A'dan Z'ye Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansı UDS Örnek Uygulamaları ile Doç. Dr. Yener Coşkun  - Kitap
A'dan Z'ye

Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansı

UDS Örnek Uygulamaları ile

1. Baskı, 
Şubat 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
672
Barkod:
9789750264047
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
600,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap gayrimenkul değerlemesinin temel/gelişen kavramlarının aydınlatılmasını ve güncel değerleme sorunlarına UDS'ye (Uluslararası Değerleme Standartlarına) uygun çözümler üretilmesini amaçlamaktadır.
Gayrimenkul değerlemesinin her yönüyle incelendiği çalışma; kapsamı, güncelliği, güçlü uygulama yönü ve uluslararası boyutları ile Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşımaktadır.
Kitapta temel gayrimenkul değerleme yöntemleri/mevzuatı ve UDS uygulamaları sade bir dil ve örnek olaylar çerçevesinde incelenmiştir. IVSC, RICS, TEGOVA ve TDUB yetkililerinin de içinde bulunduğu önde gelen yerli/yabancı uygulamacıların ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan kitap, gayrimenkul değerlemesi yöntemlerini, hukukunu, mevzuatını, finansını ve ekonomisini öğrenmek isteyen herkese hitap etmektedir.
TÜRKİYE VE DÜNYADA GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNE VE MESLEĞE GENEL BİR BAKIŞ
Gelişen Ekonomilerde Gayrimenkul Değerlemesi, Nick TALBOT
Avrupa'da Gayrimenkul Değerleme Uygulaması, Krzysztof Grzesık ¦ Konstantinos P. PALLIS
Gayrimenkul Değerlemesinde Güven Tesisi Ve Değerleme Mesleğinin Geleceği, Tim NEAL ¦ John BAGULEY
Türkiye'de Gayrimenkul Değerlemesi Ve Tdub, Doruk KARŞI ¦ Encan AYDOĞDU
Bölüm 1
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNDE EKONOMİK – FİNANSAL BOYUTLAR VE EKONOMETRİK TAHMİN TEKNİĞİ
Taşınmaz Varlıklar Ve Değerlemesi: Klasik Özellikler, Yeni Taşınmaz Teknolojileri (Proptech) ve Riskler, Doç. Dr. Yener COŞKUN
Ticari Gayrimenkul Piyasası: Değerleme Faktörleri Ve Türkiye Avm, Ofis, Lojistik Piyasaları, Avi ALKAŞ ¦ Nida TÜRKER
Gayrimenkul Ekonomisi Ve Değerlemesinde Sürdürülebilirlik, Dr. Erkan YÖNDER
Gayrimenkul Ekonomisinde Ekonometrik Tahmin Teknikleri: İstanbul İli Örneği, Prof. Dr. Bülent GÜLOĞLU ¦ Dr. Öğr. Üye. Pınar KAYA SOYLU
Bölüm 2
HUKUK, MUHASEBE, FİNANSAL RAPORLAMA VE VERGİ AÇISINDAN GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ
Taşınmaz Hukuku Ve Kadastral Sistem, Doç. Dr. Volkan ÇAĞDAŞ
UMS/UFRS'DE Gayrimenkul Değerlemesi Ve Muhasebesi, Prof. Dr. A. Taylan ALTINTAŞ
Vergisel Yönden Gayrimenkul Değerlemesi, Ersun BAYRAKTAROĞLU
Bölüm 3
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNDE TEMEL YÖNTEMLER VE ANALİZ TEKNİKLERİ
Satışların Karşılaştırılması (Emsal Karşılaştırma) Yöntemi: Kuram Ve Uygulama Örneği, Prof.Dr. Erol KÖKTÜRK
Gelir Yaklaşımı Ve Gayrimenkul Proje Yatırımı Değerleme Süreci, Prof. Dr. Ali HEPŞEN
Maliyet Yaklaşımı: Kuram Ve Uygulama Örnekleri, Doç. Dr. Burak PİRGAİP
Bölüm 4
UDS, SPK VE BDDK MEVZUATI ÇEREVESİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLANMASI VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞU YÖNETİMİ
Uluslararası Değerleme Standartları Işığında Gayrimenkul Değerleme Raporu, Doç. Dr. Burak PİRGAİP ¦ Doç. Dr. Yener COŞKUN
