Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamacılar İçin
İcra ve İflas Suçları El Kitabı
Mart 2020 / 2. Baskı / 312 Syf.
Fiyatı: 75.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İcra ve iflas suçları", ceza hukuku ile icra ve iflas hukukunun ortak kümesinde yer alan deyim yerindeyse devekuşu gibi ne deve ne de kuş sayılan kendine özgü bir disiplindir. Uygulamada çok yoğun olarak başvurulan bu alanda derli toplu bir mevzuat olmadığı gibi birçok konuda da belirsizlik bulunmaktadır. Söz gelimi zincirleme suç, aynı veya farklı nev'i den fikri içtima gibi hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalı olduğu gibi, Ceza Muhakemesi Yasası hükümlerinin ne derece uygulanacağı da tartışmalıdır. Bu çalışmamızda uygulamadaki önemi de gözetilerek icra ve iflas suçları irdelenmeye çalışılmış, yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunulmuş; avukatların dilekçe yazarken, iddia veya savunmalarını sunarken, yargıçların ise tensip yaparken veya hüküm kurarken nerelere dikkat etmeleri gerektiği özellikle vurgulanmıştır.

Konu Başlıkları
Ödeme Taahhüdünü İhlal
Nafaka Yükümlülüğünü İhlal
Alacaklıyı Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltme
Ticareti Usulsüz Terk Etme
Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma
Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma
Sermaye Şirketinin İflasını İstememe
Mal Varlığında Sonradan Oluşan Artışın Bildirilmemesi
Çocuk Teslimi veya Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Emrine Aykırı Davranma
Ticari İşletme Yöneticisinin İşletme Borcunu Ödememesi
Aczine Kendi Eylemiyle Neden Olma veya Kötüleşen Durumunu Bilerek Daha Çok Ağırlaştırma
İflas ve Konkordato İşlerinde Özel Çıkar Sağlanması
Konkordatoda veya Yeniden Yapılandırmada Yetkili Kimseleri Hataya Düşürme Ya Da Bu Kurumların Koşullarına Uymama
Kiralayanın Hapis Hakkının İhlali
Tahliyesi Gereken Taşınmazı İşgal Ettirme Suçu
Hakkında Aciz Belgesi Alınmış Borçlunun Asgari Ücretin Üstünde Kalan Gelirini Yatırmaması
Müflisin Mallarını vermeme
Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi
Hükmen Teslim Edilen Yere Yeniden El Atma
İlam Hükmüne Aykırı Davranma
Artırmadan Çekilme veya Artırmaya Katılmama
Mal Beyanında Bulunmama
Barkod: 9789750230738
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 312
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ön Söz  5
Kısaltmalar  19
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK  21
II. ŞİKÂYET HAKKI VE İHBAR  26
III. FAİL  28
IV. ŞİKÂYET SÜRESİ  32
A. Niteliği  32
B. Üç Aylık Süre  33
C. Bir Yıllık Süre  34
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  38
A. Görevli Mahkeme  38
B. Yetkili Mahkeme  38
VI. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜ  38
VII. KARAR  52
A. Mahkûmiyet Kararı  54
1. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  55
2. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  60
a. Hapis Cezası  61
aa. Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  61
bb. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  62
cc. Cezanın Ertelenmesi  65
dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  66
ee. Uzlaştırma  68
ff. Ön Ödeme  74
b. Adli Para Cezası  78
B. Beraat Kararı  80
C. Düşme Kararı  81
1. Düşme Kararı Verilmesi Gereken Durumlar  81
a. Şikâyetten Vazgeçme  81
b. Borcun Ödenmesi  81
c. Sanığın Ölümü  81
d. Süre Aşımı  82
e. Duruşmaya Katılmama  82
f. Ön Ödeme  83
g. İcra Takibi Kesinleşmeden Şikâyetin Yapılması  83
h. Zamanaşımı  85
aa. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  86
bb. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  86
2. Düşme Kararında Vekâlet Ücretine Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Sorunu  87
D. Davanın Reddi Kararı  90
E. Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  91
