Yapay Zeka Yöntemleriyle Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Tahmini Dr. M. Burak Görentaş  - Kitap

Yapay Zeka Yöntemleriyle Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Tahmini

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
148
Barkod:
9786256580220
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
325,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Yapay zekâ sistemleri artık hayatın her alanında uygulama olanağı bulmaktadır. Bu alanlardan birisi de hukuktur. Bu kitap hukuk alanında yapay zekâ uygulamalarına güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Bu kitapta yer alan çalışmadan elde edilen bulgular yapay zekâ modellerinin mahkeme kararlarını tahmin etmede anlamlı bir başarı elde ettiğini göstermiştir. Aynı zamanda çalışma, sanal yargıç anlamında mahkeme kararlarını tahmin eden bir model sunmuştur bu da yapay zekânın hukuk alanında bir süje olarak görülmesine öncülük edecektir. Bununla beraber yapılan bu çalışma hukuk bilimine deneysel yaklaşımın da kapılarını açmıştır.
Kitap, hukuk ve yapay zekâ ile ilgilenen herkesin özellikle akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerin yararlanacağı bir kaynaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yapay Zekâ ve Doğal Dil İşleme
.
Makine Öğrenmesi ve Denetimli Makine Öğrenmesi
.
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Yapay Zekâ Yöntemleri ile Tahmini
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
KİTAP HAKKINDA V 
ÖNSÖZ VII 
TABLOLAR XI 
ŞEKİLLER XIII 
KISALTMALAR XV 
GİRİŞ 1 
BİRİNCİ BÖLÜM 
YAPAY ZEKÂ VE DOĞAL DİL İŞLEME 
1.1. Yapay Zekâ 12 
1.1.1. Yapay Zekânın Hukuk Alanındaki Uygulamaları 24 
1.2. Doğal Dil İşleme 29 
1.2.1. Metin Sınıflandırma 30 
1.3. Mahkeme Kararlarında Metin Sınıflandırma 37 
İKİNCİ BÖLÜM 
MAKİNE ÖĞRENMESİ VE DENETİMLİ MAKİNE ÖĞRENMESİ 
2.1. Denetimli Makine Öğrenmesi 46 
2.1.1. Denetimli Makine Öğrenmesi Aşamaları 47 
2.2. Sınıflandırma Teknikleri 58 
2.2.1. Karar Ağaçları 59 
2.2.2. Rassal Orman 61 
2.2.3. Destek Vektör Makineleri 64 
2.2.4. Lojistik Regresyon 65 
2.2.5. Diskriminant Analizi 68 
2.2.6. Yapay Sinir Ağları 69 
2.2.7. Naive Bayes 72 
2.2.8. k–En Yakın Komşu 74 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARININ YAPAY ZEKÂ YÖNTEMLERİ İLE TAHMİNİ 
3.2. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Yapay Zekâ Yöntemleri ile Tahmini 81 
3.2.1. Veri Toplama Yöntemi 81 
3.2.2. Yapay Zekâ Yöntemleri ile Tahmin 88 
3.3. Tartışma ve Öneriler 98 
SONUÇ 103 
KAYNAKLAR 107 
EKLER 125