Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İcra Takibinde İhalenin Feshi Davaları
(2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 134. maddesi ilgili mevzuat incelemesi)
Mart 2020 / 1. Baskı / 551 Syf.
Fiyatı: 120.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Çalışmada incelenen her konu aslında ayrı bir kitap konusu olmakla birlikte, çalışma bölümlere ayrılarak; ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo senedine dayalı icra takibi, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip, menkul rehni, gayrimenkul rehni, tahliye konuları, icra dairesi ‘örnek'leri, icra takip – tahsil harcı ve uygulamada en çok rastlanan konular Yüksek Yargı Kararları ışığında incelenmiştir. Konular, tamamen uygulamaya yönelik örneklerle zenginleştirilerek, pratikte kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.

İcra takip hukuku, yargılamanın icrasının adeta eli kolu olduğundan, rehber niteliğinde hazırlanan kitapta, uygulama ve pratikte okuyucuya kolaylık sağlanarak, icra takibindeki yargılama usulünün yasal mevzuatla birlikte sunulması amaçlanmıştır.

Yeni baskısında güncellenen ve genişletilen kitap, başta avukatlar, akademisyenler, öğrenciler, alacaklılar-borçlular, şirket ve diğer tüzel kişiler olmak üzere, icra hukukuyla ilgilenen herkes için rehber niteliğinde çok önemli bir kaynaktır.

Konu Başlıkları
Yargıtay Kararları
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
Genel Tanımlar – Konularına Göre Tasnifli – Uygulama ve Örneklerle
Görevli – Yetkili Mahkeme
Husumet (Dava Ehliyeti)
Dava Açma Süresi (Süre Aşımı)
Para Cezasına Hükmedilmesi
Usulsüz Tebligat
İhtiyati Tedbir
İhaleye Fesat Karıştırılması
Arttırmaya Hazırlık Aşamasındaki Hatalı İşlemler
İhalenin Yapılması Sırasındaki Hatalı İşlemler
Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması
Barkod: 9789750259760
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 551
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM
İHALENİN FESHİ DAVALARI
I. GENEL BİLGİLER  17
A. Usul ve Yargılama  17
1. Mevzuat  17
2. Basit Yargılama Usulü – Dava Şartları  18
3. Gider Avansı  24
4. Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması  26
B. İhalenin Feshi Davalarında Tanım ve Kavramlar  29
1. İpotek Konusu Taşınmaz  29
2. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip  29
3. Hacizli Malın Satılması  31
4. Kıymet Takdirine İtiraz  31
C. Şikâyet Hakkı  31
D. Taşınır (Menkuller) – Taşınmaz (Gayrimenkulleri) ile İlgili Bilgiler  36
1. En Az Bir Ay Önce İlan Yapılması  37
2. Satış Talebinin İncelenmesi  38
3. İlan – İki Tarafın Menfaatinin Gözetilmesi  38
a. Kıymet Takdir Raporunun Davacı Borçlu Şirkete Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği İddiası  41
b. Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren Uzun Zaman Geçtiği ve Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerektiği İddiası  41
c. İflas Erteleme Davasının Kesinleşmediğinden Bahisle İhalenin Yapılamayacağı İddiası  42
d. Satış İlanının Usulüne Uygun Olmadığına İlişkin Davacı Şikayeti  42
4. Muhtıra Tebliğ Edilmesi  49
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL AÇIKLAMALAR – ÖRNEK KARARLAR
I. GÖREVLİ MAHKEME  55
A. Genel Bilgiler  55
1. 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  57
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  60
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  65
II. YETKİLİ MAHKEME  80
A. Genel Bilgiler  80
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  81
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  89
III. HUSUMET (DAVA EHLİYETİ)  96
A. Genel Bilgiler  96