1. Tazyik/Disiplin Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  91
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  91
VIII. YASA YOLLARI  92
A. İtiraz  92
B. İstinaf  94
C. Temyiz  96
İkinci Kısım
ÖZEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK  99
II. SUÇUN UNSURLARI  99
A. Suçun Maddi Unsurları  99
1. Fail ve Mağdur  99
2. Eylem  100
B. Suçun Manevi Unsuru  110
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  112
A. Teşebbüs  112
B. İştirak  113
C. İçtima  113
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  113
İkinci Bölüm
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK  121
II. SUÇUN UNSURLARI  121
A. Suçun Maddi Unsurları  121
1. Fail ve Mağdur  121
2. Eylem  121
B. Suçun Manevi Unsuru  130
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  131
A. Teşebbüs  131
B. İştirak  131
C. İçtima  131
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  132
Üçüncü Bölüm
ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTME
I. GENEL OLARAK  135
II. SUÇUN UNSURLARI  135
A. Suçun Maddi Unsurları  135
1. Fail ve Mağdur  135
2. Eylem  135
B. Suçun Manevi Unsuru  148
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  149
A. Teşebbüs  149
B. İştirak  150
C. İçtima  150
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  151
Dördüncü Bölüm
TİCARETİ USULSÜZ TERK ETME
I. GENEL OLARAK  157
II. SUÇUN UNSURLARI  157
A. Suçun Maddi Unsurları  157
1. Fail ve Mağdur  157
2. Eylem  158
B. Suçun Manevi Unsuru  169
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  169
A. Teşebbüs  169
B. İştirak  170
C. İçtima  170
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  176
Beşinci Bölüm
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK  183
II. SUÇUN UNSURLARI  183
A. Suçun Maddi Unsurları  183
1. Fail ve Mağdur  183
2. Eylem  184
B. Suçun Manevi Unsuru  186
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  186
A. Teşebbüs  186
B. İştirak  187
C. İçtima  187
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  187
Altıncı Bölüm
HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK  191
II. SUÇUN UNSURLARI  191
A. Suçun Maddi Unsurları  191
1. Fail ve Mağdur  191
2. Eylem  191
B. Suçun Manevi Unsuru  197
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  197
A. Teşebbüs  197
B. İştirak  198
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  198
Yedinci Bölüm
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME
I. GENEL OLARAK  209
II. SUÇUN UNSURLARI  209
A. Suçun Maddi Unsurları  209
1. Fail ve Mağdur  209
2. Eylem  210
B. Suçun Manevi Unsuru  218
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  219
A. Teşebbüs  219
B. İştirak  219
C. İçtima  219
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  222
Sekizinci Bölüm
MAL VARLIĞINDA SONRADAN OLUŞAN ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK  229
II. SUÇUN UNSURLARI  229
A. Suçun Maddi Unsurları  229
1. Fail ve Mağdur  229
2. Eylem  229
B. Suçun Manevi Unsuru  230
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  230
A. Teşebbüs  230
B. İştirak  230
C. İçtima  230
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  231
Dokuzuncu Bölüm
ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI EMRİNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK  233
II. SUÇUN UNSURLARI  233
A. Suçun Maddi Unsurları  233
1. Fail ve Mağdur  233
2. Eylem  233
B. Suçun Manevi Unsuru  238
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  238
A. Teşebbüs  238
B. İştirak  238
C. İçtima  238
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  239
Onuncu Bölüm
TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ
I. GENEL OLARAK  241
II. SUÇUN UNSURLARI  241
A. Suçun Maddi Unsurları  241
1. Fail ve Mağdur  241
2. Eylem  241
