Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Genel Muhasebe
Şubat 2016 / 8. Baskı / 656 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%57)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 7. Ocak2015 41.50 TL 22.90 TL (%45) Sepete Ekle
 5. Ekim2010 28.00 TL 9.90 TL (%65) Sepete Ekle
   

İlk yayınlandığı tarihten beri, gerek mesleki sınavlara hazırlanan kişilerin, gerekse konuyu özet olarak ancak sorular eşliğinde öğreten/öğrenmek isteyen kişilerin tercih ettiği "Başarı Grubu Müfettişlik Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Dizisi"nin onikinci kitabı olan bu kitap, her yeni baskısında bir önceki baskısının üzerine ekleyerek ve de gerek kitabı kullanan akademisyenlerden gerekse kitapla sınavlara hazırlanan kişilerden gelen istek, öneri vs.. dikkate alınarak 8. baskısını yapmıştır.

Kitap, Genel Muhasebeye yönelik olarak varlık ve kaynak hesaplarının işleyişi ve açıklayıcı örnekleri ile gelir tablosu hesaplarını çözümlü örneklerle açıklamış, maliyet muhasebesi ve gelir tablosu örnekleri ile de konu detaylandırılmıştır. Kitapta bu konulara ek olarak mali tablolar analizi, ve ticari aritmetik konuları örnekler ve açıklayıcı soru çözümleri ile kuvvetlendirilmiş olup son olarak Türkiye Muhasebe Standartları bir özet halinde ve sorularla desteklenmiş olarak eklenmiştir.

Eserin bu baskısında daha önceki tüm KPSS'de çıkmış sorulara bölümler itibariyle yer verilmiştir. Ayrıca, her bölüm arkasına yeterli sayıda nitelikli ve öğretici test sorusu eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Temel Muhasebe Kavramları
Hesaplar
Varlık ve Kaynak Hesapları
Gelir Tablosu Hesapları
Maliyet Hesapları
Ticari Aritmetik
Mali Tablolar Analizi
Maliyet Muhasebesi
TMS
Barkod: 9789750236525
Yayın Tarihi: Şubat 2016
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 656
Yayınevi: Agon Bilgi Akademisi
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Birinci Bölüm  
MUHASEBENİN GENEL BİLGİLERİ,  
SÜREÇ, İLKE VE KAVRAMLAR  
1. MUHASEBENİN TANIMI  21
2. MUHASEBENİN BÖLÜMLERİ  21
2.1. Genel Muhasebe (Finansal Muhasebe)  21
2.2. Maliyet Muhasebesi  21
2.3. Yönetim Muhasebesi  21
3. MUHASEBENİN FONKSİYONLARI  22
3.1. Kaydetme  22
3.2. Sınıflandırma  22
3.3. Özetleme  22
3.4. Analiz  22
3.5. Yorum  22
4. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI  22
4.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  23
4.2. Kişilik Kavramı  23
4.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı  23
4.4. Dönemsellik Kavramı  24
4.5. Parayla Ölçülme Kavramı  24
4.6. Maliyet Esası Kavramı  24
4.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı (Verilerin Güvenilir Olması)  24
4.8. Tutarlılık Kavramı  25
4.9. Tam Açıklama Kavramı  25
4.10. İhtiyatlılık Kavramı  25
4.11. Önemlilik Kavramı  26
4.12. Özün Önceliği Kavramı  26
5. MALİ TABLOLAR  26
6. GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ  27
6.1. Bilanço İlkeleri  27
6.2. Gelir Tablosu İlkeleri  31
6.3. MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI  33
7. MUHASEBE BİLGİ SÜRECİ  34
7.1. Açılış Kaydı  34
7.2. Açılış Kaydının Defteri Kebire Aktarılması  35
7.3. Günlük İşlemlerin Belgelendirilmesi  35
7.4. Yevmiye Defterine Kayıtların Yapılması  35
7.5. Defteri Kebire Yevmiye Kayıtlarının Aktarılması  35
7.6. Aylık Mizanların Düzenlenmesi  35
7.7. Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi  36
7.8. Dönem Sonu Envanterinin Yapılması (Muhasebe Dışı Envanter)  36
7.8.1. Genel Olarak  36
7.8.2. Sayım ve Değerleme  37
7.8.2.1. Miktar Olarak Belirleme (Sayım)  37
7.8.2.2. Değer Olarak Belirleme (Değerleme)  38
7.9. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri (Muhasebe İçi Envanter)  40
7.10. Kesin Mizanın Düzenlenmesi  40
7.11. Mali Tabloların Düzenlenmesi  41
7.12. Kapanış Kayıtlarının Yapılması  41
8. MUHASEBE TERİMLERİ  41
8.1. HESAP TERİMİ VE ÇEŞİTLERİ  41
8.1.1. Mali Tablolarda Yer Alışlarına Göre: Bilanço Hesapları ve Gelir Tablosu Hesapları  42
8.1.2. Niteliklerine Göre: Düzenleyici Hesaplar ve Geçici Hesaplar  44
8.1.3. Mali Tablolara Etkilerine Göre: Asli Hesaplar ve Nazım (Düzenleyen) Hesaplar  45
8.1.3.1. Asli Hesaplar  45
8.1.3.2. Nazım Hesaplar  45
8.1.4. Muhasebe Kayıt Sistemindeki Yerine Göre: Ana Hesaplar ve Yardımcı Hesaplar  46
8.2. HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI  46
8.2.1. Hesap Çerçevesi  46
8.2.2. Hesap Planı  47
8.2.3. Tek Düzen Hesap Planı  47
8.3. MUHASEBEDE KAYIT BELGELERİ VE DEFTERLER  49
8.3.1. Belgeler  49
8.3.2. Defterler  50
8.3.2.1. VUK’a göre Defter ve Kayıt Nizamı  54
1. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  58
MUHASEBE SÜRECİ İLKE VE KAVRAMLARI ÇALIŞMA SORULARI  62
İkinci Bölüm  
TİCARİ MALLAR YURTİÇİ  
SATIŞLAR VE KDV HESAPLARI  
1. TİCARİ MALLAR HESABININ ÇALIŞTIRILMASI  67
2. YURTİÇİ SATIŞLAR HESABININ ÇALIŞTIRILMASI  67
3. KASA HESABININ ÇALIŞTIRILMASI  68
4. KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) HESAPLARININ ÇALIŞTIRILMASI  68
4.1. KDV’nin Hesaplanması ve Kaydı  69
4.1.1. KDV Dahil Bedelde Hesaplamalar  69
4.1.2. KDV Hariç Bedelde Hesaplamalar  70
4.2. 191. İndirilecek KDV Hesabı  70
4.3. 391. Hesaplanan KDV Hesabı  71
Üçüncü Bölüm  
HAZIR DEĞERLER  
1. 100. KASA HESABI  73
1.1. İşleyişi  73
1.2. Envanteri  78
1.3. Döviz Kasasının Değerlemesi  85
1.3.1. Döviz Kasasında Kasa Noksanı Değerlemesi  86
1.3.2. Döviz Kasasında Kasa Fazlası Değerlemesi  87
2. 101. ALINAN ÇEKLER HESABI  89
2.1. İşleyişi  89
2.2. Envanteri  90
3. 102. BANKALAR HESABI  94
3.1. İşleyişi  95
3.2. Vadeli Mevduat Faiz Kayıtları  97
4. 103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (–)  102
4.1. İşleyişi  103
4.2. Hatır Çekleri  104
