Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanı Haksız–Eşitsiz Uygulaması Hamdi Korkmaz  - Kitap

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanı Haksız–Eşitsiz Uygulaması

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
222
Barkod:
9786259960623
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
340,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bilgiler
.
Makalemin Dergide Yayınlanmamasının Başlıca Nedenleri
.
Başkanın Dergide Yayınlanan Makalesi
.
Benim Dergide Yayınlanmayan Makalem
Kitabın İçindekileri
İ Ç İ N D E K İ L E R 
Birinci Bölüm 
Genel Bilgiler 
I. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu . 1 
A. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 
B. Ayrımcılıkla Mücadele . 3 
Iı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi . 6 
A. Hakkında 6 
B. Amaç ve Kapsam 6 
C. Yazım Kuralları 9 
D. Etik İlkeleri ve Yayın Politikası . 17 
Iıı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın Özgeçmişi 20 
Iv. Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın Basında Yer Alan Bazı Özellikleri . 24 
A. Antalya Bugün Gazetesi 28/01/2024 Tarih “Bu Nasıl Yol Arkadaşlığı?” Yazı 24 
İkinci Bölüm 
Makalemin Dergide Yayınlanmamasının Başlıca Nedenleri 
I. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanında Olması Gereken Başlıca Vasıflar . 30 
A. İnsan Değeri ve Sevgi Duygusu . 30 
B. M. Yaşar Kandemir “Adalet ve Eşitlik Üzerine” Yazı . 37 
C. Osman Nuri Topbaş “Kul Hakkı ve Ferâgat Ahlâkı” Yazı 41 
D. Tenkit İnsaf ve İtidal Dengesi 50 
Iı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof Dr. Muharrem Kılıç’ın Makalemi Dergilerinde Yayınlamamalarının Başlıca Nedenleri (Tarafına Gönderdiğim Dokuz Kitabıma İstinaden) 52 
A. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Tarafından 18/12/2018 Tarihinde Cumhurbaşkanına Hakaret İddiasıyla Soruşturmamın Devam Etmesi Nedeniyle; 53 
a. Sedat Karaaslan’ın Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Yazdığı Şikayet Dilekçesi . 53 
b. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 18/12/2018 Tarih ve 26055 Sayılı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na Cumhurbaşkanına Hakaret İddiasıyla Disiplin Soruşturması Başlatılmıştır Yazısı 54 
c. Bursa Güvenlik Şube Müdürlüğü 22/08/2019 Tarih ve 2019/107 Sayılı Evrak İle Şüpheli Olarak İfademi Verdim 55 
d. Danıştay Birinci Daire E:2021/1407, K:2021/1513 No.lu Dosyanın Karar Ekli Olarak Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne İadesine Kararı 58 
B. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Eski Dekanı Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır’a Karşı Yaptığım Uygulamalarım Nedeniyle; . 60 
a. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 11/01/2007 Tarih ve 26 Sayılı Maliye ve Ekonomi Bölümü Başkanlığım Elimden Alındı . 61 
b. Kocaeli İdare Mahkemesi 11/12/2007 Tarih ve E:2007/259 Sayı–K:2007/2028 Sayılı Davanın İptali Kararı Yazısı 62 
c. Dekana yazısı hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na 17/12/2008 tarih ve Soruşturma No: 2008/20854 sayılı suç duyurusunda bulundum 63 
d. Kocaeli 4. Asliye Mahkemesi E:2016/205–K:2018/99–C.Sav.E:2009/4457 Sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Denetimli Serbestlik Verilmesi Yazısı . 65 
C. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müslüm Akıncı’ya Karşı Yaptığım Uygulamalarım NEDENİYLE; 74 
a. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Çağlar’ın Müridini, Yandaşını Koruması – Kollaması 74 
b. Mimar Ali Öztürk’ün Yrd. Doç. Dr. Müslim Akıncı Hakkındaki Şikayet Yazısı 75 
c. Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akıncı’nın İstanbul büyükşehir Belediye Başkanlığında Görevlendirilmesi Hakkında T.C. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı . 79 
d. Yüksek Disiplin Kurulu’nun Yrd. Doç. Dr. Hamdi Korkmaz Hakkında Kamu Görevinden Çıkarma Cezası Hakkında Kararı . 81 
D. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Keskin’e Karşı Uygulamalarım Nedeniyle; 90 
a. Emekli–Misafir Zehra Gönül BALKIR’ın Hukuk Fakültesinde Ders Görevlendirmesinden Dolayı Dekan Hakkında Görevi Kötüye Kullanma Suçunu Oluşturmaktan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına 25/09/2023 Tarih ve Soruşturma No:2023/33420 Sayılı Suç Duyurusunda Bulundum . 92 
b. Cumhuriyet Başsavcılığının Görevsizlik Kararından Sonra, Rektörlük 15/12/2023 Tarih ve E:517093Sayılı, Hakkında Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Dolayı Yapılacak İşlem Bulunmamaktadır. . 94 
c. Soruşturmacı Dekan Hakkında Resmi Belgede Sahtecilik Suçunu Oluşturmaktan Kocaeli cumhuriyet Başsavcılığı’na 27/09/2023 Tarih ve Soruşturma No: 2023/33489 Sayılı Suç Duyurusunda Bulundum 95 
d. Cumhuriyet Başsavcılığının Görevsizlik Kararından sonra, Rektörlük 15/12/2023 Tarih ve E:517093 Sayılı Hakkında Görevi Kötüye Kullanma Suçundan Dolayı Yapılacak İşlem Bulunmamaktadır 97 
Üçüncü Bölüm 
Başkanın Dergide Yayınlanan Makalesi 
I. Tarihsel Çerçeve: Cezalandırma, İşkence ve Kötü Muamele . 104 
Iı. İşkence ve Kötü Muamele Yasağının Normatif– Sözlesmesel Çerçevesi . 109 
Iıı. Kurumsal Çerçeve: Evrensel, Bölgesel ve Ulusal İşkenceyi Önleme Mekanizmaları . 119 
A. Evrensel Önleme ve Ziyaret Mekanizmaları 124 
B. Ulusal Önleme Mekanizmalarının Kurumsal Yapılanması . 129 
Iv. Eleştirel Perspektif: İşkenceyi Önleme Mekanizmaları ve Etkililiği . 137 
V. Sonuç Yerine . 141 
Dördüncü Bölüm 
Benim Dergide Yayınlanmayan Makalem 
I. Giriş 155 
Iı. Mahkemeye Bireysel Başvuru ve İnceleme Usulu . 156 
A. Başvuruların Karar Verilmek Üzere İlgili Birimlere Gönderilmesi . 159 
B. Tek Yargıç Önünde Uygulanan Usul 160 
C. Kabul Edilebilirlik İncelemesi . 160 
D. Başvurumun Kabul Edilebilirlik Aşamasında Reddedilmesi . 161 
Iıı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6. Madde Adıl Yargılama Hakkı 161 
Iv. Uygulaması – Kararı ve Çözüm Önerileri 163 
A. Bireysel Başvuru Formu 163 
B. Yazı İşleri Müdürlüğü Kabul Edilebilirlik Kesin Red Kararı . 177 
C. Yazı İşleri Müdürlüğü Mahkeme Önünde Hak Aramamı (Dava Hakkı) Çiğnemiştir. . 178 
D. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Kabuledilebilirlik Kesin Red Aykırı Kararına Çözüm Önerileri . 178 
E. AİHM’den Kesin Red Kararın İncelenerek Düzeltilmesi İstemimde Bulundum, Cevabı Halen Gelmedi 180