Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Örnek Uygulamalı
Performans Yönetimi
Kavram – Araştırma – Analiz
Aralık 2017 / 1. Baskı / 135 Syf.
Fiyatı: 21.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kamuda personel ihtiyacının ve dağılımının bilimsel tekniklerle yapılması gerektiğine olan ihtiyaçtan yola çıkarak oluşturulan bu eser üç yıllık gözlem ve bir yıllık uygulama sonucunda oluşturulmuştur.

Kitap, kamu kurum ve kuruluşlarında performans yönetimi konularına yeni bir soluk kazandırmaktadır. Bu çalışma kamu kurumlarında çalışan memurların performans değerlerini somutlaştırmakta ve ilgililerine ihtiyaç duyulan personel sayısını bilimsel bir yöntemle nasıl belirlenebileceği hakkında uygulamalı olarak temel bilgiler vermektedir.

Performans yönetimiyle ilgili temel bilgilerle zenginleştirilen kitap, gerek kamuda gerekse özel sektörde çalışan yöneticilerin ve ilgili herkesin rahatlıkla anlayacağı ve uygulayacağı şekilde, çok sayıda uygulama tablosu ve şekil desteği ile hazırlanmıştır.

Bu kitap, İşletme lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında okutulan Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Modern Yönetim Teknikleri ve İnsan Kaynakları Planlaması gibi çeşitli derslere yardımcı kaynak olacaktır.

Konu Başlıkları
Performans ve Performans Değerlendirme Kavramı
Performans Değerlendirmenin Amacı
Performans Değerlendirme Yöntemi
Kişiler Arası Karşılaştırmaya Dayalı Yaklaşım
Ortak Performans Kriter ve Standartlarına Dayalı Yaklaşım
Performans Değerlendirme Kriterleri
Performans Değerlendirmede Sıklıkla Karşılaşılan Sorunlar
Performans Değerlemenin Yararları
İş Pozisyonlarına Göre İş Yükü ve Performans Analizi
Üniversite Akademik ve İdari Birimlerde Performans Değerlendirmesi
Barkod: 9789750246104
Yayın Tarihi: Aralık 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 135
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  11
1. PERFORMANS VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KAVRAMI  13
2. PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN AMACI  16
3. PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ  17
3.1. Kişiler Arası Karşılaştırmaya Dayalı Yaklaşım  17
3.1.1. Basit Sıralama Yöntemi  18
3.1.2. İkili Karşılaştırma Yöntemi  18
3.1.3. Zorunlu Dağılım Yöntemi  21
3.2. Ortak Performans Kriter ve Standartlarına Dayalı Yaklaşım  22
3.2.1. 360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemi  22
3.2.2. Grafik Dereceleme Ölçekleri  23
3.2.3. Davranışa Dayalı Değerlendirme Ölçekleri  25
3.2.4. Kritik Olaylar Yöntemi  27
4. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  28
5. PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE SIKLIKLA KARŞILAŞILAN SORUNLAR  29
5.1. Hale Etkisi veya Boynuz (Horn) Etkisi  30
5.2. Müsamaha ve Katılık  31
5.3. Objektif Olmama ve Önyargılar  31
5.4. Kontrast Hatası  32
6. PERFORMANS DEĞERLEMENİN YARARLARI  32
7. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI  34
8. ARAŞTIRMANIN MOTİVATÖRLERİ  34
9. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE METODU  36
10. ARAŞTIRMANIN BULGULARI  38
10.1. Besni MYO İş Analizi  38
10.2. İş Pozisyonlarına Göre Görev Tanımı  39
10.2.1. Yüksekokul Sekreterliği Görev Tanımı  39
10.2.2. Yüksekokul Şefliği Görev Tanımı  39
10.2.3. Tahakkuk Görev Tanımı  39
10.2.4. Yazı İşleri Görev Tanımı  40
10.2.5. Taşınır Kayıt Kontrol Görev Tanımı  40
10.2.6. Öğrenci İşleri Görev Tanımı  40
10.2.7. Bölüm Sekreterliği Görev Tanımı  40
10.2.8. Kütüphane Görev Tanımı  40
10.3. İş Pozisyonlarına Göre Görev, Yetki ve Sorumlulukları  40
10.3.1. Yüksekokul Sekreterliği  40
10.3.1.1. Yetkileri  42
10.3.1.2. En Yakın Yöneticisi  43
10.3.1.3. Altındaki Bağlı İş Unvanları  43
10.3.1.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  43
10.3.1.5. Sorumluluk  43
10.3.2. Yüksekokul Şefliği Görevi  43
10.3.2.1. Yetkileri  45
10.3.2.2. En Yakın Yöneticisi  45
10.3.2.3. Altındaki Bağlı İş Unvanları  45
10.3.2.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  45
10.3.2.5. Sorumluluk  45
10.3.3. Tahakkuk Birimi  46
10.3.3.1. Tahakkuk Biriminin Görevleri  46
10.3.3.2. Yetkileri  46
