Ticari Sözleşme Hazırlama El Kitabı Ayberk Konuralp Özyılmaz  - Kitap

Ticari Sözleşme Hazırlama El Kitabı

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
194
Barkod:
9789750290640
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
305,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ticari hayatta iş yapan, işbirliği içerisinde bulunan; teknik, ticari ve hukuki alanda çalışan, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanmasında görev alan tüm profesyonelleri hedefleyen bir rehber niteliğindeki kitapta temel olarak; taraflar arasındaki ticari ilişkiyi belirleyen ve hukuki belge olmaları itibarıyla ticari ve hukuki ihtilaflarda başvurulan metinler olan sözleşmelerin, hem biçimsel hem de içeriksel açıdan nasıl hazırlanması gerektiği üzerinde durulmuş, hazırlık aşamasında dikkate alınması gereken önemli unsurlara ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir.
Taraflar arasında genellikle anlaşmazlık yaratan maddelerin nasıl ele alınabileceği konusunda pratik öneriler sunularak, sözleşmeyi kısmen veya tamamen uygulanamaz kılabilen bu durumun nasıl önlenebileceği açıklanmıştır. Genel mahiyeti itibarıyla ticari bir sözleşme taraflarının yerine getirmesi gereken iş ve işlemlerin ne olduğu ve sözleşmeye ne şekilde yansıtılması gerektiğinin yanı sıra, taraflarca kaçınılması gereken adımların neler olduğu da detaylı bir şekilde ele alınmıştır.
Genel bilgilerin yanı sıra, ticari hayatta sık karşılaşılan sözleşme örneklerine yer verilen kitapta, bu örneklerin Word metinlerine karekodla erişim imkanı sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ticari Sözleşmelerin Hazırlanışında Genel Prensipler
.
Ticari Sözleşmelerde Sık Görülen Uygulamalar ve Maddeler
.
Sözleşmelerde Tarafların Pozisyonları
.
Ticari Sözleşmelerin Uygulanması ve Yönetilmesi
.
Ticari Sözleşme Örnekleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
SÖZLEŞME NEDİR? 
13
SÖZLEŞME’NİN GENEL DÜZENİ 
17
I. SÖZLEŞMENİN KAPAK SAYFASI 
17
II. İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ 
18
III. SÖZLEŞMENİN ANA METNİ 
20
A. Taraflar Maddesi 
21
B. Şöyle ki Kısmı 
22
C. Tanımlama Yapma ve Tanımlar Maddesi 
22
D. Yorum Kuralları 
24
E. Sözleşme Maddeleri 
25
1. Genel Olarak 
25
2. Başlıca Sözleşme Maddeleri 
28
a. Sözleşmenin Konusu 
28
b. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
29
c. Ücret ve Ödeme 
30
aa. Genel Olarak 
30
bb. Para ile Ödeme 
31
cc. Alternatif Ödeme Araçları ile Ödeme 
31
d. Masraflar 
32
aa. Damga Vergisi 
34
e. Teminatlar 
35
aa. Genel Olarak Teminatlar 
35
bb. Teminatlar Maddesinde Ele Alınması Gereken Temel Hususlar 
36
f. Sözleşmenin Süresi ve Yenilenmesi 
41
g. Sözleşmenin Feshi 
43
aa. Nedensiz Fesih 
44
bb. Haklı Nedenle Fesih 
45
cc. Feshin Sonuçları 
45
dd. Karşılıklı Anlaşma Yoluyla Sözleşmenin Sona Ermesi 
46
h. Garanti 
47
ı. Mücbir Sebep 
50
i. Sorumluluk Maddesi 
52
j. Tazminat ve Cezalar Maddesi 
54
k. Gizlilik Maddesi veya Gizlilik Sözleşmesi 
58
l. Kişisel Verilerin Korunması Maddesi 
61
m. Sözleşmenin Devri 
61
n. Münhasırlık 
63
o. Bildirimler Maddesi ve Tarafların Detaylı Bilgileri 
64
p. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü 
64
aa. Uygulanacak Hukuk 
64
bb. Yetki Sözleşmesi 
66
cc. Tahkim 
67
r. Delil Sözleşmesi 
68
s. Diğer Hususlar 
69
aa. Sözleşmenin Türünün ve Taraflar Arasındaki Ticari İlişkinin Belirlenmesi 
69
bb. Sözleşmede Yer Alan Sürelere İlişkin Hususlar 
70
cc. Bir Şeyin Teslimine İlişkin Hususlar 
70
dd. Başvuru Yolları ve Feragat 
71
ee. Sözleşmenin Geçerliliği 
72
ff. Sözleşmenin Dili 
72
F. Yürürlük Maddesi 
73
1. Madde, Ek ve Nüsha Sayısı 
73
2. Hüküm ve Sonuç Doğurma 
74
3. İmza Tarih ve Yürürlük Tarihi 
75
G. Ek Listesi 
76
IV. SÖZLEŞMENİN İMZA SAYFASI 
77
V. SÖZLEŞMENİN EKLERİ 
79
VI. SÖZLEŞMENİN TADİLİ VE EK PROTOKOLLER 
80
SÖZLEŞME İLE BAĞLANTILI BAZI BELGELER İLE EK BİLGİLER 
83
I. TEMİNAT MEKTUBU 
83
II. BONO (TİCARİ UYGULAMADA SENET) 
86
III. FATURA 
89
IV. BANKA DEKONTLARI 
90
V. KEFALET VE KEFALETİN ŞARTLARI 
91
A. Mevcut ve Geçerli Bir Asıl Borcun Bulunması 
91
B. Kefaletin Nitelikli Yazılı Şekilde Yapılması 
91
C. Eşin Rızası 
92
VI. TUTANAKLAR 
92
SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ 
93
EKİPMAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
95
ÜRÜN SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
108
HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ – I 
113
HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ – II 
123
DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 
132
BAKIM VE ONARIM SÖZLEŞMESİ 
142
BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 
153
ARAÇ FİLOSU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ 
165
SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ 
177
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 
187
Kaynakça 
191
Kavram Dizini 
193