Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vergileme
Vergi Teorisi ve Vergi Politikası
Ekim 2018 / 2. Baskı / 224 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Vergilemenin tarihi; keyfilik, haksızlık, adaletsizlik, ayrımcılık gibi hak ve hukuk ile bağdaşmayan uygulamalarla doludur. Nerede bir devlet var ise orada zora dayanan vergiler mutlaka olmuştur. En eski çağlardan günümüze tüm medeniyetlerin tarihi dikkatle ve özenle incelendiğinde vergilerin bir zulüm ve faciaya dönüştüğünü görmek pekala mümkündür. Bu zulüm ve faciaya halkın tepkileri ve isyanı neticesinde demokrasi ve anayasacılık mücadeleleri başlamıştır. Bu açıdan denilebilir ki, vergilemenin tarihi aslında demokrasi mücadelelerinin tarihidir.

Ağır ve haksız vergilerin ağır maliyetlerinin bir büyük kazanımı olmuştur: Demokrasi. Ancak günümüzde modern demokrasilerde vergi zulmü farklı bir hal almıştır. Günümüzde parlamentoların ve hükümetlerin hemen tamamı farklı derecelerde de olsa vergileme güç ve yetkilerini istismar ve suiistimal etmeyi sürdürmektedirler.

Bu kitabın yazarı, modern demokrasilerde seçilmiş iktidarların vergileme alanındaki keyfi ve sınırsız yetkilerinin anayasal kurallar ile sınırlandırılması görüşünü savunmaktadır. Bu "anayasal vergi reformu" önerisi gerçekleşmesi pek de kolay olmayan bir mücadeledir. Temsili demokrasilerde seçilmiş olanların kendi sahip oldukları güç ve yetkilerinin daraltılmasına karşı olmaları bir açmazı ya da çıkmazı beraberinde getirmektedir.

Konu Başlıkları
Vergi Teorisi
Vergi Politikası
Vergilerin Etkileri
Optimal Vergileme
Arz–Yönlü Vergi Teorisi
Vergi Ayrıcalıkları
Vergileme Yetkisinin Sınırları
Anayasal Vergi Reformu
Global Vergiler
Barkod: 9789750251207
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 224
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İDEAL VERGİ SİSTEMİ TASARIMI VE
OPTİMAL VERGİLEME
I. GİRİŞ  13
II. OPTİMAL VERGİLEME VE İDEAL VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ  13
III. OPTİMAL VERGİLEMEDE DÖRT TEMEL SORU  23
IV. OPTİMAL VERGİLEME AÇISINDAN DÜZ ORANLI VERGİ İLE ARTAN ORANLI VERGİLERİN KARŞILAŞTIRMASI  35
A. Genel Olarak Vergi Tarifeleri  35
B. Artan Oranlı Vergiler ve Eleştirisi  36
C. Düz Oranlı Vergi  39
V. SONUÇ  49
Kaynaklar  50
VERGİ NE ÜZERİNDEN ALINMALI?:
VERGİ KONUSUNUN SEÇİMİNDE
OPTİMALİTE VE MEŞRUİYET
I. GİRİŞ  55
II. VERGİ NE ÜZERİNDEN ALINMALI?  56
A. “Vergi Gelir Üzerinden Alınmalıdır”: Gelir Vergileri  56
B. “Vergi Servet Üzerinden Alınmalıdır”: Servet Vergileri  63
C. “Vergi Harcamalar Üzerinden Alınmalıdır”: Harcama Vergileri  68
III. SONUÇ  75
Kaynaklar  76
ARZ – YÖNLÜ İKTİSAT TEORİSİ VE HALDUN –
LAFFER ETKİSİ
I. GİRİŞ  79
II. ARZ–YÖNLÜ İKTİSAT TEORİSİ  80
A. Tanım  80
B. Temel İlkeleri  81
C. Tarihsel Kökenleri  81
III. HALDUN–LAFFER ETKİSİ  84
A. Hipotez  84
B. HL Hipotezinin Belirsizlikleri  86
IV. SONUÇ  87
Kaynaklar  91
ARZ–YÖNLÜ VERGİ TEORİSİ:
VERGİ İNDİRİMLERİ VE
EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
I. GİRİŞ  93
II. VERGİ İNDİRİMLERİNİN ETKİLERİ  94
A. Vergi İndirimlerinin Emek Arzı Üzerindeki Etkileri  94
B. Vergi İndirimlerinin Tasarruf Üzerindeki Etkileri  97
C. Vergi İndirimlerinin Yatırımlar Üzerindeki Etkileri  100
III. SONUÇ  101
Kaynaklar  102
