ermesi  311
1.2.14.2. Limited Şirketlerde Tasfiye  312
1.2.14.3. Limited Şirketlerde Tasfiye İşleri  313
1.2.14.4. Limited Şirketlerin Tasfiyeden Dönmesi  316
1.2.14.5. Limited Şirketlerde Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili  316
1.2.14.5.1. Tasfiyeye Girişin Tescili  316
1.2.14.5.2. Tasfiye Sonunun Tescili  317
1.2.14.5.3. Tasfiyeden Dönmenin Tescili  317
2. VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE LİMİTED ŞİRKETİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  317
2.1. Limited Şirketin Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Mükellefiyet İşlemleri  317
2.1.1. Limited Şirketlerin Vergilendirilmesi  317
2.1.2. İşe Başlamanın Vergi Dairesine Bildirilmesi  318
2.1.3. Vergi Levhası Bulundurma Mecburiyeti  319
2.1.4. Ödeme Kaydedici Cihaz İle İlgili İşlemler  319
2.1.4.1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımı  320
2.1.5. Mükellefiyette Meydana Gelen Değişikliklerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  320
2.1.5.1. Adres Değişikliğini Bildirmek  321
2.1.5.2. İş Değişikliklerinin Bildirilmesi  321
2.1.6. İşi Bırakmayı Bildirme  321
2.1.6.1. Tasfiye, Birleşme ve Bölünme Halinde Mükellefiyetin Sona Ermesi  322
2.1.6.1.1. Tasfiye  322
2.1.6.1.2. Birleşme  323
2.1.6.1.3. Bölünme  323
2.1.7. İşi Bırakan Mükelleflerin Yapması Gereken İşlemler  323
2.1.8. Limited Şirketlerin Tutacakları Defterler ve Defter Tutma Usulü  324
Yedinci Bölüm  
SERMAYE ŞİRKETLERİNDE SGK İŞLEMLERİ  
1. SERMAYE ŞİRKETLERİNİN SGK MÜKELLEFİYETLERİ VE İŞYERİ AÇILIŞI  325
1.1. Sermaye Şirketlerinin SGK Mükellefiyetleri  325
1.1.1. Sermaye Şirketlerinin SGK İşyeri Açılışı  325
1.1.2. Çalışanların SGK’ya Bildirilmesi  326
1.1.3. Aylık Hizmet Bildirgesi  327
1.1.4. Eksik Gün Bildirimi  327
1.1.5. İşkur’a Verilecek Aylık İş Gücü Çizelgesi  328
Sekizinci Bölüm  
KOOPERATİFLER  
1. KOOPERATİFLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE KOOPERATİFLER  331
1.1. Kooperatifler Hakkında Genel Bilgiler  331
1.1.1. Kooperatifler Kanununda Kooperatifin Tanımı  331
1.1.2. Unvan  331
1.1.3. Ana Sözleşme  331
1.1.4. Kuruluş ve Ortaklık Yapısı  332
1.1.5. Ortaklıktan Çıkma  333
1.1.6. Ortaklıktan Çıkarılma  334
1.1.7. Ortağın Ölümü ve Ortaklığın Devri  334
1.1.8. Kooperatiflerde Karar Nisabı  334
1.1.9. Genel Kurul  335
1.1.9.1. Genel Kurul Toplantıları  335
1.1.9.2. Genel Kurul Toplantılarına Çağrı  335
1.1.9.3. Genel Kurulun Gündemi  336
1.1.9.4. Genel Kurulda Oy Hakkı  336
1.1.9.5. Genel Kurulda Karar Nisabı  337
1.1.10. Yönetim Kurulu  337
1.1.10.1. Yönetim Kurulu Üyelik Şartları  337
1.1.10.2. Kooperatifin Temsili  338
1.1.10.3. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması  338
1.1.11. Kooperatiflerin Dağılması  339
1.2. Kooperatiflerin Kuruluş ve Diğer İşlemlerinin Ticaret Sicil Müdürlüğünde Tescil Edilmesi  340
1.2.1. Kooperatiflerin Kuruluş Tescili  340
1.2.2. Kooperatiflerin Ana Sözleşme Değişikliklerinin Tescili  340
1.2.3. Kooperatiflerde Genel Kurulun Tescili  341