5. 108. DİĞER HAZIR DEĞERLER  105
5.1. İşleyişi  105
3. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  108
HAZIR DEĞERLER ÇALIŞMA SORULARI  116
Dördüncü Bölüm  
MENKUL KIYMETLER MALİ DURAN VARLIKLAR  
1. 110. HİSSE SENETLERİ HESABI  126
1.1. İşleyişi  126
1.2. Hisse Senetlerinde İhtiyatlılık İlkesi  129
1.3. Hisse Senedinin Nitelik Değiştirmesi  133
1.4. Hisse Senetlerinde Kar Payı Kuponu  134
2. 111. ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI  136
3. 118. DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI  140
4. 119. MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  140
5. 240. BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI  142
6. 241. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  142
7. 242. İŞTİRAKLER HESABI  143
7.1. İşleyişi  143
7.2. Envanteri  144
7.2.1. Öz Kaynak Yöntemi ile Değerleme  144
7.2.2. Alış Değeri İle Değerleme  146
7.2.3. En Fazla Maliyet Değeri (Maliyet veya Piyasa Değerinden Düşük Olanla) ile Değerleme  147
8. 243. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (–)  148
9. 244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  
KARŞILIĞI HESABI (–)  148
10. 245. BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABI  150
11. MALİ DURAN VARLIĞIN NİTELİK DEĞİŞTİRMESİ  151
12. 246. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ HESABI (–)  151
13. 247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  152
14. 248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI  152
15. 249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (–)  152
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  153
MENKUL KIYMETLER/MALİ DURAN VARLIKLAR ÇALIŞMA SORULARI  158
Beşinci Bölüm  
TİCARİ ALACAKLAR  
1. 120. ALICILAR HESABI  167
2. 121. ALACAK SENETLERİ HESABI  170
2.1. Genel Bilgi  170
2.2. Envanteri ve Değerlemesi  170
2.3. Senedin ve Borcun Yenilenmesi  172
2.4. Poliçe Kayıtları  173
2.5. Hatır Senedi  176
3. 122. ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  177
4. 124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ HESABI (–)  180
4.1. 224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (–)  181
4.2. 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar  181
4.3. 302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (–)  181
4.4. 401 Finansal Kiralama İşlemelerinden Doğan Borçlar  181
4.5. 402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (–)  182
5. 126. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  182
6. 127. DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI  183
7. 128. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR VE 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI  184
7.1. Genel Bilgi  184
7.2. Hangi Alacaklar Şüpheli Ticari Alacak Sayılır?  184
7.3. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?  184
7.4. Vazgeçilen Alacaklar  193
8. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR  194
8.1. 220. Alıcılar Hesabı  194
8.2. 221. Alacak Senetleri Hesabı  195
8.3. 222. Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  195
8.4. 224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (–)  195
8.5. 226. Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı  195
8.6. 229. Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (–)  195
8.7. Aktarma Kayıtları  196
Altıncı Bölüm  
DİĞER ALACAKLAR  
5. VE 6. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  203
TİCARİ ALACAK VE DİĞER ALACAKLAR ÇALIŞMA SORULARI  212
Yedinci Bölüm  
STOKLAR VE BAĞLANTILI DİĞER DURAN VARLIK HESAPLARI  
1. STOKLARIN GİRİŞ DEĞERLEMESİ (STOKLARIN SATIN ALINMASI)  220
2. 150. İLK MADDE VE MALZEME HESABI  221
3. 151. YARI MAMULLER–ÜRETİM HESABI  221
4. 152. MAMULLER HESABI  221
5. 153. TİCARİ MALLAR HESABI  223
5.1. Stok Takip Yöntemleri  223
5.1.1. Dönem Başı Stok  224
5.1.2. Dönem İçinde Ticari Mal Alışı  224
5.1.3. Ticari Mal Alış Giderleri  225
5.1.4. Alıştan İadeler  225
5.1.5. Alış İskontoları  226
5.1.6. Dönem İçinde Ticari Mal Satışı  229
5.1.7. Ticari Mal Satış Giderleri  230
5.1.8. Satıştan İadeler  231
5.1.9. Satış İskontoları  232
6. 157. DİĞER STOKLAR HESABI  233
7. 158. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  233
7.1. Değeri Düşen Stoklar  233
8. STOKLARIN ÇIKIŞ DEĞERLEMESİ  237
8.1. Gerçek Parti Maliyeti (Fiili Maliyet–Has Maliyet–Spesifik Maliyet) Yöntemi  238
8.2. Ortalama Maliyet Yöntemi  238
8.2.1. Basit Ortalama Maliyet Yöntemi  238
8.2.2. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi  238
8.2.3. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi  238
8.3. FİFO (First In First Out)  239
8.4. LİFO (Last In First Out)  239
9. STOK TAKİP YÖNTEMLERİNE GÖRE SATILAN MAL MALİYETİ  246
10. 159. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI  249
11. 293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI  251
12. 294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI  252
13. 298. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  252
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  254
STOKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  264
Sekizinci Bölüm  
(DÖNEM AYIRICI HESAPLAR) GELECEK AYLARA/  
YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI  
GELECEK AYLARA/YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI  
1. 180. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI  273
2. 280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI  274
3. DÖNEM AYIRICI HESAPLARDAKİ İŞLEYİŞ KURALLARI  274
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  301
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  307
Dokuzuncu Bölüm  
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR VE AVANSLAR  
