Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Üvey Ailede Hukuki İlişkiler
Hısımlık ve Özellikle Üvey Çocukların Üvey Ebeveynlerince Evlât Edinilmesi
Ocak 2018 / 1. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 62.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İnsanın sosyal kabuğu olan aile, çağlar boyunca değişik formlara bürünmüş; içinde bulunulan zamana göre farklı tipleri ağırlıklı olmuştur. Aileleri kuran ve ortadan kaldıran sebep ve usuller kadar, aile bireyleri arasındaki ilişkiler de hiç kuşkusuz dönemin kanun koyucularının ele aldığı konulardandır. Boşanmanın kolaylaşması, aileler için yıkıcı etkiyse de, boşanan bireylerin sonrasında kurabilecekleri aileler için de kurucu bir etkiye sahiptir. Ailenin varlığından beklenen huzur, güven ve istikrar ortamı ancak sağlıklı bireylerin sağlıklı ilişkileriyle mümkündür. Özünde son derece zor olan bu dengenin kurulması, taraflardan en az birinin diğeri ile ortak olmayan bir çocuğa sahip olması halinde daha da karmaşık bir hal alabilir. "Üvey aile" olarak adlandırılan bu formun, hukuk bilimi tarafından mercek altına alınmaya başlanması dünya genelinde de yenidir. Bununla beraber artan sayısı karşısında konunun sadece sosyolojik, psikolojik ve ekonomik yönleriyle değil, hukuki yönleriyle de irdelenmesi kaçınılmazdır. Hukukumuz için oldukça yeni olan bu kavramı mevzuatımıza serpiştirilmiş hükümleriyle bir bütün olarak incelemektedir. Okuyuculara yararlı olması dileğiyle.

Konu Başlıkları
Üvey Aile Fertlerinin Hısımlık İlişkisi ve Buna Bağlı Hukuki Sonuçlar
Üvey Ebeveynlerin Üvey Çocuklarını Evlât Edinmesi
Barkod: 9789750246470
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ
I. ÜVEY AİLE KAVRAMI  17
A. Aile  17
B. Üvey Aile  19
II. ÜVEY AİLENİN MEVZUATIMIZDAKİ YERİ VE UNSURLARI  21
A. Ailenin Mevzuatımızdaki Yeri ve Unsurları  21
1. Dar Anlamda Ailenin Unsurları  25
a. Evlilik  26
b. Ortak hayat  37
2. Geniş Anlamda Ailenin Unsurları  40
a. Evlilik  40
b. Velayet  41
c. Ortak Hayat  44
3. En Geniş Anlamda Ailenin Unsurları  45
a. İlişki  45
b. Ortak Hayat (Ev Düzeni)  45
c. Ev Başkanının Otoritesine Tabi Olma  46
B. Üvey Ailenin Mevzuatımızdaki Yeri ve Unsurları  47
1. Evlilik  47
2. Üveylik  48
3. Ortak Hayat  50
III. ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA VE BAZI ÜLKELER MEVZUATLARINDA ÜVEY AİLENİN YERİ  52
A. Uluslararası Anlaşmalarda Üvey Ailenin Yeri  52
B. Bazı ülkeler Mevzuatlarında Üvey Ailenin Yeri  54
