Uluslararası Hukukta Müdahale ve Kuvvet Kullanımının Yasaklanması İlkeleri Bağlamında Siber Saldırılar Merve Leman Bulut Mişe  - Kitap

Uluslararası Hukukta Müdahale ve Kuvvet Kullanımının Yasaklanması İlkeleri Bağlamında Siber Saldırılar

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
151
Barkod:
9786254328121
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
190,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Siber uzay ve siber saldırı kavramları; ulusal ve uluslararası hukukta kapsamı henüz netleşmemiş, teknoloji ile ilişkili, yeni ve dinamik konulardan oluşmaktadır. Devletler bir yandan teknolojik olarak varlıklarını korumak ve güçlerini geliştirmek isterken, bir yandan da siber tehditlerin sebep olabileceği yıkımları engellemek amacıyla hareket etmekte, ulusal ve uluslararası çalışmalar yürütmektedir. Siber aktivitelerin gerçekleştiği siber uzayın yeni bir operasyon alanı olması sebebiyle, uluslararası hukukta uzlaşı sağlanıp konuyla ilgili düzenlemelerin oluşturulması zaman almaktadır. Bu nedenle egemenlik, müdahale, kuvvet kullanma, meşru müdafaa ve uluslararası sorumluluk hakkındaki kuralların mevcut koşullar çerçevesinde değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Literatüre katkı sağlamak üzere kaleme alınan bu çalışmada, uluslararası hukukta siber uzay ve siber saldırıların konumu teknik ve hukuki açıdan değerlendirilerek örneklerle açıklanmıştır. Nihayetinde eserin amacı, devletleri etkileyen siber saldırıların uluslararası hukuka uygunluğunu incelemek ve ihlal durumunda devletlerin başvurabileceği yolları ortaya koymak, yeni bir bakış açısıyla konuyu değerlendirmektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Niteliği İtibariyle İnternet ve Siber Uzay
.
Uluslararası Hukukun İlgili Temel Kuralları ve Siber Saldırılar
.
Siber Uzayda Devlet Uygulamalarına Dair Başlıca Örnekler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
NİTELİĞİ İTİBARİYLE İNTERNET VE SİBER UZAY 
I. BİR ÇAĞA DAMGASINI VURAN TEKNOLOJİ: İNTERNET 
II. KAVRAM VE TERİMLERLE SİBER UZAY 
A. Siber ve Siber Uzayın Kökeni 
B. Siber Uzaya İlişkin Temel Özellikler 
C. Ulusal ve Uluslararası Sahada Siber Uzay Kavramları 
III. SİBER SALDIRI ARAÇ VE YÖNTEMLERİ 
A. Siber Saldırı Araçları 
B. Başlıca Siber Saldırı Yöntemleri 
IV. SİBER AKTÖRLER 
A. Devletler 
B. Uluslararası Kurumlar ve Devlet Dışı Aktörler 
İKİNCİ BÖLÜM 
ULUSLARARASI HUKUKUN İLGİLİ TEMEL KURALLARI VE SİBER SALDIRILAR 
I. DEVLETLERİN EGEMENLİĞİ 
A. Egemenliğin Mahiyeti 
B. Devletlerin Egemen Eşitliği İlkesi 
C. Siber Uzayda Egemenlik 
II. İÇ İŞLERE KARIŞMAMA İLKESİ VE MÜDAHALE YASAĞI 
A. İç İşlere Karışmama İlkesi ve Müdahale Yasağının Mahiyeti 
B. Siber Uzayda İç İşlere Karışmama İlkesi ve Müdahale Yasağı 
III. KUVVET KULLANMA YASAĞI VE MEŞRU MÜDAFAA 
A. Kuvvet Kullanma Yasağı ve Meşru Müdafaanın Mahiyeti 
B. Siber Uzayda Kuvvet Kullanma Yasağı ve Meşru Müdafaa 
IV. DEVLETLERİN ULUSLARARASI SORUMLULUĞU VE İSNADİYET 
A. Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu ve İsnadiyetin Mahiyeti 
B. Siber Uzayda Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu ve İsnadiyet 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SİBER UZAYDA DEVLET UYGULAMALARINA DAİR BAŞLICA ÖRNEKLER 
I. EGEMENLİK, İÇ İŞLERE KARIŞMAMA İLKESİ VE MÜDAHALE YASAĞINA İLİŞKİN ÖRNEKLER 
A. İlk Siber Saldırı ve Uluslararası Hukuk Tartışmaları: Estonya (2007) 
B. Siber Saldırıların Hibrit Niteliği: Gürcistan–Rusya Sorunları (2008) 
C. Baskı Amaçlı Siber Saldırılar: Abd–Sony–Kuzey Kore Üçgeni (2014) 
II. KUVVET KULLANMA YASAĞI VE MEŞRU MÜDAFAAYA İLİŞKİN ÖRNEKLER 
A. Siber Saldırıların Desteği: Suriye–İsrail Orchard Operasyonu (2007) 
B. Siber Saldırılarda Fiziksel Zarar Tartışmaları: Stuxnet (2014) 
C. Süregelen Siber Saldırılar: Ukrayna–Rusya Gerilimi (2014–Günümüz) 
SONUÇ