Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde 
Ayıplı İfa Betül Güven  - Kitap

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Ayıplı İfa

1. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
137
Barkod:
9789750277054
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
265,00
İndirimli (%53):
125,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"Ekonomik-sosyal ihtiyaçlar ve sözleşme özgürlüğü ilkesinin sonucunda uygulamada "arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi" veya "kat karşılığı inşaat sözleşmesi" şeklinde çeşitli isimlerle adlandırılan sözleşmeler ortaya çıkmıştır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, tarafların ihtiyaçlarına cevap veren, uygulama ve Yargıtay kararlarında önemli bir yer tutan sözleşmedir.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi"n de, arsa sahibi arsasının veya belli arsa paylarının yükleniciye devrini taahhüt etmekte; yüklenici bunun karşılığında arsa üzerinde bir yapı ve bağımsız bölümler inşa etmeyi üstlenmektedir. Eğer müteahhit sözleşmeye, kanuna ve dürüstlük kuralına uygun olmayan, bir inşaat meydana getirirse bu durum ayıplı ifayı oluşturur.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı uyuşmazlıkların adil şekilde sonuca ulaştırılması ve yargısal yükün azaltılması için sözleşmenin kendine ait problemleri dikkatlice değerlendirilmelidir. Sözleşmenin nitelik olarak tüketici sözleşmesi veya taraflar için ticari iş sayılıp sayılamayacağı, sözleşmenin şekil şartına uyulmaksızın gerçekleştirilmiş olması ve edimlerin ifa edilmiş olması halinde şekil eksikliğinin söz konusu edilip edilemeyeceği; ayıplı ifadan farklı halleri oluşturan ve uygulamada karşımıza çıkan eksik ifa, aliud teslim ve ilave (ek) iş halleri; yine arsa sahibinin seçimlik haklarından sözleşmeden dönme hakkını kullanması halinde yükleniciden pay veya bağımsız bölüm edinmiş üçüncü kişilerin durumu sözleşmenin ayrıksı problemlerindendir. Bu noktalarda, problemin doğru nitelendirilmesi ile hukuki temelinin ayrıntılı gerekçelendirilmesi gerekmektedir."
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ayıplı İfadan Farklı Kavramlar
.
Yüklenicinin Ayıplı İfadan Sorumluluğunun Maddi Şartları
.
Yüklenicinin Ayıplı İfadan Sorumluluğunun Şekli Şartları
.
Dönme Hakkının Kullanılması Sonucu Üçüncü Kişilerin Durumu
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Teşekkür 
7
Kısaltmalar 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
§1. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
20
I. Sözleşmenin Tanımı 
20
II. Sözleşmenin Özellikleri 
21
A. İsimsiz (Atipik) Sözleşmelerden Çift Tipli Karma Bir Sözleşmedir 
21
B. Karşılıklı (Tam İki Tarafa) Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir 
22
C. Ani–Sürekli Edimli Karışımı Bir Sözleşmedir 
23
D. İvazlı ve Borçlandırıcı Bir Sözleşmedir 
24
E. Rızaya Dayalı Bir Sözleşmedir 
25
F. Götürü Bedelli Bir Sözleşmedir 
25
G. Sözleşme Tapu Kütüğüne Şerh Edilebilir 
26
III. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
28