1. Almanya  54
2. Amerika Birleşik Devletleri  55
3. Hollanda  55
4. İngiltere  56
5. İsviçre  56
6. Kanada  56
BİRİNCİ KISIM:
ÜVEY AİLE FERTLERİNİN HISIMLIK İLİŞKİSİ VE
BUNA BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR
Birinci Bölüm:
HISIMLIK KAVRAMI VE TÜRLERİ
I. HISIMLIK KAVRAMI  59
A. Ailede  59
B. Üvey Ailede  61
II. HISIMLIK TÜRLERİ  61
A. Ailede  61
1. Kan Hısımlığı  61
a. Düz Çizgi Hısımlığı  62
aa. Ana ile Kurulan Soybağı  62
bb. Baba ile Kurulan Soybağı  65
aaa. Ana ile Evlilik  65
aaaa. Evlilik İçinde Doğma  65
bbbb. Evlilik Sona Erdikten Sonra Doğma  67
cccc. Evlilik Öncesinde Doğma  70
bbb. Tanıma  71
ccc. Babalık Hükmü (Babalık Davası)  73
b. Yansoy (Civar) Hısımlığı  74
2. Kayın Hısımlığı  75
3. Evlât Edinme Yoluyla Kurulan Hısımlık  77
B. Üvey Ailede  79
1. Kan Hısımlığı  79
a. Düz Çizgi Hısımlığı  79
b. Yansoy (Civar) Hısımlığı  79
2. Kayın Hısımlığı  82
3. Evlât Edinme Yoluyla Kurulan Hısımlık  83
İkinci Bölüm:
HISIMLIĞA VE AİLE FERDİ OLMAYA BAĞLI
HUKUKİ SONUÇLAR
1. HISIMLIK VE NÜFUS KAYDI  85
2. HISIMLIK VE SOYADI  89
3. HISIMLIK VE YERLEŞİM YERİ  100
4. HISIMLIK VE DERNEKLERDE OY KULLANMAKDAN YOKSUNLUK  102
5. HISIMLIK VE EVLENME YASAĞI  103
6. HISIMLIK VE MADDİ DESTEK, BAKIM VE NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  105
7. HISIMLIK VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  110
8. HISIMLIK VE KİŞİSEL İLİŞKİ  111
9. HISIMLIK VE VELAYET  114
10. HISIMLIK VE EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU  126
11. HISIMLIK VE VESAYET  128
12. HISIMLIK VE YASAL MİRASÇILIK  132
13. HISIMLIK VE VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİNE KATILMA YASAĞI  137
14. HISIMLIK VE MİRASBIRAKANLA BERABER YAŞAYANLARIN GEÇİM GİDERLERİ  138
15. HISIMLIK VE MAL REJİMİ ALACAK HAKLARI  139
16. HISIMLIK VE İYİNİYET KARİNESİ  140
17. HISIMLIK VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İLE MANEVİ TAZMİNAT  143
18. HISIMLIK VE HÂKİMİN VE BİLİRKİŞİNİN YASAKLILIĞI VE REDDİ  144
19. HISIMLIK VE AVUKATLIK YASAĞI  146
20. HISIMLIK VE TANIKLIKTAN ÇEKİLME HAKKI  146
21. HISIMLIK VE NOTERLİK İŞLEMLERİ  148
22. HISIMLIK VE SUÇ  148
23. HISIMLIK VE AİLE İÇİ ŞİDDET  151
24. HISIMLIK VE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ  152
25. HISIMLIK VE CENAZE GİDERLERİ  153
26. HISIMLIK VE SGK TARAFINDAN SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ  154
27. HISIMLIK VE İŞ YERİ  156
