Uluslararası Ceza Hukukunda Bireysel Ceza Sorumluluğu
  – Ceza Hukuku Monografileri – Dr. Öğr. Üyesi Elif Gökşen Köstem  - Kitap
Uluslararası Ceza Hukukunda

Bireysel Ceza Sorumluluğu

– Ceza Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
240
Barkod:
9789750291937
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
352,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Uluslararası ceza hukukunda bireysel ceza sorumluluğunu konu alan bu çalışma, çoğunlukla toplu olarak işlenen ve sistemsel suçlar olarak bilinen uluslararası ceza hukukuna konu suçlarda faillik ve şerikliğe ilişkin düzenlemeleri, karşılaştırmalı olarak farklı hukuk sistemlerinden örneklerle uluslararası ceza hukuku kapsamında incelemektedir.
Çalışma öncelikle cezai sorumluluğun gelişimi ve uluslararası ceza hukukunda kusurluluk kavramlarını tartışmakta ve böylece uluslararası ceza hukukuna ilişkin suçlar açısından bireysel ceza sorumluluğu sorununu ortaya koymaktadır. Ardından, uluslararası ceza hukukunun tarihi sürecinde ceza sorumluluğunun belirlenmesine dair farklı yaklaşımlar incelenmektedir. Bu kapsamda Uluslararası Askeri Mahkemeler'de kullanılan kolektif katılım sorumluluğu ile Ad Hoc Uluslararası Ceza Mahkemeleri tarafından uygulaması geliştirilen ve hala bazı uluslararası mahkemeler tarafından kullanılan müşterek suç girişimi sorumluluk türü incelenmektedir.
Bu çalışmanın son bölümü ise günümüzde kalıcı bir mahkeme olan Uluslararası Ceza Mahkemesine hasredilmiştir. Öncelikle, Roma Statüsü kapsamında bireysel ceza sorumluluğunun nasıl düzenlendiği Statü'nün lafzı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararları çerçevesinde incelenmektedir. Ardından, Roma Statüsün de tanınan faillik ve şeriklik türleri, karşılaştırmalı hukuktaki örnekleri ile birlikte Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararlarında nasıl yorumlandığı incelenerek tartışılmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Toplu Suçluluk – Bireysel Sorumluluk
.
Kolektif Sorumluluk
.
Müşterek Suç Girişimi
.
Roma Statüsünde Bireysel Ceza Sorumluluğu
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Önsöz ve Teşekkür 
9
Kısaltmalar 
14
Giriş 
15
Birinci Bölüm
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNDA
SUÇLULARIN ÇOKLUĞU
I. GENEL OLARAK 
23
II. CEZAİ SORUMLULUĞUN GELİŞİMİ 
26
A. Başkasının Fiilinden Sorumluluk 
26
B. Objektif Sorumluluk 
27
C. Kusurlu Sorumluluk 
27
III. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNDA KUSURLULUK 
28
A. Genel Olarak 
28
B. Karşılaştırmalı Ceza Hukukunda Kusurluluk 
30
C. Uluslararası Ceza Mahkemelerinin Kusurluluk Değerlendirmesi 
37
IV. ULUSLARARASI CEZA HUKUKU KAPSAMINDA TOPLU SUÇLULUK VE BİREYSEL SORUMLULUK 
44
V. ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNDA SUÇA KATILIMIN CEZALANDIRILMASINA İLİŞKİN SİSTEMLER 
49
İkinci Bölüm
ULUSLARARASI CEZA HUKUKUNDA
ROMA STATÜSÜ’NE KADAR SUÇLULARIN ÇOKLUĞU
I. GENEL OLARAK 
57
II. ULUSLARARASI ASKERİ MAHKEMELER VE KOLEKTİF KATILIM SORUMLULUĞU 
60
A. Nürnberg ve Tokyo Mahkemeleri 
60
B. Kolektif Katılım Sorumluluğu 
