Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Karayolları Trafik Kanununa Göre
Hukukî Sorumluluk, Tazminat, Sigorta ve Rücu Davaları
Haziran 2018 / 9. Baskı / 1463 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 315.00 TL
İndirimli: 199.90 TL (%37)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Trafik kazasına dayalı hukuk davalarında, 2918 sayılı Kanun dışında çok sayıda kanun da uygulanmaktadır. Örneğin, kazada yaralanan kişinin işçi olması halinde İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı, gündeme gelmektedir. Kazada zarar gören kişi yolcu ise Ticaret Kanunundaki taşıma hukuku uygulanmakta, zarara neden olan kişinin sıfatına göre de bazen Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da uygulanmaktadır. Yine, trafik kazaları dolayısıyla en sık gündeme gelen bir konu da sigorta hukukudur. Zarardan kanunen sorumlu olanın tazminatı ödedikten sonra zarar verene açtığı rücu davası da bu konunun içerisindedir. Dolayısıyla trafik kazasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar, çok sayıda hukuk disiplinini ilgilendiren karmaşık hukuki sorunlara yol açabilmektedir.

Bu kitapta, trafik kazalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar konu edinilmiştir. Kitabın hazırlanmasında, borçlar hukukuna ilişkin sorumluluk ve tazminat hukuku ile medeni hukuk ve sigorta hukuku doktrininden yararlanılmış ve Yargıtay uzmanlık dairelerinden 3, 4, 10, 11, 17, 19, 21 gibi hukuk dairelerinin konuları incelenmiştir. Açıklama ve kararlara daha çok yer verilmesi amacıyla, kolay ulaşılabilen ilgili yasa ve yönetmelikler kitaba alınmamıştır.

Dokuzuncu baskıda; mevzuattaki değişiklikler, doktrin ve yeni içtihatlar incelenerek tüm konular güncellenmiş ve çok sayıda yeni karar eklenmiş, benzer nitelikteki eski kararlar çıkartılmıştır.

Konu Başlıkları
Karayolları Trafik Kanunundan Doğan Motorlu Araç İşletenin ve Teşebbüs Sahibinin Hukukî Sorumluluğu
Trafik Kazaları Nedeniyle (Doğrudan) Genel Hükümlere Göre Sorumluluk Halleri
Trafiğe İlişkin Sigortalar ve Güvence Hesabı
Rücu Davaları
Yargıtay Uygulamasında Trafik Kazalarında Kusurun ve Tazminatın Belirlenmesi
Trafik Kazalarından Doğan Davalarda Usule ve Uygulamaya İlişkin Konular
Barkod: 9789750248986
Yayın Tarihi: Haziran 2018
Baskı Sayısı:  9
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1463
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dokuzuncu Basıya Sunuş  5
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDAN
DOĞAN MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN VE
TEŞEBBÜS SAHİBİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU
I. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KONUYA İLİŞKİN KAVRAMLAR  25
A. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  25
1. Genel Olarak Hukuki Sorumluluk ve Kusur Sorumluluğu  25
2. Kusursuz Sorumluluk (Sebep Sorumluluğu)  27
a. Genel Olarak Kusursuz Sorumluluk  27
b. Kusursuz Sorumluluk Halleri  28
aa. Genel Olarak Kusursuz Sorumluluk  28
bb. 6098 Sayılı Borçlar Kanunundaki Kusursuz Sorumluluk Nedenleri  30
aaa. Dikkat ve Özen İlkesinden Doğan Kusursuz Sorumluluk Nedenleri  30
bbb. Hakkaniyet İlkesinden Doğan Kusursuz Sorumluluk Nedeni  31
ccc. Tehlike Sorumluluğundan Doğan Kusursuz Sorumluluk Nedenleri  31
B. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda İşleten Kavramı  33
1. Tanım ve Unsurları  33
2. İşleten Çeşitleri  34
a. Gerçek İşleten  34
aa. Motorlu Araç Sahibi  34
aaa. Araç Sahipliği Sıfatının Kazanılması  34
bbb. Harici Senetle Araca Zilyet Olanların Hukuki Durumu  38
bb. Aracın Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Alıcısı  40
cc. Aracın Uzun Süreli Kiracısı, Ariyet ve Rehin Alanı  40
b. Farazi İşleten  43
c. Ortak İşleten kavramı  45
C. İşletenin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibi Kavramı  45
D. İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kimseler  47
1. Sürücü  47
2. Diğer Yardımcı Kişiler  48
II. KAZAYA NEDEN OLAN ARACIN TRAFİK KAYDINA TEDBİR ŞERHİ VERİLMESİ VE ARACIN MUVAZAALI SATIŞININ İPTALİ  48
A. Kazaya Neden Olan Aracın Trafik Kaydına Tedbir Şerhi Verilmesi (KTK 85/II)  48
1. Kanunî Düzenleme  48
2. Hükmün Amacı ve Hukukî Konusu  49
3. Cumhuriyet Savcısının Şerh Verme Yetki ve Görevi  49
4. Maddenin Uygulama Şartları  50
5. Şerhin Niteliği  51
6. Şerhin Süresi ve Kaldırılması  52
7. Kötü Niyetli Satışlara Karşı Koruma  53
8. Genel Hükümlere Göre Tedbir Kararı Verilmesi  53
Tedbir Uygulamasıyla İlgili Kararlar  54
B. Zarara Neden Olanın Aracının Borçtan Kurtulmak Maksadıyla Muvazaalı Olarak Satılması Nedeniyle Satışın İptali Davası  55
1. Muvazaalı Araç Satışının İptali Davası  55
2. Muvazaalı Satışın İptali Davasıyla İlgili Kararlar  56
III. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE SORUMLULUĞUN GENEL ŞARTLARI  62
A. Zararın Varlığı Şartı  62
1. Zarar Kavramı ve Çeşitleri  62
a. Genel Olarak Zarar Kavramı  62
b. Zarar Çeşitleri  62
aa. Manevi Zarar  62
bb. Maddî Zarar  62
aaa. Kişiye İlişkin Zarar  62
bbb. Şeye (mala) İlişkin Zarar  63
2. Karayolları Trafik Kanunu Kapsamındaki Zararlar  64
3. Genel Hükümlere Tâbi olan Zarar  65
a. Maddi Zararlar  65
b. Manevî Zarar  65
B. Zararın Trafik Kazasından Doğması Şartı  67
1. Genel Olarak Kaza ve Trafik Kazası  67
2. Trafik Kazasının Unsurları  68
a. Kazanın Karayolunda veya Karayolu Sayılan Yerlerde Meydana Gelmesi  68
aa. Karayolu ve tanımı  68
bb. Karayolu Sayılan Yerler  70
cc. Dolaylı Olarak Karayolu Kabul Edilen Yerler  73
dd. Kaza Yerinin Karayolu veya Karayolu Sayılan Yerlerden Olmamasının Hüküm ve Sonuçları  73
b. Kazaya Hareket Halindeki Bir veya Daha Çok Aracın Yol Açması  74
aa. Tek – Araba Kazaları  75
bb. Çok – Birimli Trafik Kazaları  75
c. Olay Sonucu Kişiye veya Eşyaya İlişkin Bir Zarar Doğmalıdır  75
C. Kaza ve Zarara Motorlu Bir Aracın Neden Olması Şartı  75
D. Uygun İlliyet Bağı Bulunması Şartı  76
IV. MOTORLU ARACIN “İŞLETİLMESİ” SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARAR NEDENİYLE SORUMLULUK (KTK 85/I)  77
A. Sorumluluğun Hukukî Niteliği  77
B. İşletme Kavramı  78
1. Genel Olarak  78
2. Aracın Hareket Halinde Olup Olmamasına Göre İşletme Kavramı  80
a. Hareket Halindeki Araçlarda İşletme Kavramı  80
b. Duran Araçlarda İşletme Kavramı  80
C. KTK 85/I. Maddeye Göre Sorumluluğun Şartları  82
İlgili Kararlar (İşleten Kavramı – Sorumluluğun Şartları)  82
V. İŞLETİLME HALİNDE OLMAYAN MOTORLU ARACIN NEDEN OLDUĞU ZARARDAN SORUMLULUK (KTK 85/III)  154
A. Sorumluluğun Hukukî Niteliği  154
B. KTK 85/III. Maddeye Göre Sorumluluğun Şartları  155
1. Sorumluluğun Genel Şartları  155
2. Sorumluluğun Özel Şartları  156
İlgili Kararlar  158
VI. KAZADAN SONRA YAPILAN YARDIM ÇALIŞMALARINDA YARDIM EDENİN MARUZ KALDIĞI ZARARDAN DOLAYI SORUMLULUK (KTK 85/IV)  166
VII. İŞLETENİN, ARACIN SÜRÜCÜSÜ VEYA YARDIMCI KİŞİLERİN KUSURLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU (KTK 85/V)  168
İlgili Kararlar  169
VIII. İŞLETENİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI  174
A. Genel Kurtuluş Nedeni; Mücbir Sebep veya Ağır Kusur (KTK M. 86/1)  174
1. Genel Olarak  174
2. Sorumluluktan Kurtulma Şartları  174
B. Özel Kurtuluş Nedeni; Aracın Çalınması veya Gaspedilmesi (KTK M. 107)  180
İlgili Kararlar (M. 86/I)  180
IX. İŞLETENİN SORUMLULUĞUNUN AZALTILMASI  185
A. Zarar Görenin Kusuru Nedeniyle İşletenin Sorumluluğunun Azaltılması (KTK 86/II)  185
Zarar Görenin (Müterafik) Kusuruna İlişkin Kararlar  186
B. Hatır Taşıması veya Aracın Hatır için Verilmesi Nedeniyle Sorumluluğun Azaltılması (KTK 87/I)  192
1. Genel Olarak Hatır Taşıması ve Sonuçları  192
2. Hatır Taşımasında İndirimin Miktarı  195
3. Motorlu Aracın Maliki ile İşleteni Arasındaki Sorumluluk  195
4. Araçta Taşınan Eşya Nedeniyle Sorumluluk  195
5. Hatır Taşımasında Genel Hükümlerin Uygulanmasının Sonuçları  196
Hatır Taşıması ile İlgili Kararlar  196