1. KDV İŞLEMLERİNDE KULLANILAN HESAPLAR  313
2. 193. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR – 295. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR  316
3. 197. SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI  317
4. 198. DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI  318
5. 199. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (–)  319
6. AVANS HESAPLARI  321
6.1. 159. Verilen Sipariş Avansları Hesabı  321
6.2. 179. Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı  321
6.3. 195. İş Avansları Hesabı  322
6.4. 196. Personel Avansları Hesabı  322
6.5. 259. Verilen Avanslar Hesabı  322
6.6. 269. Verilen Avanslar Hesabı  322
6.7. 279. Verilen Avanslar Hesabı  322
6.8. 340. Alınan Sipariş Avansları Hesabı  322
6.9. 349. Alınan Diğer Avanslar Hesabı  322
6.10. 440. Alınan Sipariş Avansları Hesabı  323
6.11. 449. Alınan Diğer Avanslar Hesabı  323
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  326
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  329
Onuncu Bölüm  
MADDİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBU (MDV)  
1. 250. ARAZİ VE ARSALAR HESABI  331
2. 251. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI  331
3. 252. BİNALAR HESABI  331
4. 253. TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI  331
5. 254. TAŞITLAR HESABI  332
6. 255. DEMİRBAŞLAR HESABI  332
7. 256. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI  332
8. 257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (–)  332
9. 258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI:  332
10. 259. VERİLEN AVANSLAR HESABI  332
11. MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN İŞLEMLER  333
11.1. Maddi Duran Varlıkların Edinilmesi  333
11.2. Maddi Duran Varlıklara Yapılan Harcamalar  336
11.2.1. MDV’lere Yapılan Mutad Harcamalar (Hasılat Harcaması)  337
11.2.2. MDV’lere Yapılan Değer Arttırıcı Harcamalar (Sermaye Harcaması)  337
11.3. Maddi Duran Varlıkların Amortismanı  337
11.3.1. Normal Amortisman Yöntemi  340
11.3.2. Azalan Bakiyeler Amortisman Yöntemi  341
11.3.2.1. Amortisman Usulünün Değiştirilmesi  341
11.3.3. Madenlerde Amortisman  342
11.3.4. Olağanüstü Amortisman  344
11.3.5. Binek Otomobillerde Kıst Dönem Amortismanı  345
11.4. Amortismanın Yevmiye Defterine Kaydedilmesinde Kullanılan Yöntemler  347
11.4.1. Direkt Yöntem  348
11.4.2. Endirekt Yöntem  349
11.5. Maddi Duran Varlıkların Satılması  350
11.6. Maddi Duran Varlıkların Yenilenmesi  351
11.7. Maddi Duran Varlıkların Hasar Görmesi ve Sigorta Tazminatı  353
12. MADDİ DURAN VARLIKLARIN ENVANTERİ  356
Onbirinci Bölüm  
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR  
1. 260. HAKLAR HESABI  359
2. 261. ŞEREFİYE (Hava Parası, Peştamallık) HESABI  360
3. 262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI  362
4. 263. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI  362
5. 264. ÖZEL MALİYETLER HESABI  363
6. 267. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI  365
7. 268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI  366
8. 269. VERİLEN AVANSLAR HESABI  366
9. 271. ARAMA GİDERLERİ HESABI  367
10. 272. HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI  367
11. 277. DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TÂBİ VARLIKLAR HESABI  369
12. 278. BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI  369
13. 293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI  370
14. 294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI  370
15. 297. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI  371
16. 298. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  371
17. 299. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (–)  372
10. ve 11. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  373
DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  380
Onikinci Bölüm  
MALİ BORÇLAR  
1. 300. BANKA KREDİLERİ HESABI  388
2. 301/401. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI  391
3. 302/402. ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI (–)  391
4. 303. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA, TAKSİT VE FAİZLERİ HESABI  392
5. 400. BANKA KREDİLERİ HESABI  392
6. 304. TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ HESABI  395
7. 405. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI  395
8. 305. ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER HESABI  397
9. 306/407. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI  400
10. 308/408. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI HESABI (–)  401
11. 309/409. DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI  404
Onüçüncü Bölüm  
TİCARİ BORÇLAR  
1. 320. SATICILAR HESABI  405
2. 321. BORÇ SENETLERİ HESABI  407
3. 322. BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  409
4. 326/426. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  412
5. 329. DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI  414
6. 420. SATICILAR HESABI  414
7. 421. BORÇ SENETLERİ HESABI  414
8. 422. BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  414
9. 429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI  414
Ondördüncü Bölüm  
DİĞER BORÇLAR  
1. 331. ORTAKLARA BORÇLAR HESABI  415
2. 332. İŞTİRAKLERE BORÇLAR HESABI  416
3. 333. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR HESABI  417
4. 335. PERSONELE BORÇLAR HESABI  418
5. 336. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  418
6. 337. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  419
7. 431. ORTAKLARA BORÇLAR HESABI  419
8. 432. İŞTİRAKLERE BORÇLAR HESABI  419
9. 433. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR HESABI  419
