Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet Ulutaş, Ömer Serdar Atabey  - Kitap
Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla

Terörle Mücadele Mevzuatı

1. Baskı, 
Ocak 2016
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
431
Barkod:
9786051467900
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Terörizmin tüm dünyada yaygın ve sınıraşan bir olgu olduğu gözönüne alındığında, dünyada bir ülkenin tek başına yapacağı mücadele ile terörizmin üstesinden gelmesi olanaklı görülmemektedir. Bu durum terörle mücadelede küresel boyutun öne çıkmasına ve özellikle uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacın daha güçlü bir şekilde dünya kamuoyu tarafından paylaşılmasına neden olmuştur.
Türk hukuku bakımından, terörle mücadele alanında hukukî dayanak olarak yalnızca ulusal mevzuatın gözönüne alınması, Anayasamızın 90. maddesi nazara alındığında yeterli olmayacaktır. Bu bağlamda kitap da, iç hukukumuzda konuyu düzenleyen ulusal mevzuatın yanı sıra, bu alandaki belli başlı uluslararası sözleşmeleri derli toplu ihtiva eden, kullanımı ve erişimi kolay bir çalışmanın bulunmayışı gözönüne alınarak, Türkiye’nin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmelere de yer verilmiş ve alanında uygulamaya katkı sağlanması amaçlanmıştır
Kitabın Konu Başlıkları
.
Anayasa
.
Uluslararası Sözleşmeler
.
Yabancı Terörist Savaşçılar Protokolü
.
İlgili Kanunlar