101 Soruda Kent Konseyi Prof. Dr. Mithat Arman Karasu, M. Lamih Çelik, Cüneyd Altıparmak  - Kitap
2. Baskı, 
Şubat 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
384
Barkod:
9789750259036
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
360,00
İndirimli (%50):
180,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ocak 2018
75,00
25,00 (%67)
Kitabın Açıklaması
Eserde; Kent Konseylerini doğuran süreç ve bu süreçteki mihenk taşları olan, ulusal ve ulusal üstü belgeler, kavramlar ve tanımlar ele alınmış, ardından konseylerin hukuki alt yapısı, oluşumu, genel kurulunun görevleri, yürütme kurulunun misyonu, genel sekreterin pozisyonu ve diğer bileşenleri arasındaki ilişki, güncel sorunlar ve bunlara dair tavsiyeler ele alınmaktadır.
Eserde ek olarak, TKKB dönem başkanlarının uygulamanın içinden örneklerini içeren yazıları, "kent sözlüğü" ve mevzuat da yer almaktadır.
Bu eser, Kent Konseyleri ile uğraşanlar için temel bir başvuru kaynağıdır. Başlıklar, TKKB tarafından yapılan toplantılarda, uygulamanın içinden gelenlerin yönelttiği soruların derlenmesi ile oluşturulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Kavramlar
.
Kent Konseylerinin Yapısı ve Oluşumu
.
Kent Konseylerinin Mali Yapısı, Kurumsal İlişkisi ve Diğer Meseleleri
.
TKKB Dönem Başkanlarının Yazıları
.
Mevzuat ve Diğer Metinler
.
Kent Terimleri Sözlüğü
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı’nın 
7
Takdimi Yazısı 
7
İlk Basımda Yayımladığımız 
11
Önsöz 
11
Başlarken… 
13
Kısaltmalar 
25
BİRİNCİ BÖLÜM:
TEMEL KAVRAMLAR
1. İnsan Haklarının Tarihsel Süreçte Geçirdiği Evreler Nelerdir? 
29
2. Dayanışma Hakları Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
30
3. “Kentli” Kimdir? 
33
4. Kentli Hakları ve Hukuki Dayanakları Nelerdir? 
34
5. Uluslararası Sözleşmelerde Belirlenen Kent Yaşamına Yönelik Temel İlkelerin En Önemlileri Hangileridir? 
38
6. Kent Konseylerinin Kentli Hakları Bakımından Önemi Nedir? 
41
7. Kentlilik Bilinci İle Kent Konseyinin Sağlıklı İşleyişi Arasında Nasıl Bir Bağ Vardır? 
44
8. “Yerinden Yönetim” Ne Demektir? 
46
9. Yerel Yönetimler ile Demokrasi Arasındaki İlişki Nasıl Açıklanabilir? 
47
10. İdari Yerinden Yönetim İle Siyasal Yerinden Yönetim Arasındaki Farklar Nelerdir? 
49
11. İdari Yerinden Yönetimin Türleri Nelerdir? 
