Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Bilgiler & Formüller
Açıklamalı, Pratik, Matematiksel Bilgiler Çerçevesinde
Mart 2018 / 4. Baskı / 208 Syf.
Fiyatı: 37.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Mayıs 2015 37.00 TL 19.90 TL (%47)Sepete Ekle
 2. Şubat 2014 25.50 TL 16.90 TL (%34)Sepete Ekle
   

Kitap; yazarın iş mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı ve iş sağlığı-güvenliği mevzuatı alanında bugüne kadar çok sayıda kaleme aldığı kitap ve makalelerde işlediği pratik, temel, matematiksel bilgilerden ve kitabın önceki üç baskısından sonra okuyuculardan gelen istek ve öneriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kitap; başta 4857, 5510, 6331 sayılı Kanun ve bu kanunlarla ilgili ikincil mevzuata göre, tüm çalışanlar ve işverenler açısından çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı alanındaki bilgiler güncellenmek suretiyle basit ve sade bir dille ve tablolarla açıklanmıştır.

Kitap; kamu kurumları, üniversiteler, belediyeler, gerçek ve tüzel kişi firmalar, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, avukatlar, memurlar, işçiler, çalışma hayatı ile ilgilenen herkese hitap etmektedir.

Kitapta, çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili konular derlenmiş, toplu ve düzenli bir şekilde okuyucunun istifadesine sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Asgari Ücret
Asgari İşçilik Oranları
Asgari Geçim İndirimi
Birim İnşaat Maliyetleri
Emeklilik Koşulları
Prime Esas Kazanç
Emeklilik Keseneği Hesabı
Gelir Testi
Hizmet Takip Programı (HİTAP)
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranı
SMMM
YMM Asgari İşçilik Raporu
Kıdem ve İhbar Tazminatları
Prim Oranları
Evlenme ve Cenaze Ödenekleri
Yıllık Ücretli İzin Süreleri
Barkod: 9789750247835
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 208
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
3. Baskıya Önsöz  11
Özgeçmiş  15
Kısaltmalar  23
1. 4/1–a KAPSAMINDA SAYILAN SANATÇI LİSTESİ  25
2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU’NUN GEÇİCİ 20’NCİ MADDESİNE TABİ ÖZEL EMEKLİ SANDIKLARI  27
3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR  31
4. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA İDARİ PARA CEZALARI  33
5. 6331 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ  37
6. 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NDA İŞKOLLARI  38
7. ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI  39
8. ASGARİ ÜCRET  77
A. 16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin  77
B. 16 Yaşını Doldurmamış İşçiler İçin  79
C. 3308 Sayılı Kanuna Tabi Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrenciler İçin  81
1. 16 Yaş Üstü İçin  81
2. 16 Yaş Altı İçin  82
3. Örgün Eğitim Gören Öğrenciler İçin  83
D. Net Asgari Ücretin Hesaplanması  84
E. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti  85
F. Asgari Geçim İndirimi  86
9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ  88
A. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belge Türü Alanına Yazılacak Kodlar  88
B. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılar İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belge Türü Alanına Yazılacak Kodlar  90
C. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Eksik Gün Nedeni Hanesine Yazılacak Kodlar  90
D. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde İşten Çıkış Nedeni Hanesine Yazılacak Kodlar  91
1. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin İşten Çıkış Nedenleri  91
2. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılar İçin Ay İçerisinde Göreve Başlama ve Ayrılma Nedenleri  93
3. Prim Belgelerinden Kesilecek Damga Vergisi Tutarları  94
10. BİRİM MALİYETLER  95
A. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerin Yayımlandığı Resmi Gazete Fihristi  95
B. İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel  95
11. ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ İŞLER  98
12. EMEKLİLİK ŞARTLARI  101
A. Mülga 506 Sayılı Kanuna Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları  104
B. 2925 Sayılı Kanuna Tabi Süreksiz Tarım İşçilerinin (Kadın ve Erkek) Emeklilik Şartları  105
C. Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananların Yaşlılık Aylığından Yararlanabilmek İçin Gerekli Şartlar  106
D. İleri Yaştaki Kadın ve Erkek Sigortalıların Daha Az Prim Ödemek Suretiyle Emekli Olma Şartları  107
E. Bağ – Kurlu Kadın Sigortalıların Tam Emeklilik Şartları  107
F. Bağ – Kurlu Erkek Sigortalıların Tam Emeklilik Şartları  108
G. Bağ–Kur Sigortalılarının Kısmi Aylık Bağlama Şartları  108
Ğ. 2926 Sayılı Kanuna Tabi Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Tarım Sigortalılarının Emeklilik Şartları  109
H. Emekli Sandığı Kadın İştirakçilerinin Emeklilik Şartları  109
I. Emekli Sandığı Erkek İştirakçilerinin Emeklilik Şartları  110
İ. 5510 Sayılı Kanunda Kademeli Emeklilik Geçişi  112
J. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinde Emeklilik Yaş Hadleri  113
K. 5510/28’inci Maddesinin İki ve Üçüncü Fıkralarına Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları  114
L. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin 5510/Geçici 6–Yedinci Fıkra (B) Bendine Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları  114
M. 5510 Sayılı Kanunun Geçici 9/Altıncı Fıkrasına Göre Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde Çalışan Sigortalıların Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları  115
N. 506 SK.M.60/C–B, Geç.M.87 5510 Sk. Geç.M.10/İki Maddelerine Göre Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananların Aylığa Hak Kazanma Koşulları  115
O. 5510/28–Dördüncü–Geçici 6/7–C Fıkrasına Göre İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Malul Sayılanlar  115
Ö. 5510/28–Beşinci–Geç.M.6/ Yedi–/D ve E Fıkralarına Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranı %60’ın Altında Olanlar  116
P. Hizmet Takip Programı (HİTAP)  116
13. GELİR TESTİ  117
14. HARP MALULLERİNE ÖDENEN EK ÖDEME (TÜTÜN İKRAMİYESİ) TUTARLARI  118
15. İHALEYE KATILIMDA KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU TABLOSU  119
16. İHBAR TAZMİNATI  120
17. İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ VE KİŞİLER  120
A. İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri  120
B. İlave Ücret Alınmayacak Kişiler  121
18. İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI  122
19. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ  124
20. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI  124
21. İŞÇİLERİN İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ  126
22. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TUTARLARI  126
23. İZİN VE ARA DİNLENME SÜRELERİ  127
A. Yıllık Ücretli İzin Süreleri  127
B. Ara Dinlenme Süreleri  128
24. KIDEM TAZMİNATI  128
A. Kıdem Tazminatı Tavan Tutarının Hesaplanma Yöntemi  131
B. Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Tavanı  131
C. Kıdem Tazminatına Tabi Olan Olmayan Ödemeler  132
D. Avrupa Birliği Üye Ülkelerde Kıdem Tazminatı  134
25. MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE  135
26. ENGELLİLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER  140
A. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranı  140
B. Engelliler ile Eski Hükümlülerin Çalıştırılabilecekleri İşler  141
1. Engellilerin Çalıştırılamayacakları İşler  141
2. Eski Hükümlülerin Çalıştırılmayacakları İşyerleri  141
27. PRİM ORANLARI  141
A. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılara Ait Genel Prim Oranları  142
B. 4/1–b Kapsamındaki Sigortalılara Ait Prim Oranları  142
C. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılara Ait Prim Oranları  143
D. İsteğe Sigorta Prim Oranı  144
28. PRİME TABİ ÖDEMELER  144
A. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin  144
B. 4/1–b Kapsamındaki Sigortalılar İçin  148
C. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılar İçin  149
D. 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Önce Devlet Memuru Olanların Emekli İkramiyesinin Hesabında Dikkate Alınan Unsurlar  152
29. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI  155
A. Sağlık Kuruluşları  155
B. Sağlık Kurumları  155
C. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Sağlık Kurumları/ Kuruluşları  156
D. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Diğer Sağlık Hizmet Sunucuları  156
30. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYLARI  156
A. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı  156
B. Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlar İçin Katılım Payı  157
31. SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİ  158
32. SGK ALACAKLARINDA DEVLET İÇ BORÇLANMA FAİZ ORANLARI  164
33. SGK ALACAKLARININ ÖDENMESİ VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ  165
A. Prim ve İdari Para Cezalarının Ödenmesi ve Yargı Yolu  166
B. Sigorta Primlerinde Zamanaşımı Süreleri  166
C. İdari Para Cezalarının Yargılama Yeri ve Zamanaşımı Süreleri  166
34. SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ  167
A. Özel Sektör İşverenleri Açısından  167
B. Kamu Sektörü İşverenleri Açısından  167
C. 3308 Sayılı Kanuna Tabi Çıraklar Açısından  168
1. 16 Yaş Üstü İçin  168
2. 16 Yaş Altı İçin  168
35. SMMM/YMM İŞLEMLERİ  169
A. Rapor Kapağı  169
B. Rapor Şablonu  171
C. Faaliyet Belgesi  177
D. Özel Bina İnşaatlarına Ait Hesaplama Cetveli  179
E. İhaleli İşlere Ait Hesaplama Cetveli  181
F. SMMM–YMM’ler Tarafından Düzenlenecek İlişiksizlik Raporlarına Eklenecek ve Raporda Bulunması Gerekli Bilgi–Belgeler  183
36. 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARI  184
37. TAHSİS İŞLEMLERİ  188
A. Askerlik, Grev ve Lokavt Borçlanması  189
B. İsteğe Bağlı Sigortalıların Ödeyecekleri Prim Tutarları  189
C. Süreksiz Tarım Sigortalıların Ödeyecekleri Prim Tutarları  189
D. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Açısından Günlük Ödenek Miktarı  190
E. Yurtdışı Hizmet Borçlanma Tutarları  190
F. Sosyal Yardım Zammı  190
G. Cenaze Ödeneği  190
I. Borçlanma Türleri  191
İ. Evlenme Ödeneği  192
J. Emzirme Ödeneği  192
K. Fiili Hizmet Zammından Yararlananlar, Yararlanma Yerleri ile Süreleri  193
L. Fiili Hizmet Süresi Zammı Kodları  197
M. Gelir ve Aylıkların Birleşmesinde Gelir ve Aylık Durumu  201
1. Aylık – Aylık ve Gelir–Aylıkların Birleşmesi  202
2. Gelir–Gelir ve Gelir– Aylıkların Birleşmesi  203
38. TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİ ORANI  203
39. YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI PUANLARI  204
Kaynakça  205
Kavram Dizini  207
 