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  103
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  146
IV. DAVA AÇMA SÜRESİ (SÜRE AŞIMI)  161
A. Genel Bilgiler  161
1. Zamanaşımının Kesilmesi  161
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  163
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  186
V. PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ  190
A. Genel Bilgiler  190
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  192
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  204
VI. USULSÜZ TEBLİGAT  219
A. Genel Bilgiler  219
1. Tüzel Kişilere Tebligat  220
2. Tebliğ İmkansızlığı  221
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  224
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  239
VII. İHTİYATİ TEDBİR  247
A. Genel Bilgiler  247
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  252
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  279
VIII. İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI  302
A. Genel Bilgiler  302
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  303
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  309
IX. ARTTIRMAYA HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ HATALI İŞLEMLER  340
A. Genel Bilgiler  340
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  342
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  347
X. İHALENİN YAPILMASI SIRASINDAKİ HATALI İŞLEMLER  362
A. Genel Bilgiler  362
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  362
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  367
XI. ALICININ TAŞINMAZIN ÖNEMLİ NİTELİKLERİ HAKKINDA HATAYA DÜŞÜRÜLMÜŞ OLMASI  385
A. Genel Bilgiler  385
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  386
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  403
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA – ÖRNEKLER
I. İLK DERECE ADLİ YARGI MAHKEME ÖRNEK KARARLARI.  411
ŞİKAYETİN REDDİ – İHALE BEDELİNİN %10 ORANINDA PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ I  411
ŞİKAYETİN REDDİ – İHALE BEDELİNİN %10 ORANINDA PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ II  415
İHALENİN FESHİ – DAVANIN REDDİ  418
6183 SAYILI YASA GEREĞİNCE İHALENİN FESHİ  420
İHALENİN FESHİ (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ NEDENİYLE)  425
DAVANIN ESASTAN REDDİ – %10'U ORANINDA PARA CEZASI  428
II. ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ  432
İHTİYATİ TEDBİR – İHALENİN FESHİ DAVA DİLEKÇESİ  434
ESAS VE USULE İLİŞKİN İTİRAZLARI HAVİ DAVA DİLEKÇESİ  437
AÇIKLAMALAR  437
TAPU KAYDINDA HACİZ ŞERHİ BULUNAN ALACAKLILARA TEBLİGAT YAPILMAMASI – DAVA DİLEKÇESİ  440
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ I  442
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ II  444
SATIŞIN KIYMET TAKDİRİNİN ESAS ALINDIĞI TARİHTEN İKİ SENE SONRA YAPILMASI – DAVA DİLEKÇESİ  446
TANIK LİSTESİ SUNULMASI  447
USULSÜZ TEBLİGAT – İHTİYATİ TEDBİR– İCRA İŞLEMİNİN DURDURULMASI  448
İHALENİN YASAL ŞARTLARI TAŞIMAMASI  452
İHALENİN FESHİ – USULSÜZ TEBLİĞ I  461
İHALENİN FESHİ – USULSÜZ TEBLİĞ II  466
İHALENİN FESHİ – USULSÜZ TEBLİĞ III  472
TAHLİYENİN DURDURULMASI ve TAPUNUN 3. ŞAHISLARA DEVRİNİN ÖNLENMESİ TALEBİ  484
HEM KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ EDİYOR HEM DE KIYMET TAKDİRİ RAPORU KESİNLEŞMEDEN SATIŞA KARAR VERİLDİĞİ İÇİN, ŞİKAYETE KONU İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ  490
ŞİKAYETE KONU İHALE TUTANAKLARINDA İCRA DAİRESİ MÜHRÜ BULUNMAMASI – İHALENİN FESHİ TALEBİ  496
İFLAS ERTELEME – İHTİYATİ TEDBİR KARARI  501
ÜÇ AYRI TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ TALEPLİ DİLEKÇE  505
