Vergi Hukuku Genel Hükümler Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek  - Kitap

Vergi Hukuku Genel Hükümler

15. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
428
Barkod:
9786256637580
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
270,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, vergi hukukunu anlamayı kolaylaştırmak amacıyla; vergi hukukunun hukuk dalları içindeki yeri ve kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergiye ilişkin temel kavramlar, vergi hukukunda sorumluluk, mükelleflerin ödevleri ile değerleme ve amortisman, vergi idaresinin yapısı ve denetim, vergilendirme süreci ve vergi hukukunda süreler sistematik bir bütünlük içinde açıklanmıştır. Daha sonra genel vergi hukukunun alt dallan olan vergi ceza hukuku, vergi yargılama hukuku, vergi icra hukuku ve uluslararası vergi hukukunun konuları kısaca ele alınmıştır. Böylece kitabın gerek üniversitelere okutulan derslerde ve gerekse mezuniyet sonrasında yapılacak kariyer ve mesleki sınavlarda yararlanılabilecek bir kaynak olma niteliği gözetilmiştir.
Bu baskısı itibarıyla kitap, 2024 yılı başından itibaren geçerli mevzuat hükümlerini ihtiva etmektedir. Konuların daha kolay kavranabileceği düşüncesiyle, kitapta vergi hukukuna ilişkin güncel bilgiler mümkün olduğu kadar açık ve sade bir dil ile anlatılmaya çalışılmıştır. Konuların işlenişinde açıklamaların yanı sıra, yeri geldiğinde şema ve tablolara yer verilmiş, anlatım sözel ve sayısal örneklerle zenginleştirilmiş ve müesseseler mümkün olduğunca hukuk bütünlüğü içinde ortaya konmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vergi Hukukunun Kaynakları
.
Vergi Kanunlarının Uygulanması
.
Vergiye İlişkin Temel Kavramlar
.
Mükellefin Ödevleri ve Hakları
.
Değerleme ve Amortisman
.
Vergi İdaresi ve Vergi Denetimi
.
Vergilendirme Süreci
.
Vergi Hukukunda Süreler
.
Vergi Kabahatleri ve Suçları
.
Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi
.
Vergi Alacağının Takibi ve Tahsili
.
Uluslararası Vergileme
Kitapla İlgili Kategoriler