VERGİ TARİFELERİNDE DEĞİŞİM:
ARTAN ORANLI VERGİLERDEN
DÜZ ORANLI VERGİLERE
I. GİRİŞ  103
II. GELENEKSEL MALİYE VE ARTAN ORANLI VERGİLER  103
III. VERGİLEMEDE YENİ BİR ANLAYIŞ: DÜZ ORANLI VERGİLEME  106
IV. DÜZ ORANLI VERGİLER  108
V. ARTAN ORANLI VERGİLERE KARŞI DÜZ ORANLI VERGİLER  114
VI. SONUÇ  120
Kaynaklar  121
VERGİ REKABETİ
I. GİRİŞ  125
II. VERGİ REKABETİ  125
III. VERGİ REKABETİNİN ARTIŞ NEDENLERİ  126
A. Sermayenin Mobilitesinin Artması  126
B. Emeğin Mobilitesinin Artması  127
C. Vergi Cennetlerinin Ortaya Çıkması  128
IV. VERGİ REKABETİ Mİ? VERGİ UYUMLAŞTIRMASI MI?  131
V. VERGİ REKABETİ: YARARLI MI, ZARARLI MI?  133
VI. SONUÇ  134
Kaynaklar  135
GELİR DAĞILIMINDA
ADALETİN SAĞLANMASI AÇISINDAN
NEGATİF GELİR VERGİSİ ÖNERİSİ
I. GİRİŞ  137
II. TARİHSEL GELİŞİM  137
III. NEGATİF GELİR VERGİSİ TEORİSİ  138
IV. NEGATİF GELİR VERGİSİNİN AVANTAJLARI  143
V. NEGATİF GELİR VERGİSİNİN DEZAVANTAJLARI  144
VI. SONUÇ  146
Kaynaklar  147
GLOBAL VERGİ ÖNERİLERİ
Mümkün mü? Uygulanabilir mi?
Gerekli mi, Yoksa Tehlikeli mi?
I. GİRİŞ  149
II. “GLOBAL VERGİ” DÜŞÜNCESİ  149
III. BAŞLICA “GLOBAL VERGİ” ÖNERİLERİ  151
A. Sürdürülebilir Ekosistem ve Çevrenin Korunmasına Yönelik Global Vergi Önerileri  152
B. Finansal İstikrarın Sağlanmasına Yönelik Global Vergi Önerileri  156
C. Dijital İşlemler ve eTicaret Üzerine Konulması Önerilen Global Vergiler  160
D. Demerit Mallar Üzerine Konulması Önerilen Global Vergi Önerileri: Global Günah Vergileri  163
E. Uluslararası Silahsızlanmanın Sağlanmasına Yönelik Global Vergi Önerisi  164
F. Beyin Göçünün Önlenmesine Yönelik Global Vergi Önerisi  164
G. Global Servet Vergisi Önerisi  165
IV. GLOBAL VERGİ ÖNERİLERİNİN KABUL EDİLMESİ VE UYGULANABİLMESİ: BAŞARI ŞARTLARI VE ZORLUKLAR  166
V. SONUÇ  168
Kaynaklar  170
ANAYASAL VERGİ POLİTİKASI
I. GİRİŞ  177
II. VERGİ REFORMU KONUSUNDA BAZI TEMEL SORULAR  178
III. VERGİLEME YETKİSİNİ SINIRLAYACAK BAŞLICA KURALLAR  184
1. Prosedürel Sınırlamalar  184
1.1. Wicksell Önerisi  184
1.2. Genellik İlkesi  186
1.3. Vergi Oranlarının Anayasada Düz Oranlı Olarak Belirlenmesi  188
1.4. Vergi Konularının Anayasada Belirlenmesi  189
1.5. Denk Bütçe Uygulanması  190
1.6. İdareler–Arası Mali Paylaşım İlkelerinin Anayasada Belirlenmesi  190
1.7. Vergi Gelirlerinin Kullanım Alanlarının Belirlenmesi: Vergilemede Fayda Yaklaşımı ve Tahsis İlkesi  190
2. Kantitatif Sınırlamalar  192
2.1. Toplam Vergi Yükünün Oransal Olarak Belirlenmesi  192
2.2. Maksimum Vergi Oranının Belirlenmesi  192
IV. SONUÇ  192
Kaynaklar  195
VERGİ AYRICALIKLARI VE VERGİ AYRIMCILIĞI
Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Perspektifinden
“Vergi Harcamaları”nın Eleştirisi
I. GİRİŞ  199
II. VERGİ HARCAMALARI  200
III. MALİ EMPRESYONİZM ve MALİ YANILTMA  207
IV. VERGİ HARCAMALARI, RANT KOLLAMA VE YASAL SOYGUN  208
V. OPTİMAL VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN VERGİ HARCAMALARININ BİR ELEŞTİRİSİ  209
VI. VERGİ HARCAMALARI YOLUYLA HUKUK DEVLETİ ve HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNİN İHLALİ  212
VII. VERGİ AYRIMCILIĞI  214
VIII. KAMU TERCİHİ VE ANAYASAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN VERGİ HARCAMALARININ ELEŞTİRİSİ VE ÖNERİLER  215
IX. SONUÇ  217
Kaynaklar  220
 


Mehmet Alagöz ...
