Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar
Eylül 2020 / 4. Baskı / 496 Syf.
Fiyatı: 80.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak 2016 55.50 TL 34.90 TL (%38)Sepete Ekle
   

Çevrenin kirletilmesi, aşırı gürültü yapılması, yasaklanan yerlerde tütün mamulleri tüketilmesi, trafik kurallarına uyulmaması, toplum sağlığının korunmasına yönelik tedbirlere uyulmaması, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız ihbarda bulunulması gibi birçok fiil kanunlarımızda kabahat olarak tanımlanmış ve karşılığında idari para cezası ve çeşitli idari yaptırım ve tedbirlerin uygulanması öngörülmüştür. İdari yaptırımlara ilişkin temel kurallar Kabahatler Kanunu ile belirlenmiş olup, kabahatlerin ve karşılığı yaptırımların düzenlendiği kanunlarda da; yaptırımların hesaplanması, uygulanması, zamanaşımı süreleri, itiraz süreleri ve mercileri gibi birçok hususta farklı kurallara yer verilmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklikler olduğu gibi Anayasa Mahkemesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi kararları ile de kabahatlere ilişkin usul kurallarında bazı değişiklikler olmuştur. Ayrıca COVİD-19 salgını nedeniyle sürelerin durdurulması ile ilgili düzenlemeler yapılmış ve tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla idari yaptırımlar etkin bir şekilde uygulanmıştır.