Mahmut Çolak
ADI ve SOYADI : Mahmut ÇOLAK

DOĞUM YERİ : Malatya

DOĞUM TARİHİ : 25 Aralık 1971

UNVANI : Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Başmüfettişi
(SSK Sigorta Müfettişi)–1;1;(C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı)

BİTİRDİĞİ OKUL : Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü 1990–1;1;1994

E–POSTA ADRESİ : mahmutcolak44@gmail.com


ESERLERİ :

İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu açısından yayımlanmış 62 eser ile 684 makalesi yayımlandı.

Uzmanlık alanı ile ilgili konularda çok sayıda kurum ve kuruluşa konuşmacı olarak katıldı.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
2. Baskıya Önsöz  9
3. Baskıya Önsöz  11
Özgeçmiş  15
Kısaltmalar  23
1. 4/1–a KAPSAMINDA SAYILAN SANATÇI LİSTESİ  25
2. 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU’NUN GEÇİCİ 20’NCİ MADDESİNE TABİ ÖZEL EMEKLİ SANDIKLARI  27
3. 5510 SAYILI KANUNLA YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN KANUNLAR  31
4. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NDA İDARİ PARA CEZALARI  33
5. 6331 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHLERİ  37
6. 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU’NDA İŞKOLLARI  38
7. ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARI  39
8. ASGARİ ÜCRET  77
A. 16 Yaşını Doldurmuş İşçiler İçin  77
B. 16 Yaşını Doldurmamış İşçiler İçin  79
C. 3308 Sayılı Kanuna Tabi Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Beceri Eğitimi Gören Öğrenciler İçin  81
1. 16 Yaş Üstü İçin  81
2. 16 Yaş Altı İçin  82
3. Örgün Eğitim Gören Öğrenciler İçin  83
D. Net Asgari Ücretin Hesaplanması  84
E. Asgari Ücretin İşverene Maliyeti  85
F. Asgari Geçim İndirimi  86
9. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ  88
A. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belge Türü Alanına Yazılacak Kodlar  88
B. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılar İçin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Belge Türü Alanına Yazılacak Kodlar  90
C. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Eksik Gün Nedeni Hanesine Yazılacak Kodlar  90
D. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde İşten Çıkış Nedeni Hanesine Yazılacak Kodlar  91
1. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin İşten Çıkış Nedenleri  91
2. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılar İçin Ay İçerisinde Göreve Başlama ve Ayrılma Nedenleri  93
3. Prim Belgelerinden Kesilecek Damga Vergisi Tutarları  94
10. BİRİM MALİYETLER  95
A. Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerin Yayımlandığı Resmi Gazete Fihristi  95
B. İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel  95
11. ÇOCUK İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ İŞLER  98
12. EMEKLİLİK ŞARTLARI  101
A. Mülga 506 Sayılı Kanuna Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları  104
B. 2925 Sayılı Kanuna Tabi Süreksiz Tarım İşçilerinin (Kadın ve Erkek) Emeklilik Şartları  105
C. Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananların Yaşlılık Aylığından Yararlanabilmek İçin Gerekli Şartlar  106
D. İleri Yaştaki Kadın ve Erkek Sigortalıların Daha Az Prim Ödemek Suretiyle Emekli Olma Şartları  107
E. Bağ – Kurlu Kadın Sigortalıların Tam Emeklilik Şartları  107
F. Bağ – Kurlu Erkek Sigortalıların Tam Emeklilik Şartları  108
G. Bağ–Kur Sigortalılarının Kısmi Aylık Bağlama Şartları  108
Ğ. 2926 Sayılı Kanuna Tabi Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Tarım Sigortalılarının Emeklilik Şartları  109
H. Emekli Sandığı Kadın İştirakçilerinin Emeklilik Şartları  109
I. Emekli Sandığı Erkek İştirakçilerinin Emeklilik Şartları  110
İ. 5510 Sayılı Kanunda Kademeli Emeklilik Geçişi  112
J. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinde Emeklilik Yaş Hadleri  113
K. 5510/28’inci Maddesinin İki ve Üçüncü Fıkralarına Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları  114
L. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin 5510/Geçici 6–Yedinci Fıkra (B) Bendine Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları  114
M. 5510 Sayılı Kanunun Geçici 9/Altıncı Fıkrasına Göre Maden İşyerlerinin Yeraltı İşlerinde Çalışan Sigortalıların Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları  115
N. 506 SK.M.60/C–B, Geç.M.87 5510 Sk. Geç.M.10/İki Maddelerine Göre Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananların Aylığa Hak Kazanma Koşulları  115
O. 5510/28–Dördüncü–Geçici 6/7–C Fıkrasına Göre İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Malul Sayılanlar  115