X. BİRDEN FAZLA ZARAR VERENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE VE BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU (KTK m. 88)  210
A. Üçüncü Kişiye Karşı (Müteselsil) Sorumluluk  210
B. Birbirlerine Karşı Sorumlulukları  211
C. Borçlar Kanunu’na Göre Müteselsil (Zincirleme/Dayanışmalı) Sorumluluk  213
1. 818 sayılı Mülga Borçlar Kanununda Müteselsil Sorumluluk  213
a. Genel olarak  213
b. Tam teselsül (818 s. BK m.50)  213
aa. Tam Teselsülde Sorumluluğun Şartları  213
aaa. Kişiye İlişkin Şartlar  214
bbb. Eyleme İlişkin Şartlar  214
ccc. Zarara İlişkin Şart  215
bb. Tam Teselsülün Sonuçları  215
c. Eksik Teselsül (BK 51)  217
aa. Eksik Teselsülde Sorumluluğun Şartları  217
bb. Eksik Teselsülün Sonuçları  218
d. Müteselsil Sorumlunun Rücu Hakkı  218
aa. Genel Olarak  218
bb. Tam Teselsülde Rücu  219
Tam Teselsüldeki Rücuda Zamanaşımı  219
cc. Eksik Teselsülde Rücu  220
Eksik Teselsüldeki Rücuda Zamanaşımı  222
2. 6098 Sayılı Borçlar Kanununda Müteselsil Sorumluluk  222
a. Genel olarak  222
b. Müteselsil sorumluluğun hukuki sonuçları  223
c. Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkı  224
Müteselsil Sorumlulukla İlgili Kararlar  225
XI. BİRDEN ÇOK İŞLETENİN BİRBİRLERİNE VERDİKLERİ ZARARDAN DOLAYI SORUMLULUKLARI (KTK m. 89)  242
A. Genel Olarak  242
B. Kişiye İlişkin Zarardan Sorumluluk  243
C. Şeye (Eşyaya) İlişkin Zarardan Sorumluluk  243
D. İşletenlerin Birbirlerine Karşı Müteselsil Sorumlulukları  244
XII. MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNATIN BİÇİM VE KAPSAMI (KTK m. 90)  244
XIII. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA SORUMLULUĞA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR  245
A. Motorlu Araçların Römorkları ve Çekicilerle İlgili Sorumluluk (KTK 102)  245
1. Madde Metni ve Tanımlar  245
2. Çekicinin Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk  246
3. Römorkun (Yarı Römork ya da Karavanın) Neden Olduğu Zarardan Dolayı Sorumluluk  246
4. Çekilen Aracın Neden Olduğu Zarardan Dolayı Sorumluluk  247
İlgili Kararlar  247
B. Motorsuz Taşıtlar ile Motorlu Bisiklet Sürücülerinin Sorumluluğu (KTK M. 103)  250
1. Madde Metni ve Tanımlar  250
2. Maddenin Kapsamı  250
İlgili Kararlar  251
C. Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanların Sorumluluğu (KTK m. 104)  256
1. Madde Metni  256
2. Genel Olarak  257
3. Sorumluluğun Şartları  258
İlgili Kararlar  260
D. Yarışlarla İlgili Sorumluluk (KTK M. 105)  273
1. Madde Metni  273
2. Yarışçılarda, Onlarla Birlikte Araçta Bulunanlarda ve Araçlarında Meydana Gelen Zarar Nedeniyle Sorumluluk (KTK 105/2)  274
3. Üçüncü Kişilerin Uğrayacağı Zarardan Dolayı Sorumluluk (KTK 105/1)  274
4. Sigortanın Sorumluluğu  275
İlgili Yargıtay Kararları  275
E. Devlete ve Kamu Kuruluşlarına Ait Araçlardan Dolayı Sorumluluk (KTK M. 106)  277
1. Devletin İşleten Olarak Sorumluluğu  277
a. Motorlu Araç İşleteni ve Sahibi Olarak Sorumluluk  277
b. Devlet Demiryollarının Sorumluluğu  278
2. Devletin İdarî Eylem ve İşlemlerinden Dolayı Sorumluluğu  280
a. Genel Olarak  280
b. Karayolu yapım ve bakımı nedeni ile verilen zararlar  281
c. Kişisel Kusur Nedeniyle Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu  283
3. İlgili Kararlar  285
a. Devlet Demiryollarının Sorumluluğu ile İlgili Kararlar  285
b. İdarî Eylemlerden (Hizmet Kusuru) Sorumlulukla İlgili Kararlar  293
c. Devletin İşleten Olarak Sorumluluğu ile İlgili Kararlar  313
F. Çalınan veya Gasp Edilen Araçlarda Sorumluluk (KTK M. 107)  337
1. Madde Metni  337
2. Sorumluluğun Genel Şartı Olarak Çalma veya Gasp Etme Eyleminin Varlığı  337
3. Çalan veya Gasp Edenin Sorumluluğu  339
4. İşletenin Sorumluluğu  339
a. İşletenin Sorumluluğu Kuralı  339
b. İşletenin Sorumlu Olduğu Kişiler  340
c. İşletenin Sorumluluktan Kurtulması  341
aa. Kusursuzluğun İspatı  341
bb. İşletenin Kusursuz Sayılması İçin Alması Gereken Tedbirler  342
d. İşletenin Rücu Hakkı  343
5. Çalınan veya Gasp Edilen Araç Sürücüsünün Sorumluluğu  344
6. Araçtaki Yolculara Karşı Sorumluluk  344
7. Çalınan ya da Gasp Edilen Araçlarla İlgili Güvence Hesabının Sorumluluğu  345
İlgili Kararlar  345
XIV. TEKNİK ARIZA VEYA BAKIM EKSİKLİĞİNDEN DOĞAN KAZALARDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK  362
A. Teknik Arıza ve Bakım Eksikliği Kavramları  362
B. Ceza Sorumluluğu  362
C. Hukuki Sorumluluk (Tazminat Sorumluluğu)  364
1. Sürücünün Sorumluluğu  364
2. İşletenin Sorumluluğu  364
İlgili Kararlar  365
İkinci Bölüm
TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE (DOĞRUDAN)
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SORUMLULUK HALLERİ
I. İŞLETEN OLMAYAN SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU  385
A. Genel Olarak  385
B. İlgili Kararlar  386
II. YAYALARIN SORUMLULUĞU  390
A. Genel Olarak  390
B. İlgili Yargıtay Kararları  393
III. YAPIMCININ (İMALATÇININ) SORUMLULUĞU  398
A. 4077 Sayılı Kanundan Önceki Uygulama  398
B. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Yapımcının Sorumluluğu  399
1. Genel Olarak  399
2. Sorumluluğun Kapsamı  399
3. Sorumluluğun Şartları  400
4. Kurtuluş Kanıtı  401
5. Hakların Yarışması  401
6. Zamanaşımı  401
C. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Sorumluluk  402
1. Sorumluluğa İlişkin Genel Hükümler  402
2. Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme  403
Ayıplı Araç Nedeniyle Sorumlulukla İlgili Kararlar  404
IV. TAŞIYICININ (NAKLİYECİNİN) SORUMLULUĞU  416
A. Sorumluluğun Hukuksal Kaynağı  416
B. Karayolu Taşıma Kanununa Göre Taşıyıcının Sorumluluğu  417
1. Kanunun Kapsamı  417
2. Taşımacının Sorumluluğu  418
a. Genel Olarak Sorumluluğun Hukuki Niteliği  418
b. Yolcu Taşımasında Sorumluluk  419
c. Eşya Taşımasında Sorumluluk  422
3. Hüküm Bulunmayan Durumda Uygulanacak Mevzuat  422
C. Ticaret Kanunu Hükümlerinde Taşıyıcının Sorumluluğu  423
1. Sorumluluğa İlişkin Kavramlar  423
a. Taşıyıcı Kavramı  423
b. Taşıma Sözleşmesi  423
c. Ara/Alt Taşıyıcı veya Fiili Taşıyıcı  425
d. Taşıma İşleri Komisyoncusu  427
e. Acente  428
2. Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı  429
3. Eşya Taşımasında Sorumluluk  432
4. Yolcu Taşımasında Sorumluluk  433
5. Zararın Saptanması  434
a. Eşya Taşımasında Zararın Saptanması  434
aa. Ziya Halinde Zararın Saptanması  434
bb. Hasar Halinde Zararın Saptanması  435
b. Yolcu Taşımasında Zararın Saptanması  436
aa. Maddî Zararların Saptanması  436
bb. Manevî Zararın Saptanması  437
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  437
7. Faiz  437
8. Zamanaşımı  438
D. Taşıyıcının Sorumluluğu ile İlgili Kararlar  440
1. Eşya Taşıması ile İlgili Kararlar  440
2. Yolcu Taşıması ile İlgili Kararlar  465
3. Trenle Taşımayla İlgili Kararlar (DDY’nin Sorumluluğu)  496
4. Faizle İlgili Kararlar  501
5. Zamanaşımı ile İlgili Kararlar  503
6. Yetki ve Görevle İlgili Kararlar  505
V. KÜÇÜK VE KISITLILARIN EYLEMLERİNDEN DOLAYI SORUMLULUK  507
A. Aile Başkanının (Reisinin) Sorumluluğu (MK m. 369)  507
1. Sorumluluğun Mahiyeti  507
2. Aile ve Aile Başkanı Kavramları  508
3. Sorumluluğun Şartları  511
a. Bir Zarar Doğmalıdır  511
b. Kurtuluş Kanıtı Getirilememiş Olmalıdır  511
c. Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır  512
4. Zamanaşımı  512
5. Davalı Sıfatı  513
B. Temyiz Gücü Olmayanın Sorumluluğu (BK m. 65, 59)  513
1. Yasal Düzenleme  513
2. Genel Olarak Sorumluluğun Mahiyeti  513
İlgili Kararlar  515
VI. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU (BK m. 66)  517
A. Genel Açıklamalar  517
B. Sorumluluğun Şartları  519
1. Sorumluluğun Genel Şartları  519
2. Sorumluğun Özel Şartları  519
C. Adam Çalıştıranın Yardımcı Kişiye Rücuu  521
İlgili Kararlar  522
VII. HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU (BK m. 67)  534
A. Genel Açıklamalar  534
B. Sorumluluğun Şartları  535
C. Hayvan Tutucusunun Rücu Hakkı  538
İlgili Kararlar  538
