Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yargıtay Kararları Eşliğinde Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan
Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu
Taşkın Yapı / Haksız Yapı Uyuşmazlıkları
Ocak 2017 / 1. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 56.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türk Medeni Kanunu Beşinci Kitabı olan Eşya Hukuku kapsamında yer alan; taşınmaz malikinin mülkiyetin taşkın kullanmasından dolayı komşuluk hukukuna ilişkin sorumluluğu, komşu taşınmaz üzerinde yapılan taşkın yapılar ile haksız yapılar" a ilişkin uygulamada yoğun biçimde görülen uyuşmazlıklar bu kitabımızın temel konusunu oluşturmaktadır.

Birinci bölümde: taşınmaz mülkiyet hakkının kısıtlamalarını düzenleyen "komşu hakkı" bölümünde "Kullanım biçimi" başlığı altında öngörülen TMK m.737 ile "Kazı ve yapılar" başlıklı bölümde yer alan "Kural" başlığı altında düzenlenmiş bulunan m.738 hükmü ve "taşınmaz malikinin sorumluluğu" başlığı altında yasada yer alan m.730 hükmünden kaynaklanan uyuşmazlıklar incelenmiştir.

İkinci bölümde: Bir başkasının arazisine taşırılarak yapılan ve TMK m.725 hükmünde "taşkın yapılar" başlığı altında yer alan uygulamada yoğun karşılaşılan uyuşmazlıklar incelenmiştir.

Üçüncü bölümde: "Mülkiyet ilişkisi" başlıklı m.722; "tazminat" başlıklı m.723 ve "arazinin mülkiyetinin malzeme sahibine verilmesi" başlıklı m.724 hükmünden kaynaklanan çekişmeler incelenmiştir.

Tüm bölümlerdeki pratik anlatım, Yargıtay'ın en yeni kararlarıyla desteklenmiş ayrıca her bölüm sonunda ayrıntılı olarak Yargıtay Kararları tarih sırasına göre sistem içinde sıralanarak değinilmiştir.

"Uygulama" başlıklı kısımlarda "örnekli olaylar/çözümlerinde izlenecek yol" şeklinde anlatımla kısa sürede emsal uygulamanın belirlenmesinde kolaylık sağlanmıştır.

Kitap, komşuluk hukukuna dayalı olarak mülkiyet hakkının taşkın kullanılmasından kaynaklanan sorunları çözümlemeyi amaçlamıştır.

