Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında
Mülkiyet Uyuşmazlıkları
Haziran 2018 / 2. Baskı / 702 Syf.
Fiyatı: 134.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Mülkiyet hakkı konusunda verilmiş olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarını inceleyen bu kitap; hem akademisyen hem de uygulamacı olan okuyucuların beklentilerini karşılayabilecek bir kaynak olması için hazırlanmıştır.

Bu amaca yönelik olarak; kitapta mülkiyet hakkının AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde temel ilkeleri açıklanmış; mülkiyet hakkına müdahalenin hangi hallerde meşru sayılabileceğinin ve hangi hallerde ihlaline yol açabileceğinin analizi yapılmış; sonrasında ise ülkemiz hakkında AİHM'nin ve Anayasa Mahkemesi'nin mülkiyet hakkı bağlamında vermiş olduğu kararlar kategorize edilerek bu hususlarda değerlendirmeler yapılmıştır.

Kitabın ilk baskısı 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, bu tarihten 2018 yılına kadar geçen sürede hem Anayasa Mahkemesi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu çalışmanın konusunu oluşturan mülkiyet hakkı kategorilerine dair içtihatlarında önemli gelişmeler olmuş ve bu konularda ciddi bir içtihat birikimi oluşmuştur.

Bu gelişmeler çerçevesinde kitabın güncellenmiş ve geliştirilmiş olan bu ikinci baskısına 2017 ve 2018 yılına dair birçok AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararı özet olarak eklenmek suretiyle, kitaptaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar özetleri sayısı toplam 501 adede, Anayasa Mahkemesi karar özetleri sayısı ise toplam 136 adede çıkarılmıştır. Ayrıca kitapta yerli ve yabancı toplam 252 adet kaynak kullanılmıştır.

Kitabın mülkiyet hakkı, AİHM ve Anayasa Yargısı konusunda çalışan ve konuya ilgi duyan herkese faydalı olması amaçlanmaktadır.

Konu Başlıkları
Suçla Bağlantılı Mala El Koyma
Mal Varlığının Müsaderesi
Kamulaştırma – Kamulaştırmasız El Koyma
Orman Arazileri
Kıyı Şeridinde Kalan Araziler
Sit Alanında Bulunan Taşınmazlar
Azınlık Vakıflarının Taşınmazları
Barkod: 9789750248955
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 702
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar Cetveli  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE
MÜLKİYET HAKKI
I. GENEL OLARAK AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN YAPISI VE ÖNEMİ  23
A. Genel Olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  23
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yapısı ve Önemi  26
II. GENEL OLARAK MÜLKİYET HAKKI  31
A. Mülkiyet Hakkı Nasıl Tanımlanabilir?  32
B. Mülkiyet Hakkı Bir İnsan Hakkı Mıdır?  34
C. Türk Hukuk Mevzuatımızda Mülkiyet Hakkı  35
D. Yargıtay Kararlarında AİHS Uyarınca Mülkiyet Hakkının Yansımaları  39
E. Danıştay Kararlarında AİHS Uyarınca Mülkiyet Hakkı  47
F. Anayasa Mahkemesi Kararlarında AİHS Uyarınca Mülkiyet Hakkının Yansımaları  50
III. GENEL OLARAK AİHS'DE MÜLKİYET HAKKI  52
A. AİHM’in Kanıt Standardı  56
B. AİHM Bir Temyiz Mercii Değildir  59
C. Mülk ve Mülkiyet Kavramına Dair Açıklamalar  59
IV. MÜLKİYET HAKKI KONUSUNDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN YAKLAŞIMI  63
A. Mülk ve Mülkiyet Hakkının Özerk Anlama Sahip Oluşu  63
1. Genel Olarak  63
2. Emsal Kararlar  64
3. AİHM’in Değerlendirmesi  75
a. AİHS’in Kavramları Özerk Yorumlama Yöntemi Sınırsız Değildir  75
b. Özerk Yorum Prensibi Yalnızca Ek Protokolün 1. Maddesindeki Mülkiyet Hakkına Has Bir Kavram Değildir  76
c. Özerk Yorum Prensibinin Öncesinde AİHM’in Bakış Açısı  77
B. Mevcut Mülk Kuralı  77
1. Genel Olarak  77
2. Emsal Kararlar  79
C. Meşru Beklenti  88
1. Genel Olarak  88
2. Her Türlü Beklentinin Ek Protokolün 1. Maddesi Uyarınca Meşru Beklenti Sayılamayacağına Dair  91
3. AİHS’de Yer Alan Diğer Maddeler Açısından Meşru Beklenti Sayılan Durumlar  94
a. Sözleşmenin 8. Maddesinde Belirtilen Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin  94
b. Sözleşmeye Ek 2. No.lu Protokolünde Belirtilen Eğitim Hakkına İlişkin  95
c. Sözleşmenin 6. Maddesinde Belirtilen Adil Yargılanma Hakkına İlişkin  96
d. Sözleşmenin 8. Maddesindeki Hak İle Birlikte Sözleşmenin 10. Maddesinde Belirtilen İfade Özgürlüğünün Birlikte İhlaline İlişkin  101
e. Sözleşmenin 14. Maddesinde Belirtilen Ayrımcılık Yasağına İlişkin  102
4. Meşru Beklentinin Tespitinde Başvurulan Temel İlkeler  103
a. Hukuki Güvenlik İlkesi  104
b. Dürüst Davranma Yükümlülüğü  107
c. Özenli Davranma Yükümlülüğü  108
V. AİHS’E EK PROTOKOL 1. MADDESİ UYARINCA MÜLKİYET HAKKININ KONUSU  111
A. Genel Olarak  111
B. AİHM İçtihatları Uyarınca Bir Şeyin Mülk Sayılabilmesi İçin Gerekli Temel Koşullar  115
1. İktisadi Bir Değere Sahip Olma Koşulu  116
2. Hukuka Uygunluk Koşulu  116
3. Maruz Kalınan Zararın Az Olmaması Koşulu  117
4. Özel Mülkiyete Elverişli Olma Koşulu  120
C. AİHS'e Ek Protokolün 1. Maddesi Bağlamında AİHM İçtihatları Uyarınca Mülkiyet Türleri  122
1. Taşınmazlar  122
2. Taşınırlar  125
a. Taşıtlar  125
aa. Arabalar  125
bb. Gemiler  131
cc. Uçaklar  132
