Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sona Erme Hâlleri & Zamanaşımı Filiz Berberoğlu Yenipınar  - Kitap
Yargıtay Uygulamasında Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde

Sona Erme Hâlleri & Zamanaşımı

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
512
Barkod:
9786256338173
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
595,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma içtihatlı mevzuat incelemesidir. (TBK. 131 – 161. maddelerinde) düzenlenen, borçların ve borç ilişkilerinin sona ermesi, zamanaşımı konusu ağırlıklı olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Daire kararları ile araştırılmıştır. Örnek sözleşmeler çalışmamız kapsamında mevzuat araştırması yapılmış olmakla gençlere uygulamaya yönelik kaynak oluşturması açısından hazırlanmıştır.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 
13
TÜRK BORÇLAR KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı BİRİNCİ AYIRIM Sona Erme Hâlleri A. Asıl borca bağlı hak ve borçların sona ermesi Madde 131– 
15
Açıklamalı Örnekler 
15
B. İbra Madde 132– 
32
Açıklamalı Örnekler 
32
C. Yenileme 
55
I. Genel olarak Madde 133– 
55
Açıklamalı Örnekler 
55
II. Cari hesaplarda Madde 134– 
74
Açıklamalı Örnekler 
74
D. Birleşme Madde 135– 
77
Açıklamalı Örnekler 
77
E. İfa imkânsızlığı 
93
I. Genel olarak Madde 136– 
93
Açıklamalı Örnekler 
93
II. Kısmi ifa imkânsızlığı Madde 137– 
104
Açıklamalı Örnekler 
104
III. Aşırı ifa güçlüğü Madde 138– 
109
Açıklamalı Örnekler 
110
F. Takas 
145
I. Koşulları 
145
1. Genel olarak Madde 139– 
145
Açıklamalı Örnekler 
145
2. Kefalet hâlinde Madde 140– 
173
Açıklamalı Örnekler 
173
3. Üçüncü kişi yararına sözleşme hâlinde Madde 141– 
176
Açıklamalı Örnekler 
176
4. Borçlunun iflası hâlinde Madde 142– 
179
Açıklamalı Örnekler 
179
II. Hükümleri Madde 143– 
186
Açıklamalı Örnekler 
186
III. Alacaklının rızasıyla takas edilebilir alacaklar Madde 144– 
196
Açıklamalı Örnekler 
196
IV. Takastan feragat Madde 145– 
204
Açıklamalı Örnekler 
204
İKİNCİ AYIRIM Zamanaşımı A. Süreler 
230
I. On yıllık zamanaşımı Madde 146– 
230
Açıklamalı Örnekler 
230
II. Beş yıllık zamanaşımı Madde 147– 
295
Açıklamalı Örnekler 
295
III. Sürelerin kesinliği Madde 148– 
310
Açıklamalı Örnekler 
310
IV. Zamanaşımının başlangıcı 
334
1. Genel olarak Madde 149– 
334
Açıklamalı Örnekler 
334
2. Dönemsel edimlerde Madde 150– 
349
Açıklamalı Örnekler 
350
V. Sürelerin hesaplanması Madde 151– 
358
Açıklamalı Örnekler 
358
B. Bağlı alacaklarda zamanaşımı Madde 152– 
363
Açıklamalı Örnekler 
363
C. Zamanaşımının durması Madde 153– 
367
Açıklamalı Örnekler 
367
D. Zamanaşımının kesilmesi 
380
I. Sebepleri Madde 154– 
380
Açıklamalı Örnekler 
380
II. Birlikte borçlulara etkisi Madde 155– 
399
Açıklamalı Örnekler 
400
III. Yeni sürenin başlaması 
413
1. Borcun ikrar edilmesi veya karara bağlanması hâlinde Madde 156– 
413
Açıklamalı Örnekler 
414
2. Alacaklının fiili hâlinde Madde 157– 
432
Açıklamalı Örnekler 
432
E. Davanın reddinde ek süre Madde 158– 
438
Açıklamalı Örnekler 
439
F. Taşınır rehni ile güvenceye bağlanmış alacakta Madde 159– 
458
Açıklamalı Örnekler 
458
G. Zamanaşımından feragat Madde 160– 
472
Açıklamalı Örnekler 
472
H. İleri sürülmesi Madde 161– 
490
Açıklamalı Örnekler 
490