10. 436. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  420
11. 437. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  420
12. 438. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI  420
Onbeşinci Bölüm  
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  
1. 360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  421
2. 361. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  422
3. ÜCRET TAHAKKUKU  422
4. 368. VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI  424
5. 369. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI  424
Onaltıncı Bölüm  
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  
1. 370. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI  425
2. 371. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (–)  426
3. 372/472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI  426
4. 373. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI  427
5. 379/479. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI  428
DİĞER KISA/UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  429
1. 393. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı  430
2. 399. Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı  431
3. 493. Tesise Katılma Payları Hesabı  431
4. 499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı  431
12–13–14–15–16. BÖLÜMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  432
KISA VE UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  442
Onyedinci Bölüm  
ÖZKAYNAKLAR  
1. 500. SERMAYE HESABI  452
2. 501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (–)  452
3. 502. SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI HESABI  456
4. 503. SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI HESABI (–)  456
5. 520. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ HESABI  457
6. 521. HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI HESABI  457
7. 522. MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI  458
8. 523. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI  458
9. 524. MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU HESABI  458
10. 529. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ HESABI  458
11. 540. YASAL YEDEKLER HESABI:  460
12. 541. STATÜ YEDEKLERİ HESABI:  460
13. 542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HESABI:  460
14. 548. DİĞER KÂR YEDEKLERİ HESABI:  460
15. 549. ÖZEL FONLAR HESABI:  460
16. 570. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HESABI  461
17. 580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (–)  462
18. 590. DÖNEM NET KÂRI HESABI  462
19. 591. DÖNEM NET ZARARI HESABI (–)  463
17. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  464
ÖZKAYNAKLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  468
Onsekizinci Bölüm  
GELİR TABLOSU HESAPLARI  
1. GELİR HESAPLARI  474
2. GİDER HESAPLARI  480
3. 69. DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)  488
18. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  491
GELİR TABLOSU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  494
Ondokuzuncu Bölüm  
GİDER HESAPLARI  
1. 7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI  501
2. 7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI  511
19. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  514
GİDER HESAPLARI ÇALIŞMA SORULARI  516
Yirminci Bölüm: DÖNEM SONU KAYITLARI VE KURUMLAR VERGİSİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  523
Yirmibirinci Bölüm  
MALİ TABLOLAR ANALİZİ  
1. MALİ TABLOLARIN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  537
2. MALİ TABLO TÜRLERİ  537
2.1. Temel Finansal Tablolar  537
2.2. Yardımcı Finansal Tablolar  537
3. MALİ TABLOLAR ANALİZİ TÜRLERİ  538
3.1. Yapılış Amacına Göre Analiz Türleri  538
3.2. İçeriğine ve Yapılış Biçimine Göre Analiz Türleri  539
3.3. Analizi Yapan Kişilere Göre Analiz Türleri  539
4. FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ  540
4.1. Trend Analizi (Eğilim Yüzdesi Yöntemi)  540
4.2. Yatay Analiz (Karşılaştırmalı Tablolar Analizi)  543
4.3. Dikey Analiz (Yüzde Yöntemi ile Analiz)  545
4.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi)  548
4.5. Maliyet–Hacim–Kâr Analizi ve Diğer Analizler  561
21. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  568
MALİ TABLOLAR ANALİZİ ÇALIŞMA SORULARI  577
Yirmiikinci Bölüm  
MALİYET MUHASEBESİ  
1. MALİYET MUHASEBESİNİN TANIMI VE AMAÇLARI VE ARAÇLARI  585
2. MALİYET MUHASEBESİNİN TANIMI  585
3. MALİYET MUHASEBESİNİN AMAÇLARI  585
4. MALİYET MUHASEBESİNİN ARAÇLARI  586
5. HARCAMA, MALİYET VE GİDER KAVRAMLARI  586
6. GELENEKSEL MALİYET YÖNTEMLERİ  587
6.1. SİPARİŞ MALİYET YÖNTEMİ  587
6.2. EVRE (SAFHA) MALİYET YÖNTEMİ  587
6.3. FİİLİ MALİYET YÖNTEMİ  588
6.4. TAHMİNİ MALİYET YÖNTEMİ  588
6.5. STANDART MALİYET YÖNTEMİ  588
6.6. TAM MALİYET YÖNTEMİ  588
6.7. NORMAL MALİYET YÖNTEMİ  589
6.8. DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMİ  589
7. MALİYET MUHASEBESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR  589
7.1. Hedef Maliyetleme  589
7.2. Kaizen Maliyetleme  589
7.3. Ürün Yaşam Dönemince Maliyetleme  590
7.4. Tam Zamanında Üretim Anlayışıyla Maliyetleme  590
7.5. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi (FTM)  590
8. KAPASİTE TANIMLARI  590
8.1. Normal Kapasite  590
8.2. Teorik Kapasite  590
8.3. Pratik Kapasite  590
9. GİDER TANIMLARI  591
9.1. Sabit Giderler  591
9.2. Değişken Giderler  591
9.4. Birim Maliyet  591
9.5. Ortalama Maliyet  592
9.6. Marjinal Maliyet  592
10. MALİYETİ OLUŞTURAN UNSURLAR  592
10.1. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri  592
10.2. Direkt İşçilik Giderleri  593
10.3. Genel Üretim Giderleri  593
11. MAMUL TANIMLARI  594
