Teori ve Çözümlü Problemlerle Lineer Cebir Prof. Dr. Erhan Pişkin  - Kitap
Teori ve Çözümlü Problemlerle

Lineer Cebir

1. Baskı, 
Temmuz 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
462
Barkod:
9789750286063
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
345,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Lineer Cebir, vektör uzayları ve bu uzaylar arasındaki lineer dönüşümler ile ilgili önemli bir alandır. Lineer Cebir birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Örneğin; matematiğin diferansiyel denklemler, çok değişkenli fonksiyonlar, olasılık gibi konuları ile fizik, kimya, mühendislik, ekonomi, iktisat gibi birçok dalda lineer cebir kullanılmaktadır.
Bu kitap, üniversitelerin eğitim, fen ve mühendislik fakültelerinde okutulan Lineer Cebir I-II derslerine yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır. Kitapta; konular ile ilgili tanımlar açık ve anlaşılır yapılıp, teoremler ispatları ile birlikte verilmiştir. Ayrıca, konuların daha iyi anlaşılması için 430'u çözümlü ve 200'ü alıştırma olmak üzere 630 soruya yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Lineer Cebir
.
Matrisler
.
Determinantlar
.
Lineer Denklem Sistemleri
.
Vektör Uzayları
.
İç Çarpım Uzayları
.
Lineer Dönüşümler
.
Özdeğerler ve Özvektörler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
1. MATRİSLER…… ………………….……… 
1
1.1. Giriş………… ………………………………. 
1
1.2. İki Matrisin Eşitliği…………… …………… 
3
1.3. Matrislerin Toplamı–Farkı ve k∈R ile Çar–pımı. 
4
1.4. Matrislerin Çarpımı………………………… 
6
1.5. Matris Çeşitleri……………………………… 
13
1.6. Matrislerin Kuvvetleri……………… ……… 
22
1.7. Kompleks Matrisler……………… ………… 
24
1.8. Bir Matrisin Tersi…………………………… 
25
1.9. Elementer Matris…………………………… 
31
1.10. Elementer Satır İşlemleri Yardımı ile Matri–sin Tersi………………………………………… 
35
1.11. Eşelon Matris…………………………………. 
38
1.12. Bölünmüş Matrisler………………………… 
39
Çözümlü Sorular………………… ………… 
43
Alıştırmalar…………………………………… 
72
2. DETERMİNANTLAR……………………… 
83
2.1. Determinant Hesabı…………… …………… 
83
2.2. Determinantların Özellikleri…………………. 
89
2.3. Ek Matris (Adjoint)………………………… 
97
2.4. Bir Matrisin Tersi…………………………… 
100
2.5. Bir Matrisin Rankı……………………………. 
102
2.6. Determinantın Alternatif Tanımı…………… 
105
Çözümlü Sorular…………………………… 
108
Alıştırmalar…………………………………… 
136
3. LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİ… … 
145
3.1. Giriş…………… ………… ……………… 
145
3.2. Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü……… 
147
3.2.1. Gauss–Jordan İndirgeme Metodu…………… 
147
3.2.2. Ters Matris Yardımıyla Çözüm………………. 
151
3.2.3. Cramer Kuralı………………………………… 
153
3.2.4. LU Çarpanlara Ayırma Metodu……………… 
158
Çözümlü Sorular…………………………… 
164
Alıştırmalar…………………………………… 
190
4. VEKTÖR UZAYLARI 
195
4.1. Giriş ………….….…………………………… 
195
4.2. Alt Vektör Uzayı…………………………… 
198
4.3. Lineer Bağımlılık ve Lineer Bağımsızlık…… 
204
4.4. Germe……………………… ………………. 
208
4.5. Baz (Taban) ve Boyut……………………… 
212
4.6. Satır Uzayı ve Sütun Uzayı………………… 
220
4.7. Koordinatlar ve İzomorfizmalar……………… 
223
4.7.1. Koordinatlar………………………………… 
223
4.7.2. İzomorfizmalar……………………………… 
226
4.8. Geçiş Matrisleri………………………………. 
227
Çözümlü Sorular…………………………… 
232
Alıştırmalar…………………………………… 
250
 
5. İÇ ÇARPIM UZAYLARI…………… ……. 
255
5.1. Giriş….………………………… …………… 
255
5.2. Ortogonallik…………………………….……. 
266
5.3. Gram–Schmidt Yöntemi……………………… 
273
5.4. QR Ayrışımı……………………………….…. 
279
Çözümlü Sorular…………………………… 
282
Alıştırmalar…………………………………… 
300
6. LİNEER DÖNÜŞÜMLER……………… 
309
6.1. Lineer Dönüşüm…….…………………… … 
309
6.2. Lineer Dönüşümün Çekirdeği ve Görüntüsü… 
316
6.3. Lineer Dönüşümlerin Matrislerle Gösteril–mesi. 
334
6.4. Benzerlik…………………………………… 
341
Çözümlü Sorular…………………………… 
345
Alıştırmalar…………………………………… 
372
7. ÖZDEĞERLER VE ÖZVEKTÖRLER…… 
377
7.1. Giriş………………………………………… 
377
7.2. Köşegenleştirme……………………………… 
392
7.3. Diferansiyel Denklemlere Uygulama………… 
401
Çözümlü Sorular…………………… ……… 
408
Alıştırmalar…………………………………… 
441
KAYNAKLAR…….………………….….… 
449
DİZİN…………….……… … …………… 
451