Yazılım Test Mühendisinin El Kitabı
 ISTQB Temel Seviye Test ¦ ISTQB İleri Seviye ISTQB Test Yöneticiliği ¦ Yazılım Test Mühendisliği Dr. Ali Gürbüz  - Kitap

Yazılım Test Mühendisinin El Kitabı

ISTQB Temel Seviye Test ¦ ISTQB İleri Seviye ISTQB Test Yöneticiliği ¦ Yazılım Test Mühendisliği

3. Baskı, 
Temmuz 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
328
Barkod:
9789750286001
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
295,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, güncellenmiş 3. baskısını yapmıştır.
Kitap, tüm üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Programcılığı bölümlerinde okuyan öğrencilerin "Yazılım Kalite Güvencesi", "Yazılım Mühendisliği Analiz ve Tasarımı", "Bilgisayar Programlama", "Yazılım Gereksinim Mühendisliği", "Yazılım Proje Yönetimi" ve "Yazılım Sınama ve Doğrulama" gibi derslerin ders müfredatlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu kitap, ayrıca ISTQB 2018 müfredatına uyumlu olup ISTQB Temel Seviye, ISTQB İleri Seviye ve ISTQB Test Yöneticisi Sertifika sınavlarına hazırlananlar için bir çalışma rehberi ve içerdiği sorular ile sınava hazırlık kitabıdır.
Kitap yazılım testleri alanında yeni yayınlanan ve dünyadaki tüm standart enstitüleri tarafından kabul gören BC ISO/IEC/IEEE 29119 Yazılım Testleri standart serisine uygun olarak hazırlanmış olup pratikte kullanılan form ve şablonları içermektedir.
Bu kitap, yazılım testleri konusunda kendisini yetiştirmek ve bu alanda profesyonelleşmek isteyen herkes için bir rehber oluşturma amacıyla hazırlanmıştır. Kitap ayrıca www.yazilimtestmerkezi.com web sitesi üzerinden yapılacak paylaşımlar ile desteklenmekte olup yazılım testleriyle ilgili istediğiniz belgelere, şablonlara ve sertifika sınavına hazırlık sorularına buradan erişebileceksiniz
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Bilgiler
.
Yazılım Test Süreci ve Test Faaliyetleri
.
Yazılım Geliştirme Modelleri
.
Yazılım Test Seviyeleri
.
Yazılım Test Teknikleri
.
Test Tipleri
.
Test Yönetimi ve Test Organizasyonları
.
Test İş Ürünleri ve Belgelendirmesi
.
Test Yazılımları ve Test Otomasyonu
.
Agile Test Nedir? Agile Test Faaliyetleri
.
DevOps Nedir? DevOps ve Yazılım Test Faaliyetleri
.
Örnek Test Belgeleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Şekiller ve Tablolar Listesi 