Üçüncü Bölüm
TRAFİĞE İLİŞKİN SİGORTALAR VE
GÜVENCE HESABI
I. ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI  543
A. Sigorta Yapma Zorunluluğu ve Genel Açıklamalar  543
B. Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasının Kapsamı  544
1. Taşıt Yönünden  544
2. Kazanın Oluştuğu Yer Yönünden  544
3. Sorumluluğun Türü Bakımından  544
4. Tazminatın (Zararın) Türü Bakımından  545
C. Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Hususlar  547
1. Genel Olarak Kapsam Dışı Haller  547
2. İşleten veya Sürücünün Kazada Yaralanması veya Ölmesi  549
D. Gerçek Zararın Giderilmesi İlkesi  552
E. Tarafların Yükümlülükleri  552
1. Sigorta Ettirenin Yükümlülüğü  552
a. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlülüğü  552
b. Sigorta Ettirenin İhbar Yükümlülüğü  553
2. Sigortacının Ödeme Yükümlülüğü  554
F. İşletenin Değişmesi  556
G. Sigortacının Sorumluluktan Kurtulması veya Sorumluluğunun Azaltılması (KTK 86. Maddesinin Sigortacıya Uygulanması)  557
1. Genel Açıklamalar  557
2. Zarar Görenlerin Çokluğu Durumunda Tazminatın İndirilmesi (m.96)  558
H. Sigorta Alacağının İcra Takibine Konu Olması ve İnkâr Tazminatı  559
I. Yargılama Giderleri ve Yetkili Mahkeme  560
J. Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasında Faiz  560
K. Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı  562
Zorunlu Malî Sorumluluk (Trafik) Sigortası ile İlgili Kararlar  563
II. İHTİYARİ MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI  596
A. Tanım ve Kapsam  596
B. Sigortacının Zararı Ödeme Yükümlülüğüne Hâkim Olan İlkeler  597
1. Sınırlı Sorumluluk İlkesi  597
2. Zararın Garameten Giderim İlkesi  598
3. Gerçek Zararın Ödenmesi İlkesi  598
4. Kusur Esasına Göre Sorumluluk İlkesi  598
C. İşletenin Değişmesi  598
D. Zarar Görene Karşı İleri Sürülemeyen Nedenler  599
E. Faiz Alacağı  599
F. İcra Takibi ve İcra İnkâr Tazminatı  599
G. Zamanaşımı  599
H. Görevli Mahkeme  599
I. Yetkili Mahkeme  600
İhtiyari Malî Sorumluluk Sigortası ile İlgili Kararlar  600
III. KASKO SİGORTASI  609
A. Niteliği ve Kapsamı  609
B. Teminat Dışında Kalan Hususlar  611
1. Sözleşmede Aksi Düzenlenmemişse Teminat Dışı Kalan Hâller  611
2. Kesin Olarak Teminat Dışı Kalan Hâller  611
a. Genel Olarak  611
b. Ehliyetsiz Araç Kullanmak  612
c. Alkol veya Uyuşturucu Alarak Araç Kullanılması  613
d. İstiap Haddinden Fazla Yük veya Yolcu Taşınması  614
e. Kasıtla Verilen Zararlar  614
C. Sorumluluğun Başlangıcı  615
D. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  615
1. Rizikodan Önceki İhbar Yükümlülüğü  615
a. Sözleşmenin Kurulması Aşamasındaki Yükümlülük  615
b. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Yükümlülük  616
2. Rizikodan Sonraki İhbar Yükümlülüğü  616
3. Rizikodan Sonraki Diğer Yükümlülükler  616
E. Kasko Sigorta Tazminatının Belirlenmesi  617
1. Genel Olarak  617
a. Eksik Sigorta Hali  617
b. Enflasyon Endeksli Sigorta  618
2. Aracın Hasarı veya Zıyaı (Tahribi) Halinde Tazminatın Belirlenmesi  618
3. Aracın Çalınması Halinde Tazminatın Belirlenmesi  619
F. Kasko Tazminatının Ödenmesi  621
G. Görevli Mahkeme  622
H. Yetkili Mahkeme  623
I. Kasko Sigortasında Zamanaşımı  623
J. Kasko Sigortasında Faiz Alacağı  623
K. Sigorta Alacağının İcra Yoluyla Takibi ve İcra İnkâr Tazminatı  625
L. Araç Malikinin veya Menfaat Sahibinin Değişmesi  626
Kasko Sigortası ile İlgili Kararlar  626
IV. KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI  661
A. Sigortanın Niteliği ve Yasal Dayanağı  661
B. Sigortanın Tarafları  662
1. Sigortacı  662
2. Sigorta Ettiren  662
a. Taşıyıcı Motorlu Araç İşleteni  662
b. Taşımacı  663
3. Sigortalı  663
a. Yolcu  663
b. Sürücü  663
c. Sürücü Yardımcıları  663
C. Sigortanın Kapsamı  663
D. Sigortanın Karşıladığı Zararlar  665
E. Tarafların Yükümlülükleri  665
1. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  665
2. Sigortalının Yükümlülükleri  666
3. Sigortacının Yükümlülükleri  666
a. Genel Olarak  666
b. Sigortacının Ödeme Sorumluluğunun Şartları  666
aa. Ön Şartlar  666
bb. Ödenecek Bedelin Saptanması  667
F. Sigorta Alacağının Muacceliyeti  667
İlgili Kararlar  667
V. KARA TAŞIMA (NAKLİYAT) SİGORTASI  678
A. Niteliği ve Hukuksal Kaynağı  678
B. Sigorta Sözleşmesinin Yapılması  678
C. Sigortanın Kapsamı  678
D. Sigorta Tazminatının Belirlenmesi  680
Kara Taşıma Sigortası ile İlgili Kararlar  681
VI. ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  694
A. Genel Olarak Yasal Dayanak ve Kapsam  694
B. Sigorta Teminat Kapsamı  695
1. Sigorta Teminatları  695
2. Sigorta Teminatı Dışında Kalan Hususlar  695
3. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasının, Zorunlu Trafik Sigortasına Önceliği Kuralı  696
C. Sorumluluktan Kurtuluş ve Tazminatın Azaltılması  697
1. Sorumluluktan Kurtuluş Nedenleri  697
2. Tazminatın Azaltılması Nedenleri  697
a. Zarar Görenin Kusuru  697
b. Hak Sahiplerinin Çokluğu  697
D. Sözleşmenin Kurulması ve Tarafların Yükümlülükleri  697
1. Sözleşmenin Kurulması ve Sona Ermesi  697
2. Sigortalının Değişmesi  697
3. Tarafların Yükümlülükleri  698
a. Sigortalının Yükümlülükleri  698
b. Sigortacının Teminatı Ödeme Yükümlüğü  698
c. Gerçek Zararın Ödenmesi İlkesi  698
E. Sigortacının Rücu Hakkı  698
F. Zamanaşımı  700
G. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri  700
İlgili Kararlar  700
VII. GÜVENCE HESABI’NIN SORUMLULUĞU  716
A. Yasal Düzenleme  716
B. Sorumluluğun Kapsamı  719
1. Güvence Hesabında Sorumluluğun Kapsamı  719
2. Mülga Garanti Sigortası Hesabıyla İlgili Hükümlere Göre Sorumluluğun Kapsamı  720
C. Güvence Hesabına Başvuruda İstenen Belgeler  722
D. Başvuru Adresi ve Dilekçe Örneği  723
E. Güvence Hesabına Karşı Dava Açılması  723
F. Zamanaşımı  724
İlgili Kararlar  724
VIII. YEŞİLKART SİGORTASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  744
A. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ve Yabancı Plakalı Araçların Yeşilkart Sigortası Nedeniyle Sorumluluğu  744
1. Yeşilkart Sigortası Hakkında Genel Bilgiler  744
2. Kazalar Sonrası Yapılacak İşlemler  747
3. Türk Plakalı Araçların Yurt Dışındaki Kazaları  748
Yeşilkart Sigortasıyla İlgili Kararlar  749
IX. TRAFİK KAZASINDA YARALANANLARA SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNDEN DOLAYI SORUMLULUK  755
A. 6111 sayılı Kanun Değişikliğinden önce Güvence Hesabı ve Sigortaların Sorumlulukları  755
1. Yasal Düzenleme  755
2. Değişiklikten Önceki Durumda Sorumlulukla İlgili Genel Açıklama  756
B. 6111 Sayılı Kanun Sonrası Sorumluluk Şekli  757
1. Yasal Düzenleme  757
2. Kanundaki Sorumluluk Düzeni  758
İlgili Kararlar  759
X. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU UYUŞMAZLIK HAKEM HEYETİ VE İTİRAZ HAKEM HEYETİ KARARLARI  767
A. Yasal Düzenleme  767
B. Hakem Heyeti Kararlarıyla İlgili Yargıtay Kararları  771
Dördüncü Bölüm
RÜCU DAVALARI
I. SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE RÜCU DAVALARI  779
A. 5510 sayılı Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hakkı  779
1. 5510 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri  779
2. 5510 Sayılı Yasada Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hakkı  781
a. Genel Olarak Yasal Değişiklikler  781
b. 5510 Sayılı Yasaya Göre Kurumun Rücu Nedenleri  782
c. Sosyal Güvenlik Kurumunca Rücu Edilemeyecek Ödemeler  783
3. 5510 Sayılı Yasa ile Getirilen Rücu Nedenlerinin İncelenmesi  784
a. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverene Rücu  784
aa. Bildirim Yapılan Sigortalılar Nedeniyle Sorumluluk  784
bb. Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılar Nedeniyle Sorumluluk  787
b. Üçüncü Kişilere Rücu  793
aa. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  793
bb. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  794
c. Genel Sağlık Sigortası Yardımları Nedeniyle Rücu  795
d. İlk Peşin Sermaye Değerli Gelirdeki Artış ve Eksilmenin Rücu Hakkı Üzerindeki Etkisi  797
