Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Görsel Boyutlarıyla
Kurumsal İletişim ve Stratejik İletişim Yönetimi
(Kavram – Uygulama – Örnekler–Öneriler)
Eylül 2020 / 1. Baskı / 262 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Uzun yıllar, üniversitelerin ilgili bölümlerinde "Kurumsal İletişim" ve "Örgütsel iletişim" derslerini veren, aynı zamanda belirli bir dönem yerel yönetimlerde yöneticilik ve idarecilik yapmış olan yazar tarafından hazırlanan bu kitap, hem uygulamayı içermesi hem de üniversitelerin ilgili bölümlerinde kaynak kitap olarak kullanılabilecek şekilde hazırlanması nedeni ile "Kurumsal İletişim" ile ilgilenen herkese hitap etmektedir.

Kitapta, diğer Kurumsal İletişim kitaplarından farklı olarak, bizzat uygulanmış yöntemlere yer verilmiştir

Bu kitap profesyonellere, öğretim üyelerine, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine Kurumsal İletişim bilgilerini örnek uygulamalar ile vermek üzere hazırlanmıştır. Kitap bu yönüyle, gerek yükseköğretim gerekse çalışanlar ve yöneticiler için önemli bir kaynak olma özelliğine sahiptir. Kitap 11 bölümde oluşmakta, bölümlerde Kurumsal İletişim konusuna yönelik detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
İletişim ve İletişimin Temel Kavramları
Etkili İletişim
İletişim Türleri
İletişimin Engelleri ve Aşma Yolları
İnsan İlişkileri ve İletişim
Kitle İletişim Araçları, Fonksiyonları ve Etkileri
Kurumsal İletişim, İşlevleri ve Ağ Modelleri
Kurumlarda Yazılı İletişim
Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler
Kurumsal İletişim Engelleri
Stratejik İletişim ve Yönetimi
Barkod: 9789750261541
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 262
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
İLETİŞİM VE İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI
1. Giriş  13
2. İletişim Kavramı ve Tanımı  14
3. Geçmişten Günümüze İletişim  15
3.1. Kronolojik Olarak İletişim Araçlarının Gelişimi  15
3.2. Kronolojik Olarak İletişim Araçlarının Gelişiminin Görsel Resimleri  18
4. İletişim Süreci ve İletişim Sürecini Etkileyen Faktörler  26
4.1. İletişim Süreci  26
4.2. İletişim Sürecinin İşleyişi  27
4.3. İletişim sürecini etkileyen faktörler  28
5. Örnek Olay  29
İkinci Bölüm
ETKİLİ İLETİŞİM
1. Etkili İletişim  31
1.1. Etkili ve Güzel Konuşma  33
1.2. Konuşma Nedir?  37
1.3. Konuşma Çeşitleri  37
1.4. Konuşmayı Etkileyen Faktörler  38
1.5. Etkili ve Güzel Konuşma İlkeleri  38
1.6. Toplum Önünde (Sahnede) konuşma fobisi (Trak)  42
2. Beden Dili (Sözsüz İletişim)  43
2.1. Yüz İfadeleri (Mimikler)  44
2.2. El, Kol ve Beden Hareketleri (Jestler)  45
2.3. Ses Tonu  46
2.4. Kişilerarası Mesafe  47
2.5. Fiziksel Dış Görünüş  48
2.6. Günlük Hayatta Beden Dili Örnekleri  48
3. Örnek Olay  49
Üçüncü Bölüm
İLETİŞİM TÜRLERİ
1. İletişim Türleri  51
1.1. Kişi İçi İletişim  51
1.2. Kişiler Arası İletişim  53
1.3. Örgüt İçi İletişim  60
1.4. Kitle İletişim  64
2. Örnek Olay  66
Dördüncü Bölüm
İLETİŞİM ENGELLERİ VE AŞMA YOLLARI
1. İletişim Engelleri  69
1.1. Teknik Faktörler  70
1.2. Dil Faktörü  71
1.3. Psikolojik Faktörler  71
1.4. Hiyerarşik Faktörler  73
2. İletişim Engellerini Aşma Yolları  75
3. Örnek Olay  76
Beşinci Bölüm
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
1. İnsan İlişkileri ve İletişim  79
1.1. Kendini ve İnsan Doğasını Tanıma  80
1.2. İnsan Mizaçları  83
1.3. İnsan İlişkilerinin Doğası  87
2. Örnek Olay  98
Altıncı Bölüm
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI, FONKSİYONLARI VE ETKİLERİ
1. Kitle İletişim Araçları  101
2. Kitle İletişim Araçlarının Fonksiyonları  105
3. Kitle İletişim Araçlarının Etkileri  106
4. Örnek Olay  108
Yedinci Bölüm
KURUMSAL İLETİŞİM, İŞLEVLERİ VE AĞ MODELLERİ
1. Kurumsal (Örgütsel) İletişim  109
