Yeditepe Üniversitesi Hukuk Devleti Dergisi Y:1 S:1 Şubat 2024 Prof. Dr. Yener Ünver

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Devleti Dergisi Y:1 S:1 Şubat 2024

1. Baskı, 
Şubat 2024
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
434
Barkod:
3023652524028
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
400,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
Yeditepe Üniversitesi yayınlarından Hukuk Devleti / Der Rechtsstaat (dRS) dergisi, hukuk devletine hizmet amacı ve ülkemiz açısından karşılaştırmalı hukuk çalışmalarına duyulan ihtiyacın bir sonucudur. Yeditepe Üniversitesi, Atatürk'ün manevi mirası ‘bilim ve akıl'ın gururlu murisi sıfatıyla, diğer birçok alanda olduğu gibi hukuk alanında da ‘muasırmedeniyet' seviyesini aşmayı, evrensel hukuk ilkelerini içselleştirmiş, Düşman Ceza Hukuku ve Polis Devleti'ni reddeden, bilim ve aklı rehber edinen bir anlayışla karşılaştırmalı hukuk çalışmalarına da hizmeti görev edinmiştir.
DALAN Bilim Ailesi de Üniversite Yönetimi de kurulduğu günden beri, hat ta daha önceki zamanlarda başarılmış ve geliştirilerek sürdürülen oldukça başarılı İstek Okulları öğretim modelinden beri, çağdaş, laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin kurulması, geliştirilmesi ve korunmasına değerli katkılar sunmaktadır.
Bu derginin yayınlanmasının, yukarıda belirtilenlerden başka nedenleri de vardır Bu dergi, Yeditepe Üniversitesi'nin diğer sürekli yayın organı Hukuk Fakültesi Dergisi'nin içeriğinde Türkçe ve İngilizce yayınlanan ağırlıklı zengin bilimsel eserler yanında, karşılaştırmalı hukuk bilgilerini okuyucuyla buluşturan, her yazının Almanca ve Türkçe yayınlandığı, yılda iki sayı olarak yayınla nacak, tüm Dünya'dan güncel ve doğru hukuk verilerinin nakledildiği, içerdiği güncel hukuksal sorunlar, çözümler ve gelişmelerle yeni bilimsel çalışmalara sebep oluşturan ve hepsinden önemlisi de, iyi örneklerle, öğreti, mevzuat ve yargı alanında hukuk devletinin ideal anlamda yerleşmesi ve sürdürülebilmesine katkı sağlayan bir eser olacaktır. DALAN Bilim Ailesi'nin tüm Dünyadaki hukuk alanındaki gelişmeleri izlemek, öğrenmek, değerlendirmek ve genç nesillere aktararak, evrensel hukuk devleti ilke ve değerlerini özümsemiş yetkin hukukçular yetiştirmek arzusu da, derginin yayınlanması nedenlerindendir.
Keza, çağdaş hukuk devleti açısından, hem bireyin hak ve özgürlüklerini korumak hem hukuk güvenliğini kalıcı kılmak kaçınılmaz bir gerekliliktir. Şüphesiz öç-intikam almak, kefaret ödetmek modern hukukun amacı olamayacağı gibi, hukuka aykırılığın kanunla manipüle edilmesi ve örtülmeye çalışılması da kabul edilemez. Ancak, insan onuruna aykırı, hukukun en temel ilkelerinin çiğnenmesi, hukukun siyasetin haksız ve korkunç bir silahına dönüşmesi gibi uygulamalar kanunla ve yargı organları eliyle gerçekleştirilmiş olsalar dahi, yurt sever insanların haklarıyla, özgürlükleriyle ve hatta yaşamlarıyla ödedikleri bedellerin heba olmayıp hukuk devletinin inşasına katkı sunması için, "kanuni haksızlıklar"ın "gelecekte bir daha asla olmaması"nın güvenceleri ancak hukuk devletiyle sağlanabilir.
Bu derginin, evrensel hukuk değer ve ilkelerini özümsemiş, hukuka ve adalete inanan, modern Dünyayı anlayan, bireyin güncel sorunlarını iyi anlayıp doğru ve haklı çözümler sunan, sorumlu ve üretken, hak ve özgürlüklerin yılmaz-yorulmaz savunuculuğunu yapacak, insan onurunu önceleyen, muhakeme yetenekleri yüksek, hukuk nosyonları gelişmiş "fikir hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesillerin yetişmesine hizmet etmesini ümit ediyoruz.
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER (Editör)
İstanbul - 01.02.2024
Ürün Konu Başlıkları
.