e. Birden Fazla Rücu Halinin Birleşmesi  800
f. Zamanaşımı ve Zaman Bakımından Uygulama  801
g. Genel Değerlendirme  802
B. 506 sayılı Kanuna Göre Sosyal Sigortalar Kurumunun Rücu Hakkı  803
1. Genel olarak  803
2. Trafik İş Kazası Nedeniyle Rücu Davası (SSK m. 26)  805
a. Rücu Davasının Konusu ve Tazminatın Belirlenmesi  805
aa. Genel Olarak 26. Maddeye Göre Sorumluluk  805
bb. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Öncesi Uygulama  806
cc. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı ve Sonraki Uygulama  809
b. 506 Sayılı Yasada İş Kazası  811
c. Kusur Esası  813
d. Rücu Borçluları ve Davalıları  814
3. 506 Sayılı Kanunun 39. Maddesine Göre Rücu Davası  815
4. Görevli Mahkeme  816
5. Yetkili Mahkeme  816
6. Zamanaşımı  816
7. Faiz  818
İlgili Kararlar  819
1. 506 Sayılı SSK’nın 26. Maddesi ile İlgili Kararlar  819
2. 506 Sayılı SSK’nın 39. Maddesi ile İlgili Kararlar  839
3. 5510 Sayılı Kanuna Göre Rücu Davaları İle İlgili Kararlar  855
a. 5510 Sayılı Kanunun 39. Maddesiyle İlgili Kararlar  855
b. 5510 Sayılı Kanunun 21. Maddesiyle İlgili Kararlar  859
II. 1479 SAYILI BAĞ – KUR KANUNUNA GÖRE RÜCU DAVALARI  878
A. 5510 Sayılı Kanun Değişikliği  878
B. BAĞ–KUR Kanunu ile İlgili Genel Açıklamalar  878
C. Rücu Alacağının Konusu ve Miktarı  879
D. Davalı  880
E. Zamanaşımı  880
F. Faiz Alacağı  880
G. Görevli ve Yetkili Mahkeme  881
İlgili Kararlar  881
III. ÖZEL SİGORTALARIN RÜCU DAVALARI  893
A. Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Rücu Davası  893
1. Genel Olarak  893
2. Ağır Kusur veya Kasıt Nedeniyle Rücu  894
3. İstiap Haddinin Aşılması Nedeniyle Rücu  895
4. Rizikodan Sonra İhbar ve Diğer Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Rücu Hakkı  896
5. Aracın Çalınması Ya Da Gasp Edilmesi Durumunda Rücu Hakkı  896
İlgili Kararlar  896
B. İhtiyari Malî Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Rücu Davası  910
İhtiyari Malî Sorumluluk Sigortasında Rücu Davası ile İlgili Kararlar  910
C. KASKO Sigortasında Sigortacının Rücu Davası  916
Kasko Rücu Davaları ile İlgili Kararlar  919
D. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Sigortacının Rücu Davası  934
İlgili Kararlar  936
E. Kara Taşıma (Nakliyat) Sigortasında Sigortacının Rücu Davası  941
İlgili Kararlar  942
F. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Rücu Davası  951
1. Genel Olarak  951
2. Zarar Sorumlusu Üçüncü Kişiye Rücu  951
3. Sigortalıya Rücu  951
4. Zamanaşımı  952
İlgili Kararlar  952
G. Güvence Hesabı’nın (Garanti Fonu) Rücu Davası  956
1. İlgili Yasa ve Yönetmelik Hükümleri  956
a. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu  956
b. Güvence Hesabı Yönetmeliği (RG. 26.7.2007–26594)  957
2. Rücu Hakkı  958
3. Ödemelerin İadesi  958
İlgili Kararlar  959
IV. ZARAR SORUMLUSUNA DEVLETİN RÜCU HAKKI  966
A. Devletin Rücu Hakkının Yasal Dayanağı ve Hükümleri  966
B. İlgili Kararlar  968
1. Devlete Ait Aracın Kazaya Karışması Nedeniyle Rücu Davaları  968
2. 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Yasasına Dayalı Rücu Davası  974
Beşinci Bölüm
YARGITAY UYGULAMASINDA TRAFİK KAZALARINDA
KUSURUN VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ
I. İLLİYET BAĞI VE KUSURUN BELİRLENMESİYLE İLGİLİ KARARLAR  981
A. İlliyet Bağı İle İlgili Kararlar  981
B. Kusurun Belirlenmesiyle İlgili Kararlar  984
C. Ceza Mahkemesi Kararı ve Kusur Raporunun Etkisi  1016
II. MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1020
A. Maddi Tazminatın Türleriyle İlgili Kararlar  1020
1. Destekten Yoksun Kalma Zararı ve Bilirkişi Raporu ile İlgili Kararlar  1020
2. Kazanç Kaybı – İşgöremezlik Zararı– Araç Mahrumiyeti ve Dolaylı Zararlar  1068
3. Çalışma Gücünün Kaybı (Sürekli İşgöremezlik Zararı) İle İlgili Kararlar  1086
4. Tedavi Giderleri ile İlgili Kararlar  1106
5. Maddî Zarar ve Araç Hasarına Bağlı Giderlerle İlgili Kararlar  1121
6. Ulaşım Gideri ile İlgili Kararlar  1131
7. Cenaze Giderleri ile İlgili Kararlar  1134
B. Maddi Tazminatın Belirlenmesiyle İlgili Kararlar  1137
1. Zarar ve Tazminattan İndirim Nedenleri ve Usulü  1137
2. Zarar Verenin Bölüşük (Muterafik) Kusuru ile İlgili Kararlar  1144
3. Zararla İlgili Bilirkişi Raporları  1149
4. Yabancı Araç Zararı – Yabancı Para ile Dava  1156
III. MANEVÎ ZARAR VE TAZMİNATLA İLGİLİ KARARLAR  1165
A. Yasal Dayanak ve Kapsam  1165
B. Manevi Tazminatla İlgili Kararlar  1165
1. Manevî Tazminat ile İlgili Genel Nitelikli Kararlar  1165
2. Bölüşük (Müterafik) Kusurla İlgili Kararlar  1202
IV. TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ UYGULAMASI  1204
A. 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun ve 4489 Sayılı Kanunla İlgili Açıklamalar  1204
1. 3095 Sayılı Kanun Metni  1204
2. 4489 ve 5335 Sayılı Kanunlarla Getirilen Değişiklikle İlgili Açıklamalar  1205
a. Kanunî Faiz ve Oranı  1205
b. Temerrüt Faizi  1206
c. Ticari Temerrüt Faizi  1206
d. Haksız Fiillerde Uygulanan Faiz Tür ve Oranı  1206
aa. Ticari Olmayan Alacaklarda Haksız Fiil Faizi  1207
bb. Ticari İş Niteliğindeki Alacaklarda Haksız Fiil Faizi  1207
e. Önceki Tarihli Faiz Alacaklarının Hesaplanması  1208
3. Bütçe Kanunu ile Yapılan Değişiklik  1208
B. Faiz Oranlarına İlişkin Tablolar  1209
1. Merkez Bankasınca Uygulanan Reeskont ve Avans Faiz Oranları  1209
2. Yıllara Göre Geçerli Kanunî Faiz ve Kanuni Temerrüt Faizi Oranları (3095–Md. 1, 2/1)  1210
3. Ticari Temerrüt (Kısa Vadeli Reeskont ve Avans) Faiz Oranları (3095– Md. 2/2)  1210
C. Faizle İlgili Kararlar  1211
1. 3095 Sayılı Kanun Uygulaması ile İlgili Kararlar  1211
2. Maddi Tazminatta Faiz Uygulamasıyla İlgili Kararlar  1219
3. Manevi Tazminatta Faiz Uygulaması ile İlgili Kararlar  1244
Altıncı Bölüm
TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN DAVALARDA
USULE VE UYGULAMAYA İLİŞKİN KONULAR
I. SORUMLULUĞA İLİŞKİN ANLAŞMALAR VE İBRA  1247
A. Sorumluluğa İlişkin Anlaşma  1247
B. İbra  1247
İlgili Kararlar  1248
II. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME  1261
A. Yetkili Mahkeme  1261
1. Genel Olarak  1261
2. Motorlu Araç Kazalarında Yetki  1262
3. Yetki İtirazı  1265
Yetkili Mahkemeyle İlgili Kararlar  1266
B. Görevli Mahkeme  1294
Görevle İlgili Kararlar  1296
C. Yargı Yolu – İlgili Kararlar  1311
III. ZAMANAŞIMI  1317
A. 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 72. Maddesine Göre Zamanaşımı  1317
B. 818 Sayılı Borçlar Kanununun 60. Maddesine Göre Zamanaşımı  1317
1. Maddenin Kapsamı  1317
2. Bir Yıllık Zamanaşımı Uygulaması  1318
a. Zararın Öğrenilmesi  1318
b. Failin (Sorumlunun) Öğrenilmesi  1320
3. On Yıllık Zamanaşımı Uygulaması  1320
4. Ceza Kanunundaki Zamanaşımının Uygulanması  1321
a. Genel Olarak  1321
b. Uygulama Şartları  1323
aa. Zarar Veren Fiil Suç Teşkil Etmelidir  1323
bb. Ceza Zamanaşımı Süresi Daha Uzun Olmalıdır  1323
cc. Ceza Zamanaşımı Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar  1324
c. Zamanaşımının Kesilmesi  1325
aa. Genel Olarak  1325
bb. Hukuk Davasının Açılması ve Kesilme  1325
cc. Ceza Davasının Açılması veya Ceza Davasına Katılma  1326
5. Ek Süre  1328
C. 2918 Sayılı KTK’nın 109. Maddesine Göre Zamanaşımı  1328
1. Madde Metni  1328
2. Maddî ve Manevî Tazminat Ayrımı  1328
3. KTK 109. Maddenin Kapsamı  1329
a. Kapsamla İlgili Tartışmalar  1329
b. Yargıtay’ın Uygulaması  1330
4. Zarar Görenin Tazminat Alacağı Yönünden Zamanaşımı  1331
a. Zararın ve Failin Öğrenilmesi  1331
b. İki Yıllık Zamanaşımı  1332
c. On Yıllık Zamanaşımı  1332
d. Ceza Davası Zamanaşımının Geçerli Olması  1333
aa. Genel Olarak  1333
bb. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinde Ceza Davası Zamanaşımı  1335
cc. Ceza Davası Zamanaşımına Tabi Olmanın Sonuçları  1336
5. Zarar Görenin Sigortacıdan Alacağı Yönünden Zamanaşımı  1338
6. Rücu Davalarında Zamanaşımı  1338
7. Zamanaşımının Kesilmesi  1339
D. Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi  1340