Uluslararası Değerleme Standartları Ve Ülkemizdeki Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları, Güniz ÇELEN
Nitelikli Gayrimenkul Değerlemesinin Kalite Güvence Çerçevesinin Belirlenmesi, Doç. Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU
Gayrimenkul Değerleme Kuruluşlarının SPK ve BDDK Düzenleme Çerçevesi: Yenilikler ve Öneriler, Dr. Sibel ULUSOY TOKGÖZ
Bölüm 5
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNDE ÇEŞİTLİ UYGULAMA TEKNİKLERİ VE ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ
Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Nominal Taşınmaz Değerlemesi Ve Örnek Olay Analizi, Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU
Arazi-Arsa Değeri: Kavram Ve Temel Değerleme İlkeleri, Dr. Ali ÖNDER
Arsa Ve Arazi Değerlemesi: Kuram Ve Uygulama, Dr. Ali ÖNDER ¦ Prof. Dr. Hülya DEMİR ¦ Zuhal BALSARI KESKİN
Bilgi Teknolojileri Ekseninde Konut Değerlemesi Kuram Ve Uygulaması, DR. Ahmet BÜYÜKDUMAN
Gelir Getiren Gayrimenkul Değerlemesi: Kuram Ve Örnek Olay Analizi (Otel Ve Avm) , Celal ERDOĞDU
Gayrimenkul Geliştirme Projelerinin Değerlemesi Ve Karma Proje (Konut-Ticari) Örnek Uygulaması, Cansel TURGUT YAZICI
Makine, Tesis Ve Cihaz Değerlemesi Ve Örnek Olay Analizleri, Zafer BAŞER
Üst Hakkı Değerlemesi Ve Örnek Olay Uygulaması, Özdil ŞAHİN
Kamulaştırılan Arsalarda Değer Tespiti Yöntemi, Mehmet ŞENOL
Yeşil Binaların Gayrimenkul Değerine Etkisi, Neşecan ÇEKİCİ
Yeşil Bina Değerlemesinde Uluslararası Standartlar, Doç. Dr. Aslı Pelin GÜRGÜN ¦ Prof. Dr. Gül POLAT
Gayrimenkul Değeri Üzerinde Tesis Yönetiminin Etkisi Ve Standartlar, Dr. Özgür KÖYLÜOĞLU ¦ İlhami AKKUM
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gayrimenkul Değerlemesinde Temel & İleri Yöntemler ve Yorum Teknikleri
.
UDS, SPK ve BDDK Mevzuatlarına Göre Gayrimenkul Değerleme Raporunun Hazırlanması
.
IVSC, TEGOVA, RICS ve TDUB'un Gayrimenkul Değerleme ve Mesleğe Yönelik Öngörüleri
.
Gayrimenkul Değerlemesinde Veri Kaynakları, Ekonomik
.
Finansal Boyutlar
.
Hukuk, Muhasebe, Finansal Raporlama ve Vergi Açısından Gayrimenkul Değerlemesi
.
Yeni Değerleme Teknolojileri (Proptech), Bilgi Teknolojileri ve Gayrimenkul Değerlemesi
.
Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Yönetimi
.
Gayrimenkul Değerlemesinin Kalite Güvence Çerçevesi
.
Güncel Gelişmeler: Sürdürülebilirlik, CBS, Tesis Yönetimi ve Gayrimenkul Değerlemesi
.
Uygulamalar: Arsa, Arazi, Konut, Ticari (Otel, AVM, Lojistik), Makine–Tesis–Cihaz, Gayrimenkul Geliştirme Projeleri Değerlemesi, Kamulaştırılan Arsalarda Değer Tespiti
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Önsöz 
9
Doç. Dr. Yener COŞKUN Hakkında 
11
TÜRKİYE VE DÜNYADA GAYRİMENKUL
DEĞERLEMESİNE VE MESLEĞE GENEL BİR BAKIŞ
GELİŞEN EKONOMİLERDE GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ
Nick TALBOT 
19
AVRUPA’DA GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMASI
Krzysztof GRZESIK ¦ Konstantinos P. PALLIS 
23
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNDE GÜVEN TESİSİ VE DEĞERLEME MESLEĞİNİN GELECEĞİ
Tim NEAL ¦ John BAGULEY 
27
TÜRKİYE’DE GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ VE TDUB
Doruk KARŞI ¦ Encan AYDOĞDU 
31
Bölüm 1
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNDE
EKONOMİK – FİNANSAL BOYUTLAR VE
EKONOMETRİK TAHMİN TEKNİĞİ
