Yapay Zekânın Regülasyonu Ali Semih Çamkerten  - Kitap

Yapay Zekânın Regülasyonu

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
122
Barkod:
9786052648438
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
200,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yapay zeka sistemlerinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve toplumu etkilemesi, yapay zekanın regüle edilmesi gerekliliği ihtiyacını doğurmuştur. Yapay zekanın regülasyonun nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceği, öğretide çeşitli tartışmaların konusu olmuştur. Bu tezde yapay zekaya dair öğretide yapılmış olan tanımlar ve yapay zekanın tarihsel bağlamda nasıl geliştiği incelenmiş, yapay zekanın regüle edilmesi ile ilgili yapılan tartışmalara değinilmiştir. Daha sonra ise Yapay Zeka Tüzük Taslağı ve Yapay Zeka Sorumluluk Yönerge Önerisi gibi yapay zekanın regüle edilmesi için oluşturulan Avrupa Birliği regülasyonları incelenmiş, bu regülasyonların olumlu ve olumsuz yönleri analiz edilmiştir.
Türk öğretisindeki mevcut çalışmalar ve Türk hukuk sisteminde oluşturulabilecek yapay zeka regülasyonlarına dair öneriler belirtilmiştir. Sonrasında ise algoritmik regülasyon kavramı tanımlanmış ve algoritmik regülasyon ile yapay zekanın nasıl regüle edilebileceği, yukarıda belirtilen regülasyonlardaki belirli hukuk normlarının dijital temsillerine dönüştürülüp bir algoritma olarak yapay zeka sistemlerine entegre edilebileceği fikri üzerinden açıklanmıştır. Daha sonra ise ilgili regülasyon ve regülasyon metotlarının, yapay zekanın bir alt alanı olan bilgisayarlı görü sistemlerine, biyometrik sistemler özelinde nasıl uygulanabileceği belirtilmiştir. Son olarak da sonuç kısmında algoritmik regülasyonların geleceği ve nasıl geliştirilebileceği bağlamında ilgili regülasyonlarda geçen hukuk kurallarının algoritmik temsillerine dönüştürülüp yapay zeka sistemlerine entegre edilmesine dair önerilerde bulunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yapay Zeka Kavramının Tanımı ve Gelişim Süreci
.
Yapay Zekanın Regüle Edilmesi
.
Bilgisayarlı Görünün Regüle Edilmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 
5
ÖZET 
9
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BÖLÜM 1
YAPAY ZEKA KAVRAMININ TANIMI VE GELİŞİM SÜRECİ
I. YAPAY ZEKANIN TANIMI 
19
II. YAPAY ZEKAYA YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 
21
A. Bilişsel Modelleme Yaklaşımı 
22
B. Mantık Temelli Yaklaşım 
22
C. Akılcı Aktör Yaklaşımı 
23
III. YAPAY ZEKANIN GELİŞİM SÜRECİ 
24
A. İlk Adımlar 
24
B. Uzman Sistemler 
27
C. Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenme 
28
D. Büyük Dil Modelleri 
31
BÖLÜM 2
YAPAY ZEKANIN REGÜLE EDİLMESİ
I. REGÜLASYONUN TANIMI VE TÜRLERİ 
35
A. Regülasyonun Tanımı 
35
B. Regülasyonun Türleri 
37
1. İktisadi Regülasyon 
37
2. Sosyal Regülasyon 
38
3. İdari Regülasyon 
39
II. DİJİTAL ORTAMDA REGÜLASYON 
39
III. TEKNOLOJİLERİN REGÜLE EDİLMESİ VE YAPAY ZEKA 
42
IV. MEVCUT YAPAY ZEKA REGÜLASYONLARI 
45
A. Yapay Zeka Tüzük Taslağı 
46
1. Risk Temelli Yaklaşım 
49
2. Temel Modeller ve Yapay Zeka Tüzük Taslağı 
55
B. Yapay Zeka Sorumluluk Yönerge Önerisi 
59
1. Delillerin Sunulması 
62
C. Yapay Zeka, İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü
Üzerine Taslak Çerçeve Sözleşmesi 
65
D. Türkiye’de Yapay Zekanın Regüle Edilmesi Amacıyla Yapılan
Çalışmalar 
68
V. YAPAY ZEKANIN ALGORİTMİK REGÜLASYON METODU İLE REGÜLE EDİLMESİ 
71
A. Algoritma Kavramı 
71
B. Algoritmik Regülasyon 
73
1. Kod Odaklı Algoritmik Regülasyon 
74
2. Veri Odaklı Algoritmik Regülasyon 
76
C. Yapay Zekanın Algoritmik Regülasyon ile Regüle Edilmesi 
77
1. Diferansiyel Gizlilik 
79
2. Kayıt Tutma Algoritmaları 
81
3. Açıklanabilir Yapay Zeka Algoritmaları 
82
BÖLÜM 3
BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN REGÜLE EDİLMESİ
I. BİLGİSAYARLI GÖRÜ’NÜN TANIMI 
85
II. BİLGİSAYARLI GÖRÜ’NÜN GELİŞİM SÜRECİ 
86
A. Başlangıç Yılları 
86
B. 1970’ler ve Hesaplama Gücünün Artması 
88
C. Özellik Çıkarımı ve Optik Karakter Tanıma 
89
D. Evrişimli Sinir Ağları 
91
E. Bilgisayarlı Görü Alanında Yaşanan Güncel Gelişmeler 
93
III. BİLGİSAYARLI GÖRÜNÜN REGÜLE EDİLMESİ 
94
A. Biyometrik Sistemler 
95
1. Biyometrik Sistemlerin Tanımlanması 
97
2. Biyoemetrik Sistemlerin YZTT Bağlamında Sınıflandırılması 
98
3. Biyometrik Sistemlere YZTT Bağlamında Getirilen
Yükümlülükler 
99
4. Biyometrik Sistemlerin Algoritmik Regülasyonu 
101
SONUÇ 
103
KAYNAKLAR 
107