Türk Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi Dr. Fatma Candan Kavşat Metiner  - Kitap

Türk Marka Hukukunda Birlikte Var Olma Sözleşmesi

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
227
Barkod:
9786254328251
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Birlikte var olma sözleşmesi; aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede benzer işaretlerin aynı ya da benzer tür mal ve hizmetler bakımından piyasada farklı marka sahipleri tarafından hangi şartlar dahilinde kullanılacağının belirlendiği sözleşmelerdir. Alman hukukunda uzun yıllardan beri uygulanmakta olan sözleşmenin yapılabilmesi, Avrupa Birliği Marka Direktifi esas alınarak hazırlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile Türk hukuku bakımından da mümkün hale gelmiştir.
Çalışmada Türk marka hukukunda birlikte var olma sözleşmesinin yeri Alman hukukundaki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede öncelikle birlikte var olma sözleşmesinin hukuki niteliği tespit edilmiş ve diğer benzer sözleşmelerden ayırt edilmiştir. Daha sonra sözleşmenin kurulması ile tarafların hak ve borçları incelenmiştir. Son bölümde sözleşmenin uyarlanması ve sona ermesi hususları ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kavram, Hukuki Niteliği, Benzer Sözleşme İlişkileriyle Karşılaştırılması
.
Birlikte Var Olma Sözleşmesinin Kurulması, Tarafların Hak ve Borçları
.
Birlikte Var Olma Sözleşmesinin Uyarlanması ve Sona Ermesi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
I. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN EKONOMİK İŞLEVİ VE ÖNEMİ 
II. KONUNUN TAKDİMİ VE SORUNUN ORTAYA KONMASI 
III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 
BİRİNCİ BÖLÜM 
KAVRAM, HUKUKİ NİTELİĞİ, BENZER SÖZLEŞME İLİŞKİLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI 
§1. MARKA HAKKI VE BİRLİKTE VAR OLMA KAVRAMI 
I. GENEL OLARAK MARKA HAKKI ve MARKA HAKKININ İÇERİĞİ 
II. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN TANIMLANMASI ve SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN MEHAZ KANUNDAKİ DÜZENLEMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 
§2. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
I. GENEL OLARAK 
II. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞÜ 
III. SULH SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞÜ 
IV. İSİMSİZ SÖZLEŞME GÖRÜŞÜ 
V. GÖRÜŞÜMÜZ 
§3. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN NİTELİKLERİ 
I. BORÇ SÖZLEŞMESİ OLMASI 
II. TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞME OLMASI 
III. İVAZLI BİR SÖZLEŞME OLMASI 
IV. RIZAİ BİR SÖZLEŞME OLMASI 
V. SÜREKLİ EDİMLİ BİR SÖZLEŞME OLMASI 
§4. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
I. AYNI VEYA AYNI TÜRDEKİ MAL VEYA HİZMETLERLE İLGİLİ OLARAK TESCİL EDİLMİŞ YA DA DAHA ÖNCEKİ TARİHTE TESCİL BAŞVURUSU YAPILMIŞ MARKA VE AYNI VEYA AYIRT EDİLEMEYECEK KADAR BENZER İŞARETLERİN BULUNMASI 
II. KATLANMA VE MÜDAHALE ETMEME UNSURU 
III. İKİ YA DA DAHA FAZLA MARKANIN BİRLİKTE VAR OLMASI UNSURU 
IV. ANLAŞMA UNSURU 
§5. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN BENZER HUKUKİ İLİŞKİLERDEN AYIRT EDİLMESİ 
I. MARKA LİSANS SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ 
II. SULH SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ 
III. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ 
IV. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ 
V. HAKSIZ REKABETE SON VERECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA–BOYUN EĞME BEYANI (UNTERWERFUNG) SÖZLEŞMESİNDEN AYIRT EDİLMESİ 
VI. MUVAFAKATNAMEDEN AYIRT EDİLMESİ 
§6. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 
I. KONUSU MAL VE HİZMET MARKALARI BAKIMINDAN SINIRLAMA OLAN BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ 
II. KONUSU KULLANILACAK İŞARETLER BAKIMINDAN SINIRLAMA OLAN BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ 
III. KONUSU TARAFLARIN MARKALARINI KULLANACAKLARI BÖLGE BAKIMINDAN SINIRLAMA OLAN BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ 
IV. KONUSU SATIŞ BİÇİMLERİNİN SINIRLANMASINA İLİŞKİN OLAN BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ 
İKİNCİ BÖLÜM 
BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI, TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 
§7. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 
I. SÖZLEŞMENİN KURULMASI 
II. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİNİ BELİRLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 
III. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI, TARAFLARIN EHLİYETİ 
§8. TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 
I. GENEL OLARAK 
II. ÖNCEKİ MARKA SAHİBİNİN BORÇLARI 
III. SONRAKİ MARKA SAHİBİNİN BORÇLARI 
IV. SÖZLEŞMEDE BULUNMASI ZORUNLU OLMAMAKLA BİRLİKTE SIKLIKLA KARARLAŞTIRILAN SÖZLŞEME HÜKÜMLERİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI VE SONA ERMESİ 
§9. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN UYARLANMASI 
I. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN TBK m. 138'İN UYGULANMASININ KOŞULLARI 
II. TBK m. 138'DEN KAYNAKLANAN HAKKIN KULLANILMASININ SONUÇLARI 
§10. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME BİÇİMLERİ 
I. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 
II. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ İŞLEMLE SONA ERMESİ 
III. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİK HALLERİ 
§11. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
I. BİRLİKTE VAR OLMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
II. ZAMANAŞIMI, YETKİLİ ve GÖREVLİ MAHKEME 
SONUÇ