28. HISIMLIK VE BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK BAKIM HİZMETLERİ  158
29. HISIMLIK VE VERGİLENDİRME  159
30. HISIMLIK VE TAHLİYE SEBEBİ  161
İKİNCİ KISIM:
ÜVEY EBEVEYNLERİN ÜVEY ÇOCUKLARINI EVLÂT EDİNMESİ
Birinci Bölüm:
EVLÂT EDİNMENİN KOŞULLARI
I. KÜÇÜKLERİN EVLÂT EDİNİLMESİNİN KOŞULLARI  165
A. Evlâtlığın Menfaati  165
B. Evlât Edinecek Olanın Altsoyunun Menfaati  166
C. Evlât Edinecek Olanın Medeni Hali ve Yaşı  166
D. Bakım Süresi  168
E. Yaş Farkı  168
F. Rıza ve İzin  169
1. Küçüğün Rızası  169
2. Küçüğün Ebeveynlerinin Rızası  169
3. Vesayet Dairelerinin İzni  171
G. Evlât Edinecek Olanın Altsoyunun Dinlenmesi  171
II. ERGİN VE KISITLILARIN EVLÂT EDİNİLMESİNİN KOŞULLARI  171
A. Evlâtlığın Menfaati  171
B. Evlât Edinecek Olanın Yaşı ve Medeni Hali  172
C. Bakım Süresi  172
D. Yaş Farkı  173
E. Rıza  173
1. Evlâtlığın Rızası  173
2. Evlâtlığın Eşinin Rızası  173
3. Evlât Edinenin Alt Soyunun Açık Rızası  174
İkinci Bölüm:
EVLÂT EDİNMENİN HISIMLIĞA BAĞLI HUKUKİ SONUÇLARI
1. EVLÂT EDİNME VE NÜFUS KAYDI VE SOYADI  175
2. EVLÂT EDİNME VE YERLEŞİM YERİ  176
3. EVLÂT EDİNME VE DERNEKLERDE OY KULLANMA HAKKINDAN YOKSUNLUK  176
4. EVLÂT EDİNME VE EVLENME YASAĞI  177
5. EVLÂT EDİNME VE MADDİ DESTEK, BAKIM VE NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  178
6. EVLÂT EDİNME VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  179
7. EVLÂT EDİNME VE KİŞİSEL İLİŞKİ  180
8. EVLÂT EDİNME VE VELAYET  181
9. EVLÂT EDİNME VE EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU  183
10. EVLÂT EDİNME VE VESAYET  183
11. EVLÂT EDİNME VE YASAL MİRASÇILIK  184
12. EVLÂT EDİNME VE RESMİ VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİNE KATILMA YASAĞI  186
13. EVLÂT EDİNME VE MİRASBIRAKANLA BERABER YAŞAYANLARIN GEÇİM GİDERLERİ  187
14. EVLÂT EDİNME VE MAL REJİMİNDEN DOĞAN ALACAK HAKLARI  187
15. EVLÂT EDİNME VE İYİNİYET KARİNESİ  188
16. EVLÂT EDİNME VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İLE MANEVİ TAZMİNAT  188
17. EVLÂT EDİNME VE MUHAKEME HUKUKUNDA YASAKLILIK, RET VE ÇEKİNME HALLERİ  189
18. EVLÂT EDİNME VE NOTERLİK İŞLEMLERİ  189
19. EVLÂT EDİNME VE SUÇ İLE AİLE İÇİ ŞİDDET  190
20. EVLÂT EDİNME VE SOSYAL HAKLAR  191
21. EVLAT EDİNME VE VERGİLENDİRME  195
22. EVLAT EDİNME VE TAHLİYE SEBEBİ  196
Bibliyografya  199
Kavram Dizini  207
 


Ferhat Çelik
Ocak 2019
58.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Uğur Gençcan
Ocak 2019
275.00 TL
Sepete Ekle
Sinan Sami Akkurt ...
