Yangın Kriminolojisi ve Olay Yeri İnceleme Öğr. Gör. Ali Telli, Anıl Can Gürgen  - Kitap

Yangın Kriminolojisi ve Olay Yeri İnceleme

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
136
Barkod:
9789750292897
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
186,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, uzun yıllar "Yangın", "Olay Yeri", "Yangın Kriminolojisi" konularında ders ve eğitimler veren, sahadaki benzer olaylarda da görevli olan yazarlar tarafından yazılmıştır.
Kitapta, yangının tanımı yapılmış ve ardından yangın çıkabilecek yerler ve bu yerlerde yapılacak olay yeri incelemeleri hakkında bilgiler, görselle ve şekiller eşliğinde anlatılmıştır.
kitap, yangın ve yangın sonrasında olay yeri incelemesi konularında, eğitim gören herkese, yangın sonrası araştırmacılarına, bilirkişilere ve kolluk kuvvetlerine yönelik hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yangın Nedir?
.
Olay Yeri İnceleme Faaliyetleri
.
Adli Bilimler
.
Yangın Başlatıcı– Hızlandırıcı Madde Analizleri ve Yangın Sonrası Olay Yeri İnceleme
.
Dış Mekân – Orman ve Kırsal Alan Yangınları
.
Araç Yangınları
.
Kundaklama ve Sabotaj
.
Adli Bilimler ve Olay Yeri İnceleme
.
Seri Katiller ve Genel Özellikleri
.
Afetlerin Kriminal Boyutu ve Kimliklendirme
.
112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Adli Delillere ve Adli Olgulara Yaklaşımlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
1. BÖLÜM
YANGIN NEDİR
Yangın Sınıfları 
11
Yangının Yayılması 
12
2. BÖLÜM
OLAY YERİ İNCELEME FAALİYETLERİ
Olay Yeri İncelemesi 
15
Olay Yeri İncelemesinin Amacı 
15
Olay Yeri Araştırma Metotları 
16
Olay Yeri Araştırma Yöntemleri 
17
Olay Yeri İnceleme Safhaları 
18
Olay Yeri İncelemesi 
22
Güvenlik Prensipleri 
27
3. BÖLÜM
ADLİ BİLİMLER
Adli Bilimler (Forensic Sciences) 
29
Kriminoloji nedir? 
30
Adli Bilim Uzmanı Kimdir? 
30
Adli Patoloji 
31
Adli Antropoloji 
31
Adli Entomoloji 
31
Adli Odontoloji 
31
Adli Büstçülük 
31
Adli Otomotiv 
31
Adli Palinoloji 
31
Adli Hemogenetik 
31
Adli Bilimlerin Tarihçesi 
32
Türkiye’de Adli Bilimlerin Tarihçesi 
33
Delil Kavramı 
34
Delillerin Sınıflandırılması 
34
Maddi Olmayan (Beyan Delilleri) 
34
Maddi Deliller 
34
4. BÖLÜM
YANGIN BAŞLATICI– HIZLANDIRICI MADDE ANALİZLERİ
VE YANGIN SONRASI OLAY YERİ İNCELEME
Olay Yeri İncelemesi (İlk Gözlem) 
37
Yangının Kasten Çıkarıldığından Şüphelenme Gerekçeleri 
39
Yangının Başlama Sebebinin Belirlenmesi 
41
İtfaiyecilere Sorulacak Sorular 
41
Görgü Şahitleri ile Yapılacak Mülakatla Öğrenilebilecek Bilgiler 
42
Dışarının İncelenmesi 
43
İçerinin İncelenmesi 
43
Yangının Başlangıç Yerinin Tespit Edilmesi 
44
Yangın Başlatıcı ve Hızlandırıcı–Uyuşturucu–Patlayıcı (Organik) Madde (YUP) Svap Mendilinin Kullanımı 
51
Yangın Tespit Köpeği 
52
Örnek Yangın Raporu 
56
5. BÖLÜM
DIŞ MEKÂN – ORMAN VE KIRSAL ALAN YANGINLARI
Yangın Yayılma İlkeleri 
61
Yangın Davranış Faktörleri 
62
Orman ve Kırsal Alan Yangın Göstergeleri / Paternleri 
63
Yangın Göstergeleri/Paternleri 
64
Orman ve Kırsal Alan Yangın Nedenleri 
71
Bilinmeyen Nedenler 
71
Doğal Yangınlar 
72
Kaza 
73
İhmal 
80
Kasıt 
85
Yeniden Yanma 
90
6. BÖLÜM
ARAÇ YANGINLARI
Araç Yangını Araştırma Yöntemleri 
94
7. BÖLÜM
KUNDAKLAMA VE SABOTAJ
Kundaklama 
101
Sabotaj 
108
8. BÖLÜM
ADLİ BİLİMLER VE OLAY YERİ İNCELEME
Kusursuz cinayet niçin yoktur? 
111
Adli Kanıt, Adli Vaka ve Olay Yeri Nedir? 
112
Adli Deliller Nelerdir? 
112
Olay Yerinde Kan Lekelerinin Tespiti 
113
Adli Bilimlerde Teknoloji Hakkında 
114
9. BÖLÜM
SERİ KATİLLER VE GENEL ÖZELLİKLERİ
Seri Katiller Hakkında 
117
Ölüm Katılığı ve Çürüme 
120
Şüpheli Ölümler ve Zehirli Bitkiler 
122
10. BÖLÜM
AFETLERİN KRİMİNAL BOYUTU
VE KİMLİKLENDİRME
Afetlerin Kriminal Açıdan İncelenmesi 
125
Afet Olaylarında Cezai Yaptırımı Olan 2 Olay: Kundaklama ve Yağmacılık 
126
11. BÖLÜM
112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE
ADLİ DELİLLERE VE ADLİ OLGULARA YAKLAŞIMLAR
Olay Yerinde Biyolojik Kanıt Bulunan Elbise Giysilere Yaklaşım 
128
Ası Vakalarına Yaklaşım 
128
Adli Olay Yerinde Kesin Ölüm Bulguları Olan Olguya Yaklaşım 
129
Çocuk İstismarına Yaklaşım 
129
Olay Yerinde Darp Olgusu İçin İpuçları 
130
Ateşli Silah Yaralanmalarında Hastane Öncesi Yaklaşım 
130
Uyuşturucu Madde Alımlarında Hastane Öncesi Yaklaşım 
131
Karbonmonoksit Zehirlenmelerinde Hastane Öncesi Yaklaşım 
131
Kesici – Delici– Ezici Alet Yaralanmalarına Hastane Öncesi Yaklaşım 
132
Kaynaklar 
133