Bu baskıda; kapsamlı değişiklikler ve uygulamalar da göz önüne alınarak mevzuatta dağınık bir şekilde yer alan idari para cezaları ve diğer idari yaptırımlara ilişkin kurallar bir araya getirilip, örneklerle ve yargı kararlarıyla açıklanmıştır. Kanunlarda yer alan idari yaptırımları uygulayacak merciler, yaptırımlara karşı başvurulacak yargı yerleri ve başvuru süreleri cetvel halinde verilmiş ve yıllar itibariyle yeniden değerleme oranları güncellenmiştir. Bu şekilde hukukçuların, idari yaptırımlara maruz kalanların ve idari yaptırım uygulayan kurumlar ile kamu görevlilerinin faydalanabileceği pratik, bilgi yoğun ve uygulamaya yönelik bir eser ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Kabahatler ve İdari Yaptırımlar
Kabahatler Kanunu'nun Uygulanması
Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları
İdari Yaptırım Türleri
Kabahatlerde Soruşturma ve Yerine Getirme Zamanaşımı
İdari Yaptırım Kararının Verilmesi, Tebliği, Yerine Getirilmesi
İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Yolları ve Usulü
Kabahatler Kanunu'nda Yer Alan Kabahatler
COVİD–19 Tedbirleri ve Yaptırımları
Barkod: 9789750261947
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 496
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK KABAHATLER VE
İDARİ YAPTIRIMLAR
I. KABAHAT VE SUÇ  17
II. İDARİ YAPTIRIMLARIN HUKUKİ ALTYAPISI  23
III. İDARİ YAPTIRIMLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER  28
İkinci Bölüm
KABAHATLER KANUNU’NUN UYGULANMASI
I. KABAHATLER KANUNU’NUN KAPSAMI  35
II. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA  37
III. YER BAKIMINDAN UYGULAMA  48
Üçüncü Bölüm
KABAHATTEN DOLAYI SORUMLULUĞUN ESASLARI
I. KABAHATİN İŞLENME ŞEKLİ (İCRAİ – İHMALİ)  51
A. İcraî Hareketle Kabahatin İşlenmesi  51
B. İhmali Hareketle Kabahatin İşlenmesi  53
II. ORGAN VEYA TEMSİLCİNİN DAVRANIŞINDAN DOLAYI SORUMLULUK  56
III. KAST, TAKSİR VE HATA  61
A. Kast  62
B. Taksir  63
C. Hata  64
IV. SORUMLULUK VE SORUMLULUĞU KALDIRAN HALLER  66
A. Yaş Küçüklüğü  66
B. Akıl Hastalığı  68
V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ İLE KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER  70
A. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  71
B. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  72
C. Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası  74
D. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  76
E. Haksız Tahrik  77
F. Sağır ve Dilsizlik  77
G. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  78
VI. TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA  79
A. Teşebbüs  79
B. Etkin Pişmanlık  81
C. İştirak  82
D. İçtima  83
1. Fikrî İçtima  84
2. Gerçek İçtima  86
3. Non Bis in Idem Kuralı  89
Dördüncü Bölüm
İDARİ YAPTIRIMLAR
I. GENEL OLARAK İDARİ YAPTIRIMLAR  93
II. İDARİ PARA CEZASI  95
A. Maktu İdari Para Cezaları  98
B. Nispî İdari Para Cezaları  101
C. Alt ve Üst Sınırları Kanunda Gösterilmiş İdari Para Cezaları  105
D. İş Kanununda Yer alan Bazı İdari Para Cezalarının Niteliği  113
1. İdari Para Cezalarının Nispi veya Maktu Olup Olmadığının Tespitinin Önemi  115
2. İş Kanununda Yer Alan İdari Para Cezalarının Nispi veya Maktu Olduğuna Dair Yargı Kararları  116
3. İş Kanununda Yer Alan İdari Para Cezalarının Maktu Olduğuna Dair Değerlendirme  119
E. İdari Para Cezalarının Hesaplanması  128
1. 5252 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezalarının Misli Olarak Arttırılması  129
2. İdari Para Cezalarının Yeniden Değerleme Oranlarına Göre Arttırılması  133
F. Hafif Hapis ve Hafif Para Cezalarının İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi  141
G. Disiplin Cezası Niteliğindeki Para Cezaları  142
III. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ  147
A. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kavramının Tanımı, Müsadere ile Benzerlikleri ve Farklı Yönleri  147
B. Mülkiyeti Kamuya Geçirilecek Şeylerin Niteliği ve Kanunilik İlkesi  151
C. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararının Geciktirilmesi  153
D. Mülkiyeti Kamuya Geçirilecek Şeylerin Muhafazası  155
E. Mülkiyetin Kamuya Geçirilen Eşyanın Maliki Kim Olacak?  156
F. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımının Tek Başına Uygulanabilirliği  157
G. Mülkiyetin Kamuya Geçirilen Eşyanın Değerlendirilmesi  158
H. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararının Yerine Getirilme Zamanı ve Zamanaşımı  159
IV. DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR  160
A. Diğer İdari Tedbirlerde İdari Tedbir ve İdari Ceza Ayrımı  160
B. İdari Tedbirlere Karşı Başvuru Yolu  164
Beşinci Bölüm
KABAHATLERDE ZAMANAŞIMI
I. SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI  175
II. YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI  185
III. ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ  189
Altıncı Bölüm
İDARİ YAPTIRIM KARARI
I. İDARİ YAPTIRIM KARARI VERME YETKİSİ  191
A. Genel Olarak İdari Yaptırım Kararı Verme Yetkisi  191
B. İdari Para Cezası Vermeye Yetkili Olan Kamu Tüzel Kişileri  195
C. Cumhuriyet Savcısının Yaptırım Kararı Verme Yetkisi  199
1. Kanunla Doğrudan Cumhuriyet Savcısının Yetkisine Verilmiş Hususlar  199
2. Soruşturma Sonucu Cumhuriyet Savcısının Yaptırım Kararı Verme Yetkisi  200
3. Cumhuriyet Savcısının Seçim Yapma Yetkisine Sahip Olduğu Durumlar  201
D. Mahkemenin Karar Verme Yetkisi  202
E. Yer Bakımından Yetki Kuralları  205
II. İDARİ YAPTIRIM KARARININ İÇERİĞİ  209
III. İDARİ YAPTIRIM KARARININ TEBLİĞİ  213
A. İlgilinin Yokluğunda Verilen İdari Yaptırım Kararlarının Tebliği  214
1. Tebligat Vasıtaları  217
a. Posta ile Tebligat  218
b. Elektronik Tebligat  218
c. Memur Eliyle Tebligat  220
2. Tebligat Esasları  221
a. Bilinen Adrese Tebligat  221
b. Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat  221
c. Tüzel Kişilere ve Bunların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  222
d. Er ve Erbaşlara ve Diğer Askeri Şahıslara Tebligat  223
e. Aynı Konutta Oturan Kişiye veya Hizmetçiye Tebligat  223
f. Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat  224
g. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  224
h. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  225
ı. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Halinde Tebligat  225
j. Muhatabın Adreste Bulunmaması, Ölmesi veya Adresinden Sürekli Olarak Ayrılması Halinde Yapılacak İşlem  226
k. Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden Kaçınma ile Adres Kayıt Sistemindeki Adreste Bulunmama Halinde Yapılacak İşlem  226
l. Muhatap Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Yaş ve Ehliyet Şartı  227
m. İmza Atamayacak Durumda Olanlara Tebligat  227
n. Yabancı Ülkede Bulunanlara ve Yabancılara Tebligat  228
3. İlanen Tebligat  231
4. Usulsüz Tebligat, Gece ve Tatil Günlerinde Tebligat  232
5. Kazai Tebligat  232
B. İlgilinin Huzurunda Yaptırım Kararı Verilmesi  234
IV. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ  234
A. İdari Para Cezalarının Yerine Getirilmesi  234
1. İdari Para Cezalarının Tahsil Usulü ve Tahsile Yetkili Merci  235
2. Ödeme Zamanı  236
3. Ödeme Yeri  237
a. İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Önce Ödeme Yeri  238
b. İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Sonra Ödeme Yeri  239
4. İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi  243
a. Kabahatler Kanunu’na Göre İdari Yaptırımlara İlişkin Kararların Kesinleşmesi  244
b. İdari Yargının Görevli Olduğu İdari Yaptırımlara İlişkin Kararların Kesinleşmesi  245
5. İndirim Uygulaması  249
6. Taksitlendirme Uygulaması  253
7. Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcıları Tarafından Verilen İdari Para Cezaları  255
8. Failin Ölümü  256
9. İdari Para Cezalarının Gelir Kaydı  259
B. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararının Yerine Getirilmesi  260
C. Diğer İdari Yaptırımların Yerine Getirilmesi  264
D. Failin Ölümünün İdari Tedbirlerin Yerine Getirilmesine Etkisi  264
Yedinci Bölüm
İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI
BAŞVURU YOLLARI
I. İDARİ YAPTIRIMLARA KARŞI BAŞVURULARI İNCELEMEDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TESPİTİ  267
A. Özel Kanunda Düzenleme Olması Halinde Görevli Mahkeme  286
B. Özel Kanunda Hüküm Yoksa Görevli Mahkeme  287
II. KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU USULÜ  292
A. Kabahatler Kanunu’nda Öngörülen Başvuru Usulüne Tabi İdari Yaptırımlar  292
B. İdari Mercilerce Verilen İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Usulü  294
1. Başvuru Süresi, Yeri ve Dilekçesi  294
a. Başvuru Süresi  294
b. Başvuru Yeri  298
c. Başvuru Dilekçesi  303
2. Başvurunun İncelenmesi ve İdareye Tebliği  305
3. Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif  305
4. Tarafların Dinlenmesi ve Karar  306
C. Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilen İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Usulü  309
D. Mahkemelerce Verilen İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Usulü  312
E. İtiraz  314
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN İDARİ YAPTIRIMLARA KARŞI BAŞVURU USULÜ  321
A. Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler  321
B. İdari Yargı Yolunda Görev ve Yetki  323
C. İdari Yaptırıma Karşı Başvuru Süresi  325
1. Başvuru Süreleriyle İlgili Genel Düzenleme  326
2. Kanunlarla Belirlenen Başvuru Süreleri  326
3. Sürelerin Hesaplanması  328
4. Mücbir Sebep  329
D. Dava/İtiraz Dilekçesi  332
E. Dilekçe Üzerine Yargı Mercilerince Yapılacak İşlemler  338
F. Dilekçe Üzerine İlk İnceleme ve İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  339
G. Dilekçe Teatisi  344
1. Dava Dilekçesine Cevap  344
2. Davacı Tarafın İkinci Dilekçesi (İdarenin Cevabına Cevap)  346
3. İdarenin İkinci Dilekçesi (Davacı Tarafın İkinci Dilekçesine Cevap)  348
H. Yürütmenin Durdurulması  349
1. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesinin Koşulları  350
2. Yürütmenin Durdurulması Kararının Verilmesi  354
3. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz  354
4. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Uygulanması  357
I. Duruşma  358
J. Bilirkişi İncelemesi, Keşif ve Uzman Görüşü  361
K. Kararlara Karşı Başvuru Yolları  369
1. Kanun Yolları Kapalı Kararlar  372
2. İstinaf  372
3. Temyiz  380
a. Temyiz Edilebilecek Kararlar  381
b. Temyiz Süresi  383
c. Temyiz Sebepleri  384
ca. Davaya Görev ve Yetki Dışında Bakılmış Olması  385
cb. Kararın Hukuka Aykırı Olması  386
cc. Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksikliklerin Bulunması  387
d. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz Dilekçesine Cevap  388
e. Temyiz Talebinin Karara Bağlanması  393
f. Kararın Bozulması  393
g. Kararın Bozulmasından Sonra Merciince Yeniden Karar Verilmesi  394
h. Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması  395
IV. AÇIKLAMA (TAVZİH) VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  398
A. Açıklama  398
B. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  400
V. VAZGEÇME VE KABUL  403
A. Başvuranın Başvurusundan Vazgeçmesi  403
B. İdarenin Başvuruyu Kabul Etmesi  405
Sekizinci Bölüm
KABAHATLER KANUNUNDA
TANIMLANAN KABAHATLER
I. GENEL OLARAK  407
II. EMRE AYKIRI DAVRANIŞ (Madde 32)  408
III. DİLENCİLİK (Madde 33)  410
IV. KUMAR (Madde 34)  411
V. SARHOŞLUK (Madde 35)  413
VI. GÜRÜLTÜ (Madde 36)  414
VII. RAHATSIZ ETME (Madde 37)  418
VIII. İŞGAL (Madde 38)  419
IX. TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ (Madde 39)  420
X. KİMLİĞİ BİLDİRMEME (Madde 40)  423
XI. ÇEVREYİ KİRLETME (Madde 41)  424
XII. AFİŞ ASMA (Madde 42)  426
XIII. ASILSIZ İHBAR (Madde 42/A)  427
XIV. SİLAH TAŞIMA (Madde 43)  428
XV. TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU (Madde 43/A)  429
XVI. TÜZEL KİŞİLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Madde 43/B)  431
EKLER
KABAHAT İÇEREN KANUNLAR VE BU KABAHATLERLE İLGİLİ KARAR MERCİLERİ, BAŞVURU MERCİLERİ VE BAŞVURU SÜRELERİ  433
KABAHATLER KANUNU (GENEL HÜKÜMLER)  461
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  477
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (1997 – 2015)  483
Yararlanılan Kaynaklar  485
Kavram Dizini  489
 


