Covid–19 ve Çocukluk Dönemi Aşıları Üzerinden Aşı Zorunluluğunun Sorgulanması Çalıştay Kitabı Doç. Dr. Meliha Sermin Paksoy, Dr. Öğr. Üyesi Ali Yaşar Çelikel, Elif Akdağ  - Kitap

Covid–19 ve Çocukluk Dönemi Aşıları Üzerinden Aşı Zorunluluğunun Sorgulanması Çalıştay Kitabı

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
140
Barkod:
9786052648285
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
230,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"Bir Sonraki Salgına Hazırlanmak: COVID-19 ve Çocukluk Dönemi Aşıları Üzerinden Aşı Zorunluluğunun Sorgulanması" başlıklı bu çalıştay, aynı isimli projenin çıktılarından biridir. Bu projede Doç. Dr. Meliha Sermin Paksoy yürütücü; Doç. Dr. Mehmet Demirci, Doç. Dr. Serkan Sürme, Dr. Zeynep Taner, Dr. Ali Yaşar Çelikel araştırmacı; Dr. Genada Sinani danışman, Ar. Gör. Zeynep Özge Oğuz ve Elif Akdağ bursiyer olarak yer almıştır. Projenin temel amacı, aşı zorunluluğunun hukuka uygunluğunu bilimsel verilere doğrudan dayanarak multi disipliner bir çalışmayla ele alınmasıdır.
Çalıştay kapsamında proje çıktısı olarak hazırlanan yasa önerisi, ilgili alanlardan uzmanların değerlendirmesine sunulmuş ve tartışılmıştır. Tartışmalar çerçevesinde öneri güncellenerek bu kitaptaki halini almıştır. Çalıştay kapsamında aynı zamanda proje konusu ile ilgili, ‘Olası Bir Salgınla Mücadele ve Kamu Sağlığı Tedbiri Olarak Zorunlu Aşıya İlişkin Örnek Yasal Düzenleme Nasıl Olmalıdır?,' ‘Aşı Zorunluluğunun Anayasal Değerlendirilmesi', ‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Zorunlu Aşı Konusundaki Yaklaşımı', ‘Aşı Üretim ve Takip Süreçlerinin Aşı Karşıtlığına Etkisi', ‘COVID-19 Aşıları Etkinliği, Güvenirliği ve Yan Etki Takibi', ‘Zorunlu Aşı, Devletin Yaşamı Koruma Pozitif Yükümlülüğü Kapsamında Mıdır?', ‘Zorunlu ve Tavsiye Edilen Aşılarda Aydınlatma İçin Verilmesi Gereken Bilgiler ve Aydınlatmamanın Sonuçları', ‘Sağlıkta Bilinçli Tercihler: Aşılar, Kararsızlık ve Red' konuları da hukuk ve tıp alanından uzmanların ortak değerlendirmesine sunulmuştur.
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
ÇALIŞTAYI PROGRAMI 
9
AÇILIŞ KONUŞMASI 
15
Prof. Dr. Mehmet Kâmil YILDIRIM
AÇILIŞ KONUŞMASI 
17
Doç. Dr. Meliha Sermin PAKSOY
I. OTURUM
OLASI BİR SALGINLA MÜCADELE VE KAMU SAĞLIĞI TEDBİRİ OLARAK ZORUNLU AŞIYA İLİŞKİN ÖRNEK YASAL DÜZENLEME NASIL OLMALIDIR? 
19
Doç. Dr. Meliha Sermin PAKSOY
AŞI ZORUNLULUĞUNUN ANAYASAL DEĞERLENDİRİLMESİ 
51
Dr. Abdullah ÇELİK 
51
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NİN ZORUNLU AŞI KONUSUNDAKİ
YAKLAŞIMI 
59
Ayhan KILIÇ
AŞI ÜRETİM VE TAKİP SÜREÇLERİNİN AŞI KARŞITLIĞINA ETKİSİ 
71
Prof. Dr. Selim BADUR
II. OTURUM
COVID–19 AŞILARI ETKİNLİĞİ, GÜVENİRLİĞİ VE YAN ETKİ TAKİBİ 
85
Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK YAVUZ
ZORUNLU AŞI DEVLETİN YAŞAMI KORUMA POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA MIDIR? 
89
Prof. Dr. Osman DOĞRU
ZORUNLU VE TAVSİYE EDİLEN AŞILARDA AYDINLATMA İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER VE AYDINLATMAMANIN SONUÇLARI 
109
Prof. Dr. Hakan HAKERİ 
109
SAĞLIKTA BİLİNÇLİ TERCİHLER: AŞILAR, KARARSIZLIK VE RED 
117
Doç. Dr. Mehmet DEMİRCİ
ÖZGEÇMİŞLER 
135