b. Para ve Diğer Kıymetli Mallar  133
c. Altın ve Gümüş Sikkeler  133
d. Vergiler, Para Cezaları, Diğer Katkılar  136
e. Şirket Hisseleri  141
f. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  143
aa. Telif Hakkı  145
bb. Marka  147
cc. Patent  151
g. Hayvanlar  153
h. Bitkiler  156
i. Müşteri Çevresi  157
j. Taşınır Kültür Varlıkları  165
k. İmar Planlarına Dayanan Meşru Beklentilere İlişkin Mülkiyet Hakkı  169
l. Sosyal Güvenlik Pozisyonlarından ve Gelirlerinden Kaynaklanan Başvurular  170
m. Ruhsatlar  175
n. Miras Hakkı  178
o. Ek Protokolün 1. Maddesinde Belirtilen Mülkiyet Hakkının İhlalini Teşkil Eden Diğer Örnek Kategoriler  181
aa. Devlet Tarafından Çıkarılan “Belli Bir Dönemde Yapılmış Olan Sözleşme ve Tahkim Kurulu Kararlarının Uygulanmayacağına Dair” Yasa Dolayısıyla Mülkiyet Hakkı ve İhlali  181
bb. Gemi Kazasından Dolayı Devletin Tazminat Ödeme Yükümlülüğünün Yine Devlet Tasarrufu İle İptali Sebebiyle Oluşan Mülkiyet Hakkı ve İhlali  184
cc. Garson Servis Ücretinden (Bahşişinden) Kaynaklanan Mülkiyet Hakkı ve İhlali  185
dd. Kira Sözleşmesine Dayalı Olarak Belirli Tipte Balıkçılık Yapma Hakkından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı ve İhlali  186
ee. İşletmeye Dair Haklardan Kaynaklı Mülkiyet Hakkı ve İhlali  187
VI. AİHS SİSTEMİNDE MÜLKİYET HAKKI KORUMASINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER  187
A. Gerçek Kişiler  188
1. Çocuğun Mülkiyet Hakkının Korunması  188
2. Cenin’in Mülkiyet Hakkının Korunma Durumu  190
3. Yabancıların Mülkiyet Haklarının Ek Protokolün 1. Maddesinin Korumasından Yararlanması ve Konu Hakkındaki AİHM İçtihadı  191
B. Ek Protokolün 1. Maddesi Uyarınca Malik Olabilme Kriterleri  194
1. Başvurucu İç Hukukta Da Malik Statüsüne Sahip Olmalıdır  194
2. Müdahaleden Kaynaklı Bir Zarar Görme/Mağdurluk Durumu Söz Konusu Olmalıdır  195
3. Mağdur Statüsünün Kabulü İçin Başvurucu Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş Olmalıdır  198
C. Devletlerin Yapmış Olduğu Başvurulara İlişkin Mağduriyet Durumu  199
D. Tüzel Kişiler  200
1. Kamu Tüzel Kişileri AİHM’e Başvuru Yapabilir Mi?  201
2. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Başvurucu Sıfatı  203
a. Kiliseler ve Manastırlar  203
b. Vakıflar ve Dernekler  205
c. Anonim Şirketler  206
d. Limited Şirketler  207
e. Kooperatifler  209
f. Bankalar  209
g. Holdingler  210
h. Siyasi Partiler  210
i. Spor Kulüpleri  211
VII. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI BAĞLAMINDA DEVLETLERİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLERİ  212
A. Pozitif Yükümlülük Kavramına Dair Tanımlamalar ve AİHM’in Değerlendirmeleri  214
B. Devletlerin Ekonomik Kaynaklarının Yetersizliği Pozitif Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Açısından Haklı Bir Gerekçe Midir?  218
C. Pozitif Yükümlülükler Açısından Devletlerin Takdir Yetkisi  224
D. Pozitif Yükümlülüklerin AİHS’de Yer Alan Diğer Haklar Açısından Görünümleri  226
E. Mülkiyet Hakkı Konusunda Devletlerin Pozitif Yükümlülüklerine Örnekler  231
1. Paranın Değer Kaybetmesini Önleme Yükümlülüğü  231
2. Kişilerin Mülkünden Yararlanmasını Temin Etme Yükümlülüğü  233
3. Mülkü Elinden Alınan Kişiye Tazminat Ödeme Yükümlülüğü  234
4. Kesinleşmiş Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü  236
VIII. AİHM’İN MÜDAHALELERİ İNCELEME YÖNTEMİ: ÜÇ KURAL PRENSİBİ  242
A. Birinci Kural: Mal ve Mülkün Dokunulmazlığı İlkesinin İhlali  248
B. İkinci Kural: Mal ve Mülkten Yoksun Bırakma  252
1. İkinci Kuralda Belirtilen Mülkten Yoksun Bırakılmaya Örnek Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önüne Gelen Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Kaynaklı Başvurular  254
a. Kamulaştırmaya İlişkin Mülkiyet Hakkı İhlali İddiaları  254
aa. Kamulaştırma Kanununun 38. Maddesinden Doğan Mülkiyet Hakkı İhlalleri ve Söz Konusu Maddenin İptali Sonrasındaki Durum  254
bb. Kamulaştırma'da Yeterli Tazminat Ödenmeden Mülkten Yoksun Bırakma  256
cc. Ek Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesi  264
b. Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Mülkiyet Hakkı İhlali İddiaları  266
aa. İdarenin Kamulaştırmasız El Atma Eylemine Dair Yargıtay İçtihatları  266
bb. Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Örnek AİHM Kararları  271
c. Kamulaştırma Benzeri Bir Müdahale: Millileştirme  272
aa. AİHM’e Taşınan Millileştirme Uygulamalarından Kaynaklı İhlal İddialarına Örnekler  272
C. Üçüncü Kural: Mal ve Mülkün Kullanımının Kontrol Edilmesi  274
1. Mallara El Konulması ve Malların Müsadere Edilmesi  274
a. Mallara El Konulması  274
b. Malların Müsadere Edilmesi  278
2. İmar Hukuku Kapsamındaki Müdahaleler  283
3. Kira Kontrolleri Şeklindeki Müdahaleler  284
4. Ruhsat İptali Şeklindeki Müdahaleler  285
5. İflas Eden Tacirin İflas Masasına Dahil Mallar Üzerindeki Haklarının Yasaklanması Şeklindeki Müdahale  286
6. Vergi Hukukuna Dayalı Müdahaleler  286
IX. ORANTISALLIK  288
A. Orantısallık İlkesine İlişkin AİHM İçtihadı  291