Yaşar Güçlü
1966 Yılında Ankara Şereflikoçhisar’da doğdu.
İlkokulu Ankara Haymana’da, Ortaokulu Kırşehir Çiçekdağı Teknik Tarım Ortaokulu'nda, Liseyi Kayseri Güneşli Ziraat Meslek Lisesi'nde tamamladı.
1985 yılında Burdur Tefenni’de ziraat teknisyeni olarak memuriyete başladı.
Aynı yıl girdiği Anadolu Üniversitesi AÖF İktisat bölümünden 1990 yılında mezun oldu.
1992 yılında askerlik hizmetini tamamladı ve aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1997 yılında mezun oldu.
Çankırı ve Ankara’da da bir süre ziraat teknisyeni olarak görev yaptıktan sonra 1998 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine Raportör olarak, 1999 yılında Hukuk Müşaviri olarak atandı.
2009 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine Hukuk Müşaviri olarak atandı.
2010 2012 yılları arasında vekaleten Bakanlık I. Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. 2012 yılı Mayıs ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı I. Hukuk Müşavirliğine, 2014 yılı Ağustos ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliğine atandı.
25 Şubat 2016 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı I. Hukuk Müşavirliğine atandı.
Ekim 2016–Kasım 2017 arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.
Halen Tarım ve Orman Bakanlığında memuriyete devam etmektedir.
Yayınlanmış yirmi üç kitabı ve mesleki makalelerinin yanında çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış şiir, hikaye, mizahi hikaye ve denemeleri bulunmaktadır.
Yazar evli ve iki çocuk babasıdır.