12. SAFHA MALİYET SİSTEMİNDE MİKTAR HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ  595
13. EŞDEĞER MAMUL MİKTARININ HESAPLANMASI  
(SAFHA MALİYET SİSTEMİ)  595
14. BİRİM MALİYETLERİN HESAPLANMASI  596
15. STANDART MALİYET SİSTEMİNDE FİİLİ VE STANDART MALİYETLER ARASINDAKİ FARKIN SAPTANMASI VE ANALİZİ  596
22. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  598
MALİYET MUHASEBESİ ÇALIŞMA SORULARI  600
Yirmiüçüncü Bölüm  
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI  
23. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  631
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇALIŞMA SORULARI  633
Yirmidördüncü Bölüm  
TİCARİ ARİTMETİK  
1. FAİZ HESAPLAMALARI  639
2. MALİYET KAR ANALİZLERİ  643
3. İSKONTO HESAPLAMALARI  644
24. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  647
TİCARİ ARİTMETİK ÇALIŞMA SORULARI  650
Kaynakça  655
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Birinci Bölüm  
MUHASEBENİN GENEL BİLGİLERİ,  
SÜREÇ, İLKE VE KAVRAMLAR  
1. MUHASEBENİN TANIMI  21
2. MUHASEBENİN BÖLÜMLERİ  21
2.1. Genel Muhasebe (Finansal Muhasebe)  21
2.2. Maliyet Muhasebesi  21
2.3. Yönetim Muhasebesi  21
3. MUHASEBENİN FONKSİYONLARI  22
3.1. Kaydetme  22
3.2. Sınıflandırma  22
3.3. Özetleme  22
3.4. Analiz  22
3.5. Yorum  22
4. MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI  22
4.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  23
4.2. Kişilik Kavramı  23
4.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı  23
4.4. Dönemsellik Kavramı  24
4.5. Parayla Ölçülme Kavramı  24
4.6. Maliyet Esası Kavramı  24
4.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı (Verilerin Güvenilir Olması)  24
4.8. Tutarlılık Kavramı  25
4.9. Tam Açıklama Kavramı  25
4.10. İhtiyatlılık Kavramı  25
4.11. Önemlilik Kavramı  26
4.12. Özün Önceliği Kavramı  26
5. MALİ TABLOLAR  26
6. GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ  27
6.1. Bilanço İlkeleri  27
6.2. Gelir Tablosu İlkeleri  31
6.3. MUHASEBE POLİTİKALARININ AÇIKLANMASI  33
7. MUHASEBE BİLGİ SÜRECİ  34
7.1. Açılış Kaydı  34
7.2. Açılış Kaydının Defteri Kebire Aktarılması  35
7.3. Günlük İşlemlerin Belgelendirilmesi  35
7.4. Yevmiye Defterine Kayıtların Yapılması  35
7.5. Defteri Kebire Yevmiye Kayıtlarının Aktarılması  35
7.6. Aylık Mizanların Düzenlenmesi  35
7.7. Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi  36
7.8. Dönem Sonu Envanterinin Yapılması (Muhasebe Dışı Envanter)  36
7.8.1. Genel Olarak  36
7.8.2. Sayım ve Değerleme  37
7.8.2.1. Miktar Olarak Belirleme (Sayım)  37
7.8.2.2. Değer Olarak Belirleme (Değerleme)  38
7.9. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri (Muhasebe İçi Envanter)  40
7.10. Kesin Mizanın Düzenlenmesi  40
7.11. Mali Tabloların Düzenlenmesi  41
7.12. Kapanış Kayıtlarının Yapılması  41
8. MUHASEBE TERİMLERİ  41
8.1. HESAP TERİMİ VE ÇEŞİTLERİ  41
8.1.1. Mali Tablolarda Yer Alışlarına Göre: Bilanço Hesapları ve Gelir Tablosu Hesapları  42
8.1.2. Niteliklerine Göre: Düzenleyici Hesaplar ve Geçici Hesaplar  44
8.1.3. Mali Tablolara Etkilerine Göre: Asli Hesaplar ve Nazım (Düzenleyen) Hesaplar  45
8.1.3.1. Asli Hesaplar  45
8.1.3.2. Nazım Hesaplar  45
8.1.4. Muhasebe Kayıt Sistemindeki Yerine Göre: Ana Hesaplar ve Yardımcı Hesaplar  46
8.2. HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI  46
8.2.1. Hesap Çerçevesi  46
8.2.2. Hesap Planı  47
8.2.3. Tek Düzen Hesap Planı  47
8.3. MUHASEBEDE KAYIT BELGELERİ VE DEFTERLER  49
8.3.1. Belgeler  49
8.3.2. Defterler  50
8.3.2.1. VUK’a göre Defter ve Kayıt Nizamı  54
1. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  58
MUHASEBE SÜRECİ İLKE VE KAVRAMLARI ÇALIŞMA SORULARI  62
İkinci Bölüm  
TİCARİ MALLAR YURTİÇİ  
SATIŞLAR VE KDV HESAPLARI  
1. TİCARİ MALLAR HESABININ ÇALIŞTIRILMASI  67
2. YURTİÇİ SATIŞLAR HESABININ ÇALIŞTIRILMASI  67
3. KASA HESABININ ÇALIŞTIRILMASI  68
4. KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) HESAPLARININ ÇALIŞTIRILMASI  68
4.1. KDV’nin Hesaplanması ve Kaydı  69
4.1.1. KDV Dahil Bedelde Hesaplamalar  69
4.1.2. KDV Hariç Bedelde Hesaplamalar  70
4.2. 191. İndirilecek KDV Hesabı  70
4.3. 391. Hesaplanan KDV Hesabı  71
Üçüncü Bölüm  
HAZIR DEĞERLER  
1. 100. KASA HESABI  73
1.1. İşleyişi  73
1.2. Envanteri  78
1.3. Döviz Kasasının Değerlemesi  85
1.3.1. Döviz Kasasında Kasa Noksanı Değerlemesi  86
1.3.2. Döviz Kasasında Kasa Fazlası Değerlemesi  87
2. 101. ALINAN ÇEKLER HESABI  89
2.1. İşleyişi  89
2.2. Envanteri  90
3. 102. BANKALAR HESABI  94
3.1. İşleyişi  95
3.2. Vadeli Mevduat Faiz Kayıtları  97
4. 103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (–)  102
4.1. İşleyişi  103
4.2. Hatır Çekleri  104
5. 108. DİĞER HAZIR DEĞERLER  105
5.1. İşleyişi  105
3. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  108
HAZIR DEĞERLER ÇALIŞMA SORULARI  116
Dördüncü Bölüm  
MENKUL KIYMETLER MALİ DURAN VARLIKLAR  
1. 110. HİSSE SENETLERİ HESABI  126
1.1. İşleyişi  126
1.2. Hisse Senetlerinde İhtiyatlılık İlkesi  129
1.3. Hisse Senedinin Nitelik Değiştirmesi  133
1.4. Hisse Senetlerinde Kar Payı Kuponu  134
2. 111. ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI HESABI  136
3. 118. DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI  140
4. 119. MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  140
5. 240. BAĞLI MENKUL KIYMETLER HESABI  142
6. 241. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  142
7. 242. İŞTİRAKLER HESABI  143
7.1. İşleyişi  143
7.2. Envanteri  144
7.2.1. Öz Kaynak Yöntemi ile Değerleme  144
7.2.2. Alış Değeri İle Değerleme  146
7.2.3. En Fazla Maliyet Değeri (Maliyet veya Piyasa Değerinden Düşük Olanla) ile Değerleme  147