Zamanaşımı İle İlgili Kararlar  1341
IV. TRAFİK KAZALARINDA KEŞİF, BİLİRKİŞİ VE KUSUR DURUMU  1422
A. Genel Olarak  1422
B. Olay Yerinde Keşif Yapılması  1423
1. Kazanın Meydana Geldiği Yol Üzerindeki Delillerin Tespit Edilmesi  1423
2. Kazaya Karışan Araçların İncelenmesi  1424
C. Bilirkişi Raporu ve Kusurun Tespiti  1427
1. Genel Olarak  1427
2. Bilirkişi Raporunun Hukuksal Kıymeti  1427
3. Kusur Durumunun Belirlenmesi  1428
D. Trafik Kazalarında Zabıtanın Yapması Gereken İşler  1430
E. Hız Sınırları, Hesaplamalar ve Tablolar  1431
1. Genel Olarak  1431
2. Fren Mesafesinin Hesaplanması  1432
V. KAZA TESPİT TUTANAĞI VE HÜKÜMLERİ  1434
A. Genel Olarak Kaza Tespit Tutanağı  1434
B. Kaza Tespit Tutanağı ile İlgili Kararlar  1434
VI. DELİL TESPİTİ  1445
A. Genel Olarak Hasar ve Kusurun Tespiti ve Usulü  1445
B. Delil Tespitinin Şartları  1445
C. Delil Tespit Usulü ve Hükümleri  1446
D. Delil Tespiti ile İlgili Kararlar  1447
EK – İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ  1453
A. Kanun ve Yönetmelikler  1453
B. Sigorta Genel Şartları  1453
C. Bakanlar Kurulu Kararı  1454
D. Genelge  1454
Kaynaklar  1455
Kavramlar Dizini  1459
 


Erhan Günay
Mart 2021
80.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç
Şubat 2021
219.90 TL
İndirimli: 154.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
234.00 TL
İndirimli: 163.90 TL (%29)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dokuzuncu Basıya Sunuş  5
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDAN
DOĞAN MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN VE
TEŞEBBÜS SAHİBİNİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU
I. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KONUYA İLİŞKİN KAVRAMLAR  25
A. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  25
1. Genel Olarak Hukuki Sorumluluk ve Kusur Sorumluluğu  25
2. Kusursuz Sorumluluk (Sebep Sorumluluğu)  27
a. Genel Olarak Kusursuz Sorumluluk  27
b. Kusursuz Sorumluluk Halleri  28
aa. Genel Olarak Kusursuz Sorumluluk  28
bb. 6098 Sayılı Borçlar Kanunundaki Kusursuz Sorumluluk Nedenleri  30
aaa. Dikkat ve Özen İlkesinden Doğan Kusursuz Sorumluluk Nedenleri  30
bbb. Hakkaniyet İlkesinden Doğan Kusursuz Sorumluluk Nedeni  31
ccc. Tehlike Sorumluluğundan Doğan Kusursuz Sorumluluk Nedenleri  31
B. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda İşleten Kavramı  33
1. Tanım ve Unsurları  33
2. İşleten Çeşitleri  34
a. Gerçek İşleten  34
aa. Motorlu Araç Sahibi  34
aaa. Araç Sahipliği Sıfatının Kazanılması  34
bbb. Harici Senetle Araca Zilyet Olanların Hukuki Durumu  38
bb. Aracın Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Alıcısı  40
cc. Aracın Uzun Süreli Kiracısı, Ariyet ve Rehin Alanı  40
b. Farazi İşleten  43
c. Ortak İşleten kavramı  45
C. İşletenin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibi Kavramı  45
D. İşletenin Eylemlerinden Sorumlu Olduğu Kimseler  47
1. Sürücü  47
2. Diğer Yardımcı Kişiler  48
II. KAZAYA NEDEN OLAN ARACIN TRAFİK KAYDINA TEDBİR ŞERHİ VERİLMESİ VE ARACIN MUVAZAALI SATIŞININ İPTALİ  48
A. Kazaya Neden Olan Aracın Trafik Kaydına Tedbir Şerhi Verilmesi (KTK 85/II)  48
1. Kanunî Düzenleme  48
2. Hükmün Amacı ve Hukukî Konusu  49
3. Cumhuriyet Savcısının Şerh Verme Yetki ve Görevi  49
4. Maddenin Uygulama Şartları  50
5. Şerhin Niteliği  51
6. Şerhin Süresi ve Kaldırılması  52
7. Kötü Niyetli Satışlara Karşı Koruma  53
8. Genel Hükümlere Göre Tedbir Kararı Verilmesi  53
Tedbir Uygulamasıyla İlgili Kararlar  54
B. Zarara Neden Olanın Aracının Borçtan Kurtulmak Maksadıyla Muvazaalı Olarak Satılması Nedeniyle Satışın İptali Davası  55
1. Muvazaalı Araç Satışının İptali Davası  55
2. Muvazaalı Satışın İptali Davasıyla İlgili Kararlar  56
III. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNA GÖRE SORUMLULUĞUN GENEL ŞARTLARI  62
A. Zararın Varlığı Şartı  62
1. Zarar Kavramı ve Çeşitleri  62
a. Genel Olarak Zarar Kavramı  62
b. Zarar Çeşitleri  62
aa. Manevi Zarar  62
bb. Maddî Zarar  62
aaa. Kişiye İlişkin Zarar  62
bbb. Şeye (mala) İlişkin Zarar  63
2. Karayolları Trafik Kanunu Kapsamındaki Zararlar  64
3. Genel Hükümlere Tâbi olan Zarar  65
a. Maddi Zararlar  65
b. Manevî Zarar  65
B. Zararın Trafik Kazasından Doğması Şartı  67
1. Genel Olarak Kaza ve Trafik Kazası  67
2. Trafik Kazasının Unsurları  68
a. Kazanın Karayolunda veya Karayolu Sayılan Yerlerde Meydana Gelmesi  68
aa. Karayolu ve tanımı  68
bb. Karayolu Sayılan Yerler  70
cc. Dolaylı Olarak Karayolu Kabul Edilen Yerler  73
dd. Kaza Yerinin Karayolu veya Karayolu Sayılan Yerlerden Olmamasının Hüküm ve Sonuçları  73
b. Kazaya Hareket Halindeki Bir veya Daha Çok Aracın Yol Açması  74
aa. Tek – Araba Kazaları  75
bb. Çok – Birimli Trafik Kazaları  75
c. Olay Sonucu Kişiye veya Eşyaya İlişkin Bir Zarar Doğmalıdır  75
C. Kaza ve Zarara Motorlu Bir Aracın Neden Olması Şartı  75
D. Uygun İlliyet Bağı Bulunması Şartı  76
IV. MOTORLU ARACIN “İŞLETİLMESİ” SIRASINDA MEYDANA GELEN ZARAR NEDENİYLE SORUMLULUK (KTK 85/I)  77
A. Sorumluluğun Hukukî Niteliği  77
B. İşletme Kavramı  78
1. Genel Olarak  78
2. Aracın Hareket Halinde Olup Olmamasına Göre İşletme Kavramı  80
a. Hareket Halindeki Araçlarda İşletme Kavramı  80
b. Duran Araçlarda İşletme Kavramı  80
C. KTK 85/I. Maddeye Göre Sorumluluğun Şartları  82
İlgili Kararlar (İşleten Kavramı – Sorumluluğun Şartları)  82
V. İŞLETİLME HALİNDE OLMAYAN MOTORLU ARACIN NEDEN OLDUĞU ZARARDAN SORUMLULUK (KTK 85/III)  154
A. Sorumluluğun Hukukî Niteliği  154
B. KTK 85/III. Maddeye Göre Sorumluluğun Şartları  155
1. Sorumluluğun Genel Şartları  155
2. Sorumluluğun Özel Şartları  156
İlgili Kararlar  158
VI. KAZADAN SONRA YAPILAN YARDIM ÇALIŞMALARINDA YARDIM EDENİN MARUZ KALDIĞI ZARARDAN DOLAYI SORUMLULUK (KTK 85/IV)  166
VII. İŞLETENİN, ARACIN SÜRÜCÜSÜ VEYA YARDIMCI KİŞİLERİN KUSURLARINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU (KTK 85/V)  168
İlgili Kararlar  169
VIII. İŞLETENİN SORUMLULUKTAN KURTULMASI  174
A. Genel Kurtuluş Nedeni; Mücbir Sebep veya Ağır Kusur (KTK M. 86/1)  174
1. Genel Olarak  174
2. Sorumluluktan Kurtulma Şartları  174
B. Özel Kurtuluş Nedeni; Aracın Çalınması veya Gaspedilmesi (KTK M. 107)  180
İlgili Kararlar (M. 86/I)  180
IX. İŞLETENİN SORUMLULUĞUNUN AZALTILMASI  185
A. Zarar Görenin Kusuru Nedeniyle İşletenin Sorumluluğunun Azaltılması (KTK 86/II)  185
Zarar Görenin (Müterafik) Kusuruna İlişkin Kararlar  186
B. Hatır Taşıması veya Aracın Hatır için Verilmesi Nedeniyle Sorumluluğun Azaltılması (KTK 87/I)  192
1. Genel Olarak Hatır Taşıması ve Sonuçları  192
2. Hatır Taşımasında İndirimin Miktarı  195
3. Motorlu Aracın Maliki ile İşleteni Arasındaki Sorumluluk  195
4. Araçta Taşınan Eşya Nedeniyle Sorumluluk  195
5. Hatır Taşımasında Genel Hükümlerin Uygulanmasının Sonuçları  196
Hatır Taşıması ile İlgili Kararlar  196
X. BİRDEN FAZLA ZARAR VERENİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE VE BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU (KTK m. 88)  210
A. Üçüncü Kişiye Karşı (Müteselsil) Sorumluluk  210
B. Birbirlerine Karşı Sorumlulukları  211
C. Borçlar Kanunu’na Göre Müteselsil (Zincirleme/Dayanışmalı) Sorumluluk  213
1. 818 sayılı Mülga Borçlar Kanununda Müteselsil Sorumluluk  213
a. Genel olarak  213
b. Tam teselsül (818 s. BK m.50)  213
aa. Tam Teselsülde Sorumluluğun Şartları  213
aaa. Kişiye İlişkin Şartlar  214
bbb. Eyleme İlişkin Şartlar  214
ccc. Zarara İlişkin Şart  215
bb. Tam Teselsülün Sonuçları  215
c. Eksik Teselsül (BK 51)  217
aa. Eksik Teselsülde Sorumluluğun Şartları  217
bb. Eksik Teselsülün Sonuçları  218
d. Müteselsil Sorumlunun Rücu Hakkı  218
aa. Genel Olarak  218
bb. Tam Teselsülde Rücu  219
Tam Teselsüldeki Rücuda Zamanaşımı  219
cc. Eksik Teselsülde Rücu  220
Eksik Teselsüldeki Rücuda Zamanaşımı  222
2. 6098 Sayılı Borçlar Kanununda Müteselsil Sorumluluk  222