B. AİHM Önüne Gelen Uyuşmazlıklarda Müdahalenin Orantılı Olup Olmadığı Belirlenirken Sorulması Gereken Sorular  296
1. Müdahalenin Ağırlığı ve Mülke Etkisi Ne Kadardır?  296
2. İdarenin İşlem ve Eylemleri Tutarlılık Arz Etmekte Midir?  301
3. Başvurucu Özenli Davranma Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş Midir?  302
4. Mülkünden Mahrum Bırakılan Kişiye Tazminat Ödenmiş Midir?  304
X. MÜLKİYET HAKKINA YAPILACAK MÜDAHALELERİN MEŞRU SAYILABİLMESİ İÇİN MÜDAHALELERDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR  311
A. Hukuk Tarafından Öngörülme  312
1. Hukuk Tarafından Öngörülme Kavramına Genel Bakış  312
a. Hukukilik Prensibinin Sağlanması İçin Gerekli Alt Koşullar  318
aa. Ulaşılabilirlik Koşulu  318
b. Öngörülebilirlik Koşulu  320
B. İdarenin ve Yargı Organlarının Vermiş Oldukları Kararların Keyfi Olmaması Koşulu  323
C. Aynı Uyuşmazlıklara Dair Yeknesak Kararların Alınması Koşulu  324
D. Yargı Kararlarının Uygulanması Koşulu  325
E. Uluslararası Hukukun Genel İlkelerine Uygun Olma Koşulu  327
XI. KAMU YARARI  327
A. Türk Yüksek Mahkeme Kararlarında Kamu Yararı  329
B. Devletlerin Kamu Yararı Konusundaki Takdir Hakkı  331
C. Devletlere Verilen Takdir Yetkisinin Aşılması  334
D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Uyarınca Kamu Yararı Sayılan Durumlar  335
1. Sosyal ve Ekonomik Hayatı Düzenleyici Genel Tedbirler  335
2. Genel Ahlakın Korunması Amacı  337
3. Suçu Önleme Amacı  338
4. Vergi, Benzer Katkılar ve Kamu Görevi Niteliğindeki Zorunlu Çalışmaların Yerine Getirilmesi Amacı  339
5. Kamunun Güvenliğini Sağlama Amacı  341
6. Ulusal Savunma Amacı  342
7. Çevrenin Korunması Amacı  343
8. Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması Amacı  346
XII. MÜLKİYET HAKKININ ADİL YARGILANMA HAKKI İLE İLİŞKİSİ  348
A. Genel Olarak  348
B. Mülkiyet Hakkı İle Birlikte Adil Yargılanma Hakkının İhlalini İçeren Durumlara Örnekler  350
1. Adil Yargılanma Hakkının Şartlarından Biri Olan Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali  350
2. Yargı Kararlarına Uyulması  352
3. Kesinleşmiş Kararların Üst Yargı Organının Kararı İle Bozulması  353
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK AİHM'İN
MÜLKİYET HAKKINA DAİR İHLAL KARARLARI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM
I. ORMANLAR ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKI UYUŞMAZLIKLARI  357
A. Ormanların Mülkiyet Hakkına Dair Uyuşmazlıklarda AİHM'in Görüşü  358
B. Ormanların Mülkiyet Hakkına İlişkin Uyuşmazlıklar ve AİHM Kararları  360
II. KIYILARDA MÜLKİYET SORUNU VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN GÖRÜŞÜ  373
A. Genel Olarak  373
B. Kıyı Şeridinde Kalan Arazilere Dair Mülkiyet Uyuşmazlıkları ve AİHM Önüne Gelen Örnek Başvurular  375
A. Başvuranlar Aleyhinde Alanya Asliye Hukuk Mahkemesi Önünde Gayrimenkulün Tapu Sicil Kaydının İptali İçin Başlatılan Usul İşlemleri  380
B. Alanya Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Tazminat İçin Başlatılan Usul İşlemleri  381
III. AZINLIK VAKIFLARININ TAŞINMAZ EDİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR  384
A. Genel Olarak  384
B. Azınlık Vakıflarının Taşınmaz Edinmesine İlişkin AİHM'e Yapılan Mülkiyet Hakkı Bağlamındaki Başvurulara Dair Örnekler  386
IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE PARTİ KAPATMA DAVALARI  403
A. Değerlendirme  405
B. Siyasi Partiler İle Bağlantılı Mülkiyet Hakkı İhlalleri  406
V. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN OLARAK AİHM’E YAPILAN BAŞVURULAR  409
A. Kamulaştırma Bedelinin Yetersizliğine Dair Başvurular  420
B. Ek Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Kaynaklı Başvuru Örnekleri  430
C. Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiş Olan 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 38. Maddesinin İptali Öncesindeki Uygulamadan Kaynaklanan Başvurular  434
D. Kamulaştırma İşlemlerindeki Usulsüzlüklerden Kaynaklanan Başvurular  438
VI. KESİN HÜKMÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNE DAYALI BAŞVURULAR  446
VII. KAMU YARARI GEREKÇESİ İLE TAŞINMAZDAN MAHRUM BIRAKMA  457
VIII. KAMU SAĞLIĞI NEDENİYLE MÜLKTEN MAHRUM BIRAKILMA  458
IX. KÜLTÜREL MİRASI KORUMAYA DAİR KAMU YARARI SEBEBİYLE MÜLKTEN MAHRUM BIRAKMA  463
X. EK PROTOKOLÜN 1. MADDESİ İLE İLGİLİ OLARAK YÜKSEK MAHKEME MASRAFLARININ ÖDENMESİNİN TALEP EDİLMESİ SONUCU YAPILAN BAŞVURULAR  471
XI. BOŞANMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MÜLGA MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN MAĞDURİYET İDDİALARI  479
XII. MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARA DAİR BAŞVURULAR  484
XIII. TAPU KANUNU’NUN 35. MADDESİNİN ULUSAL MAHKEMELERCE YORUMLANMA VE UYGULANMA ŞEKLİ NEDENİYLE AİHM ÖNÜNE GELEN BAŞVURULAR  485
XIV. VERASET İLAMININ İPTALİ  490
XV. DEVLETİN KİŞİLERİN MÜLKİYET HAKKINA GELECEK ZARARLARI ÖNLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIKTAN DOLAYI YAPILAN BAŞVURULAR  505
XVI. ALTIN İŞLEME TESİSİNDE SİYANÜR KULLANILMASI DOLAYISIYLA BAŞVURUCULARIN ARAZİLERİNİN OLUMSUZ OLARAK ETKİLENMESİ HAKKINDA  506