10.3.3.3. En Yakın Yöneticisi  47
10.3.3.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  47
10.3.3.5. Sorumluluk  47
10.3.4. Yazı İşleri  47
10.3.4.1. Yazı İşleri Birimi Görevleri  47
10.3.4.2. Yetkileri  48
10.3.4.3. En Yakın Yöneticisi  48
10.3.4.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  48
10.3.4.5. Sorumluluk  49
10.3.5. Taşınır Kayıt Kontrol  49
10.3.5.1. Taşınır Kayıt Kontrol Biriminin Görevi  49
10.3.5.2. Yetkileri  50
10.3.5.3. En Yakın Yöneticisi  50
10.3.5.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  50
10.3.5.5. Sorumluluk  51
10.3.6. Öğrenci İşleri  51
10.3.6.1. Öğrenci İşleri Birimi Görevi  51
10.3.6.2. Yetkileri  52
10.3.6.3. En Yakın Yöneticisi  52
10.3.6.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  52
10.3.6.5. Sorumluluk  53
10.3.7. Bölüm Sekreterliği  53
10.3.7.1. Bölüm Sekreteri Görevi  53
10.3.7.2. Yetkileri  54
10.3.7.3. En Yakın Yöneticisi  55
10.3.7.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  55
10.3.7.5. Sorumluluk  55
10.3.8. Kütüphane  55
10.3.8.1. Kütüphane Biriminin Görevi  55
10.3.8.2. Yetkileri  56
10.3.8.3. En Yakın Yöneticisi  56
10.3.8.4. Sahip Olduğu İş Unvanı  56
10.3.8.5. Sorumluluk  56
10.3.9. Temizlik Hizmeti  57
10.4. İş Pozisyonlarına Göre İş Yükü ve Performans Analizi  57
10.4.1. Besni Meslek Yüksekokulu Yazı İşleri Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  58
10.4.2. Besni Meslek Yüksekokulu Tahakkuk Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  62
10.4.3. Besni Meslek Yüksekokulu Taşınır–Kayıt–Kontrol Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  64
10.4.4. Besni Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterliği Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  66
10.4.5. Besni Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  68
10.4.6. Besni Meslek Yüksekokulu Kütüphane Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  71
10.4.7. Besni Meslek Yüksekokulu Temizlik Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  72
10.4.8. Besni Meslek Yüksekokulu Bahçe Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  73
11. BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA YAPILAN İŞ YÜKÜ TESPİTİ VE PERFORMANS YÖNETİMİ ÇALIŞMASININ SONUÇ VE ÖNERİLERİ  74
12. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİN DİĞER BİRİMLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ  75
12.1. Akademik Birimlerde Performans Değerlendirmesi  76
12.2. İdari Birimlerde Performans Değerlendirmesi  103
13. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN İŞ YÜKÜ VE PERFORMANS ANALİZİ TOPLU SONUÇLARI  124
14. İSTEK VE ÖNERİLER  126
Kaynakça  129
Kavramlar Dizini  133
Tablolar ve Şekiller Listesi
Şekil 1: 360 Derece Değerlendirme Şeması  23
Şekil 2: Kritik Olanlar Yöntemi Örneği  28
Şekil 3: Performans Düzeyi Belirleme Yöntemi  38
Tablo 1: İkili Karşılaştırma Tekniği İle Performans Değerlendirme  20
Tablo 2: İkili Karşılaştırma Tekniği İle Performans Değerlendirme Puan Skalası  20
Tablo 3: Performans Değerleme Tekniği Olarak Zorunlu Dağılım Yöntemi  21
Tablo 4: İşaret Konma Yöntemiyle Yapılan Performans Grafik Derecelendirme Örneği  24
Tablo 5: Sayısal Veriler Kullanarak Yapılan Performans Grafik Derecelendirme Örneği  25
Tablo 6: Sıfat Kullanma Yöntemiyle Yapılan Performans Grafik Derecelendirme Örneği  25
Tablo 7: Davranışa Dayalı Performans Derecelendirme Örneği  26
Tablo 8: Besni MYO Yazı İşleri Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  58
Tablo 9: Besni MYO Tahakkuk Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  62
Tablo 10: Besni MYO Taşınır Kayıt Kontrol Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  64
Tablo 11: Besni MYO Bölüm Sekreterliği Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  66
Tablo 12: Besni MYO Öğrenci İşleri Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  68
Tablo 13: Besni MYO Kütüphane Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  71
Tablo 14: Besni MYO Temizlik Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  72
Tablo 15: Besni Bahçe İşleri Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  73
Tablo 16: Besni MYO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  74
