Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Uluslararası Hukukta
Self Determinasyon Hakkı ve Hakkın Ekonomik Boyutu
Ekim 2016 / 1. Baskı / 356 Syf.
Fiyatı: 67.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Self determinasyon hakkı, halkların uluslararası düzende kendi siyasi, hukuki ve ekonomik statülerini belirleme hakkı olarak anlaşılmaktadır. Ortaya çıktığı andan itibaren siyasi bir ilke işlevi yerine getirmiş ve birçok devletin parçalanmasında olduğu gibi birçok devletin de oluşmasında önemli rol oynamıştır. Birleşmiş Milletler Antlaşması'na girmesiyle, self determinasyon ilkesi, hem ilk kez bir uluslararası anlaşmada yer almış hem de hukuki nitelik kazanmıştır. Daha sonra, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen birçok kararda ve insan haklarına dair İkiz Sözleşmelerde yer alması, kavramın hukuki ağırlığını artırmıştır. Günümüzde, self determinasyon hakkı uluslararası hukukun genel ilkelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Akademik çalışmalarda, self determinasyon hakkının "dışsal", "içsel" ve "ekonomik" boyutlarıyla ele alınması, hakkın; içsel self determinasyon, dışsal self determinasyon ve ekonomik self determinasyon şeklinde çeşitlendirilmesine yol açmıştır. Bir halkın gelişmesi ve kendi geleceğini belirlemesi yolunda, bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olması ve çatısı altında hem hukuki hem siyasi hem de ekonomik ilkeler barındırması nedeniyle, self determinasyon hakkı "şemsiye" nitelikli bir hak olarak kabul edilmektedir.

Konu Başlıkları
Self Determinasyon Hakkının Anlamı – Türleri – Tarihi Gelişimi
Self Determinasyon Hakkının Uluslararası Hukukta Yer Alması Süreci
Çağdaş Uluslararası Hukukun Self Determinasyona Bakışı
Ekonomik Self Determinasyon Hakkı
Barkod: 9789750239281
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 356
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
I. Konunun Önemi  18
II. Konunun Takdimi  19
Birinci Bölüm
HALKLARIN SELF DETERMİNASYON HAKKININ
TARİHİ GELİŞİMİ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ
I. SELF DETERMİNASYON HAKKININ ANLAMI  21
A. Tanım Sorunu  22
B. Self Determinasyon Hak mı İlke mi Tartışması  26
II. HAKKIN SÜJESİ SORUNU  32
A. Azınlık ve Halk  38
B. Halk ve Ulus  46
III. SELF DETERMİNASYON HAKKININ TARİHİ GELİŞİMİ  50
A. Amerikan Bağımsızlık Beyannamesi  53
B. Fransız Devrimi  56
C. Milliyetçilik ve Milliyetler İlkesi  60
D. I. Dünya Savaşı ve Sonrası Dönem  63
1. Lenin ve Bolşevik Görüşünde Self Determinasyon  63
2. Woodrow Wilson ve Self Determinasyon  69
E. Barış Konferansları ve Birinci Dünya Savaşı Sonrası Dönem  76
F. Milletler Cemiyeti ve Aaland Adaları Sorunu  80
IV. SELF DETERMİNASYON HAKKININ ULUSLARARASI HUKUKTA YER ALMASI SÜRECİ  88
A. II. Dünya Savaşı Sırasında Kavramla İlgili Gelişmeler  88
B. Birleşmiş Milletler Sisteminde Self Determinasyon  90
1. Birleşmiş Milletler Kurucu Andlaşmasında Self Determinasyon Hakkı  90
2. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararları  96
a. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1514 (XV) Sayılı Kararı  98
b. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2625 (XXV) Sayılı Kararı  104
3. İnsan Haklarına İlişkin İkiz Sözleşmeler  108
C. Uluslararası Bölgesel Belgelerde Self Determinasyon Hakkı  111
1. Helsinki Nihai Senedi  111
2. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Sözleşmesi  114
D. Uluslararası Adalet Mahkemesi’nin Konuyla İlgili Kararları  116
1. Namibya Kararı  116
2. Batı Sahra Kararı  117
3. Doğu Timor Kararı  118
İkinci Bölüm
ÇAĞDAŞ ULUSLARARASI HUKUKUN
SELF DETERMİNASYONA BAKIŞI
I. SELF DETERMİNASYONUN ÖZÜ VE ULUSLARARASI HUKUKTAKİ YERİ  121
A. Anlaşmalar Hukuku Bakımından Self Determinasyon  122
B. Teamül Hukuku Bakımından Self Determinasyon  124
C. Self Determinasyon ve Jus Cogens  128
D. Self Determinasyonun Erga Omnes Özelliği  131
E. Self Determinasyon ve İç İşlere Karışmama İlkesi  134
F. Self Determinasyon ve Ülkesel Bütünlük İlkesi  137
G. Self Determinasyon ve Uti Possidetis Juris İlkesi  141
H. Self Determinasyon ve Kuvvet Kullanma Yasağı  144
I. Self Determinasyon ve İnsan Hakları  147