IV. Arsa Payı İnşaat Sözleşmesinin Kuruluş Şekilleri 
34
A. Belli Arsa Paylarının veya Arsanın Tamamının Yükleniciye Devri Suretiyle Gerçekleştirilmesi 
35
B. Arsa Paylarının İnşaatın Ulaştığı Seviyeye Göre Aşamalı Devri veya Yükleniciye Yetki Verilmesi 
36
C. Arsa Paylarının Satış Vaadi Yoluyla Devri ve Yüklenicinin İnşaatı Yapmayı Taahhüt Etmesi 
37
§2. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
38
§3. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 
42
I. Arsa Sahibinin Borçları 
42
A. Arsayı Teslim Borcu 
42
B. İnşaatın Yapımı Konusunda Vekâlet Verme Borcu 
43
C. Arsayı veya Arsa Payını Devir Borcu 
44
II. Yüklenicinin Borçları 
47
A. İnşaatı Yapma Borcu 
47
B. İnşaatı Bizzat Yapma veya Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcu 
48
C. İnşaatı Teslim Borcu 
50
1. Genel Olarak 
50
2. Zamanında Teslim Borcu 
51
3. Ayıpsız Teslim Borcu 
52
D. Diğer Borçlar 
52
İKİNCİ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE
YÜKLENİCİNİN AYIPLI İFADAN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI
§ 1. ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE AYIPLI İFA 
55
I. Ayıplı İfa 
55
A. Ayıp Kavramı 
57
B. Ayıbın Türleri 
58
1. Maddi ve Ekonomik Ayıplar 
58
2. Hukuki Ayıp 
59
3. Açık ve Gizli Ayıplar 
60
II. Ayıplı İfadan Farklı Kavramlar 
61
A. Eksik İfa 
61
B. Ek (İlave) İş 
64
C. Aliud Teslim 
68
§2. YÜKLENİCİNİN AYIPLI İFADAN SORUMLULUĞUNUN MADDİ ŞARTLARI 
69
I. İnşaat Tamamlanarak Teslim Edilmiş Olmalıdır 
69
II. Eser Ayıplı Olmalıdır 
71
III. Ayıp Arsa Sahibine Yüklenememelidir 
71
IV. Arsa Sahibi İnşaatı Kabul Etmemiş Olmalıdır 
72
V. Ayıp Sebebiyle Sorumluluktan Doğan Haklar Zamanaşımına Uğramamış Olmalıdır 
73
VI. Ayıptan Sorumluluğu Kaldıran Anlaşmalar Yapılmamış Olmalıdır 
75
§3. YÜKLENİCİNİN AYIPLI İFADAN SORUMLULUĞUNUN ŞEKLİ ŞARTLARI 
77
I. Arsa Sahibi İnşaatı Gözden Geçirme (Muayene) Külfetini Yerine Getirmiş Olmalıdır 
78
II. Arsa Sahibi Ayıbı Bildirme (İhbar) Külfetini Yerine Getirmiş Olmalıdır 
79
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA SAHİBİNİN AYIPLI İFA DOLAYISIYLA
SAHİP OLDUĞU HAKLAR
§1. SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI 
83
I. Genel Olarak 
83
II. Sözleşmeden Dönme Kavramı, Hakkın Niteliği ve Amacı 
83
III. Dönme Hakkının Kullanılabileceği Durumlar 
89
A. Eserin Arsa Sahibince Kullanılamayacak Olması 
89
B. Arsa Sahibinin Hakkaniyet Gereği Yapıyı Kabule Zorlanamayacak Olması 
90
IV. Dönme Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar 
91
V. Dönme Hakkının Kullanılması Sonucu Üçüncü Kişilerin Durumu 
93
§2. BEDELDEN İNDİRİM İSTEME 
98
I. Genel Olarak 
98
II. İndirilecek Bedelin Hesaplanması 
103
§3. ÜCRETSİZ ONARIM İSTEME 
107
I. Genel Olarak 
107
II. Ücretsiz Onarımın Şartları 
109
A. Ayıbın Giderilmesinin “Objektif Olarak Mümkün Olması” 
109
B. Ayıbın Giderilmesinin Aşırı Masrafı Gerektirmemesi 
109
III. Sonuçları 
112
A. Yüklenicinin Onarımdaki Temerrüdü 
113
B. Arsa Sahibinin M.473/2 Hükmünü Kullanması 
114
§4. TAZMİNAT 
117
SONUÇ 
123
Kaynakça 
129
Kavram Dizini 
135