Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri & Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri & Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri Filiz Berberoğlu Yenipınar  - Kitap
Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde

Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri & Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri & Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
831
Barkod:
9786256338197
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
995,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma içtihatlı mevzuat incelemesidir. (TBK. 1 – 82. maddelerinde) düzenlenen, borç ilişkisinin kaynakları Ağırlıklı olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları ve Yargıtay Daire kararları ile araştırılmıştır. Örnek sözleşmeler çalışmamız kapsamında mevzuat araştırması yapılmış olmakla gençlere uygulamaya yönelik kaynak oluşturması açısından hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
.
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
.
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
15
TÜRK BORÇLAR KANUNU
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Borç İlişkisinin Kaynakları
BİRİNCİ AYIRIM
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Sözleşmenin kurulması 
17
I. İrade açıklaması 
17
1. Genel olarak Madde 1– 
17
Açıklamalı Örnekler 
17
2. İkinci derecedeki noktalar Madde 2– 
21
Açıklamalı Örnekler 
21
II. Öneri ve kabul 
30
1. Süreli öneri Madde 3– 
30
Açıklamalı Örnekler 
31
2. Süresiz öneri 
34
a. Hazır olanlar arasında Madde 4– 
34
Açıklamalı Örnekler 
34
b. Hazır olmayanlar arasında Madde 5– 
43
Açıklamalı Örnekler 
43
3. Örtülü kabul Madde 6– 
53
Açıklamalı Örnekler 
53
4. Ismarlanmayan şeyin gönderilmesi Madde 7– 
59
Açıklamalı Örnekler 
59
5. Bağlayıcı olmayan öneri ve herkese açık öneri Madde 8– 
62
Açıklamalı Örnekler 
63
6. İlan yoluyla ödül sözü verme Madde 9– 
68
Açıklamalı Örnekler 
68
7. Önerinin ve kabulün geri alınması Madde 10– 
71
Açıklamalı Örnekler 
71
III. Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmenin
hüküm anı Madde 11– 
73
Açıklamalı Örnekler 
73
B. Sözleşmelerin şekli 
77
I. Genel kural Madde 12– 
77
Açıklamalı Örnekler 
77
II. Yazılı şekil 
107
1. Yasal şekil 
107
a. Kapsamı Madde 13– 
107
Açıklamalı Örnekler 
108
b. Unsurları Madde 14– 
123
Açıklamalı Örnekler 
123
c. İmza Madde 15– 
141
Açıklamalı Örnekler 
141
d. İmza yerine geçen işaretler Madde 16– 
145
Açıklamalı Örnekler 
145
2. İradi şekil Madde 17– 
149
Açıklamalı Örnekler 
149
C. Borç tanıması Madde 18– 
153
Açıklamalı Örnekler 
153
D. Sözleşmelerin yorumu, muvazaalı işlemler Madde 19– 
159
Açıklamalı Örnekler 
159
E. Genel işlem koşulları 
171
I. Genel olarak Madde 20– 
171
Açıklamalı Örnekler 
171
II. Kapsamı 
184
1. Yazılmamış sayılma Madde 21– 
184
Açıklamalı Örnekler 
184
2. Yazılmamış sayılmanın sözleşmeye etkisi Madde 22– 
199
Açıklamalı Örnekler 
199
III. Yorumlanması Madde 23– 
203
Açıklamalı Örnekler 
203
IV. Değiştirme yasağı Madde 24– 
210
Açıklamalı Örnekler 
210
V. İçerik denetimi Madde 25– 
220
Açıklamalı Örnekler 
221
F. Sözleşmenin içeriği 
226
I. Sözleşme özgürlüğü Madde 26– 
226
Açıklamalı Örnekler 
226
II. Kesin hükümsüzlük Madde 27– 
241
Açıklamalı Örnekler 
241
III. Aşırı yararlanma Madde 28– 
260
Açıklamalı Örnekler 
261
IV. Önsözleşme Madde 29– 
277
Açıklamalı Örnekler 
277
G. İrade bozuklukları 
291
I. Yanılma 
291
1. Yanılmanın hükümleri Madde 30– 
291
Açıklamalı Örnekler 
291
2. Yanılma hâlleri 
331
a. Açıklamada yanılma Madde 31– 
331
Açıklamalı Örnekler 
332
b. Saikte yanılma Madde 32– 
350
Açıklamalı Örnekler 
350
c. İletmede yanılma Madde 33– 
352
Açıklamalı Örnekler 
352
3. Yanılmada dürüstlük kuralları Madde 34– 
354
Açıklamalı Örnekler 
354