19
Bölüm 1
TEMEL BİLGİLER
1. YAZILIM FELAKETLERİ 
22
2. GEREKSİNİM NEDİR? 
28
3. YAZILIM NEDİR? 
29
4. YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ NEDİR? 
29
5. YAZILIM KALİTESİ NEDİR? 
31
6. YAZILIM KALİTE GÜVENCESİ NEDİR? 
32
7. YAZILIM KALİTE KONTROL NEDİR? 
33
8. YAZILIM DOĞRULAMA VE ONAYLAMA NEDİR? 
34
9. YAZILIM TESTİ NEDİR? 
36
10. YAZILIM TESTİYLE NE AMAÇLANIR? 
37
11. YEDİ TEST PRENSİBİ 
38
12. TEST STRATEJİSİ NEDİR? 
40
13. ÖZET 
43
Bölüm 2
TEST SÜRECİ VE TEST FAALİYETLERİ
1. YAZILIM TEST FAALİYETLERİ 
46
1.1. Test Planlama 
47
1.2. Test İzleme ve Kontrol Faaliyetleri 
54
1.3. Test Analizi 
55
1.4. Test Tasarım 
57
1.5. Test Oluşturma 
57
1.5.1. Test Senaryolarının Yazılması ve Önceliklendirilmesi 
59
1.5.1.1. Test Durumu Nedir? 
60
1.5.1.2. Test Senaryosu Nedir? 
61
1.5.1.3. Test Durumunun/Test Senaryolarının Yapısı Nasıldır? 
62
1.5.2. Test Yordamı (Prosedürü) Nedir? 
69
1.5.3. Test Ortamının Hazırlanması 
70
1.5.4. Çift Yönlü İzlenebilirliğin Kurulması 
75
1.6. Test Koşturma 
78
1.6.1. Test Durumu/Senaryosu Statüleri/Durumları 
81
1.7. Test Tamamlama 
82
2. ÖZET 
84
Bölüm 3
YAZILIM GELİŞTİRME MODELLERİ
1. YAZILIM GELİŞTİRME MODELLERİ 
85
1.1. Şelale (Waterfall) Modeli Nedir? 
88
1.2. Artımlı Model Nedir? 
89
1.3. V Model Nedir? 
91
1.4. Çevik (Agile) Model Nedir? 
93
2. YAZILIM GELİŞTİRME MODELLERİ VE YAZILIM TESTLERİ 
97
2.1. Çevik Projelerde Test 
97
3. ÖZET 
98
Bölüm 4
YAZILIM TEST SEVİYELERİ
1. YAZILIM TEST SEVİYELERİ 
101
1.1. Birim Testler 
102
1.2. Tümleştirme Testleri 
107
1.2.1. Yazılım Tümleştirme Stratejileri 
107
1.2.2. Bir Tümleştirme Test Örneği 
110
1.3. Sistem Testleri 
112
1.4. Kabul Testleri 
115
1.4.1. Kabul Test Senaryoları Kimin Tarafından Hazırlanır? 
120
2. ÖZET 
121
Bölüm 5
YAZILIM TEST TEKNİKLERİ
1. YAZILIM TEST TEKNİKLERİ 
123
1.1. Kara Kutu Test Tekniği 
123
1.1.1. Denklik Sınıflarına Ayırma (Equivalence Partitioning) 
125
1.1.2. Sınır Değer Analizi (Boundary Value Analysis) 
128
1.1.3. Karar Tablosu Testleri (Decision Table Testing) 
129
1.1.4. Durum Geçiş Testleri (State Transition Testing) 
131
1.1.5. Kullanım Durumu Testleri (Use Case Testing) 
133
1.1.6. Kara Kutu Testinin Avantajları / Dezavantajları 
136
1.1.7. Kara Kutu Test Stratejisi 
138
1.2. Beyaz Kutu Test Tekniği 
139
1.2.1. Birim Testler 
140
1.2.2. İfade Kapsama (Statement Coverage): 