8. 243. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (–)  148
9. 244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ  
KARŞILIĞI HESABI (–)  148
10. 245. BAĞLI ORTAKLIKLAR HESABI  150
11. MALİ DURAN VARLIĞIN NİTELİK DEĞİŞTİRMESİ  151
12. 246. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAHHÜTLERİ HESABI (–)  151
13. 247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  152
14. 248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI  152
15. 249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (–)  152
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  153
MENKUL KIYMETLER/MALİ DURAN VARLIKLAR ÇALIŞMA SORULARI  158
Beşinci Bölüm  
TİCARİ ALACAKLAR  
1. 120. ALICILAR HESABI  167
2. 121. ALACAK SENETLERİ HESABI  170
2.1. Genel Bilgi  170
2.2. Envanteri ve Değerlemesi  170
2.3. Senedin ve Borcun Yenilenmesi  172
2.4. Poliçe Kayıtları  173
2.5. Hatır Senedi  176
3. 122. ALACAK SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  177
4. 124. KAZANILMAMIŞ FİNANSAL KİRALAMA FAİZ GELİRLERİ HESABI (–)  180
4.1. 224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (–)  181
4.2. 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar  181
4.3. 302 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (–)  181
4.4. 401 Finansal Kiralama İşlemelerinden Doğan Borçlar  181
4.5. 402 Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (–)  182
5. 126. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  182
6. 127. DİĞER TİCARİ ALACAKLAR HESABI  183
7. 128. ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR VE 129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI  184
7.1. Genel Bilgi  184
7.2. Hangi Alacaklar Şüpheli Ticari Alacak Sayılır?  184
7.3. Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayırmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?  184
7.4. Vazgeçilen Alacaklar  193
8. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR  194
8.1. 220. Alıcılar Hesabı  194
8.2. 221. Alacak Senetleri Hesabı  195
8.3. 222. Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (–)  195
8.4. 224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri Hesabı (–)  195
8.5. 226. Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı  195
8.6. 229. Şüpheli Alacaklar Karşılığı Hesabı (–)  195
8.7. Aktarma Kayıtları  196
Altıncı Bölüm  
DİĞER ALACAKLAR  
5. VE 6. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  203
TİCARİ ALACAK VE DİĞER ALACAKLAR ÇALIŞMA SORULARI  212
Yedinci Bölüm  
STOKLAR VE BAĞLANTILI DİĞER DURAN VARLIK HESAPLARI  
1. STOKLARIN GİRİŞ DEĞERLEMESİ (STOKLARIN SATIN ALINMASI)  220
2. 150. İLK MADDE VE MALZEME HESABI  221
3. 151. YARI MAMULLER–ÜRETİM HESABI  221
4. 152. MAMULLER HESABI  221
5. 153. TİCARİ MALLAR HESABI  223
5.1. Stok Takip Yöntemleri  223
5.1.1. Dönem Başı Stok  224
5.1.2. Dönem İçinde Ticari Mal Alışı  224
5.1.3. Ticari Mal Alış Giderleri  225
5.1.4. Alıştan İadeler  225
5.1.5. Alış İskontoları  226
5.1.6. Dönem İçinde Ticari Mal Satışı  229
5.1.7. Ticari Mal Satış Giderleri  230
5.1.8. Satıştan İadeler  231
5.1.9. Satış İskontoları  232
6. 157. DİĞER STOKLAR HESABI  233
7. 158. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  233
7.1. Değeri Düşen Stoklar  233
8. STOKLARIN ÇIKIŞ DEĞERLEMESİ  237
8.1. Gerçek Parti Maliyeti (Fiili Maliyet–Has Maliyet–Spesifik Maliyet) Yöntemi  238
8.2. Ortalama Maliyet Yöntemi  238
8.2.1. Basit Ortalama Maliyet Yöntemi  238
8.2.2. Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi  238
8.2.3. Hareketli Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi  238
8.3. FİFO (First In First Out)  239
8.4. LİFO (Last In First Out)  239
9. STOK TAKİP YÖNTEMLERİNE GÖRE SATILAN MAL MALİYETİ  246
10. 159. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI  249
11. 293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI  251
12. 294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI  252
13. 298. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  252
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  254
STOKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  264
Sekizinci Bölüm  
(DÖNEM AYIRICI HESAPLAR) GELECEK AYLARA/  
YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI  
GELECEK AYLARA/YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI  
1. 180. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI  273
2. 280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI  274
3. DÖNEM AYIRICI HESAPLARDAKİ İŞLEYİŞ KURALLARI  274
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  301
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  307
Dokuzuncu Bölüm  
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR VE AVANSLAR  
1. KDV İŞLEMLERİNDE KULLANILAN HESAPLAR  313
2. 193. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR – 295. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR  316
3. 197. SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI HESABI  317
4. 198. DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR HESABI  318
5. 199. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI HESABI (–)  319
6. AVANS HESAPLARI  321
6.1. 159. Verilen Sipariş Avansları Hesabı  321
6.2. 179. Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı  321
6.3. 195. İş Avansları Hesabı  322
6.4. 196. Personel Avansları Hesabı  322
6.5. 259. Verilen Avanslar Hesabı  322
6.6. 269. Verilen Avanslar Hesabı  322
6.7. 279. Verilen Avanslar Hesabı  322
6.8. 340. Alınan Sipariş Avansları Hesabı  322
6.9. 349. Alınan Diğer Avanslar Hesabı  322
6.10. 440. Alınan Sipariş Avansları Hesabı  323
6.11. 449. Alınan Diğer Avanslar Hesabı  323
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  326
BÖLÜMLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  329
Onuncu Bölüm  
MADDİ DURAN VARLIKLAR HESAP GRUBU (MDV)  
1. 250. ARAZİ VE ARSALAR HESABI  331
2. 251. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI  331
3. 252. BİNALAR HESABI  331
4. 253. TESİS, MAKİNA VE CİHAZLAR HESABI  331
5. 254. TAŞITLAR HESABI  332
6. 255. DEMİRBAŞLAR HESABI  332
7. 256. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI  332
8. 257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (–)  332
9. 258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI:  332
10. 259. VERİLEN AVANSLAR HESABI  332
11. MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN İŞLEMLER  333
11.1. Maddi Duran Varlıkların Edinilmesi  333
11.2. Maddi Duran Varlıklara Yapılan Harcamalar  336
11.2.1. MDV’lere Yapılan Mutad Harcamalar (Hasılat Harcaması)  337
11.2.2. MDV’lere Yapılan Değer Arttırıcı Harcamalar (Sermaye Harcaması)  337
11.3. Maddi Duran Varlıkların Amortismanı  337
11.3.1. Normal Amortisman Yöntemi  340
11.3.2. Azalan Bakiyeler Amortisman Yöntemi  341
11.3.2.1. Amortisman Usulünün Değiştirilmesi  341
11.3.3. Madenlerde Amortisman  342
11.3.4. Olağanüstü Amortisman  344
11.3.5. Binek Otomobillerde Kıst Dönem Amortismanı  345
11.4. Amortismanın Yevmiye Defterine Kaydedilmesinde Kullanılan Yöntemler  347
11.4.1. Direkt Yöntem  348
11.4.2. Endirekt Yöntem  349
11.5. Maddi Duran Varlıkların Satılması  350
11.6. Maddi Duran Varlıkların Yenilenmesi  351
11.7. Maddi Duran Varlıkların Hasar Görmesi ve Sigorta Tazminatı  353
12. MADDİ DURAN VARLIKLARIN ENVANTERİ  356
Onbirinci Bölüm  
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR  
ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR  
1. 260. HAKLAR HESABI  359
2. 261. ŞEREFİYE (Hava Parası, Peştamallık) HESABI  360
3. 262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ HESABI  362
4. 263. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI  362
5. 264. ÖZEL MALİYETLER HESABI  363
6. 267. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI  365
7. 268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI  366
8. 269. VERİLEN AVANSLAR HESABI  366
9. 271. ARAMA GİDERLERİ HESABI  367
10. 272. HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ HESABI  367
11. 277. DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TÂBİ VARLIKLAR HESABI  369
12. 278. BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI HESABI  369
13. 293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABI  370
14. 294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI  370
15. 297. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR HESABI  371
16. 298. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (–)  371
17. 299. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (–)  372
10. ve 11. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  373
DURAN VARLIKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  380
Onikinci Bölüm  
MALİ BORÇLAR  
1. 300. BANKA KREDİLERİ HESABI  388
2. 301/401. FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR HESABI  391
3. 302/402. ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ HESABI (–)  391
4. 303. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA, TAKSİT VE FAİZLERİ HESABI  392
5. 400. BANKA KREDİLERİ HESABI  392
6. 304. TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ HESABI  395
7. 405. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER HESABI  395
8. 305. ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER HESABI  397
9. 306/407. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER HESABI  400
10. 308/408. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKLARI HESABI (–)  401
11. 309/409. DİĞER MALİ BORÇLAR HESABI  404
Onüçüncü Bölüm  
TİCARİ BORÇLAR  
1. 320. SATICILAR HESABI  405
2. 321. BORÇ SENETLERİ HESABI  407
3. 322. BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  409
4. 326/426. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI  412
5. 329. DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI  414
6. 420. SATICILAR HESABI  414
7. 421. BORÇ SENETLERİ HESABI  414
8. 422. BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  414
9. 429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR HESABI  414
Ondördüncü Bölüm  
DİĞER BORÇLAR  
1. 331. ORTAKLARA BORÇLAR HESABI  415
2. 332. İŞTİRAKLERE BORÇLAR HESABI  416
3. 333. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR HESABI  417
4. 335. PERSONELE BORÇLAR HESABI  418
5. 336. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  418
6. 337. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  419
7. 431. ORTAKLARA BORÇLAR HESABI  419
8. 432. İŞTİRAKLERE BORÇLAR HESABI  419
9. 433. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR HESABI  419
10. 436. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  420
11. 437. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU HESABI (–)  420
12. 438. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI  420
Onbeşinci Bölüm  
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER  
1. 360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI  421
2. 361. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI  422
3. ÜCRET TAHAKKUKU  422
4. 368. VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI  424
5. 369. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI  424
Onaltıncı Bölüm  
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI  
1. 370. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI  425
2. 371. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI (–)  426
3. 372/472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI  426
4. 373. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI HESABI  427