Kasım 2020
41.00 TL
Sepete Ekle
Engin Dumurcaklı ...
Haziran 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Şahin Karabulut
Haziran 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Yoruldu
Mart 2020
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İDEAL VERGİ SİSTEMİ TASARIMI VE
OPTİMAL VERGİLEME
I. GİRİŞ  13
II. OPTİMAL VERGİLEME VE İDEAL VERGİ SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ  13
III. OPTİMAL VERGİLEMEDE DÖRT TEMEL SORU  23
IV. OPTİMAL VERGİLEME AÇISINDAN DÜZ ORANLI VERGİ İLE ARTAN ORANLI VERGİLERİN KARŞILAŞTIRMASI  35
A. Genel Olarak Vergi Tarifeleri  35
B. Artan Oranlı Vergiler ve Eleştirisi  36
C. Düz Oranlı Vergi  39
V. SONUÇ  49
Kaynaklar  50
VERGİ NE ÜZERİNDEN ALINMALI?:
VERGİ KONUSUNUN SEÇİMİNDE
OPTİMALİTE VE MEŞRUİYET
I. GİRİŞ  55
II. VERGİ NE ÜZERİNDEN ALINMALI?  56
A. “Vergi Gelir Üzerinden Alınmalıdır”: Gelir Vergileri  56
B. “Vergi Servet Üzerinden Alınmalıdır”: Servet Vergileri  63
C. “Vergi Harcamalar Üzerinden Alınmalıdır”: Harcama Vergileri  68
III. SONUÇ  75
Kaynaklar  76
ARZ – YÖNLÜ İKTİSAT TEORİSİ VE HALDUN –
LAFFER ETKİSİ
I. GİRİŞ  79
II. ARZ–YÖNLÜ İKTİSAT TEORİSİ  80
A. Tanım  80
B. Temel İlkeleri  81
C. Tarihsel Kökenleri  81
III. HALDUN–LAFFER ETKİSİ  84
A. Hipotez  84
B. HL Hipotezinin Belirsizlikleri  86
IV. SONUÇ  87
Kaynaklar  91
ARZ–YÖNLÜ VERGİ TEORİSİ:
VERGİ İNDİRİMLERİ VE
EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
I. GİRİŞ  93
II. VERGİ İNDİRİMLERİNİN ETKİLERİ  94
A. Vergi İndirimlerinin Emek Arzı Üzerindeki Etkileri  94
B. Vergi İndirimlerinin Tasarruf Üzerindeki Etkileri  97
C. Vergi İndirimlerinin Yatırımlar Üzerindeki Etkileri  100
III. SONUÇ  101
Kaynaklar  102
VERGİ TARİFELERİNDE DEĞİŞİM:
ARTAN ORANLI VERGİLERDEN
DÜZ ORANLI VERGİLERE
I. GİRİŞ  103
II. GELENEKSEL MALİYE VE ARTAN ORANLI VERGİLER  103
III. VERGİLEMEDE YENİ BİR ANLAYIŞ: DÜZ ORANLI VERGİLEME  106
IV. DÜZ ORANLI VERGİLER  108
V. ARTAN ORANLI VERGİLERE KARŞI DÜZ ORANLI VERGİLER  114
VI. SONUÇ  120
Kaynaklar  121
VERGİ REKABETİ
I. GİRİŞ  125
II. VERGİ REKABETİ  125
III. VERGİ REKABETİNİN ARTIŞ NEDENLERİ  126
A. Sermayenin Mobilitesinin Artması  126
B. Emeğin Mobilitesinin Artması  127
C. Vergi Cennetlerinin Ortaya Çıkması  128
IV. VERGİ REKABETİ Mİ? VERGİ UYUMLAŞTIRMASI MI?  131
V. VERGİ REKABETİ: YARARLI MI, ZARARLI MI?  133
VI. SONUÇ  134
Kaynaklar  135
GELİR DAĞILIMINDA
ADALETİN SAĞLANMASI AÇISINDAN
NEGATİF GELİR VERGİSİ ÖNERİSİ
I. GİRİŞ  137
II. TARİHSEL GELİŞİM  137
III. NEGATİF GELİR VERGİSİ TEORİSİ  138
IV. NEGATİF GELİR VERGİSİNİN AVANTAJLARI  143
V. NEGATİF GELİR VERGİSİNİN DEZAVANTAJLARI  144
VI. SONUÇ  146
Kaynaklar  147
GLOBAL VERGİ ÖNERİLERİ
Mümkün mü? Uygulanabilir mi?