Ocak 2019
150.00 TL
Sepete Ekle
Helin Neval Tekin
Ocak 2019
59.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ
I. ÜVEY AİLE KAVRAMI  17
A. Aile  17
B. Üvey Aile  19
II. ÜVEY AİLENİN MEVZUATIMIZDAKİ YERİ VE UNSURLARI  21
A. Ailenin Mevzuatımızdaki Yeri ve Unsurları  21
1. Dar Anlamda Ailenin Unsurları  25
a. Evlilik  26
b. Ortak hayat  37
2. Geniş Anlamda Ailenin Unsurları  40
a. Evlilik  40
b. Velayet  41
c. Ortak Hayat  44
3. En Geniş Anlamda Ailenin Unsurları  45
a. İlişki  45
b. Ortak Hayat (Ev Düzeni)  45
c. Ev Başkanının Otoritesine Tabi Olma  46
B. Üvey Ailenin Mevzuatımızdaki Yeri ve Unsurları  47
1. Evlilik  47
2. Üveylik  48
3. Ortak Hayat  50
III. ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA VE BAZI ÜLKELER MEVZUATLARINDA ÜVEY AİLENİN YERİ  52
A. Uluslararası Anlaşmalarda Üvey Ailenin Yeri  52
B. Bazı ülkeler Mevzuatlarında Üvey Ailenin Yeri  54
1. Almanya  54
2. Amerika Birleşik Devletleri  55
3. Hollanda  55
4. İngiltere  56
5. İsviçre  56
6. Kanada  56
BİRİNCİ KISIM:
ÜVEY AİLE FERTLERİNİN HISIMLIK İLİŞKİSİ VE
BUNA BAĞLI HUKUKİ SONUÇLAR
Birinci Bölüm:
HISIMLIK KAVRAMI VE TÜRLERİ
I. HISIMLIK KAVRAMI  59
A. Ailede  59
B. Üvey Ailede  61
II. HISIMLIK TÜRLERİ  61
A. Ailede  61
1. Kan Hısımlığı  61
a. Düz Çizgi Hısımlığı  62
aa. Ana ile Kurulan Soybağı  62
bb. Baba ile Kurulan Soybağı  65
aaa. Ana ile Evlilik  65
aaaa. Evlilik İçinde Doğma  65
bbbb. Evlilik Sona Erdikten Sonra Doğma  67
cccc. Evlilik Öncesinde Doğma  70
bbb. Tanıma  71
ccc. Babalık Hükmü (Babalık Davası)  73
b. Yansoy (Civar) Hısımlığı  74
2. Kayın Hısımlığı  75
3. Evlât Edinme Yoluyla Kurulan Hısımlık  77
B. Üvey Ailede  79
1. Kan Hısımlığı  79
a. Düz Çizgi Hısımlığı  79
b. Yansoy (Civar) Hısımlığı  79
2. Kayın Hısımlığı  82
3. Evlât Edinme Yoluyla Kurulan Hısımlık  83
İkinci Bölüm:
HISIMLIĞA VE AİLE FERDİ OLMAYA BAĞLI
HUKUKİ SONUÇLAR
1. HISIMLIK VE NÜFUS KAYDI  85
2. HISIMLIK VE SOYADI  89
3. HISIMLIK VE YERLEŞİM YERİ  100
4. HISIMLIK VE DERNEKLERDE OY KULLANMAKDAN YOKSUNLUK  102
5. HISIMLIK VE EVLENME YASAĞI  103
6. HISIMLIK VE MADDİ DESTEK, BAKIM VE NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  105
7. HISIMLIK VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  110
8. HISIMLIK VE KİŞİSEL İLİŞKİ  111
9. HISIMLIK VE VELAYET  114
10. HISIMLIK VE EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU  126
11. HISIMLIK VE VESAYET  128
12. HISIMLIK VE YASAL MİRASÇILIK  132
13. HISIMLIK VE VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİNE KATILMA YASAĞI  137
14. HISIMLIK VE MİRASBIRAKANLA BERABER YAŞAYANLARIN GEÇİM GİDERLERİ  138
15. HISIMLIK VE MAL REJİMİ ALACAK HAKLARI  139
16. HISIMLIK VE İYİNİYET KARİNESİ  140
17. HISIMLIK VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İLE MANEVİ TAZMİNAT  143
18. HISIMLIK VE HÂKİMİN VE BİLİRKİŞİNİN YASAKLILIĞI VE REDDİ  144
