Türk Vergi Sistemi Örnek Sorularla ve Açıklamalı Çözümlerle Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Prof. Dr. Murat Batı  - Kitap

Türk Vergi Sistemi

Örnek Sorularla ve Açıklamalı Çözümlerle

4. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
272
Barkod:
9789750290657
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
225,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
3. baskı
Şubat 2023
225,00
125,00 (%44)
Kitabın Açıklaması
Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. Baskısı yapılan kitap, uzun yıllardır üniversitelerde "Türk Vergi Sistemi" ve "Vergi Hukuku" derslerini anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır.
Türk Vergi Sistemi, karmaşık ve aynı anda çok fazla yerden bilgi aldığından öğrenciler için olduğu kadar, uygulamacılar için de zor bir alandır. Kitap, Türk Vergi Sistemi'nin zor ve karmaşık gelen konularını, örnek sorular ve açıklamalı çözümlerle anlatmış ve daha kolay anlaşılmasını sağlamıştır. Kitabın ilk iki baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitaba başvuran uygulamacılardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Kitap, üniversitelerin İktisat, İşletme, İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültelerinde lisans/lisansüstü programlarda ders kitabı olarak okutulabileceği, akademisyenler ve uygulamacılarca başvurulabileceği gibi, KPSS, idari yargı hakimliği, Sayıştay denetçiliği, SMMM ve meslek adaylarının sınavlarında yardımcı kaynak olarak da kullanılabilecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Gelir Vergileri
.
Gelir Vergisi
.
Kurumlar Vergisi
.
Tüketim Vergileri
.
Katma Değer Vergisi
.
Özel Tüketim Vergisi
.
Gider Vergileri Kanunu Kapsamında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Konaklama Vergisi, Özel İletişim Vergisi
.
Şans Oyunları Vergisi
.
Dijital Hizmet Vergisi
.
Gümrük Vergisi
.
Damga Vergisi
.
Harçlar
.
Servet Vergileri
.
Veraset ve İntikal Vergisi
.
Emlak Vergisi
.
Değerli Konut Vergisi
.
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Dördüncü Baskıya Önsöz 
5
Kısaltmalar Listesi 
17
Başlarken 
19
Kısım I
GELİR VERGİLERİ
Birinci Bölüm
GELİR VERGİSİ
1. TEORİDE VE UYGULAMADA GELİR KAVRAMI 
29
1.1. Gelir Teorilerine Göre Gelir Kavramı 
29
1.1.1. Kaynak Teorisi 
29
1.1.2. Safi Artış Teorisi 
30
1.2. Gelir Vergisi Kanununa Göre Gelir Kavramı 
30
1.2.1. Kişisel Olması 
31
1.2.2. Yıllık Olması 
31
1.2.3. Safi Olması 
33
1.2.4. Gerçek Olması 
33
1.2.5. Genel Olması 
33
1.2.6. Elde Edilmiş Olması 
33
2. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ 
34
2.1. Tam Mükellefiyet 
35
2.1.1. Tam Mükellefiyet ve Yerleşme kriteri 
35
2.1.2. Dar Mükellefiyet ve Uyrukluk (Tabiiyet) Kriteri 
37
3. GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE GELİRİN UNSURLARI 
38
3.1. Ticari Kazançlar 
39
3.1.1. Ticari Kazancın Tanımı 
39
3.1.2. Ticari Kazancın Tespiti 
40
3.1.2.1. Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespiti 
40
3.1.2.2. Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti 
43
3.1.3. Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespitinde İndirilmesi Kabul Edilen Giderler 
44
3.1.4. Gerçek Usulde Ticari Kazancın Tespitinde İndirilmesi Kabul Edilmeyen Ödemeler 
47
3.1.5. Yıllara Yayılı İnşaat ve Onarma İşleri 
50
3.1.6. Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti 
51
3.1.7. Ticari Kazançlarda Muafiyet ve İstisnalar 
51
3.2. Zirai Kazançlar 
58
3.2.1. Zirai Kazancın Konusu ve Sınırları 
58
3.2.2. Zirai Kazancın Tespiti 
60
3.2.2.1. İşletme Büyüklüğü Ölçüleri 
60
3.2.2.2. Zirai Kazancın Gerçek Usule Göre Tespiti 
61
3.2.3. Zirai Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler 
62
3.2.4. Zirai Kazançların Beyanı 