Gerekli mi, Yoksa Tehlikeli mi?
I. GİRİŞ  149
II. “GLOBAL VERGİ” DÜŞÜNCESİ  149
III. BAŞLICA “GLOBAL VERGİ” ÖNERİLERİ  151
A. Sürdürülebilir Ekosistem ve Çevrenin Korunmasına Yönelik Global Vergi Önerileri  152
B. Finansal İstikrarın Sağlanmasına Yönelik Global Vergi Önerileri  156
C. Dijital İşlemler ve eTicaret Üzerine Konulması Önerilen Global Vergiler  160
D. Demerit Mallar Üzerine Konulması Önerilen Global Vergi Önerileri: Global Günah Vergileri  163
E. Uluslararası Silahsızlanmanın Sağlanmasına Yönelik Global Vergi Önerisi  164
F. Beyin Göçünün Önlenmesine Yönelik Global Vergi Önerisi  164
G. Global Servet Vergisi Önerisi  165
IV. GLOBAL VERGİ ÖNERİLERİNİN KABUL EDİLMESİ VE UYGULANABİLMESİ: BAŞARI ŞARTLARI VE ZORLUKLAR  166
V. SONUÇ  168
Kaynaklar  170
ANAYASAL VERGİ POLİTİKASI
I. GİRİŞ  177
II. VERGİ REFORMU KONUSUNDA BAZI TEMEL SORULAR  178
III. VERGİLEME YETKİSİNİ SINIRLAYACAK BAŞLICA KURALLAR  184
1. Prosedürel Sınırlamalar  184
1.1. Wicksell Önerisi  184
1.2. Genellik İlkesi  186
1.3. Vergi Oranlarının Anayasada Düz Oranlı Olarak Belirlenmesi  188
1.4. Vergi Konularının Anayasada Belirlenmesi  189
1.5. Denk Bütçe Uygulanması  190
1.6. İdareler–Arası Mali Paylaşım İlkelerinin Anayasada Belirlenmesi  190
1.7. Vergi Gelirlerinin Kullanım Alanlarının Belirlenmesi: Vergilemede Fayda Yaklaşımı ve Tahsis İlkesi  190
2. Kantitatif Sınırlamalar  192
2.1. Toplam Vergi Yükünün Oransal Olarak Belirlenmesi  192
2.2. Maksimum Vergi Oranının Belirlenmesi  192
IV. SONUÇ  192
Kaynaklar  195
VERGİ AYRICALIKLARI VE VERGİ AYRIMCILIĞI
Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Perspektifinden
“Vergi Harcamaları”nın Eleştirisi
I. GİRİŞ  199
II. VERGİ HARCAMALARI  200
III. MALİ EMPRESYONİZM ve MALİ YANILTMA  207
IV. VERGİ HARCAMALARI, RANT KOLLAMA VE YASAL SOYGUN  208
V. OPTİMAL VERGİLEME İLKELERİ AÇISINDAN VERGİ HARCAMALARININ BİR ELEŞTİRİSİ  209
VI. VERGİ HARCAMALARI YOLUYLA HUKUK DEVLETİ ve HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNİN İHLALİ  212
VII. VERGİ AYRIMCILIĞI  214
VIII. KAMU TERCİHİ VE ANAYASAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN VERGİ HARCAMALARININ ELEŞTİRİSİ VE ÖNERİLER  215
IX. SONUÇ  217
Kaynaklar  220
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020