1.2.4. Kooperatiflerde Birleşme ve Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  341
1.2.4.1. Kooperatiflerde Birleşme  341
1.2.4.2. Kooperatiflerin Birleşmesinin Ticaret sicil Gazetesinde Tescili  343
1.2.5. Kooperatiflerde Bölünme ve Bölünmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  346
1.2.5.1. Kooperatiflerde Bölünme  346
1.2.5.2. Bölünmenin Ticaret Sicilde Tescili  347
1.2.6. Kooperatiflerde Tür Değiştirme ve Tür Değiştirmenin Ticaret Sicil Gazetesinde Tescili  351
1.2.6.1. Kooperatiflerde Tür Değiştirme  351
1.2.6.2. Kooperatiflerde Tür Değiştirmenin Tescili  352
1.2.7. Kooperatiflerin Tasfiyesi ve Tasfiye İşlemlerinin Tescili  354
1.2.7.1. Kooperatiflerin Tasfiyesi  354
1.2.7.2. Kooperatiflerde Tasfiyenin Ticaret Sicilde Tescili  355
1.2.7.2.1. Tasfiyeye Giriş İşlemlerinin Tescili  355
1.2.7.2.2. Tasfiye Sonu İşlemlerinin Tescili  356
2. VERGİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE KOOPERATİFLERİN VERGİ MÜKELLEFİYETİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER  356
2.1. Kooperatiflerin Vergi Mevzuatı Çerçevesinde Mükellefiyet İşlemleri  356
2.1.1. Kooperatiflerin Vergilendirilmesi  356
2.1.2. Kooperatiflerin Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu  357
2.1.3. Kooperatifler Kanunundan Kaynaklanan Vergi İstisnaları  358
2.1.4. Kooperatiflerde Vergi Levhası Kullanılması  358
2.1.5. Kooperatiflerin Vergi Dairesine Bildirilmesi  359
2.1.6. Kooperatiflerin Tutacakları Defterler  360
3. KOOPERATİFLERİN SGK MÜKELLEFİYETLERİ VE İŞYERİ AÇILIŞI  361
3.1. Kooperatiflerin SGK Mükellefiyetleri  361
3.1.1. Kooperatiflerin SGK İşyeri Açılışı ve Çalışanların Bildirilmesi  361
Dokuzuncu Bölüm  
YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN  
TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI  
1. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TÜRKİYE’DE ŞUBE AÇMASI  363
1.1. Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye Şubeleri  363
1.1.1. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye Şubelerinin Unvanı  363
1.1.2. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Yükümlülükleri  363
1.2. Merkezi Yurt Dışında Bulunan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye’de Açacakları Şubenin Tescili  363
1.3. Merkezi Yurt Dışında Bulunan Şirketin Türkiye’deki Şubesinin Tasfiyeye Girişi  365
1.4. Merkezi Yurt Dışında Bulunan Şirketin Türkiye’deki Şubesinin Tasfiye Sonunun Tescili  366
2. YURT DIŞINDA KURULU YABANCI FİRMALARIN TÜRKİYE’DEKİ ŞUBELERİNİN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU  366
2.1. Yurt Dışında Kurulu Yabancı Firmaların Türkiye’deki Şubelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu  366
2.1.1. Yabancı Firmaların Türkiye’deki Şubelerinin Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu  366
2.1.2. Yabancı Firma Tarafından Türkiye’de İrtibat Bürosu Açılması Halinde Vergilendirme  367
EKLER  369
Kaynakça  403
Kavramlar Dizini  405
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020