64
3.3. Ücretler 
64
3.3.1. Ücretin Tarifi ve Niteliği 
64
3.3.2. Ücret Sayılan Ödemeler 
65
3.3.3. Ücretin Gerçek Usulde Vergilendirilmesi İçin Safi Ücretin Belirlenmesi 
66
3.3.4. Diğer Ücretliler 
67
3.3.5. Birden Fazla İşverenden Ücret Alanların Durumu 
68
3.3.6. Yıl İçinde İş Değiştirenlerin Durumu 
72
3.3.7. Ücretlerle İlgili Muafiyet ve İstisnalar 
73
3.3.7.1. Genel Olarak Muafiyet ve İstisnalar 
73
3.3.7.2. Brüt Asgari Ücrete Kadar Olan Ücret/Gelir İstisnası 
73
3.3.7.3. İşverenlerce Hizmet Erbabına Verilen Yemek Bedeline İlişkin İstisna 
74
3.3.7.4. Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerde Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Ücret Ödemelerinde İstisna 
75
3.3.7.5. Elektrik, Doğalgaz ve Benzeri Isınma Giderleri Karşılığı Olarak Çalışanlara Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi İstisnası 
77
3.3.8. Ücretlerle İlgili İndirimler 
77
3.3.8.1. Asgari Geçim İndirimi 
77
3.3.8.2. Engellilik İndirimi 
78
3.4. Serbest Meslek Kazançları 
78
3.4.1. Serbest Meslek Kazancı ve Erbabının Tarifi 
78
3.4.2. Serbest Meslek Kazancının Tespiti 
81
3.4.3. Mesleki Giderler 
81
3.4.4. Serbest Meslek Kazancı ile İlgili İstisnalar: Telif Kazançları İstisnası 
83
3.5. Gayrimenkul Sermaye İratları 
84
3.5.1. Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi 
84
3.5.2. Gayrimenkul Sermaye İradında Safi ve Gayrisafi İrat 
86
3.5.3. Emsal Kira Bedeli Esası – Asgari Vergi Kuralı 
86
3.5.4. Gayrimenkul Sermaye İradının Tespiti 
88
3.5.5. Gayrimenkul Sermaye İradında Giderler 
88
3.5.6. Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnası 
89
3.5.7. İş Yeri Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 
91
3.6. Menkul Sermaye İratları 
92
3.6.1. Menkul Sermaye İradının Tarifi 
92
3.6.2. Menkul Sermaye İradı Sayılmayan Gelirler 
94
3.6.3. Menkul Sermaye İradının Tespiti 
94
3.6.4. Menkul Sermaye İratlarında İstisnalar 
95
3.7. Diğer Kazanç ve İratlar 
97
3.7.1. Değer Artışı Kazançları 
97
3.7.2. Arızi Kazançlar 
102
4. GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER 
103
4.1. Gelir Vergisinin Temel Şekilleri 
103
4.1.1. Sedüler Gelir Vergisi 
103
4.1.2. Üniter Gelir Vergisi 
103
4.2. Gelir Vergisinde Beyanname Türleri 
104
4.2.1. Yıllık Beyanname 
104
4.2.2. Muhtasar Beyanname 
105
4.2.3. Münferit Beyanname 
106
4.2.4. Geçici Vergi Beyannamesi 
106
4.3. Beyanname Verilmeyecek veya Diğer Gelirler Nedeniyle Beyanname Verilse Dahi Beyannameye Yazılmayacak Gelirler 
108
4.3.1. Tam Mükellefiyette Toplama Yapılmayan Haller 
108
4.3.2. Dar Mükellefiyette Toplama Yapılmayan Haller 
109
4.3.3. Mahsuplar ve İndirimler 
110
4.3.3.1. Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu 
110
4.3.3.2. Diğer İndirimler 
110
4.3.4. İndirilemeyecek Ödemeler 
114
4.4. Gelir Vergisi Tarifesi ve Hesaplaması 
114
4.5. Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi 
116
İkinci Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ
1. KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU 
121
2. KURUMLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFLERİ 
122
2.1. Sermaye Şirketleri 
122
2.2. Kooperatifler 
123
2.3. İktisadi Kamu Kuruluşları 
124
2.4. Yabancı Kamu İdare ve Müesseselerine Ait İktisadi İşletmeler 
125
2.5. Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler 
125
2.6. İş Ortaklıkları 
128
3. KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ 
129
4. KURUMLAR VERGİSİNDE MUAFİYETLER 
131
4.1. Kamu İdare ve Kuruluşları Tarafından Gerçekleştirilen Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık ve Sosyal Nitelikli Faaliyet Gösteren Kuruluşlar 
132
4.2. Fuarlar, Sergiler ve Panayırlar 
132
4.3. Kreşler ve Konukevleri 
132
4.4. Sosyal Güvenlik Kurumları 
