Vasiyetnamenin Açılması Hafize Gül Gökbel  - Kitap

Vasiyetnamenin Açılması

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
154
Barkod:
9786052648148
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Vasiyetnameler, hayata veda edecek olan kişinin belki de hiç kimse ile paylaşamadığı ancak hayatta iken arzu ettiği son taleplerini içeren belgelerdir. Böylesine özel ve kıymetli bir belgenin mirasbırakanın ölümünden sonra mirasçılar ve ilgililer tarafından öğrenilmesi kanun koyucu tarafından bir usule tabi tutulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vasiyetnamenin Açılması Kavramı, Vasiyetnamenin Açılmasına Konu Olabilecek Şekli Anlamda Ölüme Bağlı Tasarruflar ve Vasiyetnameyi Teslim Yükümlülüğü
.
Vasiyetnamenin Açılma Usulü ve Tebliği
.
Vasiyetnamenin Açılmasının Sonuçları ve Tenfizi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
KISALTMALAR 
11
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
VASİYETNAMENİN AÇILMASI KAVRAMI, VASİYETNAMENİN AÇILMASINA KONU OLABİLECEK ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR ve VASİYETNAMEYİ TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
I. VASİYETNAMENİN AÇILMASI KAVRAMI 
17
II. VASİYETNAMENİN AÇILMASINA KONU OLABİLECEK ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
21
A. Genel Olarak 
21
B. Vasiyetnameler 
22
C. Miras Sözleşmeleri 
24
III. VASİYETNAMEYİ TESLİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
29
A. Genel Olarak 
29
B. Vasiyetnameyi Teslimle Yükümlü Olanlar 
31
1. Genel Olarak 
31
2. Resmi Makamlar 
32
3. Özel Hukuk Kişileri 
35
C. Teslim Konusu Belgeler 
37
1. Vasiyetnameler 
37
a. Genel Olarak 
37
b. Vasiyetnamenin Türleri Bakımından 
38
c. Vasiyetnamenin Yokluğu ve Geçersizliği Bakımından 
40
2. Miras Sözleşmeleri 
44
D. Teslim Yükümlülüğüne Aykırılığın Yaptırımları 
46
1. Genel Olarak 
46
2. Teslime İlişkin Zorlama Davası 
47
3. Mirastan Yoksunluk 
49
4. Ortaya Çıkan Zararın Tazmini 
50
E. Teslim Sonrası Alınacak Önlemler 
53
1. Genel Olarak 
53
2. Vasiyetnamenin Hâkim Tarafından İncelenmesi 
53
3. Tereke Mallarının Zilyetliği Hususunda Karar Verilmesi 
54
İKİNCİ BÖLÜM
VASİYETNAMENİN AÇILMA USULÜ VE TEBLİĞİ
I. VASİYETNAMENİN AÇILMA USULÜ 
57
A. Genel Olarak 
57
B. Açılma Yeri 
59
C. Açılma Zamanı 
61
1. Sürenin Başlangıcı 
61
a. Genel Olarak 
61
b. Birden Fazla Vasiyetnamenin Varlığı Halinde 
62
2. Vasiyetnamenin Açılacağı Günün Belirlenmesi 
64
3. Sürenin Aşılması ve Bundan Doğan Zararın Tazmini 
67
D. İlgililerin Çağrılması 
68
1. Çağrı Usulü 
68
2. Çağrılacak Kişiler 
72
a. Yasal ve Atanmış Mirasçılar 
72
b. Diğer İlgililer 
74
3. Çağrıda Bulunulmadan Vasiyetnamenin Açılması 
75
E. Vasiyetnamenin Açılma Merasimi 
77
1. Genel Olarak 
77
2. Resmi Şekilde Düzenlenmeyen Vasiyetnameler 
81
II. VASİYETNAMENİN TEBLİĞ EDİLMESİ 
82
A. Genel Olarak 
82
B. Vasiyetnamenin Tebliğ Edileceği Kişiler 
84
1. Genel Olarak 
84
2. Yasal ve Atanmış Mirasçılar 
85
3. Diğer İlgililer 
86
C. Tebliği Gereken Belgeler 
89
1. Genel Olarak 
89
2. Vasiyetnamenin Tamamının veya İlgili Kısmının Tebliği 
90
D. Tebliğ Usulü 
93
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VASİYETNAMENİN AÇILMASININ SONUÇLARI VE TENFİZİ
I. VASİYETNAMENİN AÇILMASININ SONUÇLARI
 
97
A. Genel Olarak 
97
B. Süre Bakımından 
98
1. İptal ve Tenkis Davaları 
98
2. Atanmış Mirasçının Mirası Reddi 
103
3. Terekenin Resmi Defterinin Tutulması 
105
4. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisinin Görevi Kabulü veya Reddi 
106
C. İlgililerin Talepleri Bakımından 
108
1. Mirasçılık Belgesi Talebi 
108
2. Vasiyetnameden Doğan Borcun İfası 
114
II. VASİYETNAMENİN TENFİZİ 
115
A. Genel Olarak 
115
B. Tenfizin Kapsamı 
117
C. Tenfizin Koşulları 
122
1. İnfazı Mümkün Olan Geçerli Bir Vasiyetnamenin Varlığı 
122
2. Vasiyetnamenin Açılması 
125
3. Vasiyetnamenin Kesinleşmesi ve Terekeye İlişkin Açılan
Davaların Sonuçlanması 
126
4. Vasiyetnameye Konu Hak ve Alacakların Terekede Bulunması 
129
D. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
130
E. Davanın Tarafları 
132
1. Davacı 
132
2. Davalı 
135
F. Vasiyetnamenin Tenfizine İlişkin Görüşler 
136
SONUÇ 
141
KAYNAKÇA 
147