Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar
(İhtiyati Tedbir – İhtiyati Haciz)
Ocak 2020 / 1. Baskı / 394 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

6100 sayılı HMK'nın 400 ve devamı maddelerinde düzenlenen delil tespiti, ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp emniyet altına alınmasını sağlamak amacıyla kabul edilmiş geçici hukuki koruma tedbirlerinden biridir. Değişik iş niteliğinde açılan davalar, basit yargılama usulüne tabidir. Mahkemece delil tespiti şartlarının bulunmadığı kanısına varılırsa, delil tespitinin reddine karar verilir. Bu ret kararına karşı da kanun yoluna başvurulamaz. Ancak aynı taraf, durum ve şartların değiştiğini bildirerek yeniden delil tespiti talebinde bulunabilir.

Kitapta, tarafların hukuki menfaatlerinin haleldar olmaması ve bir kısım hal ve şartların zamanla etki ve sonuçlarını kaybetmesi ihtimaline karşı ivedi olarak talep edilen değişik iş niteliğinde açılan delil tespiti davalarının yasal şartları ile sonuçları HMK'nın 400 – 406. maddeleri ve ilgili örnek kararlarla incelenmiş, ayrıca konuyla ilgili dilekçe örnekleri ve bilirkişi raporlarına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
HMK. 400 – 406 md.
İstinaf ve Yargıtay Kararları
Bilirkişi Raporu ve Dilekçe Örnekleri
Barkod: 9789750258701
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 394
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Uygulama ve Örnekler Dizini  15
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
DELİL TESPİTİ VE DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
I. GENEL BİLGİLER  19
A. 6100 Sayılı HMK'nın 1/(1) Maddesi – Mahkemelerin Görevi  19
B. Çekişmesiz Yargı  20
C. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 323. Maddesi – Yargılama Giderleri  23
1. Gider Avansı  25
2. Delil Avansı  28
D. Tespit Davası  29
II. DELİL TESPİTİ  30
A. Delil Tespiti – Görev ve Yetkili Mahkeme  31
B. Delil Tespiti Talebi  31
C. Acele Hâllerde Tespit  32
D. Delil Tespiti – Keşif – Yargılama Gideri  32
1. Keşif  32
2. Delil Tespit Giderleri – Yargılama Giderleri  33
E. Delil Tespiti – Bilirkişi Raporu  33
F. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  35
1. Delil Tespitine Dair Mahkemenin Vereceği Karar Kesin Hüküm Niteliğinde Değildir  36
2. Delil Tespiti Dosyası, Asıl Dava Dosyasının Eki Sayılır ve Onunla Birleştirilir (HMK 405/1).  37
3. Delil Tespiti Kararına İtiraz  38
G. İhtiyati Tedbir – İhtiyati Haciz  40
H. Noterlik Kanunu’nun Noterlerin Özel Olarak Yapacakları İşleri Düzenleyen 61. Maddesi  47
I. Tereke tespiti Davaları  47
III. HAKSIZ FİİL  48
IV. ACELE EL KOYMA KARARI  49
İkinci Bölüm
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI VE YARGITAY İÇTİHATLARIYLA MEVZUAT İNCELEMESİ
I. DELİL TESPİTİNİN İSTENEBİLECEĞİ HÂLLER  51
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  51
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  73
II. GÖREV VE YETKİ  90
A. Konu İle İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  90
B. Konu İle İlgili Yargıtay Kararları  110
III. DELİL TESPİTİ TALEBİ VE KARAR  118
A. Konu İle İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  118
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  138
IV. ACELE HÂLLERDE TESPİT  140
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  140
B. Konu İle İlgili Yargıtay Kararları  173
V. DELİL TESPİTİ KARARINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER  177
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararı  177
VI. TUTANAK VE DİĞER BELGELER  181
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  181
B. Konu İle İlgili Yargıtay Kararları  224
VII. DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR  239
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  240
B. Konu İle İlgili Yargıtay Kararları  274
VIII. DELİL TESPİTİ MAHİYETİNDE DAVALAR  276
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  277
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  294
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. ÖRNEK DİLEKÇELER  303
II. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  313
SULH HUKUK MAHKEMESİ  313
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  341
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  375
EKİ: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tespit Davaları ile İlgili Hükümler  385
Kaynakça  391
Kavramlar Dizini  393
 


L. Şanal Görgün ...
Ocak 2021
55.00 TL
Sepete Ekle
Erhan Günay
Ocak 2021
80.00 TL
Sepete Ekle
Adem Albayrak ...
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Zeki Gözütok ...
Ocak 2021
295.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Uygulama ve Örnekler Dizini  15
Kısaltmalar  17
Birinci Bölüm
DELİL TESPİTİ VE DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR
I. GENEL BİLGİLER  19
A. 6100 Sayılı HMK'nın 1/(1) Maddesi – Mahkemelerin Görevi  19
B. Çekişmesiz Yargı  20
C. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 323. Maddesi – Yargılama Giderleri  23
1. Gider Avansı  25
2. Delil Avansı  28
D. Tespit Davası  29
II. DELİL TESPİTİ  30
A. Delil Tespiti – Görev ve Yetkili Mahkeme  31
B. Delil Tespiti Talebi  31
C. Acele Hâllerde Tespit  32
D. Delil Tespiti – Keşif – Yargılama Gideri  32
1. Keşif  32
2. Delil Tespit Giderleri – Yargılama Giderleri  33
E. Delil Tespiti – Bilirkişi Raporu  33
F. İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar  35
1. Delil Tespitine Dair Mahkemenin Vereceği Karar Kesin Hüküm Niteliğinde Değildir  36
2. Delil Tespiti Dosyası, Asıl Dava Dosyasının Eki Sayılır ve Onunla Birleştirilir (HMK 405/1).  37
3. Delil Tespiti Kararına İtiraz  38
G. İhtiyati Tedbir – İhtiyati Haciz  40
H. Noterlik Kanunu’nun Noterlerin Özel Olarak Yapacakları İşleri Düzenleyen 61. Maddesi  47
I. Tereke tespiti Davaları  47
III. HAKSIZ FİİL  48
IV. ACELE EL KOYMA KARARI  49
İkinci Bölüm
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI VE YARGITAY İÇTİHATLARIYLA MEVZUAT İNCELEMESİ
I. DELİL TESPİTİNİN İSTENEBİLECEĞİ HÂLLER  51
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  51
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  73
II. GÖREV VE YETKİ  90
A. Konu İle İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  90
B. Konu İle İlgili Yargıtay Kararları  110
III. DELİL TESPİTİ TALEBİ VE KARAR  118
A. Konu İle İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  118
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  138
IV. ACELE HÂLLERDE TESPİT  140
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  140
B. Konu İle İlgili Yargıtay Kararları  173
V. DELİL TESPİTİ KARARINDA UYGULANACAK HÜKÜMLER  177
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararı  177
VI. TUTANAK VE DİĞER BELGELER  181
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  181
B. Konu İle İlgili Yargıtay Kararları  224
VII. DİĞER GEÇİCİ HUKUKİ KORUMALAR  239
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  240
B. Konu İle İlgili Yargıtay Kararları  274
VIII. DELİL TESPİTİ MAHİYETİNDE DAVALAR  276
A. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  277
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  294
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. ÖRNEK DİLEKÇELER  303
II. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  313
SULH HUKUK MAHKEMESİ  313
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  341
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  375
EKİ: 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tespit Davaları ile İlgili Hükümler  385
Kaynakça  391
Kavramlar Dizini  393
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021