a. Genel olarak  222
b. Müteselsil sorumluluğun hukuki sonuçları  223
c. Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkı  224
Müteselsil Sorumlulukla İlgili Kararlar  225
XI. BİRDEN ÇOK İŞLETENİN BİRBİRLERİNE VERDİKLERİ ZARARDAN DOLAYI SORUMLULUKLARI (KTK m. 89)  242
A. Genel Olarak  242
B. Kişiye İlişkin Zarardan Sorumluluk  243
C. Şeye (Eşyaya) İlişkin Zarardan Sorumluluk  243
D. İşletenlerin Birbirlerine Karşı Müteselsil Sorumlulukları  244
XII. MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNATIN BİÇİM VE KAPSAMI (KTK m. 90)  244
XIII. KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA SORUMLULUĞA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR  245
A. Motorlu Araçların Römorkları ve Çekicilerle İlgili Sorumluluk (KTK 102)  245
1. Madde Metni ve Tanımlar  245
2. Çekicinin Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk  246
3. Römorkun (Yarı Römork ya da Karavanın) Neden Olduğu Zarardan Dolayı Sorumluluk  246
4. Çekilen Aracın Neden Olduğu Zarardan Dolayı Sorumluluk  247
İlgili Kararlar  247
B. Motorsuz Taşıtlar ile Motorlu Bisiklet Sürücülerinin Sorumluluğu (KTK M. 103)  250
1. Madde Metni ve Tanımlar  250
2. Maddenin Kapsamı  250
İlgili Kararlar  251
C. Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanların Sorumluluğu (KTK m. 104)  256
1. Madde Metni  256
2. Genel Olarak  257
3. Sorumluluğun Şartları  258
İlgili Kararlar  260
D. Yarışlarla İlgili Sorumluluk (KTK M. 105)  273
1. Madde Metni  273
2. Yarışçılarda, Onlarla Birlikte Araçta Bulunanlarda ve Araçlarında Meydana Gelen Zarar Nedeniyle Sorumluluk (KTK 105/2)  274
3. Üçüncü Kişilerin Uğrayacağı Zarardan Dolayı Sorumluluk (KTK 105/1)  274
4. Sigortanın Sorumluluğu  275
İlgili Yargıtay Kararları  275
E. Devlete ve Kamu Kuruluşlarına Ait Araçlardan Dolayı Sorumluluk (KTK M. 106)  277
1. Devletin İşleten Olarak Sorumluluğu  277
a. Motorlu Araç İşleteni ve Sahibi Olarak Sorumluluk  277
b. Devlet Demiryollarının Sorumluluğu  278
2. Devletin İdarî Eylem ve İşlemlerinden Dolayı Sorumluluğu  280
a. Genel Olarak  280
b. Karayolu yapım ve bakımı nedeni ile verilen zararlar  281
c. Kişisel Kusur Nedeniyle Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu  283
3. İlgili Kararlar  285
a. Devlet Demiryollarının Sorumluluğu ile İlgili Kararlar  285
b. İdarî Eylemlerden (Hizmet Kusuru) Sorumlulukla İlgili Kararlar  293
c. Devletin İşleten Olarak Sorumluluğu ile İlgili Kararlar  313
F. Çalınan veya Gasp Edilen Araçlarda Sorumluluk (KTK M. 107)  337
1. Madde Metni  337
2. Sorumluluğun Genel Şartı Olarak Çalma veya Gasp Etme Eyleminin Varlığı  337
3. Çalan veya Gasp Edenin Sorumluluğu  339
4. İşletenin Sorumluluğu  339
a. İşletenin Sorumluluğu Kuralı  339
b. İşletenin Sorumlu Olduğu Kişiler  340
c. İşletenin Sorumluluktan Kurtulması  341
aa. Kusursuzluğun İspatı  341
bb. İşletenin Kusursuz Sayılması İçin Alması Gereken Tedbirler  342
d. İşletenin Rücu Hakkı  343
5. Çalınan veya Gasp Edilen Araç Sürücüsünün Sorumluluğu  344
6. Araçtaki Yolculara Karşı Sorumluluk  344
7. Çalınan ya da Gasp Edilen Araçlarla İlgili Güvence Hesabının Sorumluluğu  345
İlgili Kararlar  345
XIV. TEKNİK ARIZA VEYA BAKIM EKSİKLİĞİNDEN DOĞAN KAZALARDA HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK  362
A. Teknik Arıza ve Bakım Eksikliği Kavramları  362
B. Ceza Sorumluluğu  362
C. Hukuki Sorumluluk (Tazminat Sorumluluğu)  364
1. Sürücünün Sorumluluğu  364
2. İşletenin Sorumluluğu  364
İlgili Kararlar  365
İkinci Bölüm
TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE (DOĞRUDAN)
GENEL HÜKÜMLERE GÖRE SORUMLULUK HALLERİ
I. İŞLETEN OLMAYAN SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU  385
A. Genel Olarak  385
B. İlgili Kararlar  386
II. YAYALARIN SORUMLULUĞU  390
A. Genel Olarak  390
B. İlgili Yargıtay Kararları  393
III. YAPIMCININ (İMALATÇININ) SORUMLULUĞU  398
A. 4077 Sayılı Kanundan Önceki Uygulama  398
B. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Yapımcının Sorumluluğu  399
1. Genel Olarak  399
2. Sorumluluğun Kapsamı  399
3. Sorumluluğun Şartları  400
4. Kurtuluş Kanıtı  401
5. Hakların Yarışması  401
6. Zamanaşımı  401
C. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Sorumluluk  402
1. Sorumluluğa İlişkin Genel Hükümler  402
2. Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme  403
Ayıplı Araç Nedeniyle Sorumlulukla İlgili Kararlar  404
IV. TAŞIYICININ (NAKLİYECİNİN) SORUMLULUĞU  416
A. Sorumluluğun Hukuksal Kaynağı  416
B. Karayolu Taşıma Kanununa Göre Taşıyıcının Sorumluluğu  417
1. Kanunun Kapsamı  417
2. Taşımacının Sorumluluğu  418
a. Genel Olarak Sorumluluğun Hukuki Niteliği  418
b. Yolcu Taşımasında Sorumluluk  419
c. Eşya Taşımasında Sorumluluk  422
3. Hüküm Bulunmayan Durumda Uygulanacak Mevzuat  422
C. Ticaret Kanunu Hükümlerinde Taşıyıcının Sorumluluğu  423
1. Sorumluluğa İlişkin Kavramlar  423
a. Taşıyıcı Kavramı  423
b. Taşıma Sözleşmesi  423
c. Ara/Alt Taşıyıcı veya Fiili Taşıyıcı  425
d. Taşıma İşleri Komisyoncusu  427
e. Acente  428
2. Sorumluluğun Niteliği ve Kapsamı  429
3. Eşya Taşımasında Sorumluluk  432
4. Yolcu Taşımasında Sorumluluk  433
5. Zararın Saptanması  434
a. Eşya Taşımasında Zararın Saptanması  434
aa. Ziya Halinde Zararın Saptanması  434
bb. Hasar Halinde Zararın Saptanması  435
b. Yolcu Taşımasında Zararın Saptanması  436
aa. Maddî Zararların Saptanması  436
bb. Manevî Zararın Saptanması  437
6. Görevli ve Yetkili Mahkeme  437
7. Faiz  437
8. Zamanaşımı  438
D. Taşıyıcının Sorumluluğu ile İlgili Kararlar  440
1. Eşya Taşıması ile İlgili Kararlar  440
2. Yolcu Taşıması ile İlgili Kararlar  465
3. Trenle Taşımayla İlgili Kararlar (DDY’nin Sorumluluğu)  496
4. Faizle İlgili Kararlar  501
5. Zamanaşımı ile İlgili Kararlar  503
6. Yetki ve Görevle İlgili Kararlar  505
V. KÜÇÜK VE KISITLILARIN EYLEMLERİNDEN DOLAYI SORUMLULUK  507
A. Aile Başkanının (Reisinin) Sorumluluğu (MK m. 369)  507
1. Sorumluluğun Mahiyeti  507
2. Aile ve Aile Başkanı Kavramları  508
3. Sorumluluğun Şartları  511
a. Bir Zarar Doğmalıdır  511
b. Kurtuluş Kanıtı Getirilememiş Olmalıdır  511
c. Uygun İlliyet Bağı Bulunmalıdır  512
4. Zamanaşımı  512
5. Davalı Sıfatı  513
B. Temyiz Gücü Olmayanın Sorumluluğu (BK m. 65, 59)  513
1. Yasal Düzenleme  513
2. Genel Olarak Sorumluluğun Mahiyeti  513
İlgili Kararlar  515
VI. ADAM ÇALIŞTIRANIN SORUMLULUĞU (BK m. 66)  517
A. Genel Açıklamalar  517
B. Sorumluluğun Şartları  519
1. Sorumluluğun Genel Şartları  519
2. Sorumluğun Özel Şartları  519
C. Adam Çalıştıranın Yardımcı Kişiye Rücuu  521
İlgili Kararlar  522
VII. HAYVAN TUTUCUSUNUN SORUMLULUĞU (BK m. 67)  534
A. Genel Açıklamalar  534
B. Sorumluluğun Şartları  535
C. Hayvan Tutucusunun Rücu Hakkı  538
İlgili Kararlar  538
Üçüncü Bölüm
TRAFİĞE İLİŞKİN SİGORTALAR VE
GÜVENCE HESABI
I. ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTASI  543
A. Sigorta Yapma Zorunluluğu ve Genel Açıklamalar  543
B. Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasının Kapsamı  544
1. Taşıt Yönünden  544
2. Kazanın Oluştuğu Yer Yönünden  544
3. Sorumluluğun Türü Bakımından  544
4. Tazminatın (Zararın) Türü Bakımından  545
C. Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Hususlar  547
1. Genel Olarak Kapsam Dışı Haller  547
2. İşleten veya Sürücünün Kazada Yaralanması veya Ölmesi  549
D. Gerçek Zararın Giderilmesi İlkesi  552
E. Tarafların Yükümlülükleri  552
1. Sigorta Ettirenin Yükümlülüğü  552
a. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlülüğü  552
b. Sigorta Ettirenin İhbar Yükümlülüğü  553
2. Sigortacının Ödeme Yükümlülüğü  554
F. İşletenin Değişmesi  556
G. Sigortacının Sorumluluktan Kurtulması veya Sorumluluğunun Azaltılması (KTK 86. Maddesinin Sigortacıya Uygulanması)  557
1. Genel Açıklamalar  557
2. Zarar Görenlerin Çokluğu Durumunda Tazminatın İndirilmesi (m.96)  558
H. Sigorta Alacağının İcra Takibine Konu Olması ve İnkâr Tazminatı  559