YAYINLARI

KİTAPLARI:

Mecelle–i Ahkâm–ı Adliyye (Osmanlıca Aslı, Günümüz Alfabesiyle Yazımı ve Güncel Türkçesi Birlikte) (Seçkin Yayıncılık, Temmuz 2019)

Herkes İçin İdari Dava Takip Rehberi (Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı Ocak 2008, 2. Baskı Ocak 2010, 3. Baskı Ocak 2015, 4. Baskı Ocak 2017, 5. Baskı Eylül 2019)

Temel Kanunlarda ve Usul Kanunlarında Yer Alan Süreler (Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı Ocak 2008, 2. Baskı Mayıs 2008, 3. Baskı Şubat 2009, 4. Baskı Temmuz 2010, 5. Baskı Mart 2012, 6. Baskı Eylül 2012, 7.Baskı Mayıs 2015, 8. Baskı Ocak 2017)

İş ve Sosyal Güvenlik Kanunlarında Yer alan Süreler (Seçkin Yayıncılık, Temmuz 2010)

Vergi Kanunlarında Yer Alan Süreler (Seçkin Yayıncılık, Temmuz 2010)

İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar (Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı Mayıs 2008, 2. Baskı Temmuz 2010, 3. Baskı Ocak 2016, 4. Baskı Eylül 2020)

Devlet Memurunun El Kitabı (Devlet Memurlarının Hak ve Yükümlülükleri) (Seçkin Yayıncılık, Şubat 2009)

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İdari Yargı Kararlarının Uygulanması (Seçkin Yayıncılık, Ocak 2010)

818 Sayılı Borçlar Kanunu İle Karşılaştırmalı (Yeni) Türk Borçlar Kanunu (Turhan Kitabevi, Şubat 2011)

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Karşılaştırmalı (Yeni) Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Turhan Kitabevi, Şubat 2011)

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Karşılaştırmalı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu (Turhan Kitabevi, Mart 2011)

Açıklamalı Türkçe – İngilizce İngilizce – Türkçe Tarım Hukuku Sözlüğü (Ankara Barosu, Ocak 2010)

Osmanlı'da At Bakımı ve Binicilik (Osmanlıca aslıyla birlikte çevirisi) (Türkiye Jokey Kulübü, Mart 2019)