XVII. EL KOYMA VE MÜSADERE KONULU BAŞVURULAR  509
A. Genel Olarak  509
B. El Koyma  522
C. Taşınır ve Taşınmazlara Birlikte El Konulması Sonucu Yapılan Başvurular  525
XVIII. BELEDİYE MALLARININ HACZEDİLEMEMESİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN İHLALLERE İLİŞKİN BAŞVURULAR  548
XIX. DERNEKLERLE İLGİLİ AİHM ÖNÜNE GELEN UYUŞMAZLIKLAR  551
XX. AİHM ÖNÜNE GELEN KOOPERATİFLER İLE İLGİLİ BAŞVURULAR  555
XXI. SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDAN KAYNAKLANAN BAŞVURULAR  559
XXII. TAŞINMAZIN BULUNDUĞU SEMTİN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN BAŞVURULAR  566
Üçüncü Bölüm
ANAYASA MAHKEMESİNE
MÜLKİYET HAKKI KONUSUNDA
YAPILAN BİREYSEL BAŞVURULAR
I. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  574
A. Anayasa Mahkemesi Ancak 23.09.2012 Tarihinden Sonra Kesinleşmiş Olan Karar ve İşlemler Aleyhine Olan Bireysel Başvuruları İncelemektedir  574
B. Anayasa Mahkemesine Yalnızca Anayasamızda ve AİHS’de Yer Alan Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlali Sebebiyle Bireysel Başvuruda Bulunulabilmektedir  575
C. Anayasa Mahkemesine Yalnızca Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesinden Sonra Başvurulabilmektedir  587
D. Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurunun Konusu Bir Kamu Gücü Tarafından Yapılan İhlal Olmalıdır  590
E. Yasama İşlemleri İle Düzenleyici İdari İşlemler ve Anayasanın Yargı Denetimi Dışında Bıraktığı İşlemler Aleyhine Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Bulunulamamaktadır  591
II. MÜLKİYET HAKKINA DAİR ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURULARIN ŞARTLARI  592
A. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruyu Ancak Hakkı Doğrudan Etkilenen Kişiler Yapabilmektedir  592
B. Kamu Tüzel Kişileri Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Bulunamazlar  595
C. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Harca Tabi Olup Doğrudan ya da Mahkemeler veya Yurt Dışı Temsilcilikler Vasıtasıyla Yapılabilir  598
D. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Yerine Getirilmesi Gereken Usuli Şartlar  600
1. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Süresi  601
2. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Usulü  603
E. Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları  606
F. Anayasa Mahkemesi Önüne Gelen Başvuruların Esas Yönünden İncelenmesi  608
G. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurulara İlişkin Pilot Kararlar Verebilmektedir  610
H. Anayasa Mahkemesi Keyfilik Yahut Açık Bir Takdir Hatası Bulunmaması Durumunda Yerel Mahkeme Kararlarına Saygı Duymaktadır  611
İ. Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurularda Esas İncelemenin Sonuçlanması  612
J. Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurulara İlişkin Kararları Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Dahi Teşkil Edebilmektedir  614
III. MÜLKİYET HAKKI KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILMIŞ OLAN BAŞVURULARA ÖRNEKLER  615
A. Kesinleşmiş Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesinden Kaynaklı Başvurular  615
B. Yasal Düzenlemeler Uyarınca Kişilerin Belediyelerden Alacaklarını Tahsil Edememesinden Kaynaklı Başvurular  619
C. Vergi Hukukuna Dayalı Uyuşmazlıklardan Kaynaklı Başvurular  624
1. Fazla Alınan Verginin Mahkeme Kararı İle Faiz İşletilmeden Geri Verilmesi  624
2. Vergi Borcu Nedeniyle Haciz İşlemi Uygulanmasına Dayalı Başvurular  626
D. Kamulaştırma Uygulamalarından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı İhlali İddiaları  628
1. Kamulaştırılan Taşınmaza Düşük Bedel Takdir Edilmesi  628
2. Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İçin Açılan Davanın Uzun Sürmesi ve Aradan Geçen Zaman İçin Alacağa Faiz İşletilmemesi  630
3. Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Uyuşmazlıklardan Kaynaklı Başvurular  633
4. Kamulaştırmasız El Atma Sonrasındaki Uyuşmazlığa İlişkin Yargılamanın Uzun Sürmesi Nedeniyle Taşınmazı Kullanamama  636
E. Taşınmazların Sit Alanı İlan Edilmesinden Kaynaklı Başvurular  636
F. Kişilerin Sahibi Olduğu Taşınmazların Orman Vasfında Olduğu Gerekçesi İle Hazineye Devredilmesinden Kaynaklı Başvurular  641
G. Taşınmazların Kıyı Şeridinde Bulunduğunun Tespiti İle Tapularının İptal Edilerek Hazineye Geçirilmesinden Kaynaklı Başvurular  649
H. Diğer Bireysel Başvuru Konularına Örnekler  651
1. Devlet Memurluğundan Çıkarılma  651
2. Araç Müsaderesi  651
3. Kadastro Tespitine İtiraz Davasının Uzun Sürmesi  654
4. Maden Ruhsatı Başvurusunun Reddi  654
5. Emekliliğe Esas Ek Göstergenin Olması Gerekenden Düşük Belirlenmesi  655
6. Yüksek ve Düşük Miktarlarda Prim Ödeyenlerin Aynı Emekli Aylığını Almak Durumunda Kalması  655
7. Emekli İkramiyesinin Eski Katsayılar Üzerinden Hesaplanması  656
8. Yaş Haddinden Emekli Edilme İşleminin İptali İçin Açılan Davanın Reddi  656
Kitapta Kullanılan Kararlar  659
Kaynakça  683
Kavramlar Dizini  699
 


Remzi Özmen
Ocak 2019
13.50 TL
Sepete Ekle
Haluk Nami Nomer ...