TAŞINMAZ VARLIKLAR VE DEĞERLEMESİ: KLASİK ÖZELLİKLER,
YENİ TAŞINMAZ TEKNOLOJİLERİ (PROPTECH) VE RİSKLER
Yener COŞKUN 
39
TİCARİ GAYRİMENKUL PİYASASI: DEĞERLEME FAKTÖRLERİ VE TÜRKİYE AVM, OFİS, LOJİSTİK PİYASALARI
Avi ALKAŞ ¦ Nida TÜRKER 
81
GAYRİMENKUL EKONOMİSİ VE DEĞERLEMESİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Erkan YÖNDER 
103
GAYRİMENKUL EKONOMİSİNDE EKONOMETRİK TAHMİN TEKNİKLERİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
Bülent GÜLOĞLU ¦ Pınar KAYA SOYLU 
119
Bölüm 2
HUKUK, MUHASEBE, FİNANSAL RAPORLAMA VE
VERGİ AÇISINDAN GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ
TAŞINMAZ HUKUKU VE KADASTRAL SİSTEM
Volkan ÇAĞDAŞ 
141
UMS/UFRS'DE GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ VE MUHASEBESİ
A. Taylan ALTINTAŞ 
167
VERGİSEL YÖNDEN GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ
Ersun BAYRAKTAROĞLU 
191
Bölüm 3
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNDE
TEMEL YÖNTEMLER VE ANALİZ TEKNİKLERİ
SATIŞLARIN KARŞILAŞTIRILMASI (EMSAL KARŞILAŞTIRMA) YÖNTEMİ: KURAM VE UYGULAMA ÖRNEĞİ
Erol KÖKTÜRK 
209
GELİR YAKLAŞIMI VE GAYRİMENKUL PROJE YATIRIMI DEĞERLEME SÜRECİ
Ali HEPŞEN 
249
MALİYET YAKLAŞIMI: KURAM VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Burak PİRGAİP 
277
Bölüm 4
UDS, SPK VE BDDK MEVZUATI ÇEREVESİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLANMASI VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞU YÖNETİMİ
ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI IŞIĞINDA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
Burak PİRGAİP ¦ Yener COŞKUN 
309
ULUSLARARASI DEĞERLEME STANDARTLARI VE ÜLKEMİZDEKİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI
Güniz ÇELEN 
339
NİTELİKLİ GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNİN KALİTE GÜVENCE ÇERÇEVESİNİN BELİRLENMESİ
Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU 
361
GAYRİMENKUL DEĞERLEME KURULUŞLARININ SPK VE
BDDK DÜZENLEME ÇERÇEVESİ: YENİLİKLER VE ÖNERİLER
Sibel ULUSOY TOKGÖZ 
381
Bölüm 5
GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNDE
ÇEŞİTLİ UYGULAMA TEKNİKLERİ VE
ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DESTEKLİ NOMİNAL TAŞINMAZ
DEĞERLEMESİ VE ÖRNEK OLAY ANALİZİ
Tahsin YOMRALIOĞLU 
417
ARAZİ–ARSA DEĞERİ: KAVRAM VE TEMEL DEĞERLEME İLKELERİ
Ali ÖNDER 
435
ARSA VE ARAZİ DEĞERLEMESİ: KURAM VE UYGULAMA
Ali ÖNDER ¦ Hülya DEMİR ¦ Zuhal BALSARI KESKİN 
455
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ EKSENİNDE KONUT DEĞERLEMESİ KURAM VE UYGULAMASI
Ahmet BÜYÜKDUMAN 
491
GELİR GETİREN GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİ: KURAM VE ÖRNEK OLAY ANALİZİ (OTEL VE AVM)
Celal ERDOĞDU 
515
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME PROJELERİNİN DEĞERLEMESİ VE KARMA PROJE (KONUT–TİCARİ) ÖRNEK UYGULAMASI
Cansel TURGUT YAZICI 
545
MAKİNE, TESİS VE CİHAZ DEĞERLEMESİ VE ÖRNEK OLAY ANALİZLERİ
Zafer BAŞER 
561
ÜST HAKKI DEĞERLEMESİ VE ÖRNEK OLAY UYGULAMASI
Özdil ŞAHİN 
585
KAMULAŞTIRILAN ARSALARDA DEĞER TESPİTİ YÖNTEMİ
Mehmet ŞENOL 
599
YEŞİL BİNALARIN GAYRİMENKUL DEĞERİNE ETKİSİ
Neşecan ÇEKİCİ 
625
YEŞİL BİNA DEĞERLEMESİNDE ULUSLARARASI STANDARTLAR
Aslı Pelin GÜRGÜN ¦ Gül POLAT 
641
GAYRİMENKUL DEĞERİ ÜZERİNDE TESİS YÖNETİMİNİN ETKİSİ VE STANDARTLAR
Özgür KÖYLÜOĞLU ¦ İlhami AKKUM 
653