Türklerin Sherlock Holmes'i Amanvermez Avni Yanmış Adam, (Osmanlıca Aslıyla Birlikte çevirisi) (Beyan Yayınları, Eylül 2020)

Türklerin Sherlock Holmes'i Amanvermez Avni Kamelya'nın Ölümü, (Osmanlıca Aslıyla Birlikte çevirisi) (Beyan Yayınları, Eylül 2020)

Türklerin Sherlock Holmes'i Amanvermez Avni Kanatlı Araba, (Osmanlıca Aslıyla Birlikte çevirisi) (Beyan Yayınları, Eylül 2020)

Türklerin Sherlock Holmes'i Amanvermez Avni Kara Katil, (Osmanlıca Aslıyla Birlikte çevirisi) (Beyan Yayınları, Eylül 2020)

Türklerin Sherlock Holmes'i Amanvermez Avni Kör Ebe, (Osmanlıca Aslıyla Birlikte çevirisi) (Beyan Yayınları, Eylül 2020)

Türklerin Sherlock Holmes'i Amanvermez Avni Mavi Göz, (Osmanlıca Aslıyla Birlikte çevirisi) (Beyan Yayınları, Eylül 2020)

Türklerin Sherlock Holmes'i Amanvermez Avni Sessiz Tabanca, (Osmanlıca Aslıyla Birlikte çevirisi) (Beyan Yayınları, Eylül 2020)

Türklerin Sherlock Holmes'i Amanvermez Avni Boyacı, (Osmanlıca Aslıyla Birlikte çevirisi) (Beyan Yayınları, Eylül 2020)

Türklerin Sherlock Holmes'i Amanvermez Avni Ölü, (Osmanlıca Aslıyla Birlikte çevirisi) (Beyan Yayınları, Eylül 2020)

Türklerin Sherlock Holmes'i Amanvermez Avni İskeletler Arasında, (Osmanlıca Aslıyla Birlikte çevirisi) (Beyan Yayınları, Eylül 2020)

MAKALELERİ:

Mecelle–i Ahkâm–ı Adliyye'de Hâkim (Hukuk ve Demokrasi Dergisi Sayı 22 Eylül 2020)

Kamu Görevlilerine Yönelik Kılık Kıyafet Düzenlemeleri ve Bu Çerçevede Saç Sakal ve Bıyık Sınırlamalarına Bakış (Mahalli İdareler Dergisi, Yıl 4 (22) Sayı 41(220), Mayıs 2016)

375 Sayılı KHK'nin Ek 18'inci Maddesi Çerçevesinde, Görevden Alınan veya Görev Süresi Dolan Kamu Yöneticilerinin Durumu (Terazi Hukuk Dergisi Sayı 109, Eylül 2015)

İdarî Para Cezası Türleri ve İş Kanununda Yer Alan İdari Para Cezalarının Nitelendirilmesi (Terazi Hukuk Dergisi, Sayı 100, Aralık 2014)

İdari Yargıda Temyiz/İtiraz Aşamasında Yürütmenin Durdurulması (Terazi Hukuk Dergisi Sayı 78 Şubat 2013)

Yasaklanmış Hakların Geri Verilmesi (Terazi Hukuk Dergisi Yıl 5 Sayı 41 Ocak 2010)

İdari Yargı Kararlarının Uygulanması (İdarecinin Sesi Kasım Aralık 2007 Sayı 125)

Devlet Memurlarının Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunması (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi Eylül 2008 Sayı 170)

İdari Yaptırımlara Karşı Başvuru Yolları (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi Aralık 2008&Ocak 2009 Sayı 173)

Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi (Beklenen Mahalli İdareler Dergisi Mayıs 2008 Sayı 168)

5326 Sayılı Kabahatler Kanununun Uygulanması (Hukuk ve Demokrasi Dergisi)

Kamunun Sorunlarının Çözümünde İlk Akla Gelen Durumlarının Düzeltilmesinde ise Daima Unutulan Kamuda Çalışan Hukuk Müşavirleri Avukatlar ve Raportörler. (Baroda Birlik Bülteni Güz –;;1;1; 2006)

Hukuk Müşaviri ve Avukatların Kadro ve Statü Sorunları (Baroda Birlik Bülteni Güz 2005)

Hâkimler Savcılar ve Savunma Makamı (Hukuk ve Demokrasi Dergisi Yıl 1 Sayı 10)

Hukukun Saygınlığının Sağlanmasında Hukuka Uygun Davranma Bilincinin Etkisi (Hukuk ve Demokrasi Dergisi Yıl 1 Sayı 11)

Fedakârlık ve Profesyonel Düşünce (Hukuk ve Demokrasi Dergisi Yıl 2 Sayı 14)