133
4.5. Resim ve Harç Alma Yetkisine Sahip Kamu Kuruluşları 
133
4.6. Diğer Kuruluşlar 
133
4.7. Yerel Yönetim Kuruluşları ile Bunların Birlikleri Tarafından İşletilen veya Bunlara Bağlı Bazı İşletmeler 
133
4.8. İdman ve Spor Müesseseleri 
133
4.9. Kooperatifler 
133
4.10. Kredi Teminatı Sağlayan Kuruluşlar 
134
4.11. Hazineye Ait Olan Varlık Kiralama Şirketleri 
134
5. KURUMLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR 
134
5.1. İştirak Kazançları İstisnası 
134
5.2. Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnası 
135
5.3. Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurt Dışı İştirak Hisselerini Elden Çıkarmalarına İlişkin İstisna 
137
5.4. Emisyon Primi İstisnası 
139
5.5. Yatırım Fon ve Yatırım Ortaklıklarının İstisnası 
140
5.6. Taşınmazlar ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı İstisnası 
141
5.7. Yurt Dışı Şube Kazancı İstisnası 
144
5.8. Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ile Teknik Hizmetlerden Sağlanan Kazançlarda İstisna 
144
5.9. Eğitim Tesisleri, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna 
145
5.10. Risturn İstisnası 
145
5.11. Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesi 
146
5.12. Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna 
146
6. TAM MÜKELLEF KURUMLARDA SAFİ KURUM KAZANCI 
146
7. KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI 
147
8. KURUMLAR VERGİSİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER 
149
9. ZARAR MAHSUBU VE DİĞER İNDİRİMLER 
150
9.1. Zarar Mahsubu 
150
9.2. Diğer İndirimler 
151
10. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN İNDİRİMLER 
155
11. KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANI 
163
12. KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI 
164
13. KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ KESİNTİSİ 
165
14. KURUMLAR VERGİSİNİN ORANI 
170
Kısım II
TÜKETİM VERGİLERİ
Birinci Bölüm
KATMA DEĞER VERGİSİ
1. KDV’NİN KONUSU 
177
2. KDV’NİN MÜKELLEFİ 
179
3. KDV’DE VERGİ SORUMLUSU 
181
4. KDV’DE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
181
5. KDV’DE İSTİSNALAR 
182
5.1. Tam İstisnalar 
182
5.2. Kısmi İstisnalar 
183
6. KDV’DE MATRAH 
184
7. KDV’DE ORAN 
186
8. KDV’DE İNDİRİM 
186
8.1. Vergi İndirimi 
186
8.2. İndirilemeyecek KDV 
188
8.3. İstisna Edilmiş İşlemlere İndirim 
188
8.4. Kısmi Vergi İndirimi 
189
8.5. İndirimin Belgelendirilmesi 
189
8.6. Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi 
189
9. KDV’DE VERGİLENDİRME USULLERİ 
189
10. KDV’DE VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYAN 
190
11. KDV’DE TARH 
192
12. KDV’NİN ÖDENMESİ 
194
İkinci Bölüm
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
1. ÖTV’NİN KONUSU 
196
2. ÖTV’DE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
197
3. ÖTV’NİN MÜKELLEFİ 
197
4. ÖTV’DE VERGİ İNDİRİMİ 
198
5. ÖTV’DE VERGİLEME ÖLÇÜLERİ 
198
6. ÖTV’DE ORAN VE TUTAR 
198
7. ÖTV'NİN TARHI VE BEYANI 
199
Üçüncü Bölüm
GİDER VERGİLERİ KANUNU KAPSAMINDA BANKA VE
SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, KONAKLAMA VERGİSİ, ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
1. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ 
202
2. KONAKLAMA VERGİSİ 
203
3. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 
206
Dördüncü Bölüm
ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
1. ŞANS OYUNLARINDA ÖDENECEK İKRAMİYE 
209
2. ŞANS OYUNLARI VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ, MATRAHI VE BEYANI 
210
3. ŞANS OYUNLARINDA KAMU PAYI VE DAĞITIMI 
210
Beşinci Bölüm
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
1. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN KONUSU 
211
2. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU 
212
3. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR 
212
4. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN MATRAHI, ORANI VE HESAPLANMASI 
214
5. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNDE VERGİLENDİRME DÖNEMİ, BEYANI VE TARHI 
215
6. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNDE VERGİ GÜVENLİĞİ 
216
Altıncı Bölüm
GÜMRÜK VERGİSİ
1. GÜMRÜK VERGİSİNİN KONUSU 
218
2. GÜMRÜK VERGİSİNİN MÜKELLEFİ 
218
3. GÜMRÜK VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
218
4. GÜMRÜK VERGİSİNİN TARHI, BEYANI VE ÖDENMESİ 
218
Yedinci Bölüm
DAMGA VERGİSİ
1. DAMGA VERGİSİNİN KONUSU 
221
2. DAMGA VERGİSİNİN MÜKELLEFİ 
222
3. DAMGA VERGİSİNİN MATRAHI VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
223
4. DAMGA VERGİSİNİN BEYANI VE ÖDENMESİ 
223
Sekizinci Bölüm
HARÇLAR
HARÇLAR 
225
Kısım III
SERVET VERGİLERİ
Birinci Bölüm
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
1. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSU 
231
2. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN MÜKELLEFİ 
232
3. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFLIKLAR 
233
4. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNALAR 
233
5. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN TARHI 
235
6. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN BEYANI 
235
7. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİNİN MATRAHI 
236
8. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN ORANI 
237
9. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN ÖDENMESİ 
238
İkinci Bölüm
EMLAK VERGİSİ
1. BİNA VERGİSİ 
239
1.1. Bina Vergisinin Konusu 
239
1.2. Bina Vergisinin Mükellefi 
239
1.3. Bina Vergisinde Muaflıklar 
239
1.3.1. Daimi Muaflıklar 
239
1.3.2. Geçici Muaflıklar 
242
1.4. Bina Vergisinde Matrah 
243
1.5. Bina Vergisinin Oranı 
243
1.6. Bina Vergisinde Mükellefiyet Başlangıcı 
244
1.7. Bina Vergisinin Tarh ve Tahakkuku 
244
1.8. Bina Vergisinin Ödenmesi 
245
2. ARAZİ VERGİSİ 
245
2.1. Arazi Vergisinin Konusu 
245
2.2. Arazi Vergisinin Mükellefi 
245
2.3. Arazi Vergisinde Muaflıklar 
245
2.3.1. Daimi Muaflıklar 
245
2.3.2. Geçici Muaflıklar 
246
2.4. Arazi Vergisinde İstisna 
247
2.5. Arazi Vergisinde Matrah 
247
2.6. Arazi Vergisinin Oranı 
247
2.7. Arazi Vergisinde Mükellefiyet Başlangıcı 
247
2.8. Arazi Vergisinin Tarh ve Tahakkuku 
248
2.9. Arazi Vergisinin Ödenmesi 
249
3. ORTAK HÜKÜMLER 
249
3.1. Bildirim Verme ve Süresi 
249
3.2. Vergi Değeri 
249
4. SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI 
250
4.1. Sıfır Oranlı Emlak Vergisinden Yararlanacak Kişiye İlişkin Şartlar 
250
4.2. Sıfır Oranlı Emlak Vergisinden Yararlanılacak Konuta/Binaya İlişkin Şartlar 
255
Üçüncü Bölüm
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
1. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN KONUSU 
259
2. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN MÜKELLEFİ 
259
3. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN MATRAHI VE ORANI 
260
4. DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE MUAFİYET 
261
5. VERGİNİN BEYANI, ÖDEME SÜRESİ VE ÖDEME YERİ 
262
Dördüncü Bölüm
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
1. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN KONUSU 
263
2. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN MÜKELLEFİ 
263
3. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE İSTİSNALAR 
263
4. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ 
264
5. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET BAŞLANGICI 
265
6. MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN TARH, TEBLİĞ VE ÖDENMESİ 
266
Kaynakça 
267
Kavram Dizini 
269