1.1. Kurumsal İletişimin Önemi  113
1.2. Kurumsal İletişim Süreci  114
2. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları  114
3. Kurumsal İletişim Biçimleri  115
3.1. Biçimsel (Formel) İletişim Yöntemleri  116
3.2. Biçimsel Olmayan (Doğal– İnformel) İletişim Yöntemleri  119
4. Sanal Örgütlerde İletişim  123
5. Kurumsal İletişim Ağ Modelleri  124
6. Örnek Olay  127
Sekizinci Bölüm
KURUMLARDA YAZILI İLETİŞİM
1. Kurumlarda Yazılı İletişim  129
2. Yazışmalarda Biçimsel Özellikler  133
3. Yazışma Türleri  134
3.1. Kurum İçi Yazışmalar  135
3.2. Kurum Dışı Yazışmalar  136
4. Yazışma Şekilleri  138
5. İş Mektupları  142
5.1. İş Mektuplarının Şekil Yönünden Düzenlenmesi  144
5.2. İş Mektuplarının İçerik Yönünden Düzenlenmesi  145
5.3. İş Mektuplarının Türleri  146
6. Yazışma Örnekleri  150
Dokuzuncu Bölüm
KURUMSAL İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
1. Kurumsal İletişim Kavramı ve Süreci  159
1.1. Kurumsal İletişim Yaklaşımları  162
1.2. Kurumsal İletişimin Sınıflandırılması  164
1.3. Kurumsal İletişimin İşlevi, Öğeleri ve Hedefleri  166
1.4. Kurumsal iletişimin bileşenleri  168
1.5. Kurumsal İmaj  175
1.6. Kurumsal İletişimde Halkla İlişkiler  178
1.7. Kurumsal İletişim Etkinliklerinin Toplumsal Sorumluluk ve Etik Boyutu  179
1.7.1. Reklamın Toplumsal ve Etik Boyutu  179
1.7.2. Halkla İlişkilerde Toplumsal ve Etik Boyut  180
1.7.3. Kişisel Satış ve Satış Tutundurmanın Etik Boyutu  181
1.7.4. Sponsorluk ve Etik Boyut  182
2. Örnek Olay  183
Onuncu Bölüm
KURUMSAL İLETİŞİM ENGELLERİ
1. Kurumsal İletişim ve Engelleyen Faktörler  185
1.1. Kurumsal İletişim, Engelleyen Kişisel Faktörler  186
1.1.1. Gönderici (Kaynak) ile İlgili Engeller  187
1.1.2. Alıcı ile İlgili Engeller  188
1.2. Kurumsal İletişimi Engelleyen Kurumsal Faktörler  190
1.3. İletişim Kanalından Kaynaklanan Engeller  192
1.4. Bilgiden Kaynaklanan Engeller  194
1.5. Diğer Faktörler  195
2. Örnek Olaylar  199
On Birinci Bölüm
STRATEJİK İLETİŞİM VE YÖNETİMİ
1. Stratejik İletişim  201
1.1. Stratejik Yönetim Süreci  201
1.2. Stratejinin Belirli Kavramlarla İlişkisi  203
1.2.1. Strateji ve Politika  203
1.2.2. Strateji ve Taktik  203
1.2.3. Strateji Perspektifleri  203
1.2.4. Strateji ve Plan  204
1.2.5. Stratejik ve Halkla İlişkiler  204
1.2.6. Stratejik Yönetimin Yararları  207
1.3. Geleneksel İletişim ve Stratejik İletişime Olan İhtiyaç  207
1.3.1. Geleneksel ve Stratejik İletişim Modelleri Arasındaki Farklar  208
2. Stratejik İletişim Yönetimi  209
2.1. Stratejik İletişimin Önemi  213
3. Stratejik İletişimin Evreleri  214
3.1. Paydaş Evresi  214
3.2. Kamu Evresi  214
3.3. Gündem Evresi  215
3.4. Hedef Belirleme  216
3.5. Planlama  216
3.6. Uygulama  217
3.7. Ölçümleme  218
4. Stratejik İletişim Yönetimi Adımları  219
5. Stratejik İletişim Bileşenleri  220
5.1. İç İletişim  220
5.2. Kurumsal iletişim stratejilerinde algılama ve Yönetimi  222
5.3. Kurumsal İletişim Stratejilerinde Sosyal Sorumluluk  224
5.4. Kurumsal iletişim stratejilerinde İkna  225
5.5. Kurumsal iletişim stratejilerinde Propaganda  225
5.6. İtibar ve Kurumsal İtibar Yönetimi  226
5.6.1. Kurumsal iletişim stratejilerinde İtibar Yönetimi  227
5.6.2. İtibar Yönetiminin Bileşenleri  228
5.6.3. Kurumsal İtibar Kavramı  231
5.6.4. Kurumsal İtibar Yönetiminin İlişkili Olduğu Alanlar  232
5.6.5. Kurumsal İtibar Yönetiminin Süreçleri  233
5.7. Konu ve Gündem Yönetimi  234
5.8. Kurumsal iletişim stratejilerinde Etkinlik Yönetimi  235
5.9. Kurumsal iletişim stratejilerinde Çatışma Yönetimi  236
5.9.1. Çatışmanın Nedenleri  237
5.9.2. Çatışma Yönetimi Yolları  239
5.10. Medya İlişkileri Yönetimi  240
5.11. Stratejik İletişim ve Kamu Diplomasisi  241
6. Örnek Olay  242
Kaynaklar  245
Kavramlar Dizini  259
 


Abdulkadir Bilen ...