TAHLİYELERİN DURDURULMASI – TAPULARIN 3. ŞAHISLARA DEVİRLERİNİN ÖNLENMESİ TALEPLİ DİLEKÇE  509
CEVAP DİLEKÇESİ  511
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BEYAN DİLEKÇESİ I  512
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BEYAN DİLEKÇESİ II  513
III. YASA YOLUNA TALEP DİLEKÇELERİ  514
İKİ AYRI TAŞINMAZ İHALESİNİN DE FESHİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMLİ İSTİNAF DİLEKÇESİ  514
USULSÜZ İHALE – FESHİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMLİ İSTİNAF DİLEKÇESİ  520
IV. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  523
ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ  523
İHALENİN FESHİ – BİLİRKİŞİ RAPORU  528
V. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEK BELGELERİ  533
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI  533
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI  537
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI  538
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI  542
Kavram Dizini  547
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
BİRİNCİ BÖLÜM
İHALENİN FESHİ DAVALARI
I. GENEL BİLGİLER  17
A. Usul ve Yargılama  17
1. Mevzuat  17
2. Basit Yargılama Usulü – Dava Şartları  18
3. Gider Avansı  24
4. Vekâletnamesiz Dava Açılması ve İşlem Yapılması  26
B. İhalenin Feshi Davalarında Tanım ve Kavramlar  29
1. İpotek Konusu Taşınmaz  29
2. Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip  29
3. Hacizli Malın Satılması  31
4. Kıymet Takdirine İtiraz  31
C. Şikâyet Hakkı  31
D. Taşınır (Menkuller) – Taşınmaz (Gayrimenkulleri) ile İlgili Bilgiler  36
1. En Az Bir Ay Önce İlan Yapılması  37
2. Satış Talebinin İncelenmesi  38
3. İlan – İki Tarafın Menfaatinin Gözetilmesi  38
a. Kıymet Takdir Raporunun Davacı Borçlu Şirkete Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği İddiası  41
b. Kıymet Takdirinin Yapıldığı Tarihten İtibaren Uzun Zaman Geçtiği ve Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerektiği İddiası  41
c. İflas Erteleme Davasının Kesinleşmediğinden Bahisle İhalenin Yapılamayacağı İddiası  42
d. Satış İlanının Usulüne Uygun Olmadığına İlişkin Davacı Şikayeti  42
4. Muhtıra Tebliğ Edilmesi  49
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL AÇIKLAMALAR – ÖRNEK KARARLAR
I. GÖREVLİ MAHKEME  55
A. Genel Bilgiler  55
1. 6183 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  57
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  60
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  65
II. YETKİLİ MAHKEME  80
A. Genel Bilgiler  80
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  81
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  89
III. HUSUMET (DAVA EHLİYETİ)  96
A. Genel Bilgiler  96
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  103
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  146
IV. DAVA AÇMA SÜRESİ (SÜRE AŞIMI)  161
A. Genel Bilgiler  161
1. Zamanaşımının Kesilmesi  161
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  163
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  186
V. PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ  190
A. Genel Bilgiler  190
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  192
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  204
VI. USULSÜZ TEBLİGAT  219
A. Genel Bilgiler  219
1. Tüzel Kişilere Tebligat  220
2. Tebliğ İmkansızlığı  221
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  224
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  239
VII. İHTİYATİ TEDBİR  247
A. Genel Bilgiler  247
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  252
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  279