Tablo 17: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  77
Tablo 18: Kahta MYO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  79
Tablo 19: Gölbaşı MYO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  81
Tablo 20: Sosyal Bilimler MYO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  82
Tablo 21: Teknik Bilimler MYO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  84
Tablo 22: Sağlık YO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  85
Tablo 23: İİBF İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  86
Tablo 24: Fen Edebiyat Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  87
Tablo 25: Eğitim Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  89
Tablo 26: Eczacılık Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  90
Tablo 27: İslami İlimler Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  91
Tablo 28: Tıp Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  92
Tablo 29: Diş Hekimliği Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  94
Tablo 30: Turizm Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  96
Tablo 31: Teknoloji Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  97
Tablo 32: Devlet Konservatuarı Müdürlüğü İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  98
Tablo 33: Devlet Konservatuarı Müdürlüğü İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  99
Tablo 34: Fen Bilimleri Enstitüsü İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  100
Tablo 35: Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  101
Tablo 36: Sosyal Bilimleri Enstitüsü İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  102
Tablo 37: Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  104
Tablo 38: İdari ve Mali Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  105
Tablo 39: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  106
Tablo 40: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  108
Tablo 41: Personel Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  109
Tablo 42: Kütüphane Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  110
Tablo 43: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  112
Tablo 44: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  113
Tablo 45: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  114
Tablo 46: Adıyaman Üniversitesi Tüm Birimlerinde Bulunan Bölüm Sekreterliği İşlerine Bütüncül Bir Bakış  116
Tablo 47: Adıyaman Üniversitesi Tüm Birimlerinde Bulunan Öğrenci İşlerine Bütüncül Bir Bakış  117
Tablo 48: Adıyaman Üniversitesi Tüm Birimlerinde Bulunan Tahakkuk İşlerine Bütüncül Bir Bakış  119
Tablo 49: Adıyaman Üniversitesi Tüm Birimlerinde Bulunan Taşınır Kayıt Kontrol İşlerine Bütüncül Bir Bakış  121
Tablo 50: Adıyaman Üniversitesi Tüm Birimlerinde Bulunan Yazı İşlerine Bütüncül Bir Bakış  123
Tablo 51: Adıyaman Üniversitesinde Yapılan İş Yükü ve Performans Analiz Genel Sonuç Tablosu  125
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Tablolar ve Şekiller Listesi  11
1. PERFORMANS VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME KAVRAMI  13
2. PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN AMACI  16
3. PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ  17
3.1. Kişiler Arası Karşılaştırmaya Dayalı Yaklaşım  17
3.1.1. Basit Sıralama Yöntemi  18
3.1.2. İkili Karşılaştırma Yöntemi  18
3.1.3. Zorunlu Dağılım Yöntemi  21
3.2. Ortak Performans Kriter ve Standartlarına Dayalı Yaklaşım  22
3.2.1. 360 Derece Performans Değerlendirme Yöntemi  22
3.2.2. Grafik Dereceleme Ölçekleri  23
3.2.3. Davranışa Dayalı Değerlendirme Ölçekleri  25
3.2.4. Kritik Olaylar Yöntemi  27
4. PERFORMANS DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  28
5. PERFORMANS DEĞERLENDİRMEDE SIKLIKLA KARŞILAŞILAN SORUNLAR  29
5.1. Hale Etkisi veya Boynuz (Horn) Etkisi  30
5.2. Müsamaha ve Katılık  31
5.3. Objektif Olmama ve Önyargılar  31
5.4. Kontrast Hatası  32
6. PERFORMANS DEĞERLEMENİN YARARLARI  32
7. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI  34
8. ARAŞTIRMANIN MOTİVATÖRLERİ  34
9. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE METODU  36