Mahalli Mülki Amirliklerin İdari ve Adli Yargı Mercilerinde Temsili (Türk Hukuk Dergisi Mayıs 2008 Sayı 133) (İdarecinin Sesi Dergisi, Mayıs Haziran 2010, Sayı: 139)

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Beyanın Esas Alınması Çerçevesinde Yalan Beyanda Bulunacakları Bekleyen Tehlike (www.hukukcu.com 05/08/2009)
Azime Deniz Özder
Ekim 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Nazım Taha Koçak
Ekim 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
Mehpare Çaptuğ
Ekim 2020
72.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK KABAHATLER VE
İDARİ YAPTIRIMLAR
I. KABAHAT VE SUÇ  17
II. İDARİ YAPTIRIMLARIN HUKUKİ ALTYAPISI  23
III. İDARİ YAPTIRIMLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER  28
İkinci Bölüm
KABAHATLER KANUNU’NUN UYGULANMASI
I. KABAHATLER KANUNU’NUN KAPSAMI  35
II. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA  37
III. YER BAKIMINDAN UYGULAMA  48
Üçüncü Bölüm
KABAHATTEN DOLAYI SORUMLULUĞUN ESASLARI
I. KABAHATİN İŞLENME ŞEKLİ (İCRAİ – İHMALİ)  51
A. İcraî Hareketle Kabahatin İşlenmesi  51
B. İhmali Hareketle Kabahatin İşlenmesi  53
II. ORGAN VEYA TEMSİLCİNİN DAVRANIŞINDAN DOLAYI SORUMLULUK  56
III. KAST, TAKSİR VE HATA  61
A. Kast  62
B. Taksir  63
C. Hata  64
IV. SORUMLULUK VE SORUMLULUĞU KALDIRAN HALLER  66
A. Yaş Küçüklüğü  66
B. Akıl Hastalığı  68
V. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ İLE KUSURLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER  70
A. Kanunun Hükmü ve Amirin Emri  71
B. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  72
C. Hakkın Kullanılması ve İlgilinin Rızası  74
D. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit  76
E. Haksız Tahrik  77
F. Sağır ve Dilsizlik  77
G. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma  78
VI. TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA  79
A. Teşebbüs  79
B. Etkin Pişmanlık  81
C. İştirak  82
D. İçtima  83
1. Fikrî İçtima  84
2. Gerçek İçtima  86
3. Non Bis in Idem Kuralı  89
Dördüncü Bölüm
İDARİ YAPTIRIMLAR
I. GENEL OLARAK İDARİ YAPTIRIMLAR  93
II. İDARİ PARA CEZASI  95
A. Maktu İdari Para Cezaları  98
B. Nispî İdari Para Cezaları  101
C. Alt ve Üst Sınırları Kanunda Gösterilmiş İdari Para Cezaları  105
D. İş Kanununda Yer alan Bazı İdari Para Cezalarının Niteliği  113
1. İdari Para Cezalarının Nispi veya Maktu Olup Olmadığının Tespitinin Önemi  115
2. İş Kanununda Yer Alan İdari Para Cezalarının Nispi veya Maktu Olduğuna Dair Yargı Kararları  116
3. İş Kanununda Yer Alan İdari Para Cezalarının Maktu Olduğuna Dair Değerlendirme  119
E. İdari Para Cezalarının Hesaplanması  128
1. 5252 Sayılı Kanuna Göre İdari Para Cezalarının Misli Olarak Arttırılması  129
2. İdari Para Cezalarının Yeniden Değerleme Oranlarına Göre Arttırılması  133
F. Hafif Hapis ve Hafif Para Cezalarının İdari Para Cezasına Dönüştürülmesi  141
G. Disiplin Cezası Niteliğindeki Para Cezaları  142
III. MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ  147
A. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kavramının Tanımı, Müsadere ile Benzerlikleri ve Farklı Yönleri  147
B. Mülkiyeti Kamuya Geçirilecek Şeylerin Niteliği ve Kanunilik İlkesi  151
C. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararının Geciktirilmesi  153
D. Mülkiyeti Kamuya Geçirilecek Şeylerin Muhafazası  155
E. Mülkiyetin Kamuya Geçirilen Eşyanın Maliki Kim Olacak?  156
F. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Yaptırımının Tek Başına Uygulanabilirliği  157
G. Mülkiyetin Kamuya Geçirilen Eşyanın Değerlendirilmesi  158
H. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararının Yerine Getirilme Zamanı ve Zamanaşımı  159
IV. DİĞER İDARİ YAPTIRIMLAR  160
A. Diğer İdari Tedbirlerde İdari Tedbir ve İdari Ceza Ayrımı  160
B. İdari Tedbirlere Karşı Başvuru Yolu  164
Beşinci Bölüm
KABAHATLERDE ZAMANAŞIMI
I. SORUŞTURMA ZAMANAŞIMI  175
II. YERİNE GETİRME ZAMANAŞIMI  185
III. ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİ  189
Altıncı Bölüm
İDARİ YAPTIRIM KARARI
I. İDARİ YAPTIRIM KARARI VERME YETKİSİ  191
A. Genel Olarak İdari Yaptırım Kararı Verme Yetkisi  191
B. İdari Para Cezası Vermeye Yetkili Olan Kamu Tüzel Kişileri  195
C. Cumhuriyet Savcısının Yaptırım Kararı Verme Yetkisi  199
1. Kanunla Doğrudan Cumhuriyet Savcısının Yetkisine Verilmiş Hususlar  199
2. Soruşturma Sonucu Cumhuriyet Savcısının Yaptırım Kararı Verme Yetkisi  200
3. Cumhuriyet Savcısının Seçim Yapma Yetkisine Sahip Olduğu Durumlar  201
D. Mahkemenin Karar Verme Yetkisi  202
E. Yer Bakımından Yetki Kuralları  205
II. İDARİ YAPTIRIM KARARININ İÇERİĞİ  209
III. İDARİ YAPTIRIM KARARININ TEBLİĞİ  213
A. İlgilinin Yokluğunda Verilen İdari Yaptırım Kararlarının Tebliği  214
1. Tebligat Vasıtaları  217
a. Posta ile Tebligat  218
b. Elektronik Tebligat  218
c. Memur Eliyle Tebligat  220
2. Tebligat Esasları  221
a. Bilinen Adrese Tebligat  221
b. Vekile ve Kanuni Mümessile Tebligat  221
c. Tüzel Kişilere ve Bunların Memur ve Müstahdemlerine Tebligat  222
d. Er ve Erbaşlara ve Diğer Askeri Şahıslara Tebligat  223
e. Aynı Konutta Oturan Kişiye veya Hizmetçiye Tebligat  223
f. Meslek ve Sanat Erbabına Tebligat  224
g. Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat  224
h. Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat  225
ı. Muhatabın Geçici Olarak Başka Yere Gitmesi Halinde Tebligat  225
j. Muhatabın Adreste Bulunmaması, Ölmesi veya Adresinden Sürekli Olarak Ayrılması Halinde Yapılacak İşlem  226
k. Tebliğ İmkânsızlığı ve Tebellüğden Kaçınma ile Adres Kayıt Sistemindeki Adreste Bulunmama Halinde Yapılacak İşlem  226