140
1.2.3. Karar Kapsama (Decision Coverage) 
143
1.2.4. Beyaz Kutu Testinin Avantajları / Dezavantajları 
145
1.3. Tecrübeye Dayalı Test Teknikleri 
146
1.3.1. Hata Tahminleme 
147
1.3.2. Keşifsel Testler 
148
1.3.3. Kontrol Listesi Tabanlı Testler 
148
2. ÖZET 
149
Bölüm 6
TEST TİPLERİ
1. YAZILIM TEST TİPLERİ 
151
1.1. Statik Test 
152
1.1.1. Gözden Geçirme Nedir? 
152
1.1.2. Statik Kod Analizleri 
158
1.2. Dinamik Test 
162
1.2.1. İşlevsellik Testleri 
163
1.2.2. İşlevsel Olmayan Testler 
164
1.2.3. Performans Testleri 
164
1.2.4. Kullanılabilirlik (Usability) Testleri 
166
1.2.5. Uyumluluk (Compliance) Testleri 
166
1.2.6. Güvenlik (Security) Testleri 
167
1.2.7. Yineleme Testleri 
169
1.2.8. Duman Testleri 
170
1.2.9. Bakım Testleri 
170
2. STATİK TESTLER İLE DİNAMİK TESTLER 
171
3. ÖZET 
172
Bölüm 7
TEST YÖNETİMİ VE TEST ORGANİZASYONLARI
1. TEST AKTÖRLERİ 
173
1.1. Test Yöneticisi 
174
1.2. Test Mühendisi 
176
1.3. Test Organizasyonları 
178
2. HATA YÖNETİMİ VE HATA RAPORLAMA 
181
2.1. Hata Yönetimi Süreci 
183
2.2. Hatalar Nasıl Raporlanır? 
186
2.3. Hata Ciddiyet Dereceleri 
189
2.4. Hata Statüleri 
190
3. YAPILANDIRMA YÖNETİMİ 
191
4. ÖZET 
192
Bölüm 8
TEST İŞ ÜRÜNLERİ VE BELGELENDİRMESİ
1. TEST İŞ ÜRÜNLERİ 
195
2. IEEE 829–2008 TEST BELGELENDİRMELERİ 
197
2.1. Test Plan 
198
2.2. Test Tasarım Belirtimleri 
208
2.3. Test Durumu Belirtimleri 
209
2.4. Test Yordamı Belirtimleri 
209
2.5. Test Öğesi İletim Raporu 
210
2.6. Test Logları (Seyir Defterleri) 
210
2.7. Test Olay (Incident) Raporu 
211
2.8. Test Özeti 
215
3. BS ISO/IEC/IEEE 29119 YAZILIM TEST STANDARDI 
217
3.1. BS ISO/IEC/IEEE 29119–1: Kavramlar ve Tanımlar 
219
3.2. BS ISO/IEC/IEEE 29119–2: Test Süreci 
222
3.3. BS ISO/IEC/IEEE 29119–3: Test Belgelendirme 
224
3.4. BS ISO/IEC/IEEE 29119–4: Test Teknikleri 
226
3.5. BS ISO/IEC/IEEE 29119–5: Anahtar Kelime Odaklı Test 
229
4. ÖZET 
230
Bölüm 9
TEST YAZILIMLARI VE TEST OTOMASYONU
1. TEST YAZILIM ARAÇLARI VE SINIFLANDIRILMASI 
233
1.1. Test Planlama, Kontrol ve Raporlama Yazılımları 
236
1.2. Test Hazırlık Yazılımları 
238
1.3. Test Koşturma Yazılımları 
239
2. TEST OTOMASYONU 
244
3. ÖZET 
248
Bölüm 10
YAZILIM TESTLERİNDE NE NEDİR?
1. DEVOPS NEDİR? DEVOPS’TA YAZILIM TESTLERİ 
249
2. BU TEST OTOMASYONU DA NEDİR? 
254
3. TEST OTOMASYONU HAKKINDA YANLIŞ KANILAR 
257
4. API TESTİ NEDİR? 
260
5. YAZILIM TEST YÖNETİMİNE FARKLI BİR BAKIŞ 
264
6. TEST PLANI NEDİR? NASIL OLUŞTURULUR? 
270
7. ÇEVİK TEST (AGILE TESTING) NEDİR? 
281
8. MOBİL UYGULAMA TESTİ NEDİR? 
286
9. MOBİL UYGULAMA TÜRLERİ 
288
10. MOBİL UYGULAMALARDA TEST ÇEŞİTLERİ 
291
11. MOBİL UYGULAMA TESTİ & WEB TESTİ : FARKLAR 
299
12. MOBİL UYGULAMA TESTİNDE ADIM ADIM YAPILACAKLAR 
301
EKLER
EK–A: ÖRNEK TEST BELGELERİ 
305
EK–B: ÖRNEK SORULAR 
305
Kaynakça 
319
Kavramlar Dizini 
323