10. ARAŞTIRMANIN BULGULARI  38
10.1. Besni MYO İş Analizi  38
10.2. İş Pozisyonlarına Göre Görev Tanımı  39
10.2.1. Yüksekokul Sekreterliği Görev Tanımı  39
10.2.2. Yüksekokul Şefliği Görev Tanımı  39
10.2.3. Tahakkuk Görev Tanımı  39
10.2.4. Yazı İşleri Görev Tanımı  40
10.2.5. Taşınır Kayıt Kontrol Görev Tanımı  40
10.2.6. Öğrenci İşleri Görev Tanımı  40
10.2.7. Bölüm Sekreterliği Görev Tanımı  40
10.2.8. Kütüphane Görev Tanımı  40
10.3. İş Pozisyonlarına Göre Görev, Yetki ve Sorumlulukları  40
10.3.1. Yüksekokul Sekreterliği  40
10.3.1.1. Yetkileri  42
10.3.1.2. En Yakın Yöneticisi  43
10.3.1.3. Altındaki Bağlı İş Unvanları  43
10.3.1.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  43
10.3.1.5. Sorumluluk  43
10.3.2. Yüksekokul Şefliği Görevi  43
10.3.2.1. Yetkileri  45
10.3.2.2. En Yakın Yöneticisi  45
10.3.2.3. Altındaki Bağlı İş Unvanları  45
10.3.2.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  45
10.3.2.5. Sorumluluk  45
10.3.3. Tahakkuk Birimi  46
10.3.3.1. Tahakkuk Biriminin Görevleri  46
10.3.3.2. Yetkileri  46
10.3.3.3. En Yakın Yöneticisi  47
10.3.3.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  47
10.3.3.5. Sorumluluk  47
10.3.4. Yazı İşleri  47
10.3.4.1. Yazı İşleri Birimi Görevleri  47
10.3.4.2. Yetkileri  48
10.3.4.3. En Yakın Yöneticisi  48
10.3.4.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  48
10.3.4.5. Sorumluluk  49
10.3.5. Taşınır Kayıt Kontrol  49
10.3.5.1. Taşınır Kayıt Kontrol Biriminin Görevi  49
10.3.5.2. Yetkileri  50
10.3.5.3. En Yakın Yöneticisi  50
10.3.5.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  50
10.3.5.5. Sorumluluk  51
10.3.6. Öğrenci İşleri  51
10.3.6.1. Öğrenci İşleri Birimi Görevi  51
10.3.6.2. Yetkileri  52
10.3.6.3. En Yakın Yöneticisi  52
10.3.6.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  52
10.3.6.5. Sorumluluk  53
10.3.7. Bölüm Sekreterliği  53
10.3.7.1. Bölüm Sekreteri Görevi  53
10.3.7.2. Yetkileri  54
10.3.7.3. En Yakın Yöneticisi  55
10.3.7.4. Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler  55
10.3.7.5. Sorumluluk  55
10.3.8. Kütüphane  55
10.3.8.1. Kütüphane Biriminin Görevi  55
10.3.8.2. Yetkileri  56
10.3.8.3. En Yakın Yöneticisi  56
10.3.8.4. Sahip Olduğu İş Unvanı  56
10.3.8.5. Sorumluluk  56
10.3.9. Temizlik Hizmeti  57
10.4. İş Pozisyonlarına Göre İş Yükü ve Performans Analizi  57
10.4.1. Besni Meslek Yüksekokulu Yazı İşleri Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  58
10.4.2. Besni Meslek Yüksekokulu Tahakkuk Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  62
10.4.3. Besni Meslek Yüksekokulu Taşınır–Kayıt–Kontrol Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  64
10.4.4. Besni Meslek Yüksekokulu Bölüm Sekreterliği Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  66
10.4.5. Besni Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  68
10.4.6. Besni Meslek Yüksekokulu Kütüphane Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  71
10.4.7. Besni Meslek Yüksekokulu Temizlik Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  72
10.4.8. Besni Meslek Yüksekokulu Bahçe Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analizi  73
11. BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULUNDA YAPILAN İŞ YÜKÜ TESPİTİ VE PERFORMANS YÖNETİMİ ÇALIŞMASININ SONUÇ VE ÖNERİLERİ  74
12. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİN DİĞER BİRİMLERİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ  75
12.1. Akademik Birimlerde Performans Değerlendirmesi  76
12.2. İdari Birimlerde Performans Değerlendirmesi  103
13. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNDE YAPILAN İŞ YÜKÜ VE PERFORMANS ANALİZİ TOPLU SONUÇLARI  124
14. İSTEK VE ÖNERİLER  126
Kaynakça  129
Kavramlar Dizini  133
Tablolar ve Şekiller Listesi
Şekil 1: 360 Derece Değerlendirme Şeması  23
Şekil 2: Kritik Olanlar Yöntemi Örneği  28
Şekil 3: Performans Düzeyi Belirleme Yöntemi  38
Tablo 1: İkili Karşılaştırma Tekniği İle Performans Değerlendirme  20
Tablo 2: İkili Karşılaştırma Tekniği İle Performans Değerlendirme Puan Skalası  20
Tablo 3: Performans Değerleme Tekniği Olarak Zorunlu Dağılım Yöntemi  21