l. Muhatap Yerine Tebligat Yapılacak Kişinin Yaş ve Ehliyet Şartı  227
m. İmza Atamayacak Durumda Olanlara Tebligat  227
n. Yabancı Ülkede Bulunanlara ve Yabancılara Tebligat  228
3. İlanen Tebligat  231
4. Usulsüz Tebligat, Gece ve Tatil Günlerinde Tebligat  232
5. Kazai Tebligat  232
B. İlgilinin Huzurunda Yaptırım Kararı Verilmesi  234
IV. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ  234
A. İdari Para Cezalarının Yerine Getirilmesi  234
1. İdari Para Cezalarının Tahsil Usulü ve Tahsile Yetkili Merci  235
2. Ödeme Zamanı  236
3. Ödeme Yeri  237
a. İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Önce Ödeme Yeri  238
b. İdari Yaptırım Kararlarının Kesinleşmesinden Sonra Ödeme Yeri  239
4. İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi  243
a. Kabahatler Kanunu’na Göre İdari Yaptırımlara İlişkin Kararların Kesinleşmesi  244
b. İdari Yargının Görevli Olduğu İdari Yaptırımlara İlişkin Kararların Kesinleşmesi  245
5. İndirim Uygulaması  249
6. Taksitlendirme Uygulaması  253
7. Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcıları Tarafından Verilen İdari Para Cezaları  255
8. Failin Ölümü  256
9. İdari Para Cezalarının Gelir Kaydı  259
B. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararının Yerine Getirilmesi  260
C. Diğer İdari Yaptırımların Yerine Getirilmesi  264
D. Failin Ölümünün İdari Tedbirlerin Yerine Getirilmesine Etkisi  264
Yedinci Bölüm
İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI
BAŞVURU YOLLARI
I. İDARİ YAPTIRIMLARA KARŞI BAŞVURULARI İNCELEMEDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TESPİTİ  267
A. Özel Kanunda Düzenleme Olması Halinde Görevli Mahkeme  286
B. Özel Kanunda Hüküm Yoksa Görevli Mahkeme  287
II. KABAHATLER KANUNU ÇERÇEVESİNDE İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA KARŞI BAŞVURU USULÜ  292
A. Kabahatler Kanunu’nda Öngörülen Başvuru Usulüne Tabi İdari Yaptırımlar  292
B. İdari Mercilerce Verilen İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Usulü  294
1. Başvuru Süresi, Yeri ve Dilekçesi  294
a. Başvuru Süresi  294
b. Başvuru Yeri  298
c. Başvuru Dilekçesi  303
2. Başvurunun İncelenmesi ve İdareye Tebliği  305
3. Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif  305
4. Tarafların Dinlenmesi ve Karar  306
C. Cumhuriyet Savcısı Tarafından Verilen İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Usulü  309
D. Mahkemelerce Verilen İdari Yaptırım Kararlarına Karşı Başvuru Usulü  312
E. İtiraz  314
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANINA GİREN İDARİ YAPTIRIMLARA KARŞI BAŞVURU USULÜ  321
A. Kanunlarda Yer Alan Düzenlemeler  321
B. İdari Yargı Yolunda Görev ve Yetki  323
C. İdari Yaptırıma Karşı Başvuru Süresi  325
1. Başvuru Süreleriyle İlgili Genel Düzenleme  326
2. Kanunlarla Belirlenen Başvuru Süreleri  326
3. Sürelerin Hesaplanması  328
4. Mücbir Sebep  329
D. Dava/İtiraz Dilekçesi  332
E. Dilekçe Üzerine Yargı Mercilerince Yapılacak İşlemler  338
F. Dilekçe Üzerine İlk İnceleme ve İlk İnceleme Üzerine Verilecek Karar  339
G. Dilekçe Teatisi  344
1. Dava Dilekçesine Cevap  344
2. Davacı Tarafın İkinci Dilekçesi (İdarenin Cevabına Cevap)  346
3. İdarenin İkinci Dilekçesi (Davacı Tarafın İkinci Dilekçesine Cevap)  348
H. Yürütmenin Durdurulması  349
1. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesinin Koşulları  350
2. Yürütmenin Durdurulması Kararının Verilmesi  354
3. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz  354
4. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Uygulanması  357
I. Duruşma  358
J. Bilirkişi İncelemesi, Keşif ve Uzman Görüşü  361
K. Kararlara Karşı Başvuru Yolları  369
1. Kanun Yolları Kapalı Kararlar  372
2. İstinaf  372
3. Temyiz  380
a. Temyiz Edilebilecek Kararlar  381
b. Temyiz Süresi  383
c. Temyiz Sebepleri  384
ca. Davaya Görev ve Yetki Dışında Bakılmış Olması  385
cb. Kararın Hukuka Aykırı Olması  386
cc. Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata veya Eksikliklerin Bulunması  387
d. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz Dilekçesine Cevap  388
e. Temyiz Talebinin Karara Bağlanması  393
f. Kararın Bozulması  393
g. Kararın Bozulmasından Sonra Merciince Yeniden Karar Verilmesi  394
h. Temyiz veya İstinaf İstemlerinde Yürütmenin Durdurulması  395
IV. AÇIKLAMA (TAVZİH) VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ  398
A. Açıklama  398
B. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  400
V. VAZGEÇME VE KABUL  403
A. Başvuranın Başvurusundan Vazgeçmesi  403
B. İdarenin Başvuruyu Kabul Etmesi  405
Sekizinci Bölüm
KABAHATLER KANUNUNDA
TANIMLANAN KABAHATLER
I. GENEL OLARAK  407
II. EMRE AYKIRI DAVRANIŞ (Madde 32)  408
III. DİLENCİLİK (Madde 33)  410
IV. KUMAR (Madde 34)  411
V. SARHOŞLUK (Madde 35)  413
VI. GÜRÜLTÜ (Madde 36)  414
VII. RAHATSIZ ETME (Madde 37)  418
VIII. İŞGAL (Madde 38)  419
IX. TÜTÜN MAMULLERİNİN TÜKETİLMESİ (Madde 39)  420
X. KİMLİĞİ BİLDİRMEME (Madde 40)  423
XI. ÇEVREYİ KİRLETME (Madde 41)  424
XII. AFİŞ ASMA (Madde 42)  426
XIII. ASILSIZ İHBAR (Madde 42/A)  427
XIV. SİLAH TAŞIMA (Madde 43)  428
XV. TÜZEL KİŞİLERİN SORUMLULUĞU (Madde 43/A)  429
XVI. TÜZEL KİŞİLERİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Madde 43/B)  431
EKLER
KABAHAT İÇEREN KANUNLAR VE BU KABAHATLERLE İLGİLİ KARAR MERCİLERİ, BAŞVURU MERCİLERİ VE BAŞVURU SÜRELERİ  433
KABAHATLER KANUNU (GENEL HÜKÜMLER)  461
TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN  477
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (1997 – 2015)  483
Yararlanılan Kaynaklar  485
Kavram Dizini  489
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020