B. Suçun Manevi Unsuru  247
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  248
A. Teşebbüs  248
B. İştirak  249
C. İçtima  249
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  249
Onbirinci Bölüm
ACZİNE KENDİ EYLEMİYLE NEDEN OLMA VEYA KÖTÜLEŞEN DURUMUNU BİLEREK DAHA ÇOK AĞIRLAŞTIRMA
I. GENEL OLARAK  253
II. SUÇUN UNSURLARI  253
A. Suçun Maddi Unsurları  253
1. Fail ve Mağdur  253
2. Eylem  253
B. Suçun Manevi Unsuru  256
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  257
A. Teşebbüs  257
B. İştirak  257
C. İçtima  257
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  257
Onikinci Bölüm
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE ÖZEL ÇIKAR SAĞLANMASI
I. GENEL OLARAK  259
II. SUÇUN UNSURLARI  259
A. Suçun Maddi Unsurları  259
1. Fail ve Mağdur  259
2. Eylem  259
B. Suçun Manevi Unsuru  259
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  260
A. Teşebbüs  260
B. İştirak  260
C. İçtima  260
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  260
Onüçüncü Bölüm
KONKORDATODA VEYA YENİDEN YAPILANDIRMADA
YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA
BU KURUMLARIN KOŞULLARINA UYMAMA
I. GENEL OLARAK  263
II. SUÇUN UNSURLARI  263
A. Suçun Maddi Unsurları  263
1. Fail ve Mağdur  263
2. Eylem  263
B. Suçun Manevi Unsuru  264
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  264
A. Teşebbüs  264
B. İştirak  264
C. İçtima  264
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  264
Ondördüncü Bölüm
KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ İHLALİ
I. GENEL OLARAK  267
II. SUÇUN UNSURLARI  267
A. Suçun Maddi Unsurları  267
1. Fail ve Mağdur  267
2. Eylem  267
B. Suçun Manevi Unsuru  268
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  268
A. Teşebbüs  268
B. İştirak  268
C. İçtima  269
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  269
Onbeşinci Bölüm
TAHLİYESİ GEREKEN TAŞINMAZI İŞGAL ETTİRME SUÇU
I. GENEL OLARAK  271
II. SUÇUN UNSURLARI  271
A. Suçun Maddi Unsurları  271
1. Fail ve Mağdur  271
2. Eylem  271
B. Suçun Manevi Unsuru  272
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  272
A. Teşebbüs  272
B. İştirak  272
C. İçtima  272
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  272
Onaltıncı Bölüm
HAKKINDA ACİZ BELGESİ ALINMIŞ BORÇLUNUN
ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE KALAN GELİRİNİ YATIRMAMASI
I. GENEL OLARAK  275
II. SUÇUN UNSURLARI  275
A. Suçun Maddi Unsurları  275
1. Fail ve Mağdur  275
2. Eylem  275
B. Suçun Manevi Unsuru  276
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  276
A. Teşebbüs  276
B. İştirak  276
C. İçtima  277
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  277
Onyedinci Bölüm
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME
I. GENEL OLARAK  279
II. SUÇUN UNSURLARI  279
A. Suçun Maddi Unsurları  279
1. Fail ve Mağdur  279
2. Eylem  279
B. Suçun Manevi Unsuru  279
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  280
A. Teşebbüs  280
B. İştirak  280
C. İçtima  280
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  280
Onsekizinci Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK  283
II. SUÇUN UNSURLARI  283
A. Suçun Maddi Unsurları  283
1. Fail ve Mağdur  283
2. Eylem  283
B. Suçun Manevi Unsuru  284
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  284
A. Teşebbüs  284
B. İştirak  284
C. İçtima  284
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  285
Ondokuzuncu Bölüm
HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE YENİDEN EL ATMA
I. GENEL OLARAK  287
II. SUÇUN UNSURLARI  287
A. Suçun Maddi Unsurları  287
1. Fail ve Mağdur  287
2. Eylem  287
B. Suçun Manevi Unsuru  290
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  290
A. Teşebbüs  290
B. İştirak  291
C. İçtima  291
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  291
