Maliye Biliminde Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Prof. Dr. Filiz Giray, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Çimen  - Kitap

Maliye Biliminde Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
247
Barkod:
9786254326554
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
200,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Günümüzde internet ve dijital teknolojileri, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. İktisadi yönüyle değerlendirildiğinde bilgi ve teknolojideki yenilikler sürekli olarak yeni değer yaratma araçlarını ortaya çıkarmaktadır. Bilhassa büyük veri, yapay zeka ve makine öğrenimi; mülkiyete dayalı endüstriyel toplumu, hizmet odaklı bir bilgi toplumuna dönüştürerek değer zincirinin yapısını derinden etkilemiştir. Dijital ekonominin güçlendirilmesinde etkili olan Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi; verilere erişme ve her türlü özel ve kamu hizmetlerinin sunumunda evrensel bir ortam oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra bireylere alışveriş yapma, bankacılık ve diğer hizmetleri kullanma, vergi ödeme, devlet yardımı alma, bilgiye erişebilme ve sosyal bağlantı kurma imkanını tanımaktadır. Yapay Zeka ve Makine kullanımı, maliye alanında vergileme ve harcama faaliyetlerinin etkinliği, mükellef hizmetlerinin iyileştirilmesi ve uyum maliyetlerinin düşürülmesine yönelik vergi idaresi otomasyonlarının geliştirilmesine temel oluşturmaktadır. Ayrıca sermaye piyasalarında, finansal ekonominin gelişiminde ve reel ekonominin küçülmesinde belirleyici bir unsur olarak maddi olmayan varlıkların ve risk yönetiminin önemini artırmıştır. Gelişen teknoloji, mali kuralların revize edilmesini gerektirmiş; değer zincirinin köklü bir değişime uğraması ve üretimin kayıt altına alınması amacı tamamıyla yenilenmiş bir mali sistemi zorunlu kılmıştır. Zira Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi kapsamında vergi ve harcama politikaları, önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası mali düzenlemeleri belirleyecektir. Bu politikaların sağlam ilkelere (basitlik, şeffaflık, tarafsızlık ve istikrar) dayalı olarak tasarlanması, 21. yüzyılın hızla değişen ekonomik ve teknolojik ortamında ortaya çıkan belirsizliklerin giderilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda değerli bilim insanlarının katkılarına duyulan ihtiyaç doğrultusunda söz konusu çalışmayı yapma düşüncesi hasıl olmuştur.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE YENİ BİR YAKLAŞIM: BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ 
Mehmet YÜCE 
Hüseyin AKKAYA 
KAMU ALIMLARINDA YOLSUZLUKLARIN TESPİTİ İÇİN YENİ BIR UYARI SİSTEMİ: AVRUPA BİRLİĞİ RED FLAGS ARACI 
Muhammed ÇELİK 
VERGİLENDİRMEDE MAKİNE ÖĞRENMESİ KULLANIMI 
Yasin GÖRMEZ 
YAPAY ZEKAYA DAYALI KAMUSAL KARAR ALMA YOLUYLA KÜRESEL KAMUSAL MAL YÖNETİMİ: ÇEVRENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 
Sercan YAVAN 
BRICS ÜLKELERİNDE YAPAY ZEKA VE VERGİ İDARESİ 
Mustafa Necati ÇOBAN 
OECD ÜLKELERİNDE KAMU AR–GE HARCAMALARININ YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AMPİRİK BİR ANALİZ 
Hakan AKAR 
YAPAY ZEKA ÇAĞINDA BÜTÇE ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM: KLASİK BÜTÇE ANLAYIŞINDAN AKILLI BÜTÇE ANLAYIŞINA 
Servet TAŞDELEN 
Mustafa ALTINTAŞ 
SANAYİSİZLEŞME OLGUSU ÜZERİNE MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMASI: RIDGE, LASSO VE ELASTIC NET REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
Fatih YETER