4. Yanılmada kusur Madde 35– 
358
Açıklamalı Örnekler 
358
II. Aldatma Madde 36– 
363
Açıklamalı Örnekler 
363
III. Korkutma 
372
1. Hükmü Madde 37– 
372
Açıklamalı Örnekler 
372
2. Koşulları Madde 38– 
373
Açıklamalı Örnekler 
374
IV. İrade bozukluğunun giderilmesi Madde 39– 
379
Açıklamalı Örnekler 
379
H. Temsil 
382
I. Yetkili temsil 
382
1. Genel olarak 
382
a. Temsilin hükmü Madde 40– 
382
Açıklamalı Örnekler 
382
b. Temsil yetkisinin içeriği ve derecesi Madde 41– 
400
Açıklamalı Örnekler 
400
2. Hukuki işlemden doğan yetki 
412
a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması Madde 42– 
412
Açıklamalı Örnekler 
412
b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar Madde 43– 
422
Açıklamalı Örnekler 
423
c. Yetki belgesinin geri verilmesi Madde 44– 
429
Açıklamalı Örnekler 
429
d. Yetkinin sona erdiğinin ileri sürülememesi Madde 45– 
430
Açıklamalı Örnekler 
430
II. Yetkisiz temsil 
431
1. Onama hâlinde Madde 46– 
431
Açıklamalı Örnekler 
432
2. Onamama hâlinde Madde 47– 
434
Açıklamalı Örnekler 
434
III. Saklı hükümler Madde 48– 
440
Açıklamalı Örnekler 
440
İKİNCİ AYIRIM
Haksız Fiillerden Doğan Borç İlişkileri
A. Sorumluluk 
442
I. Genel olarak Madde 49– 
442
Açıklamalı Örnekler 
442
II. Zararın ve kusurun ispatı Madde 50– 
470
Açıklamalı Örnekler 
470
III. Tazminat 
477
1. Belirlenmesi Madde 51– 
477
Açıklamalı Örnekler 
477
2. İndirilmesi Madde 52– 
495
Açıklamalı Örnekler 
495
IV. Özel durumlar 
515
1. Ölüm ve bedensel zarar 
515
a. Ölüm Madde 53– 
515
Açıklamalı Örnekler 
515
b. Bedensel zarar Madde 54– 
530
Açıklamalı Örnekler 
531
c. Belirlenmesi Madde 55– 
546
Açıklamalı Örnekler 
546
d. Manevi tazminat Madde 56– 
549
Açıklamalı Örnekler 
549
2. Haksız rekabet Madde 57– 
566
Açıklamalı Örnekler 
566
3. Kişilik hakkının zedelenmesi Madde 58– 
571
Açıklamalı Örnekler 
571
4. Ayırt etme gücünün geçici kaybı Madde 59– 
590
Açıklamalı Örnekler 
590
V. Sorumluluk sebeplerinin çokluğu 
594
1. Sebeplerin yarışması Madde 60– 
594
Açıklamalı Örnekler 
594
2. Müteselsil sorumluluk 
607
a. Dış ilişkide Madde 61– 
607
Açıklamalı Örnekler 
607
b. İç ilişkide Madde 62– 
625
Açıklamalı Örnekler 
625
VI. Hukuka aykırılığı kaldıran hâller 
637
1. Genel olarak Madde 63– 
637
Açıklamalı Örnekler 
637
2. Sorumluluk Madde 64– 
640
Açıklamalı Örnekler 
640
B. Kusursuz sorumluluk 
643
I. Hakkaniyet sorumluluğu Madde 65– 
643
Açıklamalı Örnekler 
643
II. Özen sorumluluğu 
656
1. Adam çalıştıranın sorumluluğu Madde 66– 
656
Açıklamalı Örnekler 
656
2. Hayvan bulunduranın sorumluluğu 
673
a. Giderim yükümlülüğü Madde 67– 
673
Açıklamalı Örnekler 
673
b. Alıkoyma hakkı Madde 68– 
680
Açıklamalı Örnekler 
680
3. Yapı malikinin sorumluluğu 
682
a. Giderim yükümlülüğü Madde 69– 
682
Açıklamalı Örnekler 
683
b. Zarar tehlikesini önleme Madde 70– 
693
Açıklamalı Örnekler 
694
III. Tehlike sorumluluğu ve denkleştirme Madde 71– 
698
Açıklamalı Örnekler 
698
C. Zamanaşımı 
703
I. Kural Madde 72– 
703
Açıklamalı Örnekler 
703
II. Rücu isteminde Madde 73– 
720
Açıklamalı Örnekler 
720
D. Yargılama 
746
I. Ceza hukuku ile ilişkisinde Madde 74– 
746
Açıklamalı Örnekler 
746
II. Tazminat hükmünün değiştirilmesi Madde 75– 
757
Açıklamalı Örnekler 
757
III. Geçici ödemeler Madde 76– 
765
Açıklamalı Örnekler 
766
ÜÇÜNCÜ AYIRIM
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
A. Koşulları 
773
I. Genel olarak Madde 77– 
773
Açıklamalı Örnekler 
773
II. Borçlanılmamış edimin ifası Madde 78– 
791
Açıklamalı Örnekler 
791
B. Geri vermenin kapsamı 
796
I. Zenginleşenin yükümlülüğü Madde 79– 
796
Açıklamalı Örnekler 
797
II. Giderleri isteme hakkı Madde 80– 
814
Açıklamalı Örnekler 
814
C. Geri istenememe Madde 81– 
819
Açıklamalı Örnekler 
819
D. Zamanaşımı Madde 82– 
824
Açıklamalı Örnekler 
824