Yirminci Bölüm
İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK  293
II. SUÇUN UNSURLARI  293
A. Suçun Maddi Unsurları  293
1. Fail ve Mağdur  293
2. Eylem  293
B. Suçun Manevi Unsuru  294
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  294
A. Teşebbüs  294
B. İştirak  294
C. İçtima  294
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  295
Yirmibirinci Bölüm
ARTIRMADAN ÇEKİLME VEYA ARTIRMAYA KATILMAMA
I. GENEL OLARAK  297
II. SUÇUN UNSURLARI  297
A. Suçun Maddi Unsurları  297
1. Fail ve Mağdur  297
2. Eylem  297
B. Suçun Manevi Unsuru  298
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  298
A. Teşebbüs  298
B. İştirak  298
C. İçtima  298
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  299
Yirmiikinci Bölüm
MAL BEYANINDA BULUNMAMA
I. GENEL OLARAK  301
II. SUÇUN UNSURLARI  301
A. Suçun Maddi Unsurları  301
1. Fail ve Mağdur  301
2. Eylem  302
B. Suçun Manevi Unsuru  304
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  305
A. Teşebbüs  305
B. İştirak  305
C. İçtima  305
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  305
Kaynakça  308
Kavramlar Dizini  310
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Ön Söz  5
Kısaltmalar  19
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
I. GENEL OLARAK  21
II. ŞİKÂYET HAKKI VE İHBAR  26
III. FAİL  28
IV. ŞİKÂYET SÜRESİ  32
A. Niteliği  32
B. Üç Aylık Süre  33
C. Bir Yıllık Süre  34
V. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  38
A. Görevli Mahkeme  38
B. Yetkili Mahkeme  38
VI. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜ  38
VII. KARAR  52
A. Mahkûmiyet Kararı  54
1. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  55
2. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  60
a. Hapis Cezası  61
aa. Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  61
bb. Seçenek Yaptırımlara Çevirme  62
cc. Cezanın Ertelenmesi  65
dd. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  66
ee. Uzlaştırma  68
ff. Ön Ödeme  74
b. Adli Para Cezası  78
B. Beraat Kararı  80
C. Düşme Kararı  81
1. Düşme Kararı Verilmesi Gereken Durumlar  81
a. Şikâyetten Vazgeçme  81
b. Borcun Ödenmesi  81
c. Sanığın Ölümü  81
d. Süre Aşımı  82
e. Duruşmaya Katılmama  82
f. Ön Ödeme  83
g. İcra Takibi Kesinleşmeden Şikâyetin Yapılması  83
h. Zamanaşımı  85
aa. Yaptırımı Tazyik Hapsi, Hapisle Tazyik veya Disiplin Hapsi Olan Suçlar  86
bb. Yaptırımı Hapis veya Adli Para Cezası Olan Suçlar  86
2. Düşme Kararında Vekâlet Ücretine Hükmedilip Hükmedilemeyeceği Sorunu  87
D. Davanın Reddi Kararı  90
E. Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  91
1. Tazyik/Disiplin Hapsi Uygulanmasına Yer Olmadığı Kararı  91
2. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  91
VIII. YASA YOLLARI  92
A. İtiraz  92
B. İstinaf  94
C. Temyiz  96
İkinci Kısım
ÖZEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
ÖDEME TAAHHÜDÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK  99
II. SUÇUN UNSURLARI  99
A. Suçun Maddi Unsurları  99
1. Fail ve Mağdur  99
2. Eylem  100
B. Suçun Manevi Unsuru  110
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  112
A. Teşebbüs  112
B. İştirak  113
C. İçtima  113
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  113
İkinci Bölüm
NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ İHLAL
I. GENEL OLARAK  121
II. SUÇUN UNSURLARI  121
A. Suçun Maddi Unsurları  121
1. Fail ve Mağdur  121
2. Eylem  121
B. Suçun Manevi Unsuru  130
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  131
A. Teşebbüs  131
B. İştirak  131
C. İçtima  131
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  132
Üçüncü Bölüm
ALACAKLIYI ZARARA SOKMAK KASTIYLA MEVCUDUNU EKSİLTME
I. GENEL OLARAK  135
II. SUÇUN UNSURLARI  135
A. Suçun Maddi Unsurları  135