Thüringen–AfD Yasaklanmalı mı?, Wiss. Mit. LORENZ WIELENGA – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Yaz Tatilinden Önce Isıtma Kanunu Yok: Federal Anayasa Mahkemesi Demokrasiyi Frenliyor, Prof. Dr. Julian KRÜPER – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Thomas Fischer'e Bir Soru: "Her Şey Almanya İçin" Cezalandırılabilir mi? Prof. Dr. Thomas FISCHER – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Thomas Fischer'e Bir Soru: Terörü Kutlamak Suç mudur? Prof. Dr. Thomas FISCHER – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Sözde Aşiret (Klan) Suçu Hakkında – Bir (Mücadele) Teriminin Kısa Eleştirisi, Prof. Dr. Kilian WEGNER – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Alman Hukuk Düşüncesinin Rus Hukuk Düşüncesi Üzerindeki Etkisi, Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Thomas Fischer'e Bir Soru: Esrar Legalleştirilmeli midir? Prof. Dr. Thomas FISCHER – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Federal Yüksek Mahkeme'nin Nitelikli İnsan Öldürmeye İlişkin 24 Mayıs 2023 tarih ve 2 StR 320–22 sayılı Kararı (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Federal Yüksek Mahkeme'nin Korunmaya Muhtaç Kimsenin İstismarı Hakkında 17 Ocak 2023 tarih ve 2 StR 459–21 sayılı Kararı (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Federal Yüksek Mahkeme'nin İnsan Yağması, Yağma ve Hırsızlık Hakkında 10 Mayıs 2023 tarih ve 4 StR 515–22 sayılı Kararı (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Vikipedi ve CMK prg. 244, fık. 3, Cümle: 2 Anlamında Maddi Vakıaların Aşikârlığı, Prof. Dr. Osman İSFEN – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Ceza Muhakemesinin İçinde Yabancı Cisim – Ceza Hukukuna İlişkin Malvarlıklarına El Konulması, İspat Yükünün Tersine Çevrilmesini Tolere Edebilir mi? Jan BAUERKAMP – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Federal Anayasa Mahkemesi'nin 9 Ağustos 2023 tarih ve 2 BvR 558–22 sayılı (İkinci Daire'nin 3. Kurulu) Servis Sağlayıcı EncroChat Hakkındaki Kararı (BGH – LG Rostock) (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Thomas Fischer'e Bir Soru: Savcılar ‘Politik' Olabilirler mi, Olmalı mıdırlar veya Olmak Zorunda mıdırlar? Prof. Dr. Thomas FISCHER – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Stuttgart Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin Yargılamaların Yürütülmesinde Kaçınılabilir Gecikmelere İlişkin 03.02.2011 tarih ve 1 HEs 147 – 150–10; 1 HEs 147–10; 1 HEs 148–10; 1 sayılı Kararı (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Thomas Fischer'e Bir Soru: "Yüzme Havuzu Suçları" ve "İklim Tutkal Yapıştırıcıları" İçin Hızlandırılmış Yargılamalar mı? Prof. Dr. Thomas FISCHER – (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Alman Federal Yüksek Mahkemesi'nin Olası Kasta İlişkin Güncel Bir Kararı (Çev.: Arş. Gör. Didem DURMAZ)
.
Berlin İdare Mahkemesi'nin Sınır Dışı Etme ve Geri Dönüş Hakkına İlişkin 12.01.2012 tarih ve 35 K 341.10 V sayılı Hükmü (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Münih Yüksek İdare Mahkemesi'nin Oturma İzni, Çocukların Yeniden Birleştirilmesi ve Sürenin Uzatılmasına İlişkin 26.05.2023 tarih ve 10 ZB 22.2550 sayılı Kararı (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Düsseldorf İdare Mahkemesi'nin (18. Kurulu'nun) Alkol Tüketimi Yasağı Hakkındaki 23.05.2018 tarih ve 18 K 8955–17 sayılı Kararı (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Federal Yüksek Mahkeme'nin Uçakla Uçuş Masrafları Hakkındaki 01.08.2023 tarih ve X ZR 118–22 sayılı Kararı (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Oldenburg Yüksek Eyalet Mahkemesi'nin Bir At Satın Alımının İptali Hakkındaki 16.08.2023 tarih ve 4 U 72–22 sayılı Kararı (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Frankfurt (a.M) Sulh Hukuk Mahkemesi'nin Akıllı Telefon Uygulamasında Yapılan Bilet Satışındaki Beyan Hatasına İlişkin Güncel Bir Kararı (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
.
Göttingen Eyalet Mahkemesi'nin Cep Telefonu Hattı (Mobil Ağ) Sözleşmesine İlişkin Güncel Bir Kararı (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
.
Almanya'da Enfeksiyona Karşı Koruma Kanunundaki Yeni Triyaj Düzenlemesi ve Ceza Hukukuna Yansımaları, Dr. LL.M, Mehmet ARSLAN
.
Yapay Zekâ ve Ayrımcılık Algoritmanın Oyuncağı Olmak, Av. Hasso SULIAK – (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi R. Barış ATLADI)
Yorumlar