Konu Başlıkları
Komşu Hakkı
Temliken Tescil Davası
Kazı ve Yapı Yapılırken Komşu Taşınmaza Verilen Zarardan Sorumluluk
Barkod: 9789750240171
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
BİRİNCİ BÖLÜM
TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN SORUMLULUK
I. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU  11
A. İlgili Yasa Maddesi  11
B. Genel Olarak  11
C. Mülkiyet Hakkı Tanımı ve Önemi İle Sınırlandırılması  15
D. Mülkiyet Hakkının Yasal Kısıtlamalara Aykırı Kullanılması: Taşkınlık  19
E. Zarar  22
F. İlliyet (Nedensellik) Bağı  25
G. Usul Hükümleri  25
1. Görev  25
2. Yetki  25
3. Davacı  26
4. Davalı  26
5. Davada İstek Türleri  27
6. İspat Yükü  28
7. Zamanaşımı  29
8. Harç  29
Ğ. Malikin Sorumluluktan Kurtulması  30
H. Örnekli Uygulama  30
II. KANUNLARDAKİ İLGİLİ MADDELERİN KARŞILAŞTIRILMASI  32
A. TMK m.730 ile TBK m.69  32
B. TMK m.730, m.737 ve m.738 Hükümlerinin Mahiyeti ve İlişkisi  33
III. KAT MÜLKİYETİNDE MALİKİN SORUMLULUĞU  34
A. Dürüst Davranma Yükümü  35
B. Rahatsız Etmeme Yükümü  35
C. Usul Hükümleri  37
1. Görev  37
2. Yetki  37
3. Dava Ehliyeti  37
4. Dava Açma Süresi  38
YARGITAY KARARLARI  38
IV. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİ KULLANMA ŞEKLİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK  54
A. İlgili Yasa Maddesi  54
1. Taşkınlıktan Kaçınma Yükümlülüğü  54
2. Saklı Tutulan Denkleştirici Haklar  56
3. Hükmün Kapsamı  56
4. Komşuyu Zarar Veren Müdahale Kavramının Kapsamı  57
5. Komşuya Zarar Verici Müdahale Türleri  58
6. Müdahalenin Saptanmasında Ölçütler  60
7. Örnek Yerel Mahkeme ve Yargıtay Kararı  61
YARGITAY KARARLARI  64
V. KAZI VE YAPI YAPILIRKEN KOMŞU TAŞINMAZA VERİLEN ZARARDAN SORUMLULUK  79
A. İlgili Yasa Maddesi  79
1. Genel Olarak  79
B. Zarar Vermekten Kaçınma Halleri  81
C. Zarar Veren Hareketler  81
1. Kazı ile Zarar Vermek  81
2. Yapı ile Zarar Vermek  82
D. Zarar Gören Taşınmazlar  82
1. Komşu Yapının Zarar Görmesi  82
2. İmara Aykırı Yapıların Zarar Görmesi  83
3. Komşu Taşınmazdaki Su Kaynağının Zarar Görmesi  84
E. Komşu Taşınmaza Verilen Zarardan Sorumluluk  85
1. Taşınmaz Malikin Sorumlu Olması  85
2. Yapı Yüklenicisinin Sorumlu Olması  86
F. Dava Açılması  87
G. Açılacak Dava Türleri  89
1. Tazminat Davası  89
2. Eski Hale Getirme  94
3. Kaçınma–El Atmanın Önlenmesi Davası  94
Ğ. Zarar Görenler  95
1. Malik  95
2. Kiracı  95
3. Ayni ve Şahsi Hak Sahipleri  96
H. Fiil ile Zarar Sonucu Arasında İlliyet Bağının Bulunması Gereği  98
Yargıtay Kararları  98
İKİNCİ BÖLÜM
TAŞKIN YAPI VE TEMLİKEN TESCİL DAVASI
1. TAŞKIN YAPILAR  103
A. İlgili Yasa Maddesi  103
B. Genel Olarak  103
C. Temliken Tescil Davasında Usul Hükümleri  106
1. Görev  106
2. Yetki  107
3. Davacı  107
4. Davalı  107
5. Davanın Açılma Şekli  108
6. Davaların Birleştirilmesi  109
7. Talep Konusu  111
8. Taşkınlığın İmar Parseli İçinde Kalması  113
9. İyi Niyetin Niteliği ve Tespiti  113
10. Uygun Bedelin Depo Ettirilmesi  115
11. Harç Tamamlanması  116
12. Davada Araştırılacak Koşullar  116
13. Temliken tescil hükmü  119
14. Uygulama  120
YARGITAY KARARLARI  121
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAKSIZ YAPI VE TEMLİKEN TESCİL DAVASI
1. HAKSIZ YAPI  167
A. İlgili Yasal Madde  167
B. Genel Olarak  167
C. Arazi ve Yapı Malzemesi Arasında Mülkiyet İlişkisi  168
1. Yapının Arazinin Bütünleyici Parçası Sayılması  168
D. Bir Kimsenin Kendi Arazisinde Başkasının Levazımını Kullanarak İnşaat Yapması  169
1. Malzeme Sökümünün Aşırı Zarara Yol Açmaması  169
2. Arsa Sahibinin Rızası Dışında Yapılan Yapıdaki Malzemenin Sökülmesi İstemi  170
E. Tazminat Sorumluluğu  170
1. Uygun Bir Tazminat  170
2. Zararın Tamamının Tazmini  170
3. Malzemenin En Az Değeri  171
4. Tazminat Gerektirmeyen Hal  172
F. Bir Kimsenin Kendi Malzemesi İle Başkasının Arazisi Üzerinde İnşaat Yapılması  172
1. Arsa Sahibinin Tazminat Sorumluluğu  173
2. Uygun Tazminat  173
3. Zararın Tam Tazmini  173
4. Malzemenin En Az Değeri  173
5. Arazi Sahibinin Mülkiyetin Malzeme Sahibine Geçirilmesi İstemi  174
Yargıtay Kararları  174
6. Örnek Dava Dilekçesi  181
7. Arazinin Mülkiyetinin Malzeme Sahibine Verilmesi  184
G. Davada Usul Hükümleri  185
1. Görev  185
2. Yetki  186
3. Davacı  186
4. Davalı  187
5. İstek Kapsamı  187
6. Davanın Açılış Şekli  188
7. Davada Aranacak Hususlar  188
8. Yıkımın Fahiş Zarar Doğurup Doğurmayacağı  190
9. Örnekli Uygulama  190
Yargıtay Kararları  197
Kaynakça  247
Yazarın Yayınlanmış Eserleri  249
Kavram Dizini  255
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Hasan Özkan
Kasım 2017
105.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Özkan
Kasım 2017
95.00 TL
Sepete Ekle
O. Gökhan Antalya
Kasım 2017
65.00 TL
Sepete Ekle
M. Kemal Oğuzman ...
Kasım 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017