Kasım 2020
33.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Turunç ...
Ekim 2020
50.00 TL
Sepete Ekle
H. Cenk Sözen ...
Ekim 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Afsun Ezel Esatoğlu
Ekim 2020
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
İLETİŞİM VE İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI
1. Giriş  13
2. İletişim Kavramı ve Tanımı  14
3. Geçmişten Günümüze İletişim  15
3.1. Kronolojik Olarak İletişim Araçlarının Gelişimi  15
3.2. Kronolojik Olarak İletişim Araçlarının Gelişiminin Görsel Resimleri  18
4. İletişim Süreci ve İletişim Sürecini Etkileyen Faktörler  26
4.1. İletişim Süreci  26
4.2. İletişim Sürecinin İşleyişi  27
4.3. İletişim sürecini etkileyen faktörler  28
5. Örnek Olay  29
İkinci Bölüm
ETKİLİ İLETİŞİM
1. Etkili İletişim  31
1.1. Etkili ve Güzel Konuşma  33
1.2. Konuşma Nedir?  37
1.3. Konuşma Çeşitleri  37
1.4. Konuşmayı Etkileyen Faktörler  38
1.5. Etkili ve Güzel Konuşma İlkeleri  38
1.6. Toplum Önünde (Sahnede) konuşma fobisi (Trak)  42
2. Beden Dili (Sözsüz İletişim)  43
2.1. Yüz İfadeleri (Mimikler)  44
2.2. El, Kol ve Beden Hareketleri (Jestler)  45
2.3. Ses Tonu  46
2.4. Kişilerarası Mesafe  47
2.5. Fiziksel Dış Görünüş  48
2.6. Günlük Hayatta Beden Dili Örnekleri  48
3. Örnek Olay  49
Üçüncü Bölüm
İLETİŞİM TÜRLERİ
1. İletişim Türleri  51
1.1. Kişi İçi İletişim  51
1.2. Kişiler Arası İletişim  53
1.3. Örgüt İçi İletişim  60
1.4. Kitle İletişim  64
2. Örnek Olay  66
Dördüncü Bölüm
İLETİŞİM ENGELLERİ VE AŞMA YOLLARI
1. İletişim Engelleri  69
1.1. Teknik Faktörler  70
1.2. Dil Faktörü  71
1.3. Psikolojik Faktörler  71
1.4. Hiyerarşik Faktörler  73
2. İletişim Engellerini Aşma Yolları  75
3. Örnek Olay  76
Beşinci Bölüm
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM
1. İnsan İlişkileri ve İletişim  79
1.1. Kendini ve İnsan Doğasını Tanıma  80
1.2. İnsan Mizaçları  83
1.3. İnsan İlişkilerinin Doğası  87
2. Örnek Olay  98
Altıncı Bölüm
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI, FONKSİYONLARI VE ETKİLERİ
1. Kitle İletişim Araçları  101
2. Kitle İletişim Araçlarının Fonksiyonları  105
3. Kitle İletişim Araçlarının Etkileri  106
4. Örnek Olay  108
Yedinci Bölüm
KURUMSAL İLETİŞİM, İŞLEVLERİ VE AĞ MODELLERİ
1. Kurumsal (Örgütsel) İletişim  109
1.1. Kurumsal İletişimin Önemi  113
1.2. Kurumsal İletişim Süreci  114
2. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları  114
3. Kurumsal İletişim Biçimleri  115
3.1. Biçimsel (Formel) İletişim Yöntemleri  116
3.2. Biçimsel Olmayan (Doğal– İnformel) İletişim Yöntemleri  119
4. Sanal Örgütlerde İletişim  123
5. Kurumsal İletişim Ağ Modelleri  124
6. Örnek Olay  127
Sekizinci Bölüm
KURUMLARDA YAZILI İLETİŞİM
1. Kurumlarda Yazılı İletişim  129
2. Yazışmalarda Biçimsel Özellikler  133
3. Yazışma Türleri  134
3.1. Kurum İçi Yazışmalar  135
3.2. Kurum Dışı Yazışmalar  136
4. Yazışma Şekilleri  138
5. İş Mektupları  142
5.1. İş Mektuplarının Şekil Yönünden Düzenlenmesi  144
5.2. İş Mektuplarının İçerik Yönünden Düzenlenmesi  145