63
1. Genel Olarak 
63
2. Komplo 
64
3. Suç Örgütleri 
70
4. Değerlendirmemiz 
71
III. ESKİ YUGOSLAVYA VE RUANDA ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİ VE MÜŞTEREK SUÇ GİRİŞİMİ 
73
A. Eski Yugoslavya ve Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemeleri 
73
B. Müşterek Suç Girişimi 
77
1. Genel Olarak 
77
2. Müşterek Suç Girişiminin Unsurları 
85
a. Müşterek Suç Girişiminin Maddi Unsurları 
85
i. Birden çok kişinin varlığı 
85
ii. Kurucu Şart’ta Belirtilen Bir Suçun İşlenmesini ya da Suça Dahil Olunmasını Sağlayacak Ortak Bir Plan, Tasarı veya Amacın Varlığı 
86
iii. Kurucu Şart’ta Belirtilen Bir Suçun İşlenmesine İlişkin Ortak Tasarıya Sanığın Katılımı 
90
b. Müşterek Suç Girişiminin Manevi Unsurları 
93
i. Müşterek Suç Girişimi Kategori I: Kasıtlı Suça Yönelik Ortak Plan Sorumluluğu 
93
ii. Müşterek Suç Girişimi Kategori II: Sistematik Vakalar 
93
iii. Müşterek Suç Girişimi Kategori III: Genişletilmiş Müşterek Suç Girişimi 
95
3. Müşterek Suç Girişiminin Uluslararası Ceza Hukukundaki Hibrit Mahkemelerde Uygulaması 
98
4. Müşterek Suç Girişimi ile Suça İştirak Arasındaki Farklar 
102
5. Müşterek Suç Girişimi Modeline Yönelik Eleştiriler 
111
6. Değerlendirmemiz 
114
Üçüncü Bölüm
ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ VE
ROMA STATÜSÜ’NDE SUÇLULARIN ÇOKLUĞU
I. GENEL OLARAK ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ 
117
A. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu 
117
B. Uluslararası Ceza Mahkemesinin Yargı Yetkisi ve Kabul Edilebilirlik Şartları 
119
II. ROMA STATÜSÜ’NDE BİREYSEL CEZA SORUMLULUĞU DÜZENLEMESİ 
128
A. Genel Olarak 
128
B. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Roma Statüsü 25. Madde Hakkındaki Genel Yorumu 
132
C. Roma Statüsü’nde Faillik ve Suça Katılım Türleri 
142
1. Genel Olarak 
142
2. Faillik 
143
a. Doğrudan Fail 
143
i. Karşılaştırmalı Hukukta Doğrudan Fail 
143
ii. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yorumu 
143
b. Dolaylı Fail 
144
i. Karşılaştırmalı Hukukta Dolaylı Fail 
144
ii. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yorumu 
153
c. Müşterek Fail 
158
i. Karşılaştırmalı Hukukta Birlikte Fail 
158
ii. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yorumu 
163
d. Dolaylı Müşterek Fail 
166
3. Emretme, Teşvik Etme, Suçun İşlenmesine İkna Etme 
173
a. Karşılaştırmalı Hukukta Emretme, Teşvik Etme veya Suçun İşlenmesine İkna Etme 
173
b. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yorumu 
179
4. Yardım Etme 
182
a. Karşılaştırmalı Hukukta Yardım Etme 
182
b. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yorumu 
191
5. Ortak Amaç Sorumluluğu 
195
a. Karşılaştırmalı Hukukta Ortak Amaç Sorumluluğu 
195
b. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yorumu 
200
D. Roma Statüsü 28. Madde Kapsamında Komutanların veya Diğer Üst Rütbelilerin Sorumluluğu 
202
1. Genel Olarak Roma Statüsü 28. Madde 
202
2. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yorumu 
207
E. Değerlendirmemiz 
209
Sonuç 
213
Kaynakça 
219
Kavram Dizini 
237