Uluslararası Uzay Hukukunda Navigasyon Sistemleri Alanında İş Birliği Yükümlülüğü Hüdai Ünal  - Kitap
Uluslararası Uzay Hukukunda

Navigasyon Sistemleri Alanında İş Birliği Yükümlülüğü

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
151
Barkod:
9786052646243
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
231,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Uzayın çevresel şartlarının zorluğu ve uzay teknolojilerinin çok yüksek düzeyde teknik kabiliyet gerektirmesi ve yüksek maliyeti devletler arasında iş birliğini zorunlu kılan temel unsurlardır. Bu bağlamda, özellikle sivil ve askeri alanlarda devletlere büyük avantajlar sağlayan navigasyon sistemleri kapsamında iş birliğinin önemi günümüzde tartışılmaz hale gelmiştir. Halihazırda GPS (Amerika Birleşik Devletleri), GLONASS (Rusya), GALILEO (Avrupa Birliği) ve BEIDOU (Çin) olmak üzere dört adet küresel sistem ve QZSS (Japonya), NAVIC (Hindistan) olmak üzere iki adet bölgesel sistem bulunmaktadır. Bu sistemlerin daha iyi işleyişini sağlamak için devletler küresel, bölgesel ve ikili düzeyde iş birliği yoluna gitmektedirler. Navigasyon sistemleri bir uzay uygulaması olduğu için bu faaliyetler uzay hukukuna uygun şekilde icra edilmelidir. BM Şartı ve Uzay Antlaşması başta olmak üzere uzay hukukunda iş birliğine ilişkin önemli ölçüde düzenlemeler bulunmaktadır. Bu alanda yapılmış düzenlemeler bununla sınırlı kalmamış, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü gibi uluslararası örgütler nezdinde konuya ilişkin önemli çalışmalar yapılmıştır. Mevcut düzenlemeler ışığında uzay hukukunda iş birliğinin bir yükümlülük olarak değerlendirilme meselesine ilişkin öğretide de farklı görüşler bulunmaktadır.
Uzay hukukunda önemli bir yer tutan iş birliği ilkesinin navigasyon sistemleri bağlamında bir yükümlülük teşkil edip etmediği meselesinin ele alındığı bu çalışma, 2023 yılında yazmış olduğum yüksek lisans tezinin güncel halidir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Navigasyon Sistemleri
.
Navigasyon Sistemlerinin Tabi Olduğu Uzay Hukuku İlkeleri
.
Navigasyon Sistemleri Kapsamında İş Birliği Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
GİRİŞ 
13
BİRİNCİ BÖLÜM
NAVİGASYON SİSTEMLERİ
I. KÜRESEL SİSTEMLER 
23
A. GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEMS) 
23
1. Genel Olarak GPS 
23
2. Yönetimsel Yapısı 
24
3. Gelecek Perspektifi 
27
B. GLONASS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS) 
28
1. Genel Olarak GLONASS 
28
2. Yönetimsel Yapısı 
29
3. Gelecek Perspektifi 
31
C. GALILEO 
32
1. Genel Olarak GALILEO 
32
2. Yönetimsel Yapısı 
34
3. Gelecek Perspektifi 
36
D. BEIDOU 
38
1. Genel Olarak BEIDOU 
38
2. Yönetimsel Yapısı 
39
3. Gelecek Perspektifi 
39
II. BÖLGESEL SİSTEMLER 
40
A. QZSS (QUASI– ZENITH SATELLITE SYSTEMS) 
41
1. Genel Olarak QZSS 
41
2. Yönetimsel Yapısı 
43
3. Gelecek Perspektifi 
43
B. NAVIC (NAVIGATION WITH INDIAN CONSTELLATION) 
44
1. Genel Olarak NAVIC 
44
2. Yönetimsel Yapısı 
45
3. Gelecek Perspektifi 
45
III. GÜÇLENDİRİCİ (TAMAMLAYICI) SİSTEMLER 
46
A. YER TABANLI GÜÇLENDİRİCİ SİSTEMLER 
47
B. UYDU TABANLI GÜÇLENDİRİCİ SİSTEMLER 
48
İKİNCİ BÖLÜM
NAVİGASYON SİSTEMLERİNİN TABİ OLDUĞU UZAY HUKUKU İLKELERİ
I. SERBESTLİK İLKESİ 
52
A. UZAYIN KEŞFİ VE KULLANIMI SERBESTLİĞİ 
54
B. UZAYA ERİŞİM SERBESTLİĞİ 
56
C. BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMA SERBESTLİĞİ 
57
D. NAVİGASYON SİSTEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 
58
II. GENEL MENFAATE UYGUNLUK VE İNSANLIĞIN KULLANIMINA TAHSİS İLKELERİ 
58
A. GENEL MENFAATE UYGUNLUK 
58
B. İNSANLIĞIN KULLANIMINA TAHSİS 
60
C. NAVİGASYON SİSTEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 
62
III. UZAYIN BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANILMASI İLKESİ 
65
A. GENEL OLARAK UZAYIN BARIŞÇIL AMAÇLARLA KULLANILMASI İLKESİ 
65
B. NAVİGASYON SİSTEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 
67
IV. SORUMLULUK İLKESİ 
69
A. GENEL OLARAK SORUMLULUK İLKESİ 
69
1. Uzay Antlaşması Madde 6 Kapsamında Sorumluluk (Responsibility) 
73
2. Uzay Antlaşması Madde 7 Kapsamında Sorumluluk (Liability) 
75
B. NAVİGASYON SİSTEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 
78
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NAVİGASYON SİSTEMLERİ KAPSAMINDA
İŞ BİRLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ
I. ULUSLARARASI HUKUKTA İŞ BİRLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
81
A. ULUSLARARASI HUKUKTA YÜKÜMLÜLÜK KAVRAMI 
81
1. Sonuç Yükümlülüğü 
82
2. Davranış Yükümlülüğü 
84
B. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTI’NDA İŞ BİRLİĞİ 
87
C. 1970 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL BİLDİRGESİ 
92
II. UZAY HUKUKUNDA İŞ BİRLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
95
A. UZAY ANTLAŞMASI’NDA İŞ BİRLİĞİ 
95
B. 1996 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL BİLDİRGESİ 
101
III. NAVİGASYON FAALİYETLERİNDE İŞ BİRLİĞİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
107
A. KÜRESEL BOYUTTA İŞ BİRLİĞİ 
109
1. Uluslararası Küresel Navigasyon Sistemleri Komitesi 
109
2. Servis Sağlayıcıları Forumu 
112
3. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği 
114
4. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 
119
5. Uluslararası Denizcilik Örgütü 
122
B. İKİLİ İŞ BİRLİKLERİ 
124
SONUÇ 
129
KAYNAKÇA 
135