Ö. 5510/28–Beşinci–Geç.M.6/ Yedi–/D ve E Fıkralarına Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranı %60’ın Altında Olanlar  116
P. Hizmet Takip Programı (HİTAP)  116
13. GELİR TESTİ  117
14. HARP MALULLERİNE ÖDENEN EK ÖDEME (TÜTÜN İKRAMİYESİ) TUTARLARI  118
15. İHALEYE KATILIMDA KESİNLEŞMİŞ SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORCU TABLOSU  119
16. İHBAR TAZMİNATI  120
17. İLAVE ÜCRET ALINMAYACAK SAĞLIK HİZMETLERİ VE KİŞİLER  120
A. İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri  120
B. İlave Ücret Alınmayacak Kişiler  121
18. İŞ KANUNUNDA İDARİ PARA CEZALARI  122
19. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ  124
20. İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI  124
21. İŞÇİLERİN İŞTEN AYRILMA NEDENLERİ  126
22. İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TUTARLARI  126
23. İZİN VE ARA DİNLENME SÜRELERİ  127
A. Yıllık Ücretli İzin Süreleri  127
B. Ara Dinlenme Süreleri  128
24. KIDEM TAZMİNATI  128
A. Kıdem Tazminatı Tavan Tutarının Hesaplanma Yöntemi  131
B. Yıllara Göre Kıdem Tazminatı Tavanı  131
C. Kıdem Tazminatına Tabi Olan Olmayan Ödemeler  132
D. Avrupa Birliği Üye Ülkelerde Kıdem Tazminatı  134
25. MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE  135
26. ENGELLİLER İLE İLGİLİ İŞLEMLER  140
A. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Oranı  140
B. Engelliler ile Eski Hükümlülerin Çalıştırılabilecekleri İşler  141
1. Engellilerin Çalıştırılamayacakları İşler  141
2. Eski Hükümlülerin Çalıştırılmayacakları İşyerleri  141
27. PRİM ORANLARI  141
A. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılara Ait Genel Prim Oranları  142
B. 4/1–b Kapsamındaki Sigortalılara Ait Prim Oranları  142
C. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılara Ait Prim Oranları  143
D. İsteğe Sigorta Prim Oranı  144
28. PRİME TABİ ÖDEMELER  144
A. 4/1–a Kapsamındaki Sigortalılar İçin  144
B. 4/1–b Kapsamındaki Sigortalılar İçin  148
C. 4/1–c Kapsamındaki Sigortalılar İçin  149
D. 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Önce Devlet Memuru Olanların Emekli İkramiyesinin Hesabında Dikkate Alınan Unsurlar  152
29. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI  155
A. Sağlık Kuruluşları  155
B. Sağlık Kurumları  155
C. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Sağlık Kurumları/ Kuruluşları  156
D. Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Diğer Sağlık Hizmet Sunucuları  156
30. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYLARI  156
A. Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı  156
B. Ayakta Tedavide Sağlanan İlaçlar İçin Katılım Payı  157
31. SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİ  158
32. SGK ALACAKLARINDA DEVLET İÇ BORÇLANMA FAİZ ORANLARI  164
33. SGK ALACAKLARININ ÖDENMESİ VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ  165
A. Prim ve İdari Para Cezalarının Ödenmesi ve Yargı Yolu  166
B. Sigorta Primlerinde Zamanaşımı Süreleri  166
C. İdari Para Cezalarının Yargılama Yeri ve Zamanaşımı Süreleri  166
34. SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ  167
A. Özel Sektör İşverenleri Açısından  167
B. Kamu Sektörü İşverenleri Açısından  167
C. 3308 Sayılı Kanuna Tabi Çıraklar Açısından  168
1. 16 Yaş Üstü İçin  168
2. 16 Yaş Altı İçin  168
35. SMMM/YMM İŞLEMLERİ  169
A. Rapor Kapağı  169
B. Rapor Şablonu  171
C. Faaliyet Belgesi  177
D. Özel Bina İnşaatlarına Ait Hesaplama Cetveli  179
E. İhaleli İşlere Ait Hesaplama Cetveli  181
F. SMMM–YMM’ler Tarafından Düzenlenecek İlişiksizlik Raporlarına Eklenecek ve Raporda Bulunması Gerekli Bilgi–Belgeler  183
36. 5510 SAYILI KANUNDA İDARİ PARA CEZALARI  184
37. TAHSİS İŞLEMLERİ  188
A. Askerlik, Grev ve Lokavt Borçlanması  189
B. İsteğe Bağlı Sigortalıların Ödeyecekleri Prim Tutarları  189
C. Süreksiz Tarım Sigortalıların Ödeyecekleri Prim Tutarları  189
D. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Açısından Günlük Ödenek Miktarı  190
E. Yurtdışı Hizmet Borçlanma Tutarları  190
F. Sosyal Yardım Zammı  190
G. Cenaze Ödeneği  190
I. Borçlanma Türleri  191
İ. Evlenme Ödeneği  192
J. Emzirme Ödeneği  192
K. Fiili Hizmet Zammından Yararlananlar, Yararlanma Yerleri ile Süreleri  193
L. Fiili Hizmet Süresi Zammı Kodları  197
M. Gelir ve Aylıkların Birleşmesinde Gelir ve Aylık Durumu  201
1. Aylık – Aylık ve Gelir–Aylıkların Birleşmesi  202
2. Gelir–Gelir ve Gelir– Aylıkların Birleşmesi  203
38. TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN YAPILACAK KESİNTİ ORANI  203
39. YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI PUANLARI  204
Kaynakça  205
Kavram Dizini  207
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020