II. SELF DETERMİNASYON HAKKININ TÜRLERİ  151
A. Dışsal Self Determinasyon  152
1. Sömürge Halklarının Self Determinasyon Hakkı  155
2. Yabancı Yönetimindeki Halkların Self Determinasyon Hakkı  161
3. Anlaşma Yoluyla Dışsal Self Determinasyon Hakkının Kullanılması  165
B. İçsel Self Determinasyon  167
1. Egemen Devlette Yaşayan Halkın Self Determinasyon Hakkı  171
2. Irki Grupların Self Determinasyon Hakki  173
3. Yerli Halk ve Kabilelerin Self Determinasyon Hakkı  174
4. İçsel Self Determinasyonun Uygulanması  179
a. İçsel Self Determinasyonun Uygulaması Olarak Demokratik Toplum  180
b. İçsel Self Determinasyonun Uygulaması Olarak Özerklik  190
III. SELF DETERMİNASYON VE AYRILMA HAKKI  193
A. Ayrılma Teorileri  194
1. Ayrılma Karşıtçı Görüş  194
2. İyileştirici Haklar Teorisi  195
3. Tercih Teorisi  199
4. Ulusalcı Teori  201
5. Refah Teorisi  203
B. Ayrılmanın Meşru Sayılabileceği Durumlar  207
Üçüncü Bölüm
EKONOMİK SELF DETERMİNASYON HAKKI
I. EKONOMİK SELF DETERMİNASYON HAKKININ ORTAYA ÇIKMASI VE TARİHİ GELİŞİMİ  211
A. BM Genel Kurul Kararlarında Sürekli Egemenlik İlkesi  214
1. BM Genel Kurulu'nun 523 Sayılı Kararı  216
2. BM Genel Kurulu'nun 626 Sayılı Kararı  217
3. BM Genel Kurulu'nun 837 Sayılı Kararı  219
4. BM Genel Kurulu'nun 1314 Sayılı Kararı  221
5. BM Genel Kurulu'nun 1803 Sayılı Kararı veya Doğal Kaynaklar Üzerinde Sürekli Egemenlik Beyannamesi  222
B. Doğal Kaynaklar Üzerinde Sürekli Egemenlik Beyannamesinden Yeni Uluslararası Ekonomik Düzene  228
1. Millileştirme Operasyonları  229
2. Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen (YUED)  231
C. Devletlerin Ekonomik Hakları ve Görevleri Şartı  233
D. Doğal Kaynaklar Konusunda Uluslararası İşbirliği  237
II. EKONOMİK SELF DETERMİNASYONUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ULUSLARARASI HUKUKTAKİ YERİ  243
A. Devletlerin Ekonomik Self Determinasyondan İleri Gelen Hakları  244
1. Doğal Zenginlik ve Kaynaklar Üzerinde Serbest Tasarruf Hakkı  244
2. Doğal Kaynakların Serbestçe Araştırılması ve İstismarı Hakkı  246
3. Kendi Etkin Kontrolünü Geri Alma ve Hasar İçin Tazminat Talep Etme Hakkı  248
4. Doğal Zenginlik ve Kaynakların Ulusal Kalkınma Amaçlı Kullanılması Hakkı  250
5. Doğal Kaynakları Ulusal Çevre Politikasına Uygun Olarak Yönetme Hakkı  251
6. Sınırötesi Doğal Zenginlik ve Kaynaklardan Adil Bir Pay Hakkı  253
7. Yabancı Yatırımlara İlişkin Konuları Düzenleme Hakkı  254
8. Yabancı Yatırımların Kamulaştırılması veya Millileştirilmesi Hakkı  256
9. Anlaşmazlıkları Milli Hukuk Çerçevesinde Çözme Hakkı  261
B. Devletlerin Ekonomik Self Determinasyondan İleri Gelen Görevleri  265
1. Sürekli Egemenlik İlkesinin Ulusal Kalkınma ve Halkın Refahı İçin Uygulanması  266
2. Uluslararası Kalkınma İçin İşbirliği Görevi  268
3. Doğal Zenginlik ve Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı  270
4. Uluslararası Hukuka Saygı ve Yabancı Yatırımcılara Adil Muamele  274
5. Yabancı Mülkiyetin Alınması Hakkına İlişkin Devletlerin Yükümlülükleri  277
III. EKONOMİK SELF DETERMİNASYONUN DEĞİŞEN İÇERİĞİ  284
A. Sürekli Egemenlik İlkesi ve Küreselleşme Süreci  287
B. Sürekli Egemenlik İlkesi ve Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi Etkileşimi  291
1. Daha Kapsayıcı Bir İlke Olarak Önemi Artan Sürdürülebilir Kalkınma  292
2. Sürdürülebilir Kalkınma ve Doğal Kaynakların İyi Yönetilmesi  295
C. Çağdaş Uluslararası Hukukta Doğal Kaynak Yönetimiyle İlgili Gelişmekte Olan İlkeler  299
1. Başkalarına Zarar Vermeme İlkesi  300
2. Önleyici Eylem İlkesi  301
3. İhtiyatlılık İlkesi  302
4. Kirleten Öder İlkesi  303
5. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (Un Global Compact)  305
D. Ekonomik Self Determinasyon ve Ekonomik Liberalizm  306
E. Ekonomik Self Determinasyon ve Demokratikleşme  309
Sonuç  313
Kaynaklar  325
Kavramlar Dizini  351
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
H. Ercüment Erdem
Ekim 2017
90.00 TL
Sepete Ekle
İslam Safa Kaya
Ekim 2017
35.00 TL
Sepete Ekle
Vahit Doğan
Ekim 2017
30.00 TL
Sepete Ekle
Yücel Acer ...
Eylül 2017
46.50 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017