5. 379/479. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI HESABI  428
DİĞER KISA/UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR  429
1. 393. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı  430
2. 399. Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı  431
3. 493. Tesise Katılma Payları Hesabı  431
4. 499. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı  431
12–13–14–15–16. BÖLÜMLERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  432
KISA VE UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARLA İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  442
Onyedinci Bölüm  
ÖZKAYNAKLAR  
1. 500. SERMAYE HESABI  452
2. 501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (–)  452
3. 502. SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI HESABI  456
4. 503. SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI HESABI (–)  456
5. 520. HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ HESABI  457
6. 521. HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI HESABI  457
7. 522. MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI  458
8. 523. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI HESABI  458
9. 524. MALİYET BEDELİ ARTIŞ FONU HESABI  458
10. 529. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ HESABI  458
11. 540. YASAL YEDEKLER HESABI:  460
12. 541. STATÜ YEDEKLERİ HESABI:  460
13. 542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER HESABI:  460
14. 548. DİĞER KÂR YEDEKLERİ HESABI:  460
15. 549. ÖZEL FONLAR HESABI:  460
16. 570. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI HESABI  461
17. 580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (–)  462
18. 590. DÖNEM NET KÂRI HESABI  462
19. 591. DÖNEM NET ZARARI HESABI (–)  463
17. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  464
ÖZKAYNAKLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  468
Onsekizinci Bölüm  
GELİR TABLOSU HESAPLARI  
1. GELİR HESAPLARI  474
2. GİDER HESAPLARI  480
3. 69. DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)  488
18. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  491
GELİR TABLOSU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA SORULARI  494
Ondokuzuncu Bölüm  
GİDER HESAPLARI  
1. 7/A SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI  501
2. 7/B SEÇENEĞİNDE MALİYET HESAPLARI  511
19. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  514
GİDER HESAPLARI ÇALIŞMA SORULARI  516
Yirminci Bölüm: DÖNEM SONU KAYITLARI VE KURUMLAR VERGİSİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  523
Yirmibirinci Bölüm  
MALİ TABLOLAR ANALİZİ  
1. MALİ TABLOLARIN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER  537
2. MALİ TABLO TÜRLERİ  537
2.1. Temel Finansal Tablolar  537
2.2. Yardımcı Finansal Tablolar  537
3. MALİ TABLOLAR ANALİZİ TÜRLERİ  538
3.1. Yapılış Amacına Göre Analiz Türleri  538
3.2. İçeriğine ve Yapılış Biçimine Göre Analiz Türleri  539
3.3. Analizi Yapan Kişilere Göre Analiz Türleri  539
4. FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ  540
4.1. Trend Analizi (Eğilim Yüzdesi Yöntemi)  540
4.2. Yatay Analiz (Karşılaştırmalı Tablolar Analizi)  543
4.3. Dikey Analiz (Yüzde Yöntemi ile Analiz)  545
4.4. Oran Analizi (Rasyo Analizi)  548
4.5. Maliyet–Hacim–Kâr Analizi ve Diğer Analizler  561
21. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  568
MALİ TABLOLAR ANALİZİ ÇALIŞMA SORULARI  577
Yirmiikinci Bölüm  
MALİYET MUHASEBESİ  
1. MALİYET MUHASEBESİNİN TANIMI VE AMAÇLARI VE ARAÇLARI  585
2. MALİYET MUHASEBESİNİN TANIMI  585
3. MALİYET MUHASEBESİNİN AMAÇLARI  585
4. MALİYET MUHASEBESİNİN ARAÇLARI  586
5. HARCAMA, MALİYET VE GİDER KAVRAMLARI  586
6. GELENEKSEL MALİYET YÖNTEMLERİ  587
6.1. SİPARİŞ MALİYET YÖNTEMİ  587
6.2. EVRE (SAFHA) MALİYET YÖNTEMİ  587
6.3. FİİLİ MALİYET YÖNTEMİ  588
6.4. TAHMİNİ MALİYET YÖNTEMİ  588
6.5. STANDART MALİYET YÖNTEMİ  588
6.6. TAM MALİYET YÖNTEMİ  588
6.7. NORMAL MALİYET YÖNTEMİ  589
6.8. DEĞİŞKEN MALİYET YÖNTEMİ  589
7. MALİYET MUHASEBESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR  589
7.1. Hedef Maliyetleme  589
7.2. Kaizen Maliyetleme  589
7.3. Ürün Yaşam Dönemince Maliyetleme  590
7.4. Tam Zamanında Üretim Anlayışıyla Maliyetleme  590
7.5. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi (FTM)  590
8. KAPASİTE TANIMLARI  590
8.1. Normal Kapasite  590
8.2. Teorik Kapasite  590
8.3. Pratik Kapasite  590
9. GİDER TANIMLARI  591
9.1. Sabit Giderler  591
9.2. Değişken Giderler  591
9.4. Birim Maliyet  591
9.5. Ortalama Maliyet  592
9.6. Marjinal Maliyet  592
10. MALİYETİ OLUŞTURAN UNSURLAR  592
10.1. Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri  592
10.2. Direkt İşçilik Giderleri  593
10.3. Genel Üretim Giderleri  593
11. MAMUL TANIMLARI  594
12. SAFHA MALİYET SİSTEMİNDE MİKTAR HAREKETLERİNİN BELİRLENMESİ  595
13. EŞDEĞER MAMUL MİKTARININ HESAPLANMASI  
(SAFHA MALİYET SİSTEMİ)  595
14. BİRİM MALİYETLERİN HESAPLANMASI  596
15. STANDART MALİYET SİSTEMİNDE FİİLİ VE STANDART MALİYETLER ARASINDAKİ FARKIN SAPTANMASI VE ANALİZİ  596
22. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  598
MALİYET MUHASEBESİ ÇALIŞMA SORULARI  600
Yirmiüçüncü Bölüm  
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI  
23. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  631
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÇALIŞMA SORULARI  633
Yirmidördüncü Bölüm  
TİCARİ ARİTMETİK  
1. FAİZ HESAPLAMALARI  639
2. MALİYET KAR ANALİZLERİ  643
3. İSKONTO HESAPLAMALARI  644
24. BÖLÜMLE İLGİLİ ÇIKMIŞ KPSS SORULARI  647
TİCARİ ARİTMETİK ÇALIŞMA SORULARI  650
Kaynakça  655
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021