1. Fail ve Mağdur  135
2. Eylem  135
B. Suçun Manevi Unsuru  148
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  149
A. Teşebbüs  149
B. İştirak  150
C. İçtima  150
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  151
Dördüncü Bölüm
TİCARETİ USULSÜZ TERK ETME
I. GENEL OLARAK  157
II. SUÇUN UNSURLARI  157
A. Suçun Maddi Unsurları  157
1. Fail ve Mağdur  157
2. Eylem  158
B. Suçun Manevi Unsuru  169
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  169
A. Teşebbüs  169
B. İştirak  170
C. İçtima  170
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  176
Beşinci Bölüm
GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK  183
II. SUÇUN UNSURLARI  183
A. Suçun Maddi Unsurları  183
1. Fail ve Mağdur  183
2. Eylem  184
B. Suçun Manevi Unsuru  186
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  186
A. Teşebbüs  186
B. İştirak  187
C. İçtima  187
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  187
Altıncı Bölüm
HACİZ İHBARNAMESİNE GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMA
I. GENEL OLARAK  191
II. SUÇUN UNSURLARI  191
A. Suçun Maddi Unsurları  191
1. Fail ve Mağdur  191
2. Eylem  191
B. Suçun Manevi Unsuru  197
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  197
A. Teşebbüs  197
B. İştirak  198
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  198
Yedinci Bölüm
SERMAYE ŞİRKETİNİN İFLASINI İSTEMEME
I. GENEL OLARAK  209
II. SUÇUN UNSURLARI  209
A. Suçun Maddi Unsurları  209
1. Fail ve Mağdur  209
2. Eylem  210
B. Suçun Manevi Unsuru  218
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  219
A. Teşebbüs  219
B. İştirak  219
C. İçtima  219
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  222
Sekizinci Bölüm
MAL VARLIĞINDA SONRADAN OLUŞAN ARTIŞIN BİLDİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK  229
II. SUÇUN UNSURLARI  229
A. Suçun Maddi Unsurları  229
1. Fail ve Mağdur  229
2. Eylem  229
B. Suçun Manevi Unsuru  230
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  230
A. Teşebbüs  230
B. İştirak  230
C. İçtima  230
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  231
Dokuzuncu Bölüm
ÇOCUK TESLİMİ VEYA ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI EMRİNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK  233
II. SUÇUN UNSURLARI  233
A. Suçun Maddi Unsurları  233
1. Fail ve Mağdur  233
2. Eylem  233
B. Suçun Manevi Unsuru  238
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  238
A. Teşebbüs  238
B. İştirak  238
C. İçtima  238
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  239
Onuncu Bölüm
TİCARİ İŞLETME YÖNETİCİSİNİN İŞLETME BORCUNU ÖDEMEMESİ
I. GENEL OLARAK  241
II. SUÇUN UNSURLARI  241
A. Suçun Maddi Unsurları  241
1. Fail ve Mağdur  241
2. Eylem  241
B. Suçun Manevi Unsuru  247
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  248
A. Teşebbüs  248
B. İştirak  249
C. İçtima  249
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  249
Onbirinci Bölüm
ACZİNE KENDİ EYLEMİYLE NEDEN OLMA VEYA KÖTÜLEŞEN DURUMUNU BİLEREK DAHA ÇOK AĞIRLAŞTIRMA
I. GENEL OLARAK  253
II. SUÇUN UNSURLARI  253
A. Suçun Maddi Unsurları  253
1. Fail ve Mağdur  253
2. Eylem  253
B. Suçun Manevi Unsuru  256
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  257
A. Teşebbüs  257
B. İştirak  257
C. İçtima  257
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  257
Onikinci Bölüm
İFLAS VE KONKORDATO İŞLERİNDE ÖZEL ÇIKAR SAĞLANMASI
I. GENEL OLARAK  259
II. SUÇUN UNSURLARI  259
A. Suçun Maddi Unsurları  259
1. Fail ve Mağdur  259
2. Eylem  259
B. Suçun Manevi Unsuru  259
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  260
A. Teşebbüs  260
B. İştirak  260
C. İçtima  260
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  260
Onüçüncü Bölüm
KONKORDATODA VEYA YENİDEN YAPILANDIRMADA
YETKİLİ KİMSELERİ HATAYA DÜŞÜRME YA DA