19. HISIMLIK VE AVUKATLIK YASAĞI  146
20. HISIMLIK VE TANIKLIKTAN ÇEKİLME HAKKI  146
21. HISIMLIK VE NOTERLİK İŞLEMLERİ  148
22. HISIMLIK VE SUÇ  148
23. HISIMLIK VE AİLE İÇİ ŞİDDET  151
24. HISIMLIK VE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ  152
25. HISIMLIK VE CENAZE GİDERLERİ  153
26. HISIMLIK VE SGK TARAFINDAN SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ  154
27. HISIMLIK VE İŞ YERİ  156
28. HISIMLIK VE BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK BAKIM HİZMETLERİ  158
29. HISIMLIK VE VERGİLENDİRME  159
30. HISIMLIK VE TAHLİYE SEBEBİ  161
İKİNCİ KISIM:
ÜVEY EBEVEYNLERİN ÜVEY ÇOCUKLARINI EVLÂT EDİNMESİ
Birinci Bölüm:
EVLÂT EDİNMENİN KOŞULLARI
I. KÜÇÜKLERİN EVLÂT EDİNİLMESİNİN KOŞULLARI  165
A. Evlâtlığın Menfaati  165
B. Evlât Edinecek Olanın Altsoyunun Menfaati  166
C. Evlât Edinecek Olanın Medeni Hali ve Yaşı  166
D. Bakım Süresi  168
E. Yaş Farkı  168
F. Rıza ve İzin  169
1. Küçüğün Rızası  169
2. Küçüğün Ebeveynlerinin Rızası  169
3. Vesayet Dairelerinin İzni  171
G. Evlât Edinecek Olanın Altsoyunun Dinlenmesi  171
II. ERGİN VE KISITLILARIN EVLÂT EDİNİLMESİNİN KOŞULLARI  171
A. Evlâtlığın Menfaati  171
B. Evlât Edinecek Olanın Yaşı ve Medeni Hali  172
C. Bakım Süresi  172
D. Yaş Farkı  173
E. Rıza  173
1. Evlâtlığın Rızası  173
2. Evlâtlığın Eşinin Rızası  173
3. Evlât Edinenin Alt Soyunun Açık Rızası  174
İkinci Bölüm:
EVLÂT EDİNMENİN HISIMLIĞA BAĞLI HUKUKİ SONUÇLARI
1. EVLÂT EDİNME VE NÜFUS KAYDI VE SOYADI  175
2. EVLÂT EDİNME VE YERLEŞİM YERİ  176
3. EVLÂT EDİNME VE DERNEKLERDE OY KULLANMA HAKKINDAN YOKSUNLUK  176
4. EVLÂT EDİNME VE EVLENME YASAĞI  177
5. EVLÂT EDİNME VE MADDİ DESTEK, BAKIM VE NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  178
6. EVLÂT EDİNME VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  179
7. EVLÂT EDİNME VE KİŞİSEL İLİŞKİ  180
8. EVLÂT EDİNME VE VELAYET  181
9. EVLÂT EDİNME VE EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU  183
10. EVLÂT EDİNME VE VESAYET  183
11. EVLÂT EDİNME VE YASAL MİRASÇILIK  184
12. EVLÂT EDİNME VE RESMİ VASİYETNAMENİN DÜZENLENMESİNE KATILMA YASAĞI  186
13. EVLÂT EDİNME VE MİRASBIRAKANLA BERABER YAŞAYANLARIN GEÇİM GİDERLERİ  187
14. EVLÂT EDİNME VE MAL REJİMİNDEN DOĞAN ALACAK HAKLARI  187
15. EVLÂT EDİNME VE İYİNİYET KARİNESİ  188
16. EVLÂT EDİNME VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İLE MANEVİ TAZMİNAT  188
17. EVLÂT EDİNME VE MUHAKEME HUKUKUNDA YASAKLILIK, RET VE ÇEKİNME HALLERİ  189
18. EVLÂT EDİNME VE NOTERLİK İŞLEMLERİ  189
19. EVLÂT EDİNME VE SUÇ İLE AİLE İÇİ ŞİDDET  190
20. EVLÂT EDİNME VE SOSYAL HAKLAR  191
21. EVLAT EDİNME VE VERGİLENDİRME  195
22. EVLAT EDİNME VE TAHLİYE SEBEBİ  196
Bibliyografya  199
Kavram Dizini  207
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019