VIII. İHALEYE FESAT KARIŞTIRILMASI  302
A. Genel Bilgiler  302
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  303
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  309
IX. ARTTIRMAYA HAZIRLIK AŞAMASINDAKİ HATALI İŞLEMLER  340
A. Genel Bilgiler  340
A. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  342
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  347
X. İHALENİN YAPILMASI SIRASINDAKİ HATALI İŞLEMLER  362
A. Genel Bilgiler  362
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  362
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  367
XI. ALICININ TAŞINMAZIN ÖNEMLİ NİTELİKLERİ HAKKINDA HATAYA DÜŞÜRÜLMÜŞ OLMASI  385
A. Genel Bilgiler  385
B. Konu ile İlgili Yargıtay Kararları  386
C. Konu ile İlgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  403
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA – ÖRNEKLER
I. İLK DERECE ADLİ YARGI MAHKEME ÖRNEK KARARLARI.  411
ŞİKAYETİN REDDİ – İHALE BEDELİNİN %10 ORANINDA PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ I  411
ŞİKAYETİN REDDİ – İHALE BEDELİNİN %10 ORANINDA PARA CEZASINA HÜKMEDİLMESİ II  415
İHALENİN FESHİ – DAVANIN REDDİ  418
6183 SAYILI YASA GEREĞİNCE İHALENİN FESHİ  420
İHALENİN FESHİ (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ NEDENİYLE)  425
DAVANIN ESASTAN REDDİ – %10'U ORANINDA PARA CEZASI  428
II. ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ  432
İHTİYATİ TEDBİR – İHALENİN FESHİ DAVA DİLEKÇESİ  434
ESAS VE USULE İLİŞKİN İTİRAZLARI HAVİ DAVA DİLEKÇESİ  437
AÇIKLAMALAR  437
TAPU KAYDINDA HACİZ ŞERHİ BULUNAN ALACAKLILARA TEBLİGAT YAPILMAMASI – DAVA DİLEKÇESİ  440
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ I  442
KIYMET TAKDİRİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ II  444
SATIŞIN KIYMET TAKDİRİNİN ESAS ALINDIĞI TARİHTEN İKİ SENE SONRA YAPILMASI – DAVA DİLEKÇESİ  446
TANIK LİSTESİ SUNULMASI  447
USULSÜZ TEBLİGAT – İHTİYATİ TEDBİR– İCRA İŞLEMİNİN DURDURULMASI  448
İHALENİN YASAL ŞARTLARI TAŞIMAMASI  452
İHALENİN FESHİ – USULSÜZ TEBLİĞ I  461
İHALENİN FESHİ – USULSÜZ TEBLİĞ II  466
İHALENİN FESHİ – USULSÜZ TEBLİĞ III  472
TAHLİYENİN DURDURULMASI ve TAPUNUN 3. ŞAHISLARA DEVRİNİN ÖNLENMESİ TALEBİ  484
HEM KIYMET TAKDİRİ RAPORUNA İTİRAZ EDİYOR HEM DE KIYMET TAKDİRİ RAPORU KESİNLEŞMEDEN SATIŞA KARAR VERİLDİĞİ İÇİN, ŞİKAYETE KONU İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ TALEBİ  490
ŞİKAYETE KONU İHALE TUTANAKLARINDA İCRA DAİRESİ MÜHRÜ BULUNMAMASI – İHALENİN FESHİ TALEBİ  496
İFLAS ERTELEME – İHTİYATİ TEDBİR KARARI  501
ÜÇ AYRI TAŞINMAZ İHALESİNİN FESHİ TALEPLİ DİLEKÇE  505
TAHLİYELERİN DURDURULMASI – TAPULARIN 3. ŞAHISLARA DEVİRLERİNİN ÖNLENMESİ TALEPLİ DİLEKÇE  509
CEVAP DİLEKÇESİ  511
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BEYAN DİLEKÇESİ I  512
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BEYAN DİLEKÇESİ II  513
III. YASA YOLUNA TALEP DİLEKÇELERİ  514
İKİ AYRI TAŞINMAZ İHALESİNİN DE FESHİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMLİ İSTİNAF DİLEKÇESİ  514
USULSÜZ İHALE – FESHİNE KARAR VERİLMESİ İSTEMLİ İSTİNAF DİLEKÇESİ  520
IV. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  523
ŞİKAYET – HESAPLAMA – TEBLİGAT EKSİĞİ  523
İHALENİN FESHİ – BİLİRKİŞİ RAPORU  528
V. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEK BELGELERİ  533
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI  533
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI  537
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI  538
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI  542
Kavram Dizini  547
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021