51
12. Yerel Yönetimlerin Varlık Nedenleri Nelerdir? 
53
13. Yerel Yönetimlerin Anayasal Boyutları Nelerdir? 
55
14. Yerinden Yönetim İlkesinin Fayda ve Zararları Nelerdir? 
57
15. Gündem 21 Nedir? 
59
16. Yerel Gündem 21 Nedir? 
62
17. Dünyada Yerel Gündem 21 Uygulamaları Nelerdir? 
64
18. Türkiye'deki Yerel Gündem 21 Uygulamaları Nelerdir? 
67
19. Yerel Gündem 21 ile Kent Konseylerinin Bağlantısı Nedir? 
70
20. Yönetişim Nedir? 
72
21. Kent Konseyleri Yönetişim Anlayışının Bir Sonucu mudur? 
75
22. Avrupa Kentsel Şartı Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
77
23. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
80
24. Aalborg Şartı Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
83
25. Yurttaşların Yönetime Katılımı Ne Demektir? 
83
26. Katılımın Türleri Nelerdir? 
91
27. Gündem 21 İle Katılım Arasında Ne Tür Bir İlişki Vardır? 
94
28. Dünyada Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı Konusunda Ne Tür Mekanizmalar Mevcuttur? 
98
29. Yerel Demokrasi Kültürünün Gelişmesinde Kent Konseyinin Etkisi Nedir? 
103
30. Binyıl Kalkınma Hedefleri İle Kent Konseyleri Arasında Bir Bağ Var mıdır? 
106
31. Kentsel Alanda Engelli Bireylerin Hakları Nelerdir? 
110
İKİNCİ BÖLÜM:
KENT KONSEYLERİNİN
YAPISI VE OLUŞUMU
32. Kent Konseyi’nin Hukuki Çerçevesi Nedir? 
117
33. Kent Konseyleri Nasıl Oluşur? 
120
34. Kent Konseyinin Görevleri Nelerdir? 
129
35. Kent Konseyinde Neler Konuşulur? 
132
37. Kent Konseyinin Çalışma Usülu Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
133
38. Kent Konseyinin Çalışma Prensipleri Nelerdir? 
133
39. Kent Konseyinin Organları Nelerdir? 
134
40. Kent Konseyinin Üyeleri Kimlerdir? 
135
41. “Mahallin En Büyük Mülki İdare Amiri Veya Temsilcisi” İfadesinden Kast Edilen Kimlerdir? 
144
42. “Belediye Başkanı veya Temsilcisi” İfadesini Nasıl Anlamalıyız? 
145
43. “Sayısı 10’u Geçmemek Üzere İllerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar Tarafından Belirlenecek Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Temsilcileri” İfadesini İzah Eder misiniz? 
145
44. “Mahalle Sayısı Yirmiye Kadar Olan Belediyelerde Bütün Mahalle Muhtarları, Diğer Belediyelerde Belediye Başkanının Çağrısı Üzerine Toplanan Mahalle Muhtarlarının Toplam Muhtar Sayısının Yüzde 30’unu Geçmemek ve 20’den Az Olmamak Üzere Kendi Aralarından Seçecekleri Temsilcileri” İfadesinin Kapsamı ve İçeriği Ne Olmalıdır? 
146
45. “Beldede Teşkilatını Kurmuş Olan Siyasi Partilerin Temsilcileri” İfadesini Nasıl Yorumlamalıyız? 
146
47. Genel Kurul Hangi Dönemlerde Toplanır? 
152
48. Genel Kurula Kim Başkanlık Eder? 
153
49. İlk Kez Kurulacak Kent Konseyinin Teşekkülü Nasıl Olacaktır? 
153
50. Daha Önce Teşekkül Etmiş Bir Kent Konseyinin Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı Nasıl Olacaktır? 
154
51. Daha Önce Teşekkül Etmiş Bir Kent Konseyinin Seçimli Genel Kurul Toplantısı Nasıl Olacaktır? 
155
52. Kent Konseyi Başkanının Seçimi Nasıl Olacaktır? 
157
53. Kent Konseyi Başkanına Vekâlet Var mıdır? 
158
54. Kent Konseyi Başkanını Görevleri Nelerdir? 
158
55. Genel Kurul Dışından Biri Kent Konseyi Başkanı Olabilir mi? 
159
56. Yürütme Kurulunun Görevleri Nelerdir? 
160
57. Kent Konseyi Meclisleri Hangileridir? 
161
58. Kadın Meclisi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
161
59. Gençlik Meclisi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
162
60. Çocuk Meclisi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
163
61. Çalışma Grupları Nasıl Kurulur? 
163
62. Kent Konseyleri Kararları Belediye Açısından Bağlayıcı mıdır? 
164
63. Kent Konseyi Genel Sekreterinin Seçilmesi Nasıl Olur? 
166
64. Kent Konseyi Genel Sekreterinin Görevleri Nelerdir? 
166
65. Kent Konseyi Yönetmeliğinden Önce Kurulmuş Konseylerin Uyum Süreci Hakkında Bilgi Verir misinİz? 
166
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
KENT KONSEYLERİNİN MALİ YAPISI,
KURUMSAL İLİŞKİSİ VE DİĞER MESELELERİ
66. Kent Konseylerine Belediyeden Kaynak Ayırmak
Mümkün müdür? 