5.3. İş Mektuplarının Türleri  146
6. Yazışma Örnekleri  150
Dokuzuncu Bölüm
KURUMSAL İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
1. Kurumsal İletişim Kavramı ve Süreci  159
1.1. Kurumsal İletişim Yaklaşımları  162
1.2. Kurumsal İletişimin Sınıflandırılması  164
1.3. Kurumsal İletişimin İşlevi, Öğeleri ve Hedefleri  166
1.4. Kurumsal iletişimin bileşenleri  168
1.5. Kurumsal İmaj  175
1.6. Kurumsal İletişimde Halkla İlişkiler  178
1.7. Kurumsal İletişim Etkinliklerinin Toplumsal Sorumluluk ve Etik Boyutu  179
1.7.1. Reklamın Toplumsal ve Etik Boyutu  179
1.7.2. Halkla İlişkilerde Toplumsal ve Etik Boyut  180
1.7.3. Kişisel Satış ve Satış Tutundurmanın Etik Boyutu  181
1.7.4. Sponsorluk ve Etik Boyut  182
2. Örnek Olay  183
Onuncu Bölüm
KURUMSAL İLETİŞİM ENGELLERİ
1. Kurumsal İletişim ve Engelleyen Faktörler  185
1.1. Kurumsal İletişim, Engelleyen Kişisel Faktörler  186
1.1.1. Gönderici (Kaynak) ile İlgili Engeller  187
1.1.2. Alıcı ile İlgili Engeller  188
1.2. Kurumsal İletişimi Engelleyen Kurumsal Faktörler  190
1.3. İletişim Kanalından Kaynaklanan Engeller  192
1.4. Bilgiden Kaynaklanan Engeller  194
1.5. Diğer Faktörler  195
2. Örnek Olaylar  199
On Birinci Bölüm
STRATEJİK İLETİŞİM VE YÖNETİMİ
1. Stratejik İletişim  201
1.1. Stratejik Yönetim Süreci  201
1.2. Stratejinin Belirli Kavramlarla İlişkisi  203
1.2.1. Strateji ve Politika  203
1.2.2. Strateji ve Taktik  203
1.2.3. Strateji Perspektifleri  203
1.2.4. Strateji ve Plan  204
1.2.5. Stratejik ve Halkla İlişkiler  204
1.2.6. Stratejik Yönetimin Yararları  207
1.3. Geleneksel İletişim ve Stratejik İletişime Olan İhtiyaç  207
1.3.1. Geleneksel ve Stratejik İletişim Modelleri Arasındaki Farklar  208
2. Stratejik İletişim Yönetimi  209
2.1. Stratejik İletişimin Önemi  213
3. Stratejik İletişimin Evreleri  214
3.1. Paydaş Evresi  214
3.2. Kamu Evresi  214
3.3. Gündem Evresi  215
3.4. Hedef Belirleme  216
3.5. Planlama  216
3.6. Uygulama  217
3.7. Ölçümleme  218
4. Stratejik İletişim Yönetimi Adımları  219
5. Stratejik İletişim Bileşenleri  220
5.1. İç İletişim  220
5.2. Kurumsal iletişim stratejilerinde algılama ve Yönetimi  222
5.3. Kurumsal İletişim Stratejilerinde Sosyal Sorumluluk  224
5.4. Kurumsal iletişim stratejilerinde İkna  225
5.5. Kurumsal iletişim stratejilerinde Propaganda  225
5.6. İtibar ve Kurumsal İtibar Yönetimi  226
5.6.1. Kurumsal iletişim stratejilerinde İtibar Yönetimi  227
5.6.2. İtibar Yönetiminin Bileşenleri  228
5.6.3. Kurumsal İtibar Kavramı  231
5.6.4. Kurumsal İtibar Yönetiminin İlişkili Olduğu Alanlar  232
5.6.5. Kurumsal İtibar Yönetiminin Süreçleri  233
5.7. Konu ve Gündem Yönetimi  234
5.8. Kurumsal iletişim stratejilerinde Etkinlik Yönetimi  235
5.9. Kurumsal iletişim stratejilerinde Çatışma Yönetimi  236
5.9.1. Çatışmanın Nedenleri  237
5.9.2. Çatışma Yönetimi Yolları  239
5.10. Medya İlişkileri Yönetimi  240
5.11. Stratejik İletişim ve Kamu Diplomasisi  241
6. Örnek Olay  242
Kaynaklar  245
Kavramlar Dizini  259
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020