Tablo 4: İşaret Konma Yöntemiyle Yapılan Performans Grafik Derecelendirme Örneği  24
Tablo 5: Sayısal Veriler Kullanarak Yapılan Performans Grafik Derecelendirme Örneği  25
Tablo 6: Sıfat Kullanma Yöntemiyle Yapılan Performans Grafik Derecelendirme Örneği  25
Tablo 7: Davranışa Dayalı Performans Derecelendirme Örneği  26
Tablo 8: Besni MYO Yazı İşleri Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  58
Tablo 9: Besni MYO Tahakkuk Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  62
Tablo 10: Besni MYO Taşınır Kayıt Kontrol Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  64
Tablo 11: Besni MYO Bölüm Sekreterliği Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  66
Tablo 12: Besni MYO Öğrenci İşleri Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  68
Tablo 13: Besni MYO Kütüphane Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  71
Tablo 14: Besni MYO Temizlik Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  72
Tablo 15: Besni Bahçe İşleri Biriminde Gerçekleştiği Tespit Edilen İş Yükü ve Performans Analiz Sonucu  73
Tablo 16: Besni MYO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  74
Tablo 17: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  77
Tablo 18: Kahta MYO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  79
Tablo 19: Gölbaşı MYO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  81
Tablo 20: Sosyal Bilimler MYO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  82
Tablo 21: Teknik Bilimler MYO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  84
Tablo 22: Sağlık YO İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  85
Tablo 23: İİBF İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  86
Tablo 24: Fen Edebiyat Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  87
Tablo 25: Eğitim Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  89
Tablo 26: Eczacılık Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  90
Tablo 27: İslami İlimler Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  91
Tablo 28: Tıp Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  92
Tablo 29: Diş Hekimliği Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  94
Tablo 30: Turizm Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  96
Tablo 31: Teknoloji Fakültesi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  97
Tablo 32: Devlet Konservatuarı Müdürlüğü İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  98
Tablo 33: Devlet Konservatuarı Müdürlüğü İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  99
Tablo 34: Fen Bilimleri Enstitüsü İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  100
Tablo 35: Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  101
Tablo 36: Sosyal Bilimleri Enstitüsü İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  102
Tablo 37: Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  104
Tablo 38: İdari ve Mali Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  105
Tablo 39: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  106
Tablo 40: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  108
Tablo 41: Personel Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  109
Tablo 42: Kütüphane Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  110
Tablo 43: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  112
Tablo 44: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  113
Tablo 45: Merkezi Araştırma Laboratuvarı Birimi İş Yükü ve Performans Analiz Sonuç Tablosu  114
Tablo 46: Adıyaman Üniversitesi Tüm Birimlerinde Bulunan Bölüm Sekreterliği İşlerine Bütüncül Bir Bakış  116
Tablo 47: Adıyaman Üniversitesi Tüm Birimlerinde Bulunan Öğrenci İşlerine Bütüncül Bir Bakış  117
Tablo 48: Adıyaman Üniversitesi Tüm Birimlerinde Bulunan Tahakkuk İşlerine Bütüncül Bir Bakış  119
Tablo 49: Adıyaman Üniversitesi Tüm Birimlerinde Bulunan Taşınır Kayıt Kontrol İşlerine Bütüncül Bir Bakış  121
Tablo 50: Adıyaman Üniversitesi Tüm Birimlerinde Bulunan Yazı İşlerine Bütüncül Bir Bakış  123
Tablo 51: Adıyaman Üniversitesinde Yapılan İş Yükü ve Performans Analiz Genel Sonuç Tablosu  125
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019