I. Yargılama Giderleri ve Yetkili Mahkeme  560
J. Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasında Faiz  560
K. Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasında Zamanaşımı  562
Zorunlu Malî Sorumluluk (Trafik) Sigortası ile İlgili Kararlar  563
II. İHTİYARİ MALÎ SORUMLULUK SİGORTASI  596
A. Tanım ve Kapsam  596
B. Sigortacının Zararı Ödeme Yükümlülüğüne Hâkim Olan İlkeler  597
1. Sınırlı Sorumluluk İlkesi  597
2. Zararın Garameten Giderim İlkesi  598
3. Gerçek Zararın Ödenmesi İlkesi  598
4. Kusur Esasına Göre Sorumluluk İlkesi  598
C. İşletenin Değişmesi  598
D. Zarar Görene Karşı İleri Sürülemeyen Nedenler  599
E. Faiz Alacağı  599
F. İcra Takibi ve İcra İnkâr Tazminatı  599
G. Zamanaşımı  599
H. Görevli Mahkeme  599
I. Yetkili Mahkeme  600
İhtiyari Malî Sorumluluk Sigortası ile İlgili Kararlar  600
III. KASKO SİGORTASI  609
A. Niteliği ve Kapsamı  609
B. Teminat Dışında Kalan Hususlar  611
1. Sözleşmede Aksi Düzenlenmemişse Teminat Dışı Kalan Hâller  611
2. Kesin Olarak Teminat Dışı Kalan Hâller  611
a. Genel Olarak  611
b. Ehliyetsiz Araç Kullanmak  612
c. Alkol veya Uyuşturucu Alarak Araç Kullanılması  613
d. İstiap Haddinden Fazla Yük veya Yolcu Taşınması  614
e. Kasıtla Verilen Zararlar  614
C. Sorumluluğun Başlangıcı  615
D. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  615
1. Rizikodan Önceki İhbar Yükümlülüğü  615
a. Sözleşmenin Kurulması Aşamasındaki Yükümlülük  615
b. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Yükümlülük  616
2. Rizikodan Sonraki İhbar Yükümlülüğü  616
3. Rizikodan Sonraki Diğer Yükümlülükler  616
E. Kasko Sigorta Tazminatının Belirlenmesi  617
1. Genel Olarak  617
a. Eksik Sigorta Hali  617
b. Enflasyon Endeksli Sigorta  618
2. Aracın Hasarı veya Zıyaı (Tahribi) Halinde Tazminatın Belirlenmesi  618
3. Aracın Çalınması Halinde Tazminatın Belirlenmesi  619
F. Kasko Tazminatının Ödenmesi  621
G. Görevli Mahkeme  622
H. Yetkili Mahkeme  623
I. Kasko Sigortasında Zamanaşımı  623
J. Kasko Sigortasında Faiz Alacağı  623
K. Sigorta Alacağının İcra Yoluyla Takibi ve İcra İnkâr Tazminatı  625
L. Araç Malikinin veya Menfaat Sahibinin Değişmesi  626
Kasko Sigortası ile İlgili Kararlar  626
IV. KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI  661
A. Sigortanın Niteliği ve Yasal Dayanağı  661
B. Sigortanın Tarafları  662
1. Sigortacı  662
2. Sigorta Ettiren  662
a. Taşıyıcı Motorlu Araç İşleteni  662
b. Taşımacı  663
3. Sigortalı  663
a. Yolcu  663
b. Sürücü  663
c. Sürücü Yardımcıları  663
C. Sigortanın Kapsamı  663
D. Sigortanın Karşıladığı Zararlar  665
E. Tarafların Yükümlülükleri  665
1. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri  665
2. Sigortalının Yükümlülükleri  666
3. Sigortacının Yükümlülükleri  666
a. Genel Olarak  666
b. Sigortacının Ödeme Sorumluluğunun Şartları  666
aa. Ön Şartlar  666
bb. Ödenecek Bedelin Saptanması  667
F. Sigorta Alacağının Muacceliyeti  667
İlgili Kararlar  667
V. KARA TAŞIMA (NAKLİYAT) SİGORTASI  678
A. Niteliği ve Hukuksal Kaynağı  678
B. Sigorta Sözleşmesinin Yapılması  678
C. Sigortanın Kapsamı  678
D. Sigorta Tazminatının Belirlenmesi  680
Kara Taşıma Sigortası ile İlgili Kararlar  681
VI. ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI  694
A. Genel Olarak Yasal Dayanak ve Kapsam  694
B. Sigorta Teminat Kapsamı  695
1. Sigorta Teminatları  695
2. Sigorta Teminatı Dışında Kalan Hususlar  695
3. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasının, Zorunlu Trafik Sigortasına Önceliği Kuralı  696
C. Sorumluluktan Kurtuluş ve Tazminatın Azaltılması  697
1. Sorumluluktan Kurtuluş Nedenleri  697
2. Tazminatın Azaltılması Nedenleri  697
a. Zarar Görenin Kusuru  697
b. Hak Sahiplerinin Çokluğu  697
D. Sözleşmenin Kurulması ve Tarafların Yükümlülükleri  697
1. Sözleşmenin Kurulması ve Sona Ermesi  697
2. Sigortalının Değişmesi  697
3. Tarafların Yükümlülükleri  698
a. Sigortalının Yükümlülükleri  698
b. Sigortacının Teminatı Ödeme Yükümlüğü  698
c. Gerçek Zararın Ödenmesi İlkesi  698
E. Sigortacının Rücu Hakkı  698
F. Zamanaşımı  700
G. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri  700
İlgili Kararlar  700
VII. GÜVENCE HESABI’NIN SORUMLULUĞU  716
A. Yasal Düzenleme  716
B. Sorumluluğun Kapsamı  719
1. Güvence Hesabında Sorumluluğun Kapsamı  719
2. Mülga Garanti Sigortası Hesabıyla İlgili Hükümlere Göre Sorumluluğun Kapsamı  720
C. Güvence Hesabına Başvuruda İstenen Belgeler  722
D. Başvuru Adresi ve Dilekçe Örneği  723
E. Güvence Hesabına Karşı Dava Açılması  723
F. Zamanaşımı  724
İlgili Kararlar  724
VIII. YEŞİLKART SİGORTASINDAN DOĞAN SORUMLULUK  744
A. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu ve Yabancı Plakalı Araçların Yeşilkart Sigortası Nedeniyle Sorumluluğu  744
1. Yeşilkart Sigortası Hakkında Genel Bilgiler  744
2. Kazalar Sonrası Yapılacak İşlemler  747
3. Türk Plakalı Araçların Yurt Dışındaki Kazaları  748
Yeşilkart Sigortasıyla İlgili Kararlar  749
IX. TRAFİK KAZASINDA YARALANANLARA SAĞLIK KURUMLARINDA YAPILAN TEDAVİ GİDERLERİNDEN DOLAYI SORUMLULUK  755
A. 6111 sayılı Kanun Değişikliğinden önce Güvence Hesabı ve Sigortaların Sorumlulukları  755
1. Yasal Düzenleme  755
2. Değişiklikten Önceki Durumda Sorumlulukla İlgili Genel Açıklama  756
B. 6111 Sayılı Kanun Sonrası Sorumluluk Şekli  757
1. Yasal Düzenleme  757
2. Kanundaki Sorumluluk Düzeni  758
İlgili Kararlar  759
X. SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU UYUŞMAZLIK HAKEM HEYETİ VE İTİRAZ HAKEM HEYETİ KARARLARI  767
A. Yasal Düzenleme  767
B. Hakem Heyeti Kararlarıyla İlgili Yargıtay Kararları  771
Dördüncü Bölüm
RÜCU DAVALARI
I. SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA GÖRE RÜCU DAVALARI  779
A. 5510 sayılı Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hakkı  779
1. 5510 Sayılı Kanunun İlgili Hükümleri  779
2. 5510 Sayılı Yasada Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Hakkı  781
a. Genel Olarak Yasal Değişiklikler  781
b. 5510 Sayılı Yasaya Göre Kurumun Rücu Nedenleri  782
c. Sosyal Güvenlik Kurumunca Rücu Edilemeyecek Ödemeler  783
3. 5510 Sayılı Yasa ile Getirilen Rücu Nedenlerinin İncelenmesi  784
a. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverene Rücu  784
aa. Bildirim Yapılan Sigortalılar Nedeniyle Sorumluluk  784
bb. Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılar Nedeniyle Sorumluluk  787
b. Üçüncü Kişilere Rücu  793
aa. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  793
bb. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu  794
c. Genel Sağlık Sigortası Yardımları Nedeniyle Rücu  795
d. İlk Peşin Sermaye Değerli Gelirdeki Artış ve Eksilmenin Rücu Hakkı Üzerindeki Etkisi  797
e. Birden Fazla Rücu Halinin Birleşmesi  800
f. Zamanaşımı ve Zaman Bakımından Uygulama  801
g. Genel Değerlendirme  802
B. 506 sayılı Kanuna Göre Sosyal Sigortalar Kurumunun Rücu Hakkı  803
1. Genel olarak  803
2. Trafik İş Kazası Nedeniyle Rücu Davası (SSK m. 26)  805
a. Rücu Davasının Konusu ve Tazminatın Belirlenmesi  805
aa. Genel Olarak 26. Maddeye Göre Sorumluluk  805
bb. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Öncesi Uygulama  806
cc. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı ve Sonraki Uygulama  809
b. 506 Sayılı Yasada İş Kazası  811
c. Kusur Esası  813
d. Rücu Borçluları ve Davalıları  814
3. 506 Sayılı Kanunun 39. Maddesine Göre Rücu Davası  815
4. Görevli Mahkeme  816
5. Yetkili Mahkeme  816
6. Zamanaşımı  816
7. Faiz  818
İlgili Kararlar  819
1. 506 Sayılı SSK’nın 26. Maddesi ile İlgili Kararlar  819
2. 506 Sayılı SSK’nın 39. Maddesi ile İlgili Kararlar  839
3. 5510 Sayılı Kanuna Göre Rücu Davaları İle İlgili Kararlar  855
a. 5510 Sayılı Kanunun 39. Maddesiyle İlgili Kararlar  855
b. 5510 Sayılı Kanunun 21. Maddesiyle İlgili Kararlar  859
II. 1479 SAYILI BAĞ – KUR KANUNUNA GÖRE RÜCU DAVALARI  878