Ocak 2019
65.00 TL
Sepete Ekle
Sinan Sami Akkurt ...
Ocak 2019
162.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Ocak 2019
19.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar Cetveli  19
Giriş  21
Birinci Bölüm
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE
MÜLKİYET HAKKI
I. GENEL OLARAK AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN YAPISI VE ÖNEMİ  23
A. Genel Olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  23
B. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Yapısı ve Önemi  26
II. GENEL OLARAK MÜLKİYET HAKKI  31
A. Mülkiyet Hakkı Nasıl Tanımlanabilir?  32
B. Mülkiyet Hakkı Bir İnsan Hakkı Mıdır?  34
C. Türk Hukuk Mevzuatımızda Mülkiyet Hakkı  35
D. Yargıtay Kararlarında AİHS Uyarınca Mülkiyet Hakkının Yansımaları  39
E. Danıştay Kararlarında AİHS Uyarınca Mülkiyet Hakkı  47
F. Anayasa Mahkemesi Kararlarında AİHS Uyarınca Mülkiyet Hakkının Yansımaları  50
III. GENEL OLARAK AİHS'DE MÜLKİYET HAKKI  52
A. AİHM’in Kanıt Standardı  56
B. AİHM Bir Temyiz Mercii Değildir  59
C. Mülk ve Mülkiyet Kavramına Dair Açıklamalar  59
IV. MÜLKİYET HAKKI KONUSUNDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN YAKLAŞIMI  63
A. Mülk ve Mülkiyet Hakkının Özerk Anlama Sahip Oluşu  63
1. Genel Olarak  63
2. Emsal Kararlar  64
3. AİHM’in Değerlendirmesi  75
a. AİHS’in Kavramları Özerk Yorumlama Yöntemi Sınırsız Değildir  75
b. Özerk Yorum Prensibi Yalnızca Ek Protokolün 1. Maddesindeki Mülkiyet Hakkına Has Bir Kavram Değildir  76
c. Özerk Yorum Prensibinin Öncesinde AİHM’in Bakış Açısı  77
B. Mevcut Mülk Kuralı  77
1. Genel Olarak  77
2. Emsal Kararlar  79
C. Meşru Beklenti  88
1. Genel Olarak  88
2. Her Türlü Beklentinin Ek Protokolün 1. Maddesi Uyarınca Meşru Beklenti Sayılamayacağına Dair  91
3. AİHS’de Yer Alan Diğer Maddeler Açısından Meşru Beklenti Sayılan Durumlar  94
a. Sözleşmenin 8. Maddesinde Belirtilen Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkına İlişkin  94
b. Sözleşmeye Ek 2. No.lu Protokolünde Belirtilen Eğitim Hakkına İlişkin  95
c. Sözleşmenin 6. Maddesinde Belirtilen Adil Yargılanma Hakkına İlişkin  96
d. Sözleşmenin 8. Maddesindeki Hak İle Birlikte Sözleşmenin 10. Maddesinde Belirtilen İfade Özgürlüğünün Birlikte İhlaline İlişkin  101
e. Sözleşmenin 14. Maddesinde Belirtilen Ayrımcılık Yasağına İlişkin  102
4. Meşru Beklentinin Tespitinde Başvurulan Temel İlkeler  103
a. Hukuki Güvenlik İlkesi  104
b. Dürüst Davranma Yükümlülüğü  107
c. Özenli Davranma Yükümlülüğü  108
V. AİHS’E EK PROTOKOL 1. MADDESİ UYARINCA MÜLKİYET HAKKININ KONUSU  111
A. Genel Olarak  111
B. AİHM İçtihatları Uyarınca Bir Şeyin Mülk Sayılabilmesi İçin Gerekli Temel Koşullar  115
1. İktisadi Bir Değere Sahip Olma Koşulu  116
2. Hukuka Uygunluk Koşulu  116
3. Maruz Kalınan Zararın Az Olmaması Koşulu  117
4. Özel Mülkiyete Elverişli Olma Koşulu  120
C. AİHS'e Ek Protokolün 1. Maddesi Bağlamında AİHM İçtihatları Uyarınca Mülkiyet Türleri  122
1. Taşınmazlar  122
2. Taşınırlar  125
a. Taşıtlar  125
aa. Arabalar  125
bb. Gemiler  131
cc. Uçaklar  132
b. Para ve Diğer Kıymetli Mallar  133
c. Altın ve Gümüş Sikkeler  133
d. Vergiler, Para Cezaları, Diğer Katkılar  136
e. Şirket Hisseleri  141
f. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları  143
aa. Telif Hakkı  145
bb. Marka  147
cc. Patent  151
g. Hayvanlar  153
h. Bitkiler  156
i. Müşteri Çevresi  157
j. Taşınır Kültür Varlıkları  165
k. İmar Planlarına Dayanan Meşru Beklentilere İlişkin Mülkiyet Hakkı  169
l. Sosyal Güvenlik Pozisyonlarından ve Gelirlerinden Kaynaklanan Başvurular  170
m. Ruhsatlar  175
n. Miras Hakkı  178
o. Ek Protokolün 1. Maddesinde Belirtilen Mülkiyet Hakkının İhlalini Teşkil Eden Diğer Örnek Kategoriler  181
aa. Devlet Tarafından Çıkarılan “Belli Bir Dönemde Yapılmış Olan Sözleşme ve Tahkim Kurulu Kararlarının Uygulanmayacağına Dair” Yasa Dolayısıyla Mülkiyet Hakkı ve İhlali  181
bb. Gemi Kazasından Dolayı Devletin Tazminat Ödeme Yükümlülüğünün Yine Devlet Tasarrufu İle İptali Sebebiyle Oluşan Mülkiyet Hakkı ve İhlali  184
cc. Garson Servis Ücretinden (Bahşişinden) Kaynaklanan Mülkiyet Hakkı ve İhlali  185
dd. Kira Sözleşmesine Dayalı Olarak Belirli Tipte Balıkçılık Yapma Hakkından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı ve İhlali  186
ee. İşletmeye Dair Haklardan Kaynaklı Mülkiyet Hakkı ve İhlali  187
VI. AİHS SİSTEMİNDE MÜLKİYET HAKKI KORUMASINDAN YARARLANABİLECEK KİŞİLER  187
A. Gerçek Kişiler  188
1. Çocuğun Mülkiyet Hakkının Korunması  188