171
67. Mali Yapı Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
171
68. Personel Yapısı Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
173
69. Kent Konseyinde Genel Sekreter Olarak Görev Yapan Kişiye Belediye Bütçesinden Maaş Ödenebilir mi? 
174
70. Belediye, Kent Konseyi Toplantıları İçin Harcırah Ödeyebilir mi? 
175
71. Kent Konseylerine Diğer Kamu Kurumlarından Kaynak Tahsisi Mümkün müdür? 
177
72. Kent Konseylerinin Seçim İşlerine Dair Nasıl Bir İzlek Önerirsiniz? 
177
73. Kent Konseyinin Hukuk Metinleri Dışında, Doğası Gereği Yapması Gerekenler Var mıdır? 
181
74. Kent Konseyi Başkanı Nelere Dikkat Etmelidir? 
184
75. Belediye Başkanı Kent Konseyi Başkanı Olabilir mi? 
186
76. Kent Konseyinin Bileşenleri İle İlişkisi Nasıl Olmaldır? 
187
77. Belediyeler Kent Konseyi Birimleri Kurabilir mi? 
187
78. Kent Konseyleri Bağış Kabul Edebilir mi? 
189
79. Kent Konseyinin Dava Açma Ehliyeti Nedir? 
191
80. Kent Konseyleri Avukat Tutabilir mi? 
211
81. Kent Konseyleri Kurumlar İle Protokol İmzalayabilir mi? 
211
82. Kent Konseylerine Danışman Almak Mümkün müdür? 
211
83. Kent Konseyleri Biriliği, Platformu Olabilir mi? 
221
84. Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
222
85. TKKB’ye Üyelik Nasıl Olur? 
223
86. TKKB’nin Organları Nelerdir? 
224
87. TKKB İle Kent Konseyleri Arasındaki İlişki Ne Düzeydedir? 
224
89. “Büyükşehir Kent Konseyi” Kurulabilir mi? 
225
90. Büyükşehir Kent Konseyine Dair Bir Öneriniz Var mıdır? 
228
91. Kent Konseyi Seçimlerinin Mahiyeti ve İtiraz Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
228
92. Kent Konseyi Yönergesini Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir? 
229
93. Kent Konseyi Farkındalığı İçin Neler Yapılmalıdır? 
238
94. Kent Konseyinin Bir Çalışmada Paydaşları Kimler Olabilir? 
239
95. Kent Konseyi Kararlarının Mahiyeti Nedir? 
240
96. Kent Konseyi Kurulmamasının Sonuçları Nelerdir? 
241
97. Yeni Büyükşehir Modelinin Kent Konseylerine Etkisi Var mıdır? 
243
98. Kent Konseyleri İle İligili Son Gelişmeler Nelerdir? 
246
99. Kent Konseylerinin Örnek Uygulamaları Nelerdir, Anlatır mısınız? 
250
100. Belediye Başkanları Konseyleri Kurmak Zorunda mıdır? 
252
101. Kent Konseyleri Hakkındaki Son Değerlendirmeniz ve Önerileriniz Nelerdir? 
258
KİTABA EK / 1. BÖLÜM:
TKKB DÖNEM BAŞKANLARININ YAZILARI
TKKB DÖNEM BAŞKANLARININ YAZILARI 
263
KENT KONSEYLERİ FİKRİNİN DOĞUŞU 
265
Sedat Yücel TKKB 2. Dönem Başkanı
KENT KONSEYİ VE SİVİL ALAN 
273
SAİM YAVUZ TKKB 3. Dönem Başkanı
KENT KONSEYİ VE BELEDİYE İLİŞKİLERİ 
279
Zeynep ÖZBAŞ ARIKAN TKKB 4. Dönem Başkanı
KENT KONSEYİ VE TARİH BİLİNCİ 
286
Yusuf Sabri DİŞLİ TKKB 5. Dönem Başkanı
TKKB’nin KISA TARİHİ 
291
Hasan SOYGÜZEL TKKB 6. Dönem Başkanı
KENT KONSEYLERİ VE KADIN MECLİSLERİ 
300
Gülay AKTAŞÇI TKKB 7. Dönem Başkanı
TKKB MİSYONU VE ŞEHİRCİLİK ŞURASI 
305
Necati BİNİCİ TKKB Kurucu ve 8. Dönem Başkanı
GELECEKTE KENT KONSEYLERİ 
312
Nuray AKÇASOY TKKB 9. Dönem Başkanı
KENT KONSEYLERİ VE KENT VİZYONU 
317
Ekrem ASLAN TKKB 10. Dönem Başkanı
KİTABA EK / 2. BÖLÜM:
MEVZUAT VE DİĞER METİNLER
5393 S. BELEDİYE KANUNU 76. MADDE. 
323
KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 
324
İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ 
333
GENELGELER 
338
GÖRÜŞLER 
342
TKKB İLKE VE ESASLARI 
352
KİTABA EK / 3. BÖLÜM:
KENT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
Kaynakça 
379