A. 5510 Sayılı Kanun Değişikliği  878
B. BAĞ–KUR Kanunu ile İlgili Genel Açıklamalar  878
C. Rücu Alacağının Konusu ve Miktarı  879
D. Davalı  880
E. Zamanaşımı  880
F. Faiz Alacağı  880
G. Görevli ve Yetkili Mahkeme  881
İlgili Kararlar  881
III. ÖZEL SİGORTALARIN RÜCU DAVALARI  893
A. Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Rücu Davası  893
1. Genel Olarak  893
2. Ağır Kusur veya Kasıt Nedeniyle Rücu  894
3. İstiap Haddinin Aşılması Nedeniyle Rücu  895
4. Rizikodan Sonra İhbar ve Diğer Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Rücu Hakkı  896
5. Aracın Çalınması Ya Da Gasp Edilmesi Durumunda Rücu Hakkı  896
İlgili Kararlar  896
B. İhtiyari Malî Sorumluluk Sigortasında Sigortacının Rücu Davası  910
İhtiyari Malî Sorumluluk Sigortasında Rücu Davası ile İlgili Kararlar  910
C. KASKO Sigortasında Sigortacının Rücu Davası  916
Kasko Rücu Davaları ile İlgili Kararlar  919
D. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasında Sigortacının Rücu Davası  934
İlgili Kararlar  936
E. Kara Taşıma (Nakliyat) Sigortasında Sigortacının Rücu Davası  941
İlgili Kararlar  942
F. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Rücu Davası  951
1. Genel Olarak  951
2. Zarar Sorumlusu Üçüncü Kişiye Rücu  951
3. Sigortalıya Rücu  951
4. Zamanaşımı  952
İlgili Kararlar  952
G. Güvence Hesabı’nın (Garanti Fonu) Rücu Davası  956
1. İlgili Yasa ve Yönetmelik Hükümleri  956
a. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu  956
b. Güvence Hesabı Yönetmeliği (RG. 26.7.2007–26594)  957
2. Rücu Hakkı  958
3. Ödemelerin İadesi  958
İlgili Kararlar  959
IV. ZARAR SORUMLUSUNA DEVLETİN RÜCU HAKKI  966
A. Devletin Rücu Hakkının Yasal Dayanağı ve Hükümleri  966
B. İlgili Kararlar  968
1. Devlete Ait Aracın Kazaya Karışması Nedeniyle Rücu Davaları  968
2. 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Yasasına Dayalı Rücu Davası  974
Beşinci Bölüm
YARGITAY UYGULAMASINDA TRAFİK KAZALARINDA
KUSURUN VE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ
I. İLLİYET BAĞI VE KUSURUN BELİRLENMESİYLE İLGİLİ KARARLAR  981
A. İlliyet Bağı İle İlgili Kararlar  981
B. Kusurun Belirlenmesiyle İlgili Kararlar  984
C. Ceza Mahkemesi Kararı ve Kusur Raporunun Etkisi  1016
II. MADDİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİYLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  1020
A. Maddi Tazminatın Türleriyle İlgili Kararlar  1020
1. Destekten Yoksun Kalma Zararı ve Bilirkişi Raporu ile İlgili Kararlar  1020
2. Kazanç Kaybı – İşgöremezlik Zararı– Araç Mahrumiyeti ve Dolaylı Zararlar  1068
3. Çalışma Gücünün Kaybı (Sürekli İşgöremezlik Zararı) İle İlgili Kararlar  1086
4. Tedavi Giderleri ile İlgili Kararlar  1106
5. Maddî Zarar ve Araç Hasarına Bağlı Giderlerle İlgili Kararlar  1121
6. Ulaşım Gideri ile İlgili Kararlar  1131
7. Cenaze Giderleri ile İlgili Kararlar  1134
B. Maddi Tazminatın Belirlenmesiyle İlgili Kararlar  1137
1. Zarar ve Tazminattan İndirim Nedenleri ve Usulü  1137
2. Zarar Verenin Bölüşük (Muterafik) Kusuru ile İlgili Kararlar  1144
3. Zararla İlgili Bilirkişi Raporları  1149
4. Yabancı Araç Zararı – Yabancı Para ile Dava  1156
III. MANEVÎ ZARAR VE TAZMİNATLA İLGİLİ KARARLAR  1165
A. Yasal Dayanak ve Kapsam  1165
B. Manevi Tazminatla İlgili Kararlar  1165
1. Manevî Tazminat ile İlgili Genel Nitelikli Kararlar  1165
2. Bölüşük (Müterafik) Kusurla İlgili Kararlar  1202
IV. TAZMİNAT DAVALARINDA FAİZ UYGULAMASI  1204
A. 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun ve 4489 Sayılı Kanunla İlgili Açıklamalar  1204
1. 3095 Sayılı Kanun Metni  1204
2. 4489 ve 5335 Sayılı Kanunlarla Getirilen Değişiklikle İlgili Açıklamalar  1205
a. Kanunî Faiz ve Oranı  1205
b. Temerrüt Faizi  1206
c. Ticari Temerrüt Faizi  1206
d. Haksız Fiillerde Uygulanan Faiz Tür ve Oranı  1206
aa. Ticari Olmayan Alacaklarda Haksız Fiil Faizi  1207
bb. Ticari İş Niteliğindeki Alacaklarda Haksız Fiil Faizi  1207
e. Önceki Tarihli Faiz Alacaklarının Hesaplanması  1208
3. Bütçe Kanunu ile Yapılan Değişiklik  1208
B. Faiz Oranlarına İlişkin Tablolar  1209
1. Merkez Bankasınca Uygulanan Reeskont ve Avans Faiz Oranları  1209
2. Yıllara Göre Geçerli Kanunî Faiz ve Kanuni Temerrüt Faizi Oranları (3095–Md. 1, 2/1)  1210
3. Ticari Temerrüt (Kısa Vadeli Reeskont ve Avans) Faiz Oranları (3095– Md. 2/2)  1210
C. Faizle İlgili Kararlar  1211
1. 3095 Sayılı Kanun Uygulaması ile İlgili Kararlar  1211
2. Maddi Tazminatta Faiz Uygulamasıyla İlgili Kararlar  1219
3. Manevi Tazminatta Faiz Uygulaması ile İlgili Kararlar  1244
Altıncı Bölüm
TRAFİK KAZALARINDAN DOĞAN DAVALARDA
USULE VE UYGULAMAYA İLİŞKİN KONULAR
I. SORUMLULUĞA İLİŞKİN ANLAŞMALAR VE İBRA  1247
A. Sorumluluğa İlişkin Anlaşma  1247
B. İbra  1247
İlgili Kararlar  1248
II. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME  1261
A. Yetkili Mahkeme  1261
1. Genel Olarak  1261
2. Motorlu Araç Kazalarında Yetki  1262
3. Yetki İtirazı  1265
Yetkili Mahkemeyle İlgili Kararlar  1266
B. Görevli Mahkeme  1294
Görevle İlgili Kararlar  1296
C. Yargı Yolu – İlgili Kararlar  1311
III. ZAMANAŞIMI  1317
A. 6098 Sayılı Borçlar Kanununun 72. Maddesine Göre Zamanaşımı  1317
B. 818 Sayılı Borçlar Kanununun 60. Maddesine Göre Zamanaşımı  1317
1. Maddenin Kapsamı  1317
2. Bir Yıllık Zamanaşımı Uygulaması  1318
a. Zararın Öğrenilmesi  1318
b. Failin (Sorumlunun) Öğrenilmesi  1320
3. On Yıllık Zamanaşımı Uygulaması  1320
4. Ceza Kanunundaki Zamanaşımının Uygulanması  1321
a. Genel Olarak  1321
b. Uygulama Şartları  1323
aa. Zarar Veren Fiil Suç Teşkil Etmelidir  1323
bb. Ceza Zamanaşımı Süresi Daha Uzun Olmalıdır  1323
cc. Ceza Zamanaşımı Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar  1324
c. Zamanaşımının Kesilmesi  1325
aa. Genel Olarak  1325
bb. Hukuk Davasının Açılması ve Kesilme  1325
cc. Ceza Davasının Açılması veya Ceza Davasına Katılma  1326
5. Ek Süre  1328
C. 2918 Sayılı KTK’nın 109. Maddesine Göre Zamanaşımı  1328
1. Madde Metni  1328
2. Maddî ve Manevî Tazminat Ayrımı  1328
3. KTK 109. Maddenin Kapsamı  1329
a. Kapsamla İlgili Tartışmalar  1329
b. Yargıtay’ın Uygulaması  1330
4. Zarar Görenin Tazminat Alacağı Yönünden Zamanaşımı  1331
a. Zararın ve Failin Öğrenilmesi  1331
b. İki Yıllık Zamanaşımı  1332
c. On Yıllık Zamanaşımı  1332
d. Ceza Davası Zamanaşımının Geçerli Olması  1333
aa. Genel Olarak  1333
bb. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinde Ceza Davası Zamanaşımı  1335
cc. Ceza Davası Zamanaşımına Tabi Olmanın Sonuçları  1336
5. Zarar Görenin Sigortacıdan Alacağı Yönünden Zamanaşımı  1338
6. Rücu Davalarında Zamanaşımı  1338
7. Zamanaşımının Kesilmesi  1339
D. Zamanaşımı Def’inin İleri Sürülmesi  1340
Zamanaşımı İle İlgili Kararlar  1341
IV. TRAFİK KAZALARINDA KEŞİF, BİLİRKİŞİ VE KUSUR DURUMU  1422
A. Genel Olarak  1422
B. Olay Yerinde Keşif Yapılması  1423
1. Kazanın Meydana Geldiği Yol Üzerindeki Delillerin Tespit Edilmesi  1423
2. Kazaya Karışan Araçların İncelenmesi  1424
C. Bilirkişi Raporu ve Kusurun Tespiti  1427
1. Genel Olarak  1427
2. Bilirkişi Raporunun Hukuksal Kıymeti  1427
3. Kusur Durumunun Belirlenmesi  1428
D. Trafik Kazalarında Zabıtanın Yapması Gereken İşler  1430
E. Hız Sınırları, Hesaplamalar ve Tablolar  1431
1. Genel Olarak  1431
2. Fren Mesafesinin Hesaplanması  1432
V. KAZA TESPİT TUTANAĞI VE HÜKÜMLERİ  1434
A. Genel Olarak Kaza Tespit Tutanağı  1434
B. Kaza Tespit Tutanağı ile İlgili Kararlar  1434
VI. DELİL TESPİTİ  1445
A. Genel Olarak Hasar ve Kusurun Tespiti ve Usulü  1445
B. Delil Tespitinin Şartları  1445
C. Delil Tespit Usulü ve Hükümleri  1446
D. Delil Tespiti ile İlgili Kararlar  1447
EK – İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ  1453
A. Kanun ve Yönetmelikler  1453
B. Sigorta Genel Şartları  1453
C. Bakanlar Kurulu Kararı  1454
D. Genelge  1454
Kaynaklar  1455
Kavramlar Dizini  1459
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021