2. Cenin’in Mülkiyet Hakkının Korunma Durumu  190
3. Yabancıların Mülkiyet Haklarının Ek Protokolün 1. Maddesinin Korumasından Yararlanması ve Konu Hakkındaki AİHM İçtihadı  191
B. Ek Protokolün 1. Maddesi Uyarınca Malik Olabilme Kriterleri  194
1. Başvurucu İç Hukukta Da Malik Statüsüne Sahip Olmalıdır  194
2. Müdahaleden Kaynaklı Bir Zarar Görme/Mağdurluk Durumu Söz Konusu Olmalıdır  195
3. Mağdur Statüsünün Kabulü İçin Başvurucu Özen Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş Olmalıdır  198
C. Devletlerin Yapmış Olduğu Başvurulara İlişkin Mağduriyet Durumu  199
D. Tüzel Kişiler  200
1. Kamu Tüzel Kişileri AİHM’e Başvuru Yapabilir Mi?  201
2. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Başvurucu Sıfatı  203
a. Kiliseler ve Manastırlar  203
b. Vakıflar ve Dernekler  205
c. Anonim Şirketler  206
d. Limited Şirketler  207
e. Kooperatifler  209
f. Bankalar  209
g. Holdingler  210
h. Siyasi Partiler  210
i. Spor Kulüpleri  211
VII. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI BAĞLAMINDA DEVLETLERİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLERİ  212
A. Pozitif Yükümlülük Kavramına Dair Tanımlamalar ve AİHM’in Değerlendirmeleri  214
B. Devletlerin Ekonomik Kaynaklarının Yetersizliği Pozitif Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Açısından Haklı Bir Gerekçe Midir?  218
C. Pozitif Yükümlülükler Açısından Devletlerin Takdir Yetkisi  224
D. Pozitif Yükümlülüklerin AİHS’de Yer Alan Diğer Haklar Açısından Görünümleri  226
E. Mülkiyet Hakkı Konusunda Devletlerin Pozitif Yükümlülüklerine Örnekler  231
1. Paranın Değer Kaybetmesini Önleme Yükümlülüğü  231
2. Kişilerin Mülkünden Yararlanmasını Temin Etme Yükümlülüğü  233
3. Mülkü Elinden Alınan Kişiye Tazminat Ödeme Yükümlülüğü  234
4. Kesinleşmiş Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü  236
VIII. AİHM’İN MÜDAHALELERİ İNCELEME YÖNTEMİ: ÜÇ KURAL PRENSİBİ  242
A. Birinci Kural: Mal ve Mülkün Dokunulmazlığı İlkesinin İhlali  248
B. İkinci Kural: Mal ve Mülkten Yoksun Bırakma  252
1. İkinci Kuralda Belirtilen Mülkten Yoksun Bırakılmaya Örnek Olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önüne Gelen Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma Kaynaklı Başvurular  254
a. Kamulaştırmaya İlişkin Mülkiyet Hakkı İhlali İddiaları  254
aa. Kamulaştırma Kanununun 38. Maddesinden Doğan Mülkiyet Hakkı İhlalleri ve Söz Konusu Maddenin İptali Sonrasındaki Durum  254
bb. Kamulaştırma'da Yeterli Tazminat Ödenmeden Mülkten Yoksun Bırakma  256
cc. Ek Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesi  264
b. Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Mülkiyet Hakkı İhlali İddiaları  266
aa. İdarenin Kamulaştırmasız El Atma Eylemine Dair Yargıtay İçtihatları  266
bb. Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Örnek AİHM Kararları  271
c. Kamulaştırma Benzeri Bir Müdahale: Millileştirme  272
aa. AİHM’e Taşınan Millileştirme Uygulamalarından Kaynaklı İhlal İddialarına Örnekler  272
C. Üçüncü Kural: Mal ve Mülkün Kullanımının Kontrol Edilmesi  274
1. Mallara El Konulması ve Malların Müsadere Edilmesi  274
a. Mallara El Konulması  274
b. Malların Müsadere Edilmesi  278
2. İmar Hukuku Kapsamındaki Müdahaleler  283
3. Kira Kontrolleri Şeklindeki Müdahaleler  284
4. Ruhsat İptali Şeklindeki Müdahaleler  285
5. İflas Eden Tacirin İflas Masasına Dahil Mallar Üzerindeki Haklarının Yasaklanması Şeklindeki Müdahale  286
6. Vergi Hukukuna Dayalı Müdahaleler  286
IX. ORANTISALLIK  288
A. Orantısallık İlkesine İlişkin AİHM İçtihadı  291
B. AİHM Önüne Gelen Uyuşmazlıklarda Müdahalenin Orantılı Olup Olmadığı Belirlenirken Sorulması Gereken Sorular  296
1. Müdahalenin Ağırlığı ve Mülke Etkisi Ne Kadardır?  296
2. İdarenin İşlem ve Eylemleri Tutarlılık Arz Etmekte Midir?  301
3. Başvurucu Özenli Davranma Yükümlülüğünü Yerine Getirmiş Midir?  302
4. Mülkünden Mahrum Bırakılan Kişiye Tazminat Ödenmiş Midir?  304
X. MÜLKİYET HAKKINA YAPILACAK MÜDAHALELERİN MEŞRU SAYILABİLMESİ İÇİN MÜDAHALELERDE BULUNMASI GEREKEN ŞARTLAR  311
A. Hukuk Tarafından Öngörülme  312
1. Hukuk Tarafından Öngörülme Kavramına Genel Bakış  312
a. Hukukilik Prensibinin Sağlanması İçin Gerekli Alt Koşullar  318
aa. Ulaşılabilirlik Koşulu  318
b. Öngörülebilirlik Koşulu  320
B. İdarenin ve Yargı Organlarının Vermiş Oldukları Kararların Keyfi Olmaması Koşulu  323
C. Aynı Uyuşmazlıklara Dair Yeknesak Kararların Alınması Koşulu  324
D. Yargı Kararlarının Uygulanması Koşulu  325
E. Uluslararası Hukukun Genel İlkelerine Uygun Olma Koşulu  327
XI. KAMU YARARI  327
A. Türk Yüksek Mahkeme Kararlarında Kamu Yararı  329
B. Devletlerin Kamu Yararı Konusundaki Takdir Hakkı  331
C. Devletlere Verilen Takdir Yetkisinin Aşılması  334
D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Uyarınca Kamu Yararı Sayılan Durumlar  335
1. Sosyal ve Ekonomik Hayatı Düzenleyici Genel Tedbirler  335
2. Genel Ahlakın Korunması Amacı  337
3. Suçu Önleme Amacı  338
4. Vergi, Benzer Katkılar ve Kamu Görevi Niteliğindeki Zorunlu Çalışmaların Yerine Getirilmesi Amacı  339
5. Kamunun Güvenliğini Sağlama Amacı  341
6. Ulusal Savunma Amacı  342
7. Çevrenin Korunması Amacı  343
8. Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması Amacı  346
XII. MÜLKİYET HAKKININ ADİL YARGILANMA HAKKI İLE İLİŞKİSİ  348
A. Genel Olarak  348
B. Mülkiyet Hakkı İle Birlikte Adil Yargılanma Hakkının İhlalini İçeren Durumlara Örnekler  350
1. Adil Yargılanma Hakkının Şartlarından Biri Olan Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali  350
2. Yargı Kararlarına Uyulması  352
3. Kesinleşmiş Kararların Üst Yargı Organının Kararı İle Bozulması  353
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK AİHM'İN
MÜLKİYET HAKKINA DAİR İHLAL KARARLARI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM
I. ORMANLAR ÜZERİNDEKİ MÜLKİYET HAKKI UYUŞMAZLIKLARI  357
A. Ormanların Mülkiyet Hakkına Dair Uyuşmazlıklarda AİHM'in Görüşü  358
B. Ormanların Mülkiyet Hakkına İlişkin Uyuşmazlıklar ve AİHM Kararları  360
II. KIYILARDA MÜLKİYET SORUNU VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN GÖRÜŞÜ  373
A. Genel Olarak  373
B. Kıyı Şeridinde Kalan Arazilere Dair Mülkiyet Uyuşmazlıkları ve AİHM Önüne Gelen Örnek Başvurular  375
A. Başvuranlar Aleyhinde Alanya Asliye Hukuk Mahkemesi Önünde Gayrimenkulün Tapu Sicil Kaydının İptali İçin Başlatılan Usul İşlemleri  380
B. Alanya Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Tazminat İçin Başlatılan Usul İşlemleri  381
III. AZINLIK VAKIFLARININ TAŞINMAZ EDİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR  384
A. Genel Olarak  384
B. Azınlık Vakıflarının Taşınmaz Edinmesine İlişkin AİHM'e Yapılan Mülkiyet Hakkı Bağlamındaki Başvurulara Dair Örnekler  386
IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE PARTİ KAPATMA DAVALARI  403
A. Değerlendirme  405
B. Siyasi Partiler İle Bağlantılı Mülkiyet Hakkı İhlalleri  406
V. KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN OLARAK AİHM’E YAPILAN BAŞVURULAR  409
A. Kamulaştırma Bedelinin Yetersizliğine Dair Başvurular  420
B. Ek Kamulaştırma Bedelinin Geç Ödenmesinden Kaynaklı Başvuru Örnekleri  430
C. Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiş Olan 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 38. Maddesinin İptali Öncesindeki Uygulamadan Kaynaklanan Başvurular  434
D. Kamulaştırma İşlemlerindeki Usulsüzlüklerden Kaynaklanan Başvurular  438
VI. KESİN HÜKMÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNE DAYALI BAŞVURULAR  446
VII. KAMU YARARI GEREKÇESİ İLE TAŞINMAZDAN MAHRUM BIRAKMA  457
VIII. KAMU SAĞLIĞI NEDENİYLE MÜLKTEN MAHRUM BIRAKILMA  458
IX. KÜLTÜREL MİRASI KORUMAYA DAİR KAMU YARARI SEBEBİYLE MÜLKTEN MAHRUM BIRAKMA  463
X. EK PROTOKOLÜN 1. MADDESİ İLE İLGİLİ OLARAK YÜKSEK MAHKEME MASRAFLARININ ÖDENMESİNİN TALEP EDİLMESİ SONUCU YAPILAN BAŞVURULAR  471
XI. BOŞANMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN MÜLGA MİLLETLER ARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN MAĞDURİYET İDDİALARI  479
XII. MİRAS HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARA DAİR BAŞVURULAR  484
XIII. TAPU KANUNU’NUN 35. MADDESİNİN ULUSAL MAHKEMELERCE YORUMLANMA VE UYGULANMA ŞEKLİ NEDENİYLE AİHM ÖNÜNE GELEN BAŞVURULAR  485
XIV. VERASET İLAMININ İPTALİ  490
XV. DEVLETİN KİŞİLERİN MÜLKİYET HAKKINA GELECEK ZARARLARI ÖNLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIKTAN DOLAYI YAPILAN BAŞVURULAR  505
XVI. ALTIN İŞLEME TESİSİNDE SİYANÜR KULLANILMASI DOLAYISIYLA BAŞVURUCULARIN ARAZİLERİNİN OLUMSUZ OLARAK ETKİLENMESİ HAKKINDA  506
XVII. EL KOYMA VE MÜSADERE KONULU BAŞVURULAR  509
A. Genel Olarak  509
B. El Koyma  522
C. Taşınır ve Taşınmazlara Birlikte El Konulması Sonucu Yapılan Başvurular  525
XVIII. BELEDİYE MALLARININ HACZEDİLEMEMESİ SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN İHLALLERE İLİŞKİN BAŞVURULAR  548
XIX. DERNEKLERLE İLGİLİ AİHM ÖNÜNE GELEN UYUŞMAZLIKLAR  551
XX. AİHM ÖNÜNE GELEN KOOPERATİFLER İLE İLGİLİ BAŞVURULAR  555
XXI. SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDAN KAYNAKLANAN BAŞVURULAR  559
XXII. TAŞINMAZIN BULUNDUĞU SEMTİN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN BAŞVURULAR  566
Üçüncü Bölüm
ANAYASA MAHKEMESİNE
MÜLKİYET HAKKI KONUSUNDA
YAPILAN BİREYSEL BAŞVURULAR
I. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU  574
A. Anayasa Mahkemesi Ancak 23.09.2012 Tarihinden Sonra Kesinleşmiş Olan Karar ve İşlemler Aleyhine Olan Bireysel Başvuruları İncelemektedir  574
B. Anayasa Mahkemesine Yalnızca Anayasamızda ve AİHS’de Yer Alan Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlali Sebebiyle Bireysel Başvuruda Bulunulabilmektedir  575
C. Anayasa Mahkemesine Yalnızca Olağan Kanun Yollarının Tüketilmesinden Sonra Başvurulabilmektedir  587
D. Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurunun Konusu Bir Kamu Gücü Tarafından Yapılan İhlal Olmalıdır  590
E. Yasama İşlemleri İle Düzenleyici İdari İşlemler ve Anayasanın Yargı Denetimi Dışında Bıraktığı İşlemler Aleyhine Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Bulunulamamaktadır  591
II. MÜLKİYET HAKKINA DAİR ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILAN BİREYSEL BAŞVURULARIN ŞARTLARI  592
A. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruyu Ancak Hakkı Doğrudan Etkilenen Kişiler Yapabilmektedir  592
B. Kamu Tüzel Kişileri Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Bulunamazlar  595
C. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Harca Tabi Olup Doğrudan ya da Mahkemeler veya Yurt Dışı Temsilcilikler Vasıtasıyla Yapılabilir  598
D. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Yerine Getirilmesi Gereken Usuli Şartlar  600
1. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Süresi  601
2. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Usulü  603
E. Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirlik Şartları  606
F. Anayasa Mahkemesi Önüne Gelen Başvuruların Esas Yönünden İncelenmesi  608
G. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvurulara İlişkin Pilot Kararlar Verebilmektedir  610
H. Anayasa Mahkemesi Keyfilik Yahut Açık Bir Takdir Hatası Bulunmaması Durumunda Yerel Mahkeme Kararlarına Saygı Duymaktadır  611
İ. Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvurularda Esas İncelemenin Sonuçlanması  612
J. Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurulara İlişkin Kararları Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi Dahi Teşkil Edebilmektedir  614
III. MÜLKİYET HAKKI KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİNE YAPILMIŞ OLAN BAŞVURULARA ÖRNEKLER  615
A. Kesinleşmiş Yargı Kararlarının Yerine Getirilmemesinden Kaynaklı Başvurular  615
B. Yasal Düzenlemeler Uyarınca Kişilerin Belediyelerden Alacaklarını Tahsil Edememesinden Kaynaklı Başvurular  619
C. Vergi Hukukuna Dayalı Uyuşmazlıklardan Kaynaklı Başvurular  624
1. Fazla Alınan Verginin Mahkeme Kararı İle Faiz İşletilmeden Geri Verilmesi  624
2. Vergi Borcu Nedeniyle Haciz İşlemi Uygulanmasına Dayalı Başvurular  626
D. Kamulaştırma Uygulamalarından Kaynaklı Mülkiyet Hakkı İhlali İddiaları  628
1. Kamulaştırılan Taşınmaza Düşük Bedel Takdir Edilmesi  628
2. Kamulaştırma Bedelinin Artırılması İçin Açılan Davanın Uzun Sürmesi ve Aradan Geçen Zaman İçin Alacağa Faiz İşletilmemesi  630
3. Kamulaştırmasız El Atmaya İlişkin Uyuşmazlıklardan Kaynaklı Başvurular  633
4. Kamulaştırmasız El Atma Sonrasındaki Uyuşmazlığa İlişkin Yargılamanın Uzun Sürmesi Nedeniyle Taşınmazı Kullanamama  636
E. Taşınmazların Sit Alanı İlan Edilmesinden Kaynaklı Başvurular  636
F. Kişilerin Sahibi Olduğu Taşınmazların Orman Vasfında Olduğu Gerekçesi İle Hazineye Devredilmesinden Kaynaklı Başvurular  641
G. Taşınmazların Kıyı Şeridinde Bulunduğunun Tespiti İle Tapularının İptal Edilerek Hazineye Geçirilmesinden Kaynaklı Başvurular  649
H. Diğer Bireysel Başvuru Konularına Örnekler  651
1. Devlet Memurluğundan Çıkarılma  651
2. Araç Müsaderesi  651
3. Kadastro Tespitine İtiraz Davasının Uzun Sürmesi  654
4. Maden Ruhsatı Başvurusunun Reddi  654
5. Emekliliğe Esas Ek Göstergenin Olması Gerekenden Düşük Belirlenmesi  655
6. Yüksek ve Düşük Miktarlarda Prim Ödeyenlerin Aynı Emekli Aylığını Almak Durumunda Kalması  655
7. Emekli İkramiyesinin Eski Katsayılar Üzerinden Hesaplanması  656
8. Yaş Haddinden Emekli Edilme İşleminin İptali İçin Açılan Davanın Reddi  656
Kitapta Kullanılan Kararlar  659
Kaynakça  683
Kavramlar Dizini  699
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019