BU KURUMLARIN KOŞULLARINA UYMAMA
I. GENEL OLARAK  263
II. SUÇUN UNSURLARI  263
A. Suçun Maddi Unsurları  263
1. Fail ve Mağdur  263
2. Eylem  263
B. Suçun Manevi Unsuru  264
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  264
A. Teşebbüs  264
B. İştirak  264
C. İçtima  264
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  264
Ondördüncü Bölüm
KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ İHLALİ
I. GENEL OLARAK  267
II. SUÇUN UNSURLARI  267
A. Suçun Maddi Unsurları  267
1. Fail ve Mağdur  267
2. Eylem  267
B. Suçun Manevi Unsuru  268
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  268
A. Teşebbüs  268
B. İştirak  268
C. İçtima  269
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  269
Onbeşinci Bölüm
TAHLİYESİ GEREKEN TAŞINMAZI İŞGAL ETTİRME SUÇU
I. GENEL OLARAK  271
II. SUÇUN UNSURLARI  271
A. Suçun Maddi Unsurları  271
1. Fail ve Mağdur  271
2. Eylem  271
B. Suçun Manevi Unsuru  272
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  272
A. Teşebbüs  272
B. İştirak  272
C. İçtima  272
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  272
Onaltıncı Bölüm
HAKKINDA ACİZ BELGESİ ALINMIŞ BORÇLUNUN
ASGARİ ÜCRETİN ÜSTÜNDE KALAN GELİRİNİ YATIRMAMASI
I. GENEL OLARAK  275
II. SUÇUN UNSURLARI  275
A. Suçun Maddi Unsurları  275
1. Fail ve Mağdur  275
2. Eylem  275
B. Suçun Manevi Unsuru  276
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  276
A. Teşebbüs  276
B. İştirak  276
C. İçtima  277
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  277
Onyedinci Bölüm
MÜFLİSİN MALLARINI VERMEME
I. GENEL OLARAK  279
II. SUÇUN UNSURLARI  279
A. Suçun Maddi Unsurları  279
1. Fail ve Mağdur  279
2. Eylem  279
B. Suçun Manevi Unsuru  279
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  280
A. Teşebbüs  280
B. İştirak  280
C. İçtima  280
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  280
Onsekizinci Bölüm
YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK  283
II. SUÇUN UNSURLARI  283
A. Suçun Maddi Unsurları  283
1. Fail ve Mağdur  283
2. Eylem  283
B. Suçun Manevi Unsuru  284
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  284
A. Teşebbüs  284
B. İştirak  284
C. İçtima  284
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  285
Ondokuzuncu Bölüm
HÜKMEN TESLİM EDİLEN YERE YENİDEN EL ATMA
I. GENEL OLARAK  287
II. SUÇUN UNSURLARI  287
A. Suçun Maddi Unsurları  287
1. Fail ve Mağdur  287
2. Eylem  287
B. Suçun Manevi Unsuru  290
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  290
A. Teşebbüs  290
B. İştirak  291
C. İçtima  291
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  291
Yirminci Bölüm
İLAM HÜKMÜNE AYKIRI DAVRANMA
I. GENEL OLARAK  293
II. SUÇUN UNSURLARI  293
A. Suçun Maddi Unsurları  293
1. Fail ve Mağdur  293
2. Eylem  293
B. Suçun Manevi Unsuru  294
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  294
A. Teşebbüs  294
B. İştirak  294
C. İçtima  294
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  295
Yirmibirinci Bölüm
ARTIRMADAN ÇEKİLME VEYA ARTIRMAYA KATILMAMA
I. GENEL OLARAK  297
II. SUÇUN UNSURLARI  297
A. Suçun Maddi Unsurları  297
1. Fail ve Mağdur  297
2. Eylem  297
B. Suçun Manevi Unsuru  298
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  298
A. Teşebbüs  298
B. İştirak  298
C. İçtima  298
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  299
Yirmiikinci Bölüm
MAL BEYANINDA BULUNMAMA
I. GENEL OLARAK  301
II. SUÇUN UNSURLARI  301
A. Suçun Maddi Unsurları  301
1. Fail ve Mağdur  301
2. Eylem  302
B. Suçun Manevi Unsuru  304
III. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ  305
A. Teşebbüs  305
B. İştirak  305
C. İçtima  305
IV. MUHAKEME, YAPTIRIM VE ZAMANAŞIMI